Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.

-


Редакційна колегія

Абрагамович О. О.
д. мед. н., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Біловол О. М.
академік НАМН України, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Гаргін В. В.
д. мед. н., професор кафедри патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, Харків, Україна

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Денисенко В. П.
д. мед. н., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Dykun I.
MD, West German Heart and Vascular Center, University Duisburg-Essen, Essen, Germany

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Ісаєва Г. С.
д. мед. н., завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна  

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна  

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Крахмалова О. О.
д. мед. н.,  завідувач відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків,  Україна

Narkiewicz K.
Gdańsk Medical University, Gdańsk, Poland

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Топчій І. І.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування хвороб нирок

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна