Український терапевтичний журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для терапевтів, фахівців сімейної медицини і загальної практики, висвітлює теоретичні та клінічні аспекти діагностики і лікування основних терапевтичних захворювань, проблеми поєднаної патології внутрішніх органів

Заснований у 1998 році

-

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.

Засновники видання: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16646-5118ПР від 21.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.

Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статтям, опублікованим в «Українському терапевтичному журналу», присвоєються DOI – ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1605­-7295 (Print), 2522­-1175 (Online).

DOI: 10.30978/UTJ.

Сайт: utj.com.ua

-

Редакційна колегія

Абрагамович О. О. (Львів)
Амосова К. М. (Київ)
Бабак О. Я. (Харків) (науковий редактор)
Біловол О. М. (Харків)
Воєвода М. І. (Новосибірськ, Росія)
Волков В. I. (Харків)
Гаргін В. В. (Харків)
Гріднєв О. Є. (Харків)
Денисенко В. П. (Харків)
Дикун І. (Dykun I.) (Ессен, Німеччина)
Железнякова Н. М. (Харків)
Зав’ялова Л. Г. (Новосибірськ, Росія)
Ісаєва Г. С. (Харків)
Іщейкін К. Є. (Київ)
Коваленко В. М. (Київ)
Коваль С. М. (Харків)
Колеснікова О. В. (Харків) (заступник головного редактора)
Копиця М. П. (Харків)
Коркушко О. В. (Київ)
Крахмалова О. О. (Харків)
Несен А. О. (Харків)
Нетяженко В. З. (Київ)
Рудик Ю. С. (Харків)
Серік С. А. (Харків)
Симонова Г. І. (Новосибірськ, Росія)
Синяченко О. В. (Лиман)
Топчій І. І. (Харків)
Фещенко Ю. І. (Київ)
Черних В. П. (Харків)
Чернишов В. А. (Харків)
Швець О. В. (Київ)
Янушевич А. (Januszewicz A.) (Варшава, Польща)
Розенман Й. (Rozenman Y.) (Тель­-Авів, Ізраїль)

--