Прогностичне значення коріну у хворих на хронічну серцеву недостатність

Автор(и)

  • D.P. Babichev ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків, Україна
  • Yu.S. Rudyk ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків, Україна
  • O.O. Medentseva ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2020-1-76

Ключові слова:

серцева недостатність, корін, біомаркер, натрійуретична пептидна система.

Анотація

Хронічна серцева недостатність (ХСН) залишається вагомою причиною інвалідизації та летальності в Україні та світі, тому питання її вчасної діагностики та ефективного лікування є дуже актуальними. У 2016 р. Європейським товариством кардіологів видано рекомендації з діагностики та лікування серцевої недостатності (СН), згідно з котрими крім СН зі зниженою (СНзнФВ) та збереженою фракціями викиду лівого шлуночка (СНзбФВ) відокремлена СН із проміжною фракцією викиду лівого шлуночка — 40—49 % (СНпрФВ). Цю групу виділено у зв’язку з різницею фенотипів з точки зору демографії, клінічних проявів, етіології та ін. Наразі немає чітких рекомендацій щодо лікування пацієнтів з СНпрФВ, а спостереження за ними виявило значну лабільність фракції викиду, а саме: фракція викиду ЛШ у групі з СНпрФВ через 1 рік у 44 % випадків зросла до групи СНзбФВ, а в 16 % випадків зменшилась до групи СНзнФВ. Через 3 роки зміни складали 45 та 21 % відповідно. Таким чином,  вже через рік з цієї групи виходить 60% пацієнтів, а через 3  роки 66 % хворих. Тому ведеться постійний пошук методів діагностики та прогнозування перебігу СН. Одним із дієвих методів прогнозування перебігу СН є визначення NT-proBNP, але за даними досліджень точність цих діагностичних тестів складає 75—85 %. Актуальним є розробка більш точних методів прогнозування.
У статті йдеться про ХСН, наведені її визначення та класифікація за фракцією викиду лівого шлуночка згідно з рекомендаціями української та європейської асоціацій кардіологів, проведений огляд публікацій про особливості СНпрФВ. Надано короткий опис натрійуретичної пептидної системи, особливостей її функціонування та чинників, котрі впливають на секрецію активних натрійуретичних пептидів. Розглянуто результати досліджень натрійуретичної пептид-конвертази – коріна, її властивостей та потенційної ролі в діагностиці та прогнозуванні перебігу ХСН. Продемонстровано більшу інформативність визначення рівня коріна в порівнянні з рівнем NT-proBNP для прогнозування перебігу ХСН, особливо на початкових стадіях захворювання. Продемонстровано можливість збільшення концентрації активних натрійуретичних пептидів шляхом посилення експресії коріна.

Біографії авторів

D.P. Babichev, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків

Д.П. Бабічев

Yu.S. Rudyk, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків

Ю.С. Рудик

O.O. Medentseva, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМН України, Харків

О.О. Меденцева

Посилання

Voronkov LH, Rudyk YuS, Amosova KM, ta in. Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti. Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany [Heart Failure & Comorbidities] (Ukr). 2017;(1 Cpets. Vypusk).

Bayés­Genís A, Barallat J, Galán A, de Antonio M, Domingo M, Zamora E, et al. Soluble neprilysin is predictive of cardiovascular death and heart failure hospitalization in heart failure patients. J Am Coll Cardiol. 2015;65(7):657­665. doi:10.1016/j.jacc.2014.11.048.

Bayés­Genís A, Núñez J, Lupón J. Heart failure with mid­range ejection fraction: a transition phenotype? Eur J Heart Fail. 2017;199(12):1635­1637. doi:10.1002/ejhf.97.7.

Вleumink GS, Knetsch AM, Sturkenboom MCJM, Straus SMJM, Hofman A, Deckers JW, et al. Quantifying the heart failure epidemic: prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure The Rotterdam Study. Eur Heart J England. 2004;25:1614­1619. doi:10.1016/j.ehj.2004.06.038.

Celik S, Karbalaei­Sadegh M, Rådegran G, Smith JG, Gidlöf O. Functional Screening Identifies MicroRNA Regulators of Corin Activity and Atrial Natriuretic Peptide Biogenesis. Mol Cell Biol. 2019;39(23): pii: e00271­19. doi:10.1128/MCB.00271­19.

Chioncel O, Lainscak M, Seferovic PM, Anker SD, Crespo­Leiro MG, Harjola VP, et al. Epidemiology and one­year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid­range and reduced ejection fraction: an analysis of the ESC Heart Failure Long­Term Registry. Eur J Heart Fail. 2017;19:1574­1585. doi:10.1002/ejhf.813.

Daniels LB, Maisel AS. Natriuretic peptides. J Am Coll Cardiol. 2007;50(25):2357­2368. doi:10.1016/j.jacc.2007.09.021.

Delphine SCW, Kumar V, Gandham R. Corin as a biomarker in heart failure: an insight. Int J Clin Diagn Res. 2013;1(1).

Dong N, Dong J, Liu P, Xu L, Shi S, Wu Q. Effects of anticoagulants on human plasma soluble corin levels measured by ELISA. Clin Chim Acta. 2010;411(23­24):1998­2003. doi:10.1016/j.cca.2010.08.021.

Dries DL. Process matters: Emerging concepts underlying impaired natriuretic peptide system function in heart failure. Circ Heart Fail. 2011;4:107­110. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.960948.

Dries DL, Victor RG, Rame JE, Cooper RS, Wu X, Zhu X, et al. Corin gene minor allele defined by 2 missense mutations is common in blacks and associated with high blood pressure and hypertension. Circulation. 2005;112(6):2403­2410. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.568881.

Gladysheva IP, Wang D, McNamee RA, Houng AK, Mohamad AA, Fan TM, Reed GL. Corin overexpression improves cardiac function, heart failure, and survival in mice with dilated cardiomyopathy. Hypertension. 2013;61(2):327­32. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.193631.

Ibebuogu UN, Gladysheva IP, Houng AK, Reed GL. Decompensated heart failure is associated with reduced corin levels and decreased cleavage of pro­atrial natriuretic peptide. Circ Heart Fail. 2011;4(2):114­20. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.109.895581.

Ichiki T, Huntley BK, Heublein DM, Sandberg SM, McKie PM, Martin FL, et al. Corin is present in the normal human heart, kidney, and blood, with pro­B­type natriuretic peptide processing in the circulation. Clin Chem. 2011;57(1):40­47. doi:10.1373/clinchem.2010.153908.

Januzzi JL, Jr, Camargo CA, Anwaruddin S, Baggish AL, Chen AA, Krauser DG, et al. The N­terminal Pro­BNP investigation of dyspnea in the emergency department (PRIDE) study. Am J Cardiol. 2005;95:948­954. doi:10.1016/j.amjcard.2004.12.032.

Lam CS, Teng TH. Understanding Heart Failure With Mid­Range Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2016;4(6):473­6. doi:10.1016/j.jchf.2016.03.025.

Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, McCord J, Hollander JE, Duc P, et al. Rapid measurement of B­type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med. 2002;347(3):161­167. doi:10.1056/NEJMoa020233.

McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al; PARADIGM­HF Investigators and Committees. .Angiotensin­neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 37(11):993­1004. doi:10.1056/NEJMoa1409077.

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart Disease and Stroke Statistics 2015 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2014;131(4):e29­322. doi:10.1161/CIR.0000000000000152.

Peleg A, Jaffe AS, Hasin Y. Enzyme­linked immunoabsorbent assay for detection of human serine protease corin in blood. Clin Chim Acta. 2009;409(1­2):85­89. doi:10.1016/j.cca.2009.09.004.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891­975. doi:10.1002/ejhf.592.

Rame JE, Drazner MH, Post W, Peshock R, Lima J, Cooper RS, Dries DL. Corin I555 (P568) allele is associated with enhanced cardiac hypertrophic response to increased systemic afterload. Hypertension. 2007;49(4):857­864. doi:10.1161/01.HYP.0000258566.95867.9e

Rame JE, Tam SW, McNamara D, Worcel M, Sabolinski ML, Wu AH, Dries DL. Dysfunctional corin I555 (P568) Allele is associated with Impaired BNP processing and adverse outcomes in African­Americans with systolic heart failure: Results from the genetic risk assessment in heart failure A­HeFT Sub­Study. Circ Heart Fail. 2009;2(6):541­548. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.109.866822.

Sartipy U, Dahlström U, Fu M, Lund LH. Atrial Fibrillation in Heart Failure With Preserved, Mid­Range, and Reduced Ejection Fraction. JACC: Heart Failure. 2017;5(8):565­574. doi:10.1016/j.jchf.2017.05.001.

Semenov AG, Tamm NN, Seferian KR, Postnikov AB, Karpova NS, Serebryanaya DV, et al. Processing of pro­B­type natriuretic peptide: furin and corin as candidate convertases. Clin Chem. 2010;56(7):1166­1176. doi:10.1373/clinchem.2010.143883.

Shi X, Xu G, Xia T, Song Y, Lin Q. N­terminal­pro­B­type natriuretic peptide (NT­proBNP): reference range for Chinese apparently healthy people and clinical performance in Chinese elderly patients with heart failure. Clin Chim Acta. 2005;360(1­2):122­127. 10.1016/j.cccn.2005.04.033.

Tang WH, Girod JP, Lee MJ, Starling RC, Young JB, Van Lente F, Francis GS. Plasma B­type natriuretic peptide levels in ambulatory patients with established chronic symptomatic systolic heart failure. Circulation. 2003;108(24):2964­2966. doi:10.1161/01.CIR.0000106903.98196.B 6.

Tripathi R, Wang D, Sullivan R, Fan TH, Gladysheva IP, Reed GL. Depressed Corin Levels Indicate Early Systolic Dysfunction Before Increases of Atrial Natriuretic Peptide/B­Type Natriuretic Peptide and Heart Failure Development. Hypertension. 2016;67(2):362­7. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06300.

Tsuji K, Sakata Y, Nochioka K, Miura M, Yamauchi T, Onose T, et al.; CHART 2 Investigators. Characterization of heart failure patients withmid­range left ventricular ejection fraction ­ a report from the CHART 2 Study. Eur J Heart Fail. 2017;19(10):1258­1269. doi:10.1002/ejhf.807.

Wang W, Liao X, Fukuda K, Knappe S, Wu F, Dries DL, et al. Corin variant associated with hypertension and cardiac hypertrophy exhibits impaired zymogen activation and natriuretic peptide processing activity. Circ Res. 2008;103(5):502­508. doi:10.1161/CIRCRESAHA.108.177352.

Wu F, Yan W, Pan J, Morser J, Wu Q. Processing of pro­atrial natriuretic peptide by corin in cardiac myocytes. J Biol Chem. 2002;277(19):16900­16905. doi:10.1074/jbc.M201503200.

Yan W, Sheng N, Seto M, Morser J, Wu Q. Corin, a mosaic transmembrane serine protease encoded by a novel cDNA from human heart. J Biol Chem. 1999;274(21):14926­14935. doi:10.1074/jbc.274.21.14926.

Yu Z, Lu X, Xu W, Jin M, Tao Y, Zhou X. Serum corin is associated with the risk of chronic heart failure. Oncotarget. 2017;8(59):100353­100357. doi:10.18632/oncotarget.22227.

Zhou X, Chen JC, Liu Y, Yang H, Du K, Kong Y, Xu XH. Plasma Corin as Predictor of Cardiovascular Events in Patients With Chronic Heart Failure. JACC Heart Fail. 2016;4(8):664­9. doi:10.1016/j.jchf.2016.03.006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Огляди