Васкулоендотеліальний фактор росту А та поліморфізм G634C гена ВЕФР-A у хворих на гострий інфаркт міокарда

Автор(и)

  • M. P. Kopytsya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • I. M. Kutya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-40

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST, поліморфізм G634C гена ВЕФР-A (rs 2010963), васкулоендотеліальний фактор росту А

Анотація

Мета роботи — вивчити асоціацію поліморфних варіантів гена ВЕФР-A (G634C) з факторами серцево-судинного ризику, ступенем коронарного ушкодження, характером структурно-морфологічних змін лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (ГІМпST).
Матеріали та методи. Обстежено 91 пацієнта з ГІМпST, 70 (76,9 %) чоловіків та 21 (23,1 %) жінку середнього віку (59,21 ± 8,92) року. Рівень ВЕФР-А визначали імуноферментним методом з використанням набору реактивів IBL International GmbH (Німеччина). Дослідження алельного поліморфізму G634C гена ВЕФР-A (rs 2010963) проводили методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Кров для визначення рівня ВЕФР-А та генетичних досліджень забирали на 7-й день ГІМпST.
Результати та обговорення. Рівень ВЕФР-А у сироватці крові хворих на ГІМпST, яким проведено реперфузійне втручання (ангіопластика/стентування), був достовірно вищим у порівнянні з групою контролю: 160,33 [83,82—299,62] пг/мл проти 112,30 [75,45—164,65] пг/мл (р = 0,05). При генетичному дослідженні визначено достовірне підвищення концентрації цього цитокіну у носіїв генотипу GG 194,10 [115,02—398,86] пг/мл у порівнянні з групою генотипу GC 148,44 [68,84—221,28] пг/мл (р = 0,047). Частота ГІМпST передньої локалізації за наявності генотипу GC була в 2,58 разу вищою, ніж у групі GG-генотипу (р = 0,027). У групі генотипу GС виявлено достовірне збільшення кінцево-діастолічного об’єму лівого шлуночка (КДО ЛШ) (р = 0,049), кінцево-систолічного об’єму лівого шлуночка (КСО ЛШ) (р = 0,045), кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка (КДР ЛШ) (р = 0,034), кінцево-систолічного розміру лівого шлуночка (КСР ЛШ) (р = 0,035) та маси міокарда лівого шлуночка (ММ ЛШ) (р = 0,04).
Висновки. Визначено достовірно вищу концентрацію ВЕФР-А у носіїв генотипу GG у порівнянні з групою GC-генотипу (р = 0,047). Наявність генотипу GC у хворих на ГІМпST асоціюється з більш вираженими змінами геометрії ЛШ.

Біографії авторів

M. P. Kopytsya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., зав. відділу профілактики та лікування невідкладних станів гострого інфаркту міокарда
М. П. Копиця

I. M. Kutya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

І. М. Кутя

Посилання

Berezin AE. Predictive Role of Circulating Vascular Endothelial Growth Factor­1 in Patients with Cardiovascular Diseases. J Dis Markers. 2014;1(3):1­-6.

Bodi V, et al. Prediction of Reverse Remodeling at Cardiac MR Imaging Soon after First ST-­Segment ­Elevation Myocardial Infarction: Results of a Large Prospective Registry. Radiology. 2016;278:54-63.

Douvaras P, Antonatos DG, Kekou K, et al. Association of VEGF gene polymorphisms with the development of heart failure in patients after myocardial infarction. Cardiology. 2009.;114(1):11­-18.

ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST­-segment elevation. Eur Heart J. 201;66:1­-66. doi:10.1093/eurheartj/ehx393.

Hagikura K, Fukuda N, Yokoyama S, Yuxin L, et al. Low invasive angiogenic therapy for myocardial infarction by retrograde transplantation of mononuclear cells expressing the VEGF gene. Int J Сardiol. 2010;142:56­-64.

Heba H Al­-Habboubi, Mai S Sater, Ahmad W Almawi, Ghada M Al­Khateeb, Wassim Y Almawi. Contribution of VEGF polymo­r­phisms to variation in VEGF serum levels in a healthy population. Eur Cytokine Netw. 2011;22(3):154­-158.

Heeschen C, Dimmeler S, Hamm CW, et al. CAPTURE (c7E3 Anti­Platelet Therapy in Unstable REfractory angina) Investiga­tors: Prognostic signif­icance of angiogenic growth factor serum levels in patients with acute coronary syndromes. Circulation. 2003;107:524-­530.

Hervas A, et al. Intracoronary Infusion of Thioflavin-­S to Study Microvascular Obstruction in a Model of Myocardial Infarction. Rev Esp Cardiol. 2015;68:928-­934.

Hojo Y, Ikeda U, Zhu Y, et al. Expression of vascular endothelial growth factor in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2000;35:968­-973.

John Sutton M, Scott CN. A prediction rоle for left ventricular dilatation post­MI. Eur Heart J. 2002;23:509-­511.

Kondo H, Ninomiya T, Hata J, et al. Angiotensin I­-Converting Enzyme Gene Polymorphism Enhances the Effect of Hyper­cho­lesterolemia on the Risk of Coronary Heart Disease in a General Japanese Population: The Hisayama Study. J Atheroscler Thromb. 2014:1­-14.

Lei Li, Yongquan Pan, Dongming Zhang. Association of Genetic Polymorphisms on Vascular Endothelial Growth Factor and its Receptor Genes with Susceptibility to Coronary Heart Disease. Med Sci.Monit. 2016;22:31­-40. doi:10.12659/MSM.895163

Niu J, Han X, Qi H, et al. Correlation between vascular endothelial growth factor and long­-term prognosis in patients with acute myocardial infarction. Experimental and Therapeutic Medicine. 2016;12(1):475­-479. doi:10.3892/etm.2016.3286.

Petrovic D, Verhovec R, Globocnik Petrovic M, et al. Association of vascular endothelial growth factor gene polymorphism with myocardial infarction in patients with type 2 diabetes. Cardiology. 2007;107(4):291-­295.

Vander Meer Р, De Boer RA, White HL, et al. The VEGF +405 CC promoter polymorphism is associated with an impaired prognosis in patients with chronic heart failure: a MERIT­HF sub study. J Card Fail. 2005;11(4):279­-284. PMID: 15880336.

Shimokawahara H, Jougasaki M, Setoguchi M, et al. Relation­sheep between vascular endothelial growth factor and left ventricular dimension in patients with acute myocardial infarction. J Cardiol. 2014;64(5):360­-365. doi:10.1016/j.jjcc.2014.02.017.

Watson CJ, Webb NJ, Bottomley MJ, Brenchley PEC. Identification of polymorphisms within the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene: correlation with variation in VEGF protein production // Cytokine. 2000;12(8):1232­-1235. doi:10.1006/cyto.2000.0692.

Xia Han, Liu L, Niu J, Yang J, Zhang Z. Association between VEGF polymorphisms (936c/t, ­460t/c and ­634g/c) with haplotypes and coronary heart disease susceptibility. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(1):922­-927. www.ijcep.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження