Редакційний штат

Головний редактор

Галина Дмитрівна Фадєєнко
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0881-6541

-


Редакційна колегія

Абрагамович О. О.
д. мед. н., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6862-6809

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3278-663X

Біловол О. М.
академік НАМН України, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4551

Гаргін В. В.
д. мед. н., професор кафедри патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8194-4019

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520

Дикун І. (Dykun I.)
MD, West German Heart and Vascular Center, University Duisburg-Essen, Essen, Germany
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7350-1477

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5786-9378

Ісаєва Г. С.
д. мед. н., завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0515-6146

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7887-0995

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8699-2324  

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5606-6621

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4779-7347

Коркушко О. В.
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної фізіолології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8677-4805

Наркевич К. (Narkiewicz K.)
Gdańsk Medical University, Gdańsk, Poland
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5949-5018

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3363-868X

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6257-3566

Топчій І. І.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування хвороб нирок ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7690-6787

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Шалімова А. С.
д. мед. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна