Значущість неінвазивної оцінки підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією лівого шлуночка, симптомами серцевої недостат­ності та збереженою фракцією викиду в реальному житті

Автор(и)

 • K. M. Amosova Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • O. V. Vasylenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • Yu. V. Rudenko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • A. B. Bezrodniy Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • G. V. Mostbayer Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • K. I. Cherniaieva Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • I. V. Prydkiy Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • Yu. О. Sychenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • I. I. Gorda Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • A. V. Sablin Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • N. V. Melnichenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • T. O. Yarema Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • Yu. M. Yeroshkin Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна
 • N. A. Kononenko Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-5

Ключові слова:

серцева недостатність, фракція викиду лівого шлуночка, серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, діастолічна дисфункція лівого шлуночка, тиск наповнення лівого шлуночка

Анотація

Мета роботи — оцінка тиску наповнення лівого шлуночка (ТНЛШ) як індикатора серцевої недостатності (СН) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ), симптомами й ознаками СН, нормальною фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) за алгоритмом ASE/EACVI (2016), а також порівняння отриманих результатів з такими за алгоритмом діагностики СН зі збереженою фракцією викиду (СНзФВ) ЛШ за критеріями ЄТК (2016) за клінічним профілем і змінами структурно-функціонального стану серця в спокої і при фізичному навантаженні (ФН).
Матеріали та методи. У дослідження залучили 72 пацієнтів з АГ, клінічними симптомами СН, ФВ ЛШ ≥ 50 %, синусовим ритмом та ознаками діастолічної дисфункції (ДД) ЛШ за даними ехокардіографічного (ЕхоКГ) обстеження, котрим окрім стандартного клінічного і лабораторного обстеження проводили визначення сироваткового рівня NT-proBNP методом ІФА, ЕхоКГ-обстеження, тест з 6-хвилинною ходьбою та, у випадку величини Е/е′ у спокої від 9 до 13 у. о., діастолічний стрес-тест. За результатами обстеження визначали стан діастолічної функції ЛШ та ТНЛШ за рекомендаціями ASE/EACVI (2016) та наявність СНзФВ ЛШ за критеріями ЄТК (2016).
Результати та обговорення. Серед 72 обстежених пацієнтів без ФП нормальний ТНЛШ (група 1) визначений у 14 (19,4 %), підвищений — у 42 (58,8 %) хворих (група 3), не вдалося визначити у 16 (22,2 %) пацієнтів (група 2). Пацієнти всіх груп не відрізнялись за статтю, частотою ІМ в анамнезі, ожиріння, супутніх ЦД 2 типу, ХОЗЛ, ХХН, анемії. Хворі групи 1 і 2 не мали відмінностей за середніми величинами показників систолічної функції ЛШ і його ремоделювання, частотою гіпертрофії ЛШ (ГЛШ) (усі р > 0,05), у групі хворих з підвищенням ТНЛШ у спокої порожнина ЛШ, ТЗС, ІММЛШ були достовірно більшими, а ФВ ЛШ, ВТС — меншими (р < 0,01 та р < 0,05). За результатами проведення стрес-тесту у 37 хворих з Е/е′ у спокої < 13 у. о. (усі хворі групи 1 та 3, 7 хворих групи 3) Е/е′ при ФН перевищив 13 у. о. у 5 (35,7 %) хворих групи 1, 10 (62,5 %) хворих групи 2 та 7 (16,6 %) хворих групи 3. За критеріями ЄТК (2016) СНзФВ діагностували у всіх хворих групи 3 з підвищеним ТНЛШ за алгоритмом ASE/EACVI (2016) та в 13 (81,3 %) хворих групи 2 з невизначеним ТНЛШ.
Висновки. Підвищення ТНЛШ встановлено у 60 % пацієнтів з АГ, симптомами СН, ГЛШ, та ФВ ЛШ ≥ 50 %, у яких у 72,3 % випадків діагностовано СН ІІІ ФК за NYHA, а в 83,3 % — діагностично значуще підвищення Е/е′ > 13 у. о. у спокої. Нормальний ТНЛШ був у 19 %, в яких у 21 % випадків діагностовано СНзФВ ЛШ, а у 36 % — зростання Е/е′ > 13 при ФН. У пацієнтів з невизначеними результатами оцінки ТНЛШ, частота якої склала 21 %, показники структурно-функціонального стану серця в спокої були порівняними з такими в пацієнтів з нормальним ТНЛШ попри наявність СНзФВ ЛШ у 86,7 % та зростання Е/е′ > 13 при ФН у 67 % із них.

