Предиктори когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

Автор(и)

  • A. S. Solonovych ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна
  • A. V. Liashenko ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна
  • L. S. Mkhitaryan ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна
  • T. I. Gavrilenko ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна
  • I. L. Revyenko ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна
  • L. G. Voronkov ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-52

Ключові слова:

хронічна серцева недостатність, когнітивна дисфункція, нейропсихологічне тестування, предиктори, коморбідність

Анотація

Мета роботи — визначити предиктори погіршення когнітивної функції (КФ) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ).
Матеріали та методи. Обстежено 124 пацієнти із ХСН у віці від 18 до 75 років, II—IV функціональних класів (ФК) за NYHA. Когнітивна функція оцінювалася за допомогою короткої шкали дослідження психічного статусу (Mini-Mental State Examination — MMSE), проби Шульте, шкали HADS. Когнітивною дисфункцією (КД) вважалася кількість набраних балів за шкалою MMSE ≤ 26. Крім стандартного загальноклінічного обстеження проводилися оцінка якості життя за опитувальником The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ); розрахунок індексу побутової фізичної активності за допомогою анкети Університету Дюка (DASI); тест з 6-хвилинною ходьбою; імуноферментні дослідження (визначення рівня інтерлейкіну 6, NT-proBNP, інсуліну), УЗ-діагностика вазодилатуючої функції ендотелію плечової артерії за допомогою проби з реактивною гіперемією. Статистичні методи: описова статистика (медіана, верхній і нижній квартилі), уніваріантна логістична регресія, мультиваріантна логістична регресія.
Результати та обговорення. Когнітивна дисфункція спостерігалася у 68,5 % обстежених і була асоційована з віком (відношення шансів (ВШ) 1,07; 95 % ДІ: 1.03—1.11), тривалістю симптомів ХСН (ВШ 1,02; 95 % ДІ: 1,001—1,03), а також наявністю і тривалістю таких супутніх захворювань, як гіпертонічна хвороба (ГХ) та ішемічна хвороба серця (ІХС) (ВШ 3,46; 95 % ДІ: 1,44—8,30 і ВШ 2,60; 95 % ДІ: 1,14—5,90 відповідно). За даними уніваріантного регресійного аналізу, високий ризик КД мають пацієнти III—IV ФК за NYHA (ВШ 2,68; 95 % ДІ: 1,22—5,87), з гіршою якістю життя за опитувальником MLHFQ (ВШ 1,02; 95 % ДІ: 1,002—1,04) і більш високим рівнем церулоплазміну крові (ВШ 1,02; 95 % ДІ: 1,01—1,03). Поряд з цим, менший ризик виникнення КД був пов’язаний з кращим функціональним статусом пацієнтів (тест з 6-хвилинною ходьбою, індекс DASI (ВШ 0,996; 95 % ДІ: 0,99—0,999 і ВШ 0,96; 95 % ДІ: 0,94—0,99 відповідно), кращою прихильністю до лікування (ВШ 0,77; 95 % ДІ: 0,60—0,98), а також з кращою потік-залежною вазодилататорною відповіддю (ВШ 0,9; 95 % ДІ: 0,83—0,98). За результатами багатовимірного аналізу, незалежними предикторами КД у пацієнтів із ХСН і зниженою ФВ ЛШ є вік, тривалість ГХ, низька прихильність до лікування і рівень церулоплазміну плазми крові.
Висновки. Когнітивна дисфункція спостерігається у більшості пацієнтів із ХСН і зниженою ФВ ЛШ і асоційована з віком, тривалістю симптомів ХСН, а також наявністю і тривалістю таких супутніх захворювань, як ГХ і ІХС. Високий ризик КД мають пацієнти III—IV ФК за NYHA, з гіршою якістю життя за опитувальником MLHFQ і більш високим рівнем церулоплазміну крові. Водночас ризик виникнення КД нижче в осіб з кращим функціональним статусом (тест з 6-хвилинною ходьбою, індекс DASI), прихильністю до лікування, а також кращою потік-залежною вазодилататорною відповіддю. За результатами багатовимірного аналізу, незалежними пре-дикторами КД у пацієнтів із ХСН і зниженою ФВ ЛШ є вік, тривалість ГХ, незадовільна прихильність до лікування і рівень церулоплазміну плазми крові.

Біографії авторів

A. S. Solonovych, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

А. С. Солонович

A. V. Liashenko, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

А. В. Ляшенко

L. S. Mkhitaryan, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Л. С. Мхітарян

T. I. Gavrilenko, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Т. І. Гавриленко

I. L. Revyenko, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

І. Л. Ревенько

L. G. Voronkov, ДУ «Національний науковий центр „Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска“ НАМН України», Київ

Л. Г. Воронков

Посилання

Belenkov YuN, Mareev VYu, Ageev FT. Epidemiological studies of heart failure: state of the question. Consilium medicum. 2002;3:112­-114 (in Rus.).

Vashchenko VI, Vashchenko TN. Biology and pharmacology of ceruloplasmin: from experiment to drug therapy. Reviews of clinical pharmacology and drug therapy. 2008;6 (1):31­-42 (in Rus.).

Voronkov LH, Parashchenyuk LP. Quality of life in heart failure: topical aspects. Sertseva nedostatnіst'. 2010;2:12-­16 (in Ukr.).

Voronkov LH, Amosova KM, Bahriy AE. Guidelines for the diagnosis and treatement of heart failure. K. MORION.2016:52 (in Ukr.).

Wright KB, Moon I, Paik N, Brown T, Rabbani L. Correlation between the severity of leukoareosis, the level of inflammatory biomarkers and the increased risk of vascular disease. Stroke. 2010;1(15):24­-32 (in Rus.).

Gavrilenko TI, Ryzhkova NA, Parkhomenko A.N. Myeloperoxidase and its role in the development of coronary heart disease. Ukrainkiy kardiologicheskiy zhurnal. 2014;4:119­-126 (in Rus.).

Gilyarevskii SR, Orlov VA, Bendeliani NG. Study of quality of life with chronic heart failure: the present state of the problem. Ros kardiol Zhurn. 2001;3:58­-72 (in Rus.).

Grigoryeva DV, Gorudko IV, Kostevich VA. Myeloperoxidase activity in blood plasma as a criterion of the effectiveness of treatment of patients with cardiovascular diseases. Biomed Chem. 2016;62(3):318-­324.

Efremova EV, Menzorov MV, Sabitov IA. Adherence to the treatment of patients with chronic heart failure in conditions of comorbidity. Clinical Medicine. 2015;9:20­-24 (in Rus.).

Zakharov VV, Yakhno NN. Cognitive disorders in the elderly and senile age. A methodical manual for doctors. M; 2005:71 (in Russ).

Ivanov SG, Sitnikova MYu, Shlyakhto EV. The role of oxidative stress in the development and progression of chronic heart failure: the urgency and the possibility of its correction. Cardiology of the CIS. 2006;4:267­-270 (in Rus).

Kazakov AYu, Kamchatnov PR. Significance of antioxidant therapy in patients with impaired cerebral circulation. Meditsinskii vestnik. 2009;33­-34:502­-503 (in Rus.).

Kishkun AA. Guide to laboratory methods of diagnosis. M: GEOTAR­Media; 2014:760 (in Rus.).

Kobalava Zh D, Tolkacheva VI , Kotovskaya YuV. Cerebrovascular complications of arterial hypertension. Quality of life. Cardiovascular system: arterial hypertension. 2007;3(101):17-­21 (in Rus.).

Kovalenko VM, Lutai MI, Sirenko YuM, Sychov OS. Classification, standards of diagnostics and treatment. K. MORION; 2007;128.

Kutsenko LA, Kaidashev IP. Place of ceruloplasmin among acute phase proteins as a marker of systemic inflammation. Laboratornaya dnaagnostika. 2011;3 (57):59­-68 (in Rus.).

Lapshina LA, Zolotaykina VI. Oxidative stress in acute heart failure and the role of the antioxidant quercetin in its correction. Int Med J. 2009;3:45-51 (in Rus.).

Material of the European Congress on the seriousness of the deficiency of the All­Union Congress on the State of Serious Shortcomings (29 quarters ­ 2 grasses, Paris, France). http://health­ua.com/article/30827­evropejskij­kongress­po­serdechnoj­nedostatochnosti­i­vsemirnyj­kongress­po.

Mzhelskaya TI. Biological functions of ceruloplasmin and their deficiency in mutations of genes regulating the exchange of copper and iron (review). Bul Exp Biol Med. 2000;130(8):124­-133 (in Russ).

Mironova EE. Sbornik psikhologicheskikh testov. Chast' II: Posobie (in Rus.). Mn Zhenskii institut ENVILA; 2006:146.

