Сучасна гіполіпідемічна терапія: можливості нових гіполіпідемічних препаратів щодо корекції порушень ліпідного обміну. Огляд літератури

Автор(и)

  • В. А. Чернишов ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-6189-4595

DOI:

https://doi.org/10.30978/U59TJ2024-1-59

Ключові слова:

дисліпідемія, нові гіполіпідемічні препарати, інгібітори PCSK9, інклiсiран, пемафібрат, бемпедоєва кислота, інгібітори ANGPTL3, інгібітори АпоС-III, міпомерсен, ломітапід, ікозапент етил, рекомбінантні ліпопротеїни високої густини, рекомбінатна ЛХАТ, АпоА-I пептиди міметики, пелакарсен, олпасіран

Анотація

Дисліпідемія є одним із важливих чинників ризику та прогресування серцево‑судинних захворювань. Нині використовують кілька класів гіполіпідемічних лікарських препаратів із доведеною ефективністю. Однак частина пацієнтів має непереносність певних препаратів із високою ефективністю або не вдається досягти цільових рівнів показників ліпідного спектра крові навіть у разі застосування максимальних доз чи комбінованої терапії. Це зумовлює необхідність створення нових гіполіпідемічних засобів.

Огляд присвячено обговоренню нових напрямів впливу на порушений метаболізм ліпідів шляхом створення нових класів гіполіпідемічних препаратів, застосування яких відкриває перспективи ефективного впливу на ліпідні чинники кардіоваскулярного ризику в разі недосягнення цільового рівня холестерину ліпопротеїнів низької густини або існування остаточного кардіоваскулярного ризику, зумовленого підвищеною сироватковою концентрацією тригліцеридів і/або низьким вмістом холестерину в складі ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ).

Серед нових засобів для корекції гіперхолестеринемії (ГХС) обговорюються механізми дії та ефективність застосування інгібіторів пропротеїнової конвертази субтилізин‑кексинового типу 9 (PCSK9), бемпедоєвої кислоти — інгібітора аденозинтрифосфат‑цитратліази та інклiсiрану, що являє собою синтезовану малу рибонуклеїнову кислоту (РНК), що інтерферує та блокує гени‑регулятори активності PCSK9 у печінці. Нові засоби для корекції гіпертригліцеридемії представлено такими препаратами, як етил ікозапенту (високоочищений і стійкий ефір етил‑ейкозапентаєнової кислоти), пемафібрат (перший селективний модулятор α‑рецепторів, активованих проліфератором пероксисом), інгібіторами аполіпопротеїну С‑III (воланесорсен, олезарсен), антисенсорним нуклеотидом до матричної РНК аполіпопротеїну В‑100 — міпомерсеном, інгібітором мікросомального білка‑переносника тригліцеридів — ломітапідом, інгібіторами ангіопоетинподібного білка 3 типу (евінакумабом і вупанорсеном).

Серед нових підходів до підвищення рівня холестерину ЛПВГ увагу приділено експериментальному й клінічному дослідженню рекомбінантних ЛПВГ, препаратам рекомбінантної лецитин‑холестерин‑ацил‑трансферази, пептидам‑ міметикам аполіпопротеїну А‑I. Ефективним щодо зниження вмісту в крові ліпопротеїну(а) є пелакарсен — антисенсорний олігонуклеотид до матричної РНК аполіпопротеїну(а), що входить до складу молекули ліпопротеїну(а) та олпасірану, який являє собою малу РНК, що інтерферує, до молекули ліпопротеїну(а), яка пригнічує синтез аполіпопротеїну(а).

Найімовірніше, найближчим часом клінічно застосовуватимуть нові препарати, схвалені US Food and Drug Administration і European Medicines Agency, такі як бемпедоєва кислота, інклiсiран (для корекції гіперхолестеринемії) і ломітапід (для лікування сімейної гіперхолестеринемії).

 

Біографія автора

В. А. Чернишов, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Посилання

Arai H, Yamashita S, Yokote K, Araki E, Suganami H, Ishibashi S; K-877 Study Group. Efficacy and safety of K-877, a novel selective peroxisome proliferator-activated receptor α modulator (SPPARMα), in combination with statin treatment: Two randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trials in patients with dyslipidaemia. Atherosclerosis. 2017 Jun;261:144-152. http://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.03.032. Epub 2017 Mar 24. PMID: 28410749.

Ballantine CM, Banach M, Mancini GBJ, et al. Efficacy and safety of bempedoic acid added to ezetimibe in statin-intolerant patients with hypercholesterolemia: a randomized, placebo-controlled study. Atherosclerosis. 2018;277:195-203. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.002.

Bardolia C, Amin NS, Turgeon J. Emerging non-statin treatment options for lovering low-density lipoprotein cholesterol. Front Cardiovasc. Med. 2021;8:789931. http://doi.org/10.3389/fcvm.2021.789931.

Bays HE, Banach M, Catapano AL, et al. Bempedoic acid safety analysis: pooled data from four phase 3 clinical trials. J Clin Lipidol. 2020;14(5):649-59. http://doi.org/10.1016/j.jacl.2020.08.009.

Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular risk reduction with ecosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019;380:11-22. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1812792.

Boniha I, Luchiari B, Nadruz W, Sposito AC. Very low HDL levels: clinical assessment and management. Arch Endocrinol Metab. 2023;67(1):3-18. http://doi.org/10.20945/2359-3997000000585.

Boren J, Packard CJ, Taskinen MR. The roles of ApoC-III in the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins in humans. Front. Endocrinol. 2020;11:474. http://doi.org/10.3389/fendo.2020.00474.

Bredoff MJ, Bhatt DL, Kinninger A, et al. Effect of icosapent ethyl on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy: final results of the EVAPORATE trial. Eur Heart J. 2020;41(40):3925-32. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa652.

Burger AL, Pogran E, Muthspiel M, et al. New treatment target and innovative lipid lowering therapies in very-high risk patients with cardiovascular disease. Biomedicines. 2022;10:970. https://doi.org/10.3390/biomedicines10050970.

ESC/EAS 2019 Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020;41:111-88. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455.

Ference BA, Ray KK, Catapano AL, et al. Mendelian randomization study of ACLY and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2019;380:1033-42. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1806747.

Fogacci F, Ferri N, Toth PP, et al. Efficacy and safety of mipomersen: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Drugs. 2019;79:751-66. http://doi.org/10.1007/s40265-019-01114-z.

Gaudet D, Karwatowska-Prokopczuk E, Baum SJ, Hurh E, Kingsbury J, Bartlett VJ, Figueroa AL, Piscitelli P, Singleton W, Witztum JL, Geary RS, Tsimikas S, O'Dea LSL; Vupanorsen Study Investigators. Vupanorsen, an N-acetyl galactosamine-conjugated antisense drug to ANGPTL3 mRNA, lowers triglycerides and atherogenic lipoproteins in patients with diabetes, hepatic steatosis, and hypertriglyceridaemia. Eur Heart J. 2020 Oct 21;41(40):3936-3945. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa689. PMID: 32860031; PMCID: PMC7750927.

George RT, Abuhatzira L, Stoughton SM, et al. MED16012: Recombinant human lecithin cholesterol acyltransferase, high-density lipoprotein, and low-density lipoprotein receptor-mediated reverse cholesterol transport. J Am Heart Assoc. 2021;10(13):e014572. http://doi.org/10.1161/JAHA.119.014572.

Ginsberg HN, Hounslow NJ, Senko Y, et al. Efficacy and safety of K-877 (Pemafibrate), a selective PPARα modulator, in European patients on statin therapy. Diabetes Care. 2022;45(4):898-908. http://doi.org/10.2337/dc21-1288.

Goldberg AC, Leiter LA, Stroes ESG, Baum SJ, Hanselman JC, Bloedon LT, Lalwani ND, Patel PM, Zhao X, Duell PB. Effect of bempedoic acid vs placebo added to maximally tolerated statins on low-density lipoprotein cholesterol in patients at high risk for cardiovascular disease: the CLEAR Wisdom Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Nov 12;322(18):1780-1788. http://doi.org/10.1001/jama.2019.16585. Erratum in: JAMA. 2020 Jan 21;323(3):282. PMID: 31714986; PMCID: PMC6865290.

Gouni-Berthold I, Alexander VJ, Yang Q, et al. Efficacy and safety of volanesorsen in patients with multifactorial chylomicronaemia (COMPASS): A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinology. 2021;9:264-75. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00046-2.

Gou S, Wang L, Zhong C, et al. A novel apoA-I mimetic peptide suppresses atherosclerosis by promoting physiological HDL function in apoE mice. Br J Pharmacol. 2020;177(20):4627-44. https://doi.org/10.1111/bph.15213.

Ida S, Kaneko R, Murata K. Efficacy and safety of pemafibrate administration in patients with dyslipidemia: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1):38. http://doi.org/10.1186/s12933-019-0845-x.

Ishibashi S, Arai H, Yokote K, et al. Efficacy and safety of pemafibrate (K-877), a selective peroxisome proliferator-activated receptor α modulator, in patients with dyslipidemia: results from a 24-week randomized, double-blind, active-controlled, phase 3 trial. J Clin Lipidol. 2018;12(1):173-84. http://doi.org/10.1016/j.jacl.2017.10.006.

Jia X, Virani SS. CLEAR Serenity Trial: More clarify for the future of bempedoic acid in patients unable to take statins? J Am Heart Assoc. 2019;8:e012352. http://doi.org/10.1161/JAHA.119.012352.

Kersten S. New insights into angiopoietin-like proteins in lipid metabolism and cardiovascular disease risk. Curr Opin Lipidol. 2019;30(3):205-11. http://doi.org/10.1097/MOL.0000000000000600.

Kersten S. Role and mechanism of the action of angiopoietin-like protein ANGPTL4 in plasma lipid metabolism. J Lipid Res. 2021;62:100150. http://doi.org/10.1016/j.jlr.2021.100150.

Khan MU, Khan MZ, Munir MB, Balla S, Khan SU. Meta-analysis of the Safety and Efficacy of Bempedoic Acid. Am J Cardiol. 2020 Sep 15;131:130-132. http://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.06.028. Epub 2020 Jun 27. PMID: 32711805.

Kim K, Ginsberg HN, Choi SH. New, novel lipid-lowering agents for reducing cardiovascular risk: beyond statins. Diabetes Metab J. 2022;46:517-32. https://doi.org/10.4093/dmj.2022.0198.

Kim NH, Kim SG. Fibrates revisited potential role in cardiovascular risk reduction. Diabetes Metab J. 2020;44(2):213-21. http://doi.org/10.4093/dmj.2020.0001.

Lau FD, Giugliano RP. Lipoprotein(a) and its significance in cardiovascular disease. A review. JAMA Cardiol. 2022;7(7):760-9. http://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.0987.

Mercep I, Friscic N, Strikic D, Reiner Z. Advantages and disadvantages of inclisiran: a small interfering ribonucleic acid molecule targeting PCSK9 — a narrative review. Cardiovasc Ther. 2022;2022:1-6. http://doi.org/10.1155/2022/8129513.

Mercep I, Strikic D, Sliskovic AM, Reiner Z. New therapeutic approaches in treatment of dyslipidemia — a narrative review. Pharmaceuticals. 2022;15:839. https://doi.org/10.3390/ph15070839.

Moon JH, Kim K, Choi SH. Lipoprotein lipase: is it a magic target for the treatment of hypertriglyceridemia? Diabetes Obesity and Metabolism. 2022;37(4):575-86. https://doi.org/10.3803/EnM.2022.402.

Nicholls SJ, Lincoff AM, Garcia M, et al. Effect of high dose omega-3 fatty acids versus corn oil on major adverse cardiovascular events in patients at high cardiovascular risk: the STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(22):2268-80. http://doi.org/10.1001/jama.2020.22258.

Nissen SE, Wolski K, Balog C, et al. Single ascending dose study of a short interfering RNA targeting lipoprotein (a) production in individuals with elevated plasma lipoprotein (a) levels. JAMA. 2022;327:1679-87. http://doi.org/10.1001/jama.2022.5050.

Pecin I, Reiner Z. Novel experimental agents for the treatment of hypercholesterolemia. Journal of Experimental Pharmacology. 2021;13:91-100. http://doi.org/10.2147/JEP.S267376.

Raal FJ, Rosenson RS, Reeskamp LF, et al. Evinacumab for homozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;383:711-20. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2004215.

Ray KK, Bays HE, Catapano AL for the CLEAR Harmony Trial. Safety and efficacy of bempedoic acid to reduce LDL cholesterol. N Engl J Med. 2019;380(11):1022-32. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1803917.

Rosenson RS, Burgess LJ, Ebenbichler CF, et al. Evinacumab in patients with refractory hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;383:2307-19. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2031049.

Schmitz J, Gouni-Berthold I. ApoC-III antisense oligonucleotides: a new option to the treatment of hypertriglyceridemia. Curr Med Chem. 2018;25(13):1567-76. http://doi.org/10.2174/0929867324666170609081612.

Tardif JC, Karwatowska-Prokopczuk E, Amour ES, et al. Apolipoprotein C-III reduction in subjects with moderate hypertriglyceridemia and at high cardiovascular risk. Eur Heart J. 2022;43(14):1401-12. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab820.

Tokgozoglu L, Orringer C, Ginsberg HN, Catapano AL. The year in cardiovascular medicine 2021: dyslipidemia. Eur Heart J. 2022;43:807-17. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab875.

Witztum JL, Gaudet D, Freedman SD, et al. Volanesorsen and triglyceride levels in familial chylomicronemia syndrome. N Engl J Med. 2019;381:531-42. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1715944.

Wolska A, Reimund M, Remaley AT. Apolipoprotein C-II: the re-emergence of a forgotten factor. Curr Opin Lipidol. 2020 Jun;31(3):147-153. http://doi.org/10.1097/MOL.0000000000000680. PMID: 32332429.

Yamashita S, Masuda D, Matsuzawa Y. Pemafibrate, a new selective PPARα modulator: drug concept and its clinical applications for dyslipidemia and metabolic diseases. Curr Atheroscler Rep. 2020;22(1):5. http://doi.org/10.1007/s11883-020-0823-5.

Yeang C, Karwatowska-Prokopczuk E, Su F, et al. Effect of pelacarsen on lipoprotein (a) cholesterol and corrected low-density lipoprotein cholesterol. J Am Coll Cardiol. 2022;79:1035-46. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.032.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Номер

Розділ

Огляди