Циркулююча мікроРНК-21-3p у хворих на артеріальну гіпертензію

Автор(и)

  • С. М. Коваль ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8699-2324
  • І. О. Снігурська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9273-8907
  • О. В. Мисниченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7577-2545
  • М. Ю. Пенькова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4997-5936
  • В. Ю. Гальчинська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0024-131X

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2024-1-43

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, особливості перебігу захворювання, мікроРНК-21-3p

Анотація

Мета — вивчити зміни рівня мікроРНК‑21‑3p у плазмі крові хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та його взаємозв’язки з особливостями перебігу захворювання.

Матеріали та методи. Обстежено 24 хворих на АГ ІІ стадії 2—3‑го ступеня (11 чоловіків та 13 жінок) віком від 42 до 60 років (середній вік — (52,4±4,6) року). Контрольну групу утворили 12 практично здорових осіб, порівнянні за віком і співвідношенням статей. Обстеження проводили у відділенні гіпертензій і захворювань нирок ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Ступінь, стадію АГ і наявність чинників ризику серцево‑судинних захворювань, встановлені серцево‑судинні захворювання і захворювання нирок оцінювали відповідно до сучасних рекомендацій. Усім хворим проводили загальноклінічне лабораторне та інструментальне обстеження. Рівень циркулюючої мікроРНК‑21‑3p у плазмі крові визначали методом кількісної зворотної транскриптазо‑полімеразної ланцюгової реакції з використанням наборів реактивів для контролю й аналізу експресії мікроРНК «TaqMan microRNA Assay» (ThermoFisherScientific, США). Як референтну використовували малу ядерну РНК U6. Відносну експресію розраховували у відносних одиницях за методом ΔΔCt. Статистичний аналіз отриманих даних проведено за допомогою стандартних методів з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Exсel та SPSS 19.0.

Результати. Установлено статистично значуще зниження рівня мікроРНК‑21‑3p у плазмі крові хворих на АГ порівняно з практично здоровими особами. Найбільше зниження вмісту в плазмі крові мікроРНК‑21‑3p зафіксували у хворих з тяжчою гіпертензією (АГ 3‑го ступеня) та у пацієнтів, у яких, попри антигіпертензивну терапію, не досягнуто цільових рівнів «офісного» артеріального тиску. Установлено статистично значущі обернено пропорційні кореляції між рівнем мікроРНК‑21‑3p у плазмі крові та гемодинамічними показниками (рівнями артеріального тиску) та індексом маси міокарда лівого шлуночка (показник виразності гіпертрофії лівого шлуночка — одного з ключових уражень органів‑мішеней). Отримані дані вказують на наявність у хворих на АГ значного дефіциту продукції мікроРНК‑21‑3p, яка, за даними літератури, має потужні антигіпертензивні, кардіоваскулопротекторні та ренопротекторні властивості.

Висновки. Установлено статистично значуще зниження рівня в плазмі крові ендогенного регулятора експресії генів з антигіпертензивними та органопротекторними властивостями — мікроРНК‑21‑3p у хворих на АГ порівняно з практично здоровими особами. Виявлене зниження рівня в плазмі крові мікроРНК‑21‑3p у хворих на АГ підсилюється при тяжкій та неконтрольованій гіпертензії і асоціюється зі ступенем гіпертензивного ураження серця. Отримані дані вказують на важливу роль мікроРНК‑21‑3p у патогенезі АГ і перспективність пошуку методів корекції її продукції.

 

Біографії авторів

С. М. Коваль, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

І. О. Снігурська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

О. В. Мисниченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

М. Ю. Пенькова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

В. Ю. Гальчинська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. біол. н., зав. лабораторією імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень

Посилання

Koval SM, Yushko KO, Snihurska IO, Starchenko TH, Myloslavskyi DK, Penkova MIu. Rol mikroRNK u rozvytku arterialnoi hipertenzii. Arterialna hipertenziia. 2017;5(55):11-9. Urkainian

Kolesnikova OV, Zaprovalna OE, Radchenko AO. Association of anthropometric and oxidative status with aging rates in patients with arterial hypertension. Ukrainian Therapeutic Journal. 2022;(3-4):6-14. http://doi.org/10.30978/UTJ2022­3­6. Urkainian

Serik SA, Serdobinska-Kanivets EM, Bondar TM. Tsyrkuliuvalni mikroRNK u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia ta tsukrovyi diabet 2 typu. Patolohiia. 2020;17(3):295-305. Urkainian

Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia Za red. V. M. Kovalenka, M. I. Lutaia, Yu. M. Sirenka, O. S. Sychova, 6-te vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: Chetverta khvylia. 2023. 384 p. Urkainian

Bonora E, Targher G, Alberiche M, et al. Homeostasis model assessment closely mirrors the glucose clamp technique in the assessment of insulin sensitivity: studies in subjects with various degrees of glucose tolerance and insulin sensitivity. Diabetes Care. 2000;23(1):57-63. https://doi.org/10.2337/diacare.23.1.57.

Condrat CL, Thompson DC, Barbu MG, et al. miRNAs as biomarkers in disease: latest findings regarding their role in diagnosis and prognosis. Cells. 2020;9:276. http://doi.org/10.3390/cells9020276.

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al.; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020;41(2):255-323. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19):2486-97. doi: 10.1001/jama.285.19.2486. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11368702/.

Gangwar RS, Rajagopalan S, Natarajan R, Deiuliis JA. Noncoding RNAs in cardiovascular disease: pathological relevance and emerging role as biomarkers and therapeutics. Am J Hypertens. 2018;31(2):150-65. https://doi.org/10.1093/ajh/hpx197.

Harrison DG, Coffman TM, Wilcox CS. Pathophysiology of Hypertension: The Mosaic Theory and Beyond. Circ Res. 2021 Apr 2;128(7):847-863. http://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318082. Epub 2021 Apr 1. PMID: 33793328; PMCID: PMC8023760.

Jiang Y, Wang HY, Li Y, Guo SH, Zhang L, Cai JH. Peripheral blood miRNAs as a biomarker for chronic cardiovascular diseases. Sci Rep. 2014;4:5026. https://doi.org/10.1038/srep05026.

Kelly TN, Sun X, He KY, et al. Samoan Obesity, Lifestyle, and Genetic Adaptations Study (OLaGA) Group, NHLBI Trans-Omics for Precision Medicine TOPMed) Consortium. Insights from a large-scale whole-genome sequencing study of systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and hypertension. Hypertension. 2022;79(8):1656-67. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19324.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2021;99(3S):S1-S87. https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.11.003.

Koval S, Snihurska I, Yushko K, Lytvynova O, Berezin A. Plasma microRNA-133а level in patients with essential arterial hypertension. Georgian Med News. 2019;(5):52-9. PMID: 31322515.

Koval SM, Snihurska IO, Yushko KO, et al. Circulating microRNA-133a in patients with arterial hypertension, hypertensive heart disease, and left ventricular diastolic dysfunction. Front. Cardiovasc. Med. 2020;(7):104. https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00104.

Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. American Society of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee; Task Force on Chamber Quantification; American College of Cardiology Echocardiography Committee; American Heart Association; European Association of Echocardiography, European Society of Cardiology. Recommendations for chamber quantification. Eur J Echocardiogr. 2006;7(2):79-108. https://doi.org/10.1016/j.euje.2005.12.014.

Li H, Zhan J, Chen C, Wang D. MicroRNAs in cardiovascular diseases. Med Rev (Berl). 2022;2(2):140-68. https://doi.org/10.1515/mr-2021-0001.

Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023;41(12):1874-2071. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314. https://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011.

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021;398(10304):957-980. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1.

Norlander AE, Madhur MS, Harrison DG. The immunology of hypertension. J Exp Med. 2018;215:21-33.

Rahul K, Kumar S, Kumar B, Chaudhary V. Circulating microRNAs as potential novel biomarkers in cardiovascular diseases: Emerging role, biogenesis, current knowledge, therapeutics and the road ahead. Int J Cardiovasc Acad. 2022;8:31-40. https://cms.ijcva.org/Uploads/Article_52964/ijca-8-31-En.pdf.

Shaheen N, Shaheen A, Diab RA, Desouki MT. MicroRNAs (miRNAs) role in hypertension: pathogenesis and promising therapeutics. Ann Med Surg (Lond). 2023 Nov 16;86(1):319-328. http://doi.org/10.1097/MS9.0000000000001498. PMID: 38222760; PMCID: PMC10783350.

Wang F, Fang Q, Chen C, et al. Recombinant adeno-associated virus-mediated delivery of microRNA-21-3p lowers hypertension. Mol Ther Nucleic Acids. 2018;11:354-66. https://doi.org/10.1016/j.omtn.2017.11.007.

Wang Z, Hui Yu, Gang S. MiR-21-3p is related to angiotensin II-induced hypertrophy in cultured neonatal rat ventricular cardiac myocytes. Journal of Hypertension. 2018;36:e8-e9. http://doi.org/10.1097/01.hjh.0000548019.38068.23.

WHO: Obesity: Prevention and managing the global epidemic. Technical ReportSeries 894. Geneva: WHO (2000). https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330.

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Yan M, Chen C, Gong W, et al. miR-21-3p regulates cardiac hypertrophic response by targeting histone deacetylase-8. Cardiovasc Res. 2015;105(3):340-52 https://doi.org/10.1093/cvr/cvu254.

Yang BY, Qian Z, Howard SW, Vaughn MG, Fan SJ, Liu KK, Dong GH. Global association between ambient air pollution and blood pressure: A systematic review and meta-analysis. Environ Pollut. 2018 Apr;235:576-588. http://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.01.001. Epub 2018 Jan 11. PMID: 29331891.

Zhang W, Doherty M, Bardin T, et al. EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2006;65(10):1312-24. https://doi.org/10.1136/ard.2006.055269.

Zhou B, Perel P, Mensah GA, Ezzati M. Global epidemiology, health burden and effective interventions for elevated blood pressure and hypertension. Nat Rev Cardiol. 2021;18(11):785-802. https://doi.org/10.1038/s41569-021-00559-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження