Український терапевтичний журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для терапевтів, фахівців сімейної медицини і загальної практики, висвітлює теоретичні та клінічні аспекти діагностики і лікування основних терапевтичних захворювань, проблеми поєднаної патології внутрішніх органів

Заснований у 1998 році

-

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.

Засновники видання: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16646-5118ПР від 21.05.2010 р.

Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статтям, опублікованим в «Українському терапевтичному журналу», присвоєються DOI – ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1605­-7295 (Print), 2522­-1175 (Online).

DOI: 10.30978/UTJ.

Сайт: utj.com.ua

-

Редакційна колегія

Абрагамович О. О.
д. мед. н., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Бабак О. Я. (науковий редактор)
д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Біловол О. М.
академік НАМН України, д. мед. н., проф., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Гаргін В. В.
д. мед. н., професор кафедри патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, Харків, Україна

Гріднєв О. Є.
ст. н. с., д. мед. н., учений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Денисенко В. П.
д. мед. н., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Dykun I.
MD, West German Heart and Vascular Center, University Duisburg-Essen, Essen, Germany

Железнякова Н. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Ісаєва Г. С.
д. мед. н., завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна  

Коваль С. М.
д. мед. н., професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна  

Колеснікова О. В. (заступник головного редактора)
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Копиця М. П.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Крахмалова О. О.
д. мед. н.,  завідувач відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків,  Україна

Narkiewicz K.
Gdańsk Medical University, Gdańsk, Poland

Несен А. О.
д. мед. н., завідувач відділу  клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Рудик Ю. С.
д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Серік С. А.
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Синяченко О. В.
член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету, Лиман, Донецька область, Україна

Топчій І. І.
д. мед. н., проф., завідувач відділу профілактики та лікування хвороб нирок

Чернишов В. А.
д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

--