Sennikova YuA. Immunological methods of research. A manual for students of the 6th course of medical and pediatric faculties. Novosibirsk. 2011:216 (in Rus.).

Shmyrev VI, Ardashev VN, Boyarintsev VV, Sokolova LP. Cardio­neurology: unity and generality of strategic goals in the treatment of patients with cardiovascular pathology. Kreml Meditsina Clinical Herald. 2013;3:47­-52 (in Rus.).

Yarilin AA. Fundamentals of Immunology. M . Medicine; 1999:607 (in Rus.).

Agarwal R, Kushwaha S, Tripathi CB. Serum copper in Alzgeimer's disease and vascular dementia. J Clin Biochem. 2008;23(4):369­374.

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics. Circulation. 2011;123(4).e18­-e209. doi:10.1161/CIR.0b013e3182009701

Athilingam P, King KB. Heart and brain matters in heart failure: a literature review.The Journal of the New York State Nurses' Association. 2007;38(2):213­-219. PMID:18683451

Borson S. Cognition, aging, and disabilities: conceptual issues. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2010;21(2):375­-382.

Celermajer DS, Sorensen KB, Bull C. Endothelium­dependent dilation in the systemic arteries of asymptomatic subjects relates to coronary risk factors and their interaction. J Am Coll Cardiol. 1994;24(6):1468­-1474.

Čelutkienė J, Vaitkevičius, Jakštienė S. Expert Opinion­Cognitive Decline in Heart Failure: More Attention is Needed. Card Fail Rev. 2016;2(2):106­-109. doi:10.15420/cfr.2016:19:2

Culotta VC, Gitlin JD. Disorders of copper transport. Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 2001;II:3105­-3126.

Debette S, Bauters C, Leys D. Prevalence and determinants of cognitive impairment in chronic heart failure patients. Congest Heart Fail. 2007;13:205-­208. doi:10.1111/j.1527­5299.2007.06612.x

Francis GS, Benedict C, Johnstone DE. Comparison of neuroendocrine activation in patients with left ventricular dysfunction with and without congestive heart failure. A substudy of the Studies of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD). Circulation. 1990;82:1724­-1729.

Leo WJ, Klomp J, Gitlin L. Expression of the ceruloplasmin gene in the human retina and brain: implications for a pathogenic model in aceruloplasminemia. Oxford University Press Human Molecular Genetics.1996;5(12):1989­-1996.

Loefflera AA, LeWittab PL, Juneaua PL. Increased regional brain concentrations of ceruloplasmin in neurodegenerative disorders. Brain Res. 1996;738(2):265-­274.

Manto M. Abnormal Copper Homeostasis: Mechanisms and Roles in Neurodegeneration. Toxics. 2014;2:327­-345. doi:10.3390/toxics2020327

Mosterd A, Cost B, Hoes AW. The prognosis of heart failure in the general population The Rotterdam Study. Eur Heart J. 2001;22:1318­-1327.

Park JH, Lee DW, Park KS. Elevated serum copper and ceruloplasmin levels in Alzheimer's disease. Asia Pac Psychiatry. 2014;6(1):38-­45. doi:10.1111/appy.12077.

Singh N. Oxidative stress and heart failure. Mol Cell Biochem.1995;147:77­-81.

Sqitti R, Cesaretti S. Ceruloplasmin implication in copper mediated toxicity of Alzheimer’s disease. The 8th International conference of Alzheirmer’s disease and related disorders, Stockholm, Sweden, 2002:1458.

Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function­measured and estimated glomerular filtration rate. N Engl J Med. 2006;354:2473-­2483. doi:10.1056/nejmra054415

Wee NJ, Stevens H, Hardeman JA. Enhanced dopamine transporter density in psychotropic­naive patients with obsessive­compulsive disorder. Am J Psychiatry. 2004;161:2201­2206. doi:10.1176/appi.ajp.161.12.2201.

Yeung DF, Boom NK, Guo H. Trends in the incidence and outcomes of heart failure in Ontario, Canada: 1997 to 2007. Canadian Med Association J. 2012;84(14):765­-773.

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983;67(6):361­-370. doi:10.1111/j.1600­0447.1983.tb09716.x

Zuccala G, Cattel C, Manes­Gravina E. Left ventricular dysfunction: a clue to cognitive impairment in older patients with heart failure. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;63:509­-512.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження