DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-34

Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння

L. M. Pasiyeshvili, K. I. Tereshkin

Анотація


Мета роботи: визначення впливу гормональної активності жирової тканини та поліморфізму Bsml c.IVS7 G>A, rs1544410 гена рецепторів вітаміну D (VDR) на формування остеопенічних станів у осіб молодого віку з остеоартрозом (ОА) та ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 96 пацієнтів молодого віку (до 45 років) з сукупним перебігом ОА та ожиріння і 34 особи з ОА без ожиріння. Антропометричними критеріями ожиріння вважався індекс Кетлє або індекс маси тіла (ІМТ). Оцінку функціонального стану опорно-­рухового апарату та аналіз показників альго-функціональної активності визначали при використанні тест-опитувальника WOMAC. Вимірювання МЩКТ проводили за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (DЕXA) на апараті HOLOGIC Explorer QDR W Series Bone Densitometer (USA). В сироватці крові визначали вміст апеліну-13 (методом ІФА) з використанням набору реактивів «Human» (Німеччина). Поліморфізм гену досліджували в геномі людини методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу за допомогою набору VDR (Bsml c.IVS7 G>A, rs1544410) «Мутація рецептора вітаміну D». Статистичний аналіз даних проводили  з використанням комп’ютерного пакета прикладних програм  Stata 12.1; статистичну обробку - з використанням W-критерію Шапіро-Уілка, Пірсона, а однорідність дисперсій – критерію Левена.

Результати та їх обговорення. Визначено збільшення рівню  адіпокіну апеліну-13 в сироватці крові означених пацієнтів, вміст якого залежав від рентгенологічної стадії захворювання та показників альго-функціональної активності за індексом  WOMAC та не мав залежності від ІМТ. Також встановлено, що переважна більшість пацієнтів молодого віку з ОА та надлишковою вагою або ожирінням  мала несприятливий ВВ-генотип  гену рецепторів вітаміну D, що проявлялося більш тяжкими рентгенологічними стадіями захворювання, розвитком остеопенічних станів та збільшенням вмісту апеліну.

Висновки. Серед пацієнтів на остеоартроз та ожиріння доволі часто (45,8%) проти групи контролю (11,5%) зустрічається несприятливий ВВ-варіант мутації G63980A гену рецептора вітаміну D (VDR), що підтверджується у таких пацієнтів  рентгенологічним прогресуванням ураження суглобів та формуванням остеопенічних станів (75,9%). Перебіг остеоартрозу у осіб молодого віку з надлишковою вагою або ожирінням відбувається на тлі  підвищення рівню адипоцитокіну апеліну, вміст якого різниться в залежності від поліморфних варіантів гену VDR, не залежить від ступеню ожиріння, але має залежність  від рентгенологічної стадії захворювання.


Ключові слова


остеоартроз; апелін; ген рецепторів вітаміну D; остеопороз

Повний текст:

PDF

Посилання


Kartel NA, Makeeva EN, Mezenko AM. Genetika. Entsiklopedicheskiy slovar. Minsk; Belorusskaya nauka. 2011.

Kobzar AI. Prikladnaya matematicheskaya statistika dlya inzhenerov i nauchnyih rabotnikov 2 izdanie ispravlennoe. M. FIZMATLIT; 2012:816.

Moіseyenko RO Nakazu MOZ «Pro nadannya medichnoї dopomogi khvorim іz osteoartrozom». Ukraїns'kii revmatologіchnii zhurnal. 2007;27(1):74­-75.

Radchenko VA, Kosterin SB, Deduh NV, Pobel EA. Kostnaya densitometriya v klinicheskoy praktike. Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie. 2015;2:100-­108.

Altman R, Bosch B, Brune K, et al. Advances in NSAID development: evolution of diclofenac products using pharmaceutical technology. Drugs. 2015;75(8):859­-877.

Blom AB, van der Blankenberg PM, Blankenberg S, Yusuf S. Cytokine targeting in osteoarthritis. The inflammatory hypothesis: any progress in risk stratification and therapeutic targets?. Circulation. 2009;114:1557­-1560.

Castaño Betancourt MC, Rivadeneira F, Bierma-­Zeinstra S, et al. Bone parameters across different types of hip osteoarthritis and their relationship to osteoporotic fracture risk. Arthritis Rheum. 2013;65(3):693-­700.

Chung SM, Hyun MH, et al. Novel effects of sarcopenic osteoarthritis on metabolic syndrome, insulin resistance, osteo­porosis, and bone fracture: the national survey. Osteoporos Int. 2016;8:2447­-2457.

Hart DJ, Cronin С, et al. The relationship of bone density and fracture to incident and progressive radiographic osteoarthritis of the knee: the Chingford study. Arthritis Rheum. 2012;46(1):92­99.

Hochberg MC, Altman RD, April KT, et al. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of non­pharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res. 2012;64:465­-474.

Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological аssessment of оsteoаrthrosis. Ann Rheum Dis. 1957;16(4):494-­502.

Kwok WY, Vliet Vlieland TPM, et al. Limitations in daily activities are the major determinant of reduced health-­related quality of life in patients with hand osteoarthritis. Ann Rheumatol Dis. 2011;70:139-­144.

Muraki S, Dennison E, Jameson K, et al. Association of vitamin D status with knee pain and radiographic knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2011;19(11):1301­-1306.

Yang M, Yang BO, Gan H, et al. Anti­-inflammatory effect of 1,25­dihydroxyvitamin D3 is associated with crosstalk between signal transducer and activator of transcription 5 and the vitamin D receptor in human monocytes. Experimental and therapeutic medicine. 2015;9(5):1739­-1744.
© Український терапевтичний журнал, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019