Біографії авторів

K. M. Amosova, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, проф. кафедри
К. М. Амосова

O. V. Vasylenko, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

О. В. Василенко

Yu. V. Rudenko, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Ю. В. Руденко

A. B. Bezrodniy, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

А. Б. Безродній

G. V. Mostbayer, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Г. В. Мостбауер

K. I. Cherniaieva, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

К. І. Черняєва

I. V. Prydkiy, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

І. В. Прудкий

Yu. О. Sychenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Ю. О. Сиченко

I. I. Gorda, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

І. І. Горда

A. V. Sablin, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

А. В. Саблін

N. V. Melnichenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Н. В. Мельніченко

T. O. Yarema, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Т. О. Ярема

Yu. M. Yeroshkin, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Ю. М. Єрошкін

N. A. Kononenko, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Н. А. Кононенко

Посилання

Andersen OS, Smiseth OA, Dokainish H, et al. Estimating left ventricular filling pressure by echocardiography. J Am Coll Cardiol. 2017;69(15):193-7­48.

ATS statement: guidelines for the six­minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):11-1­7.

Balaney B, Medvedofsky D, Mediratta A, et al. Invasive Validation of the Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Filling Pressures Using the 2016 Diastolic Guidelines: Head­to­Head Comparison with the 2009 Guidelines. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(1):79-­88. doi:10.1016/j.echo.2017.09.002. Epub 2017 Oct 27.

Borlaug BA, Nishimura RA, Sorajja P, et al. Exercise hemodynamics enhance diagnosis of early heart failure with preserved ejection fraction.Circ Heart Fail. 2010;3:588-­595.

Burgess MI, Jenkins C, Sharman JE, Marwick TH. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of left ventricular filling pressure with exercise. J Am Coll Cardiol. 2006;47:1891-1­900.

Donal E, Lund LH, Oger E Reynaud A, et al. Value of exercise echocardiography in heart failure with preserved ejection fraction: a substudy from the KaRen study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016;17:106­-113.

Ha JW, Oh JK, Pellikka PA, et al. Diastolic stress echocardiography: a novel noninvasive diagnostic test for diastolic dysfunction using supine bicycle exercise Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18(1):638.

Lancellotti P, Galderisi M, Edvardsen T, et al. Echo­Doppler estimation of left ventricular filling pressure: results of the multicentre EACVI Euro­Filling study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18(9):961­-968. https://doi.org/10.1093/ehjci/jex067.

Maeder MT, Karapanagiotidis S, Dewar EM, et al. Accuracy of Doppler echocardiography to estimate key hemody­namic variables in subjects with normal left ventricular ejection fraction. J Card Fail. 2011;17:405­-412.

Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert T.C, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(2):107-1­33. doi:10.1016/j.echo.2008.11.023.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016;17(12):132-1­60.

Nagueh SF. Non­invasive assessment of left ventricular filling pressure. Eur J Heart Failure. 2018;20:38­-48. doi:10.1002/ejhf.971.

Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007;28(20):2539­2550.

Penicka M, Vanderheyden M, Bartunek J. Diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction: role of clinical Doppler echocardiography. Heart. 2014;100(1):68­-76. doi:10.1136/heartjnl­2011­301321.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.

Tan YT, Wenzelburger F, Lee E, et al. The pathophysiology of heart failure with normal ejection fraction: exercise echocardiography reveals complex abnormalities of both systolic and diastolic ventricular function involving torsion, untwist, and longitudinal motion. J Am Coll Cardiol. 2009;54:36­-46.

Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. 2013;187(4):347­-365. doi:10.1164/rccm.201204­0596PP.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження