№ 1 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Порівняльна характеристика схем тривалого комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою PDF
O.Ya. Babak, K.О. Prosolenko, М.I. Klimenko, G.Yu. Panchenko 6-14
Асоціація поліморфізмів генів системи β-адренорецепції та рівнів інтерлейкінів у хворих на серцеву недостатність та нетоксичний зоб PDF
S.M. Pyvovar, Yu.S. Rudyk, T.V. Lozyk, O.B. Krotova, V.Yu. Galchinskaya, T.M. Bondar 15-23
Особливості гомеостазу цитокератину-18, гідрогену сульфіду, гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок  PDF
O.S. Khukhlina, A.A. Antoniv, Z.Ya. Kotsiubiichuk 24-29
Роль інсомнії в формуванні коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою нейроциркуляторною дистонією в осіб молодого віку PDF (Русский)
A.A. Oparin, I.O. Balaklytska 30-37
Роль і місце психосоматичних розладів у патогенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби й автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку PDF (Русский)
N.A. Yarantseva, О.A. Oparin, A.S. Lavrova 36-43
Ефективність та особливості застосування полікомпонентних метаболіто- та імунотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми PDF
O.I. Voloshyn, B.P. Senyuk, L.O. Voloshyna 44-50

Огляди

Сучасний погляд на механізми розвитку оксидативного стресу і його біомаркери при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях PDF
O.V. Kolesnikova, A.O. Radchenko 51-61
Антибіотик-асоційована діарея: особливості вибору пробіотика, доза та тривалість лікування PDF
G.A. Anokhina 62-66
Особливості патогенетичних механізмів остеоартрозу у коморбідності з хронічним панкреатитом на тлі метаболічного синдрому PDF
T.M. Khristich, D.O. Hontsariuk 67-75
Прогностичне значення коріну у хворих на хронічну серцеву недостатність PDF
D.P. Babichev, Yu.S. Rudyk, O.O. Medentseva 76-82

Лікарські засоби в терапії

Хронічний запор у практиці сімейного лікаря PDF
G.D. Fadeenko, T.A. Solomentseva 83-89