Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0881-6541
E-mail: nit_pr@ukr.net

-


Редакційна колегія

Абрагамович О. О.
д. мед. н., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6862-6809
E-mail: docorest@gmail.com

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3278-663X
E-mail: babak.gastro@gmail.com

Біловол О. М.
академік НАМН України, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4551
E-mail: abilovol@ukr.net

Гаргін В. В.
д. мед. н., професор кафедри патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8194-4019
E-mail: kaf.1med.patologanatomii@knmu.edu.ua

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
E-mail: alex.gridnyev@gmail.com

Дикун І. (Dykun I.)
MD, West German Heart and Vascular Center, University Duisburg-Essen, Essen, Germany
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7350-1477
E-mail: iryna.dykun@uk-essen.de

Ємельянова Н. Ю.
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID:
E-mail: natadenta@gmail.com

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5786-9378
E-mail: zhelezniakovanm@gmail.com

Ісаєва Г. С.
д. мед. н., завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0515-6146
E-mail: anna_isayeva_74@yahoo.co.uk

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7887-0995
E-mail: yanaumsa@ukr.net

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8699-2324
E-mail: sergekovalmd@gmail.com

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-6621
E-mail: kolesnikova1973@gmail.com

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4779-7347
E-mail: n_kopitsa@ukr.net

Коркушко О. В.
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної фізіолології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8677-4805
E-mail: biomed1@ukr.net

Наркевич К. (Narkiewicz K.)
Gdańsk Medical University, Gdańsk, Poland
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5949-5018
E-mail: knark@gumed.edu.pl

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0834-0216
E-mail: nesen.andr@gmail.com

Петюніна О. В.
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4716-6433
E-mail: o_petyunina@ukr.net

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X
E-mail: ys-r@ukr.net

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6257-3566
E-mail: serik123@ukr.net

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6189-4595
E-mail: info@therapy.gov.ua