Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в. о. директора Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0881-6541
E-mail: nit_pr@ukr.net

-
-

Науковий редактор за тематикою «Гастроентерологія, гепатологія»

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
E-mail: alex.gridnyev@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Сімейна медицина»

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5786-9378
E-mail: zhelezniakovanm@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Кардіологія», розділ «Артеріальна гіпертензія»

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8699-2324
E-mail: sergekovalmd@gmail.com

-

Науковий редактор за тематикою «Кардіологія», розділ «Невідкладна кардіологія»

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4779-7347
E-mail: n_kopitsa@ukr.net

-
-

Науковий редактор за тематикою «Нефрологія»

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0834-0216
E-mail: nesen.andr@gmail.com

-
-

Науковий редактор за тематикою «Ендокринологія»

Пивовар С. М.
д. мед. н., провідний науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9991-8027
E-mail: sn_p@ukr.net

-
-

Науковий редактор за тематикою «Клінічна фармакологія та фармакотерапія»

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X
E-mail: ys-r@ukr.net

-
-

Науковий редактор за тематикою «Кардіологія», розділ «Ішемічна хвороба серця та атеросклероз»

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6257-3566
E-mail: serik123@ukr.net

-
-

Науковий редактор за тематикою «Внутрішні хвороби»

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6189-4595
E-mail: info@therapy.gov.ua

-

Мовний редактор

Молдованова О. Г.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-

Менеджер-редактор

Берник О. М.
Київ, Україна
E-mail: vitapol3@gmail.com

-


Редакційна колегія

Абрагамович О. О.
д. мед. н., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6862-6809
E-mail: docorest@gmail.com

Біловол О. М.
академік НАМН України, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4551
E-mail: abilovol@ukr.net

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
E-mail: alex.gridnyev@gmail.com

Дикун І. (Dykun I.)
MD, West German Heart and Vascular Center, University Duisburg-Essen, Essen, Germany
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7350-1477
E-mail: iryna.dykun@uk-essen.de

Ємельянова Н. Ю.
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6089-6206
E-mail: natadenta@gmail.com

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5786-9378
E-mail: zhelezniakovanm@gmail.com

Ісаєва Г. С.
д. мед. н., завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0515-6146
E-mail: anna_isayeva_74@yahoo.co.uk

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7887-0995
E-mail: yanaumsa@ukr.net

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8699-2324
E-mail: sergekovalmd@gmail.com

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-6621
E-mail: kolesnikova1973@gmail.com

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4779-7347
E-mail: n_kopitsa@ukr.net

Наркевич К. (Narkiewicz K.)
Gdańsk Medical University, Gdańsk, Poland
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5949-5018
E-mail: knark@gumed.edu.pl

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0834-0216
E-mail: nesen.andr@gmail.com

Петюніна О. В.
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4716-6433
E-mail: o_petyunina@ukr.net

Пивовар С. М.
д. мед. н., провідний науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9991-8027
E-mail: sn_p@ukr.net

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X
E-mail: ys-r@ukr.net

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6257-3566
E-mail: serik123@ukr.net

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6189-4595
E-mail: info@therapy.gov.ua

Яцишин Р. І.
д. мед. н., професор, кафедра внутрішньої медицини №1, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1262-5609
E-mail: yatsyshyn25@gmail.com