DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-46

Зв’язок поліморфізму G894T гена eNOS із розвитком патології пародонта у хворих з бронхокардіальними захворюваннями

N. Yu. Emelyanova, V. Yu. Galchinskaya, T. М. Bondar

Анотація


Мета роботи — встановлення можливого асоціативного зв’язку поліморфізму G894T гена eNOS із ризиком розвитку патології в пародонті пацієнтів на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та ішемічної хвороби серця (ІХС).
Матеріали та методи. Було обстежено 171 хворого (115 пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, 29 пацієнтів з ІХС, 27 хворих на ХОЗЛ) та 20 соматично здорових осіб. Методи дослідження: клінічний стоматологічний, полімеразна ланцюгова реакція.
Результати та обговорення. Виявлено, що серед хворих з пародонтитом переважали носії генотипів G894T та Т894T (рχ2 = 0,0001). Гетерозиготний генотип G894T мали 75,9 % хворих з пародонтитом та 36,8 % осіб контрольної групи без нього, а гомозиготний генотип Т894T виявлявся у 12,7 % хворих та 5,3 % осіб контрольної групи. Це вказує на те, що пацієнти з коморбідною патологією, що є носіями генотипу GG, мають підвищений ризик розвитку атрофічних змін у тканинах пародонта, тоді як генотип ТТ асоціюється з розвитком запальних процесів у тієї же категорії суб’єктів.
Висновки. У розвитку патології тканин пародонта пацієнтів з кардіопульмональною патологією певне значення може мати наявність поліморфізму G894T гена eNOS, що стає прогностично важливою ознакою у формуванні групи ризику.

Ключові слова


поліморфізм гена eNOS; хронічне обструктивне захворювання легень; ішемічна хвороба серця; пародонт

Повний текст:

PDF

Посилання


Casas JP, Bautista LE, Humphries SE, Hingorani AD. Endothelial Nitric Oxide Synthase Genotype and Ischemic Heart Disease: Meta­Analysis of 26 Studies Involving 23028 Subjects. Circulation. 2004;109:1359-­1365.

Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD): Updated 2016:80.

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (updated 2011­2015).

Reissmann DR, John MT, Schierz O, et al. Association between perceived oral and general health. J Dent. 2013;41(7):581-589.

Shen TC, Chang PY, Lin CL, et al. Risk of periodontal diseases in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a nationwide population ­based cohort study. Medicine. 2015;94:2047.

Tammam Sipahi. Lack of Evidence for Contribution of eNOS, ACE and AT1R Gene Polymorphisms with Development of Ischemic Stroke in Turkish Subjects in Trakya Region. Polymerase Chain Reaction. 2012:455­-468.

Tonetti MS, Van Dyke TE. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J Peri­o­dontol. 2013;84(4):24­-29.

Yu YH, Chasman DI, Buring JE, et al. Cardiovascular risks associated with incident and prevalent periodontal disease. J Clin Periodontol. 2015;42(1):21-­28.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020