Доступні дані для прогнозування серцево-судинних подій після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST

Автор(и)

  • О. В. Петюніна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4716-6433
  • А. В. Кобець ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6090-689X

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2024-1-13

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, прогноз, глобальний повздовжній стрейн, механічна дисперсія лівого шлуночка

Анотація

Лікування гострого інфаркту міокарда (ГІМ) спрямоване на тривалу виживаність пацієнтів, тому слід приділяти увагу прогнозуванню несприятливих серцево‑судинних подій (серцева недостатність, повторний інфаркт міокарда, серцево‑судинна смерть тощо). Дані, отримані в останні десятиліття, дали змогу поліпшити прогнозування, але актуальною є проблема досягнення тривалої виживаності після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST.

Мета — визначити оптимальну комбінацію даних у пацієнтів із ГІМ з елевацією сегмента ST для поліпшення прогнозування несприятливих серцево‑судинних подій.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 128 пацієнтів із ГІМ з елевацією сегмента ST. Середня тривалість спостереження за ними — (365±14) днів. Оцінювали кінцеві точки — серцево‑судинну смерть, повторний інфаркт міокарда, серцеву недостатність, порушення ритму та провідності. Первинне черезшкірне коронарне втручання було успішним. Усі пацієнти мали оцінку за шкалою TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) >2. Пацієнтів розподілили на дві когорти залежно від наявності кінцевих точок. Глобальний поздовжній стрейн і механічна дисперсія лівого шлуночка (ЛШ) були незалежними чинниками несприятливого прогнозу (p=0,0006 і p <0,0001 відповідно).

Результати. Визначено оптимальну комбінацію показників для прогнозування несприятливого результату через 1 рік після ГІМ з елевацією сегмента ST: глобальний поздовжній стрейн ЛШ, механічна дисперсія ЛШ, індекс об’єму лівого передсердя, кінцевий діастолічний діаметр ЛШ, фракція викиду ЛШ. Ці показники відображують різні гемодинамічні способи ремоделювання ЛШ після ГІМ з елевацією сегмента ST.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що запропонована прогностична модель є простою і зручною для використання в клінічній практиці.

 

Біографії авторів

О. В. Петюніна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу профілактики і лікування невідкладних станів

А. В. Кобець, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

мол. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

Посилання

Abou R, Goedemans L, van der Bijl P, Fortuni F, Prihadi EA, Mertens B. Correlates and long-term implications of left ventricular mechanical dispersion by two-dimensional speckle-tracking echocardiography in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Journal of the American Society of Echocardiography. 2020;33(8):964-72. https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.03.010.

Bai Z, Hu S, Wang Y, et al. Development of a machine learning model to predict the risk of late cardiogenic shock in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Ann Transl Med. 2021;9(14):1162. http://doi.org/10.21037/atm-21-2905.

Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, Rossing P, Mingrone G, Mathieu C, D’Alessio DA, Davies MJ. 2019 Update to Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020;43(2):487-93. http://doi.org/10.2337/dci19-0066.

Chen W, Tan X, Du X, et al. Prediction models for major adverse cardiovascular events following ST-segment elevation myocardial infarction and subgroup-specific performance. Sec. General Cardiovascular Medicine, Front. Cardiovasc. Med. 2023;10:2023. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1181424.

Chen ZW, Yu ZQ, Yang HB. Rapid predictors for the occurrence of reduced left ventricular ejection fraction between LAD and non-LAD related ST-elevation myocardial infarction. BMC. Cardiovasc Disord. 2016;16(3). https://doi.org/10.1186/s12872-015-0178-y.

Durmaz ES, Karabacak M, Ozkara BB. Radiomics-based machine learning models in STEMI:a promising tool for the prediction of major adverse cardiac events. Eur Radiol. 2023;33:4611-20. https://doi.org/10.1007/s00330-023-09394-6.

Gao H, Mangion K, Carrick D. Estimating prognosis in patients with acute myocardial infarction using personalized computational heart models. Sci Rep. 2017;7:13527. https://doi.org/10.1038/s41598-017-13635-2.

Gao N, Qi X, Dang Y. Establishment and validation of a risk model for prediction of in-hospital mortality in patients with acute ST-elevation myocardial infarction after primary PCI. BMC Cardiovasc Disord. 2020;20:513. https://doi.org/10.1186/s12872-020-01804-7.

Hadanny A, Shouval R, Wu J, Beigel R, Gale C, Iakobishvili Z. Predicting 30-day mortality after ST elevation myocardial infarction: Machine learning- based random forest and its external validation using two independent nationwide datasets. J Cardiol. 2021;78(5):P439-446. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2021.06.002.

Hendrickson MJ, Arora S, Vaduganathan M, et al. Prevalence and prognostic implications of reduced left ventricular ejection fraction among patients with STEMI in India. ESC Heart Fail. 2022 Dec;9(6):3836-45. http://doi.org/10.1002/ehf2.14055. PMID:35950269; PMCID:PMC9773730.

Holzknecht M, Reindl M, Tiller C, et al. Global longitudinal strain improves risk assessment after ST-segment elevation myocardial infarction:a comparative prognostic evaluation of left ventricular functional parameters. Clin Res Cardiol. 2021 Oct;110(10):1599-611. http://doi.org/10.1007/s00392-021-01855-6. PMID:33884479; PMCID:PMC8484167.

Hwang SY, Kim SH, Uhm IA. Prognostic implications for patients after myocardial infarction:an integrative literature review and in-depth interviews with patients and experts. BMC Cardiovasc Disord. 2022;22:348. https://doi.org/10.1186/s12872-022-02753-z.

Ibanez B, James S, Agewall S. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation:the Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-77. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393.

Lei Z, Li B, Li B, Peng W. Predictors and prognostic impact of left ventricular ejection fraction trajectories in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Aging Clin Exp Res. 2022 Jun;34(6):1429-38. http://doi.org/10.1007/s40520-022-02087-y. PMID:35147922; PMCID:PMC9151544.

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias:lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography:an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am. Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314. http://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011.

Nishi M, Uchino E, Okuno Y, Matoba S. Robust prognostic prediction model developed with integrated biological markers for acute myocardial infarction. PLOS one; 2022. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277260.

Pedersen F, Butrymovich V, Kelbæk H, Wachtell K, Helqvist S, Kastrup J. Short- and long-term cause of death in patients treated with primary PCI for STEMI. J Am Coll Cardiol. 2014;64(20):2101-8. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.08.037.

Reindl M, Tiller C, Holzknecht M, et al. Prognostic implications of global longitudinal strain by feature-tracking cardiac magnetic resonance in ST-elevation myocardial infarction circulation: cardiovascular imaging. 2019;12:e009404. https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.119.009404.

Ryu KS, Bae J-W, Ho Jeong M, Cho M-C, Ryu K-H. Risk scoring system for prognosis estimation of multivessel disease among patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Int Heart J, 2019 May;60(3):708-14. http://doi.org/10.1536/ihj.17-337.

Sever M, Jager KJ, Vanholder R. A roadmap for optimizing chronic kidney disease patient care and patient-oriented research in the Eastern European nephrology community. Clin Kidney J. 2021;14(1):23-35. http://doi.org/10.1093/ckj/sfaa218.

Shetty MK, Kunal S, Girish MP, Bhatt DL, Gupta A, Gupta M. Machine learning based model for risk prediction after ST-Elevation myocardial infarction:Insights from the North India ST elevation myocardial infarction (NORIN-STEMI) registry. International Journal of Cardiology. 2022;362:6-13. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.05.023.

Stebbins A, Mehta RH, Armstrong PW, Lee KL, Hamm C, Van de Werf F, James S, Toftegaard-Nielsen T, Seabra-Gomes R, White HD, Granger CB. A model for predicting mortality in acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention results from the assessment of pexelizumab in acute myocardial infarction trial for the assessment of pexelizumab in acute myocardial infarction (APEX AMI Investigators). Circulation: Cardiovascular Interventions. 2010;3:414-22. https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.109.925180.

Tofighi S, Poorhosseini H, Jenab Y, et al. Comparison of machine-learning models for the prediction of 1-year adverse outcomes of patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute ST-elevation myocardial infarction. Clin Cardiol. 2023 Sep;47(1):e24157. http://doi.org/10.1002/clc.24157. PMID:37721426; PMCID:PMC10765993.

Williams B, Mancia G, Spiering W. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Wohlfahrt P, Jena D, Melenovský V, et al. Trajectories and determinants of left ventricular ejection fraction after the first myocardial infarction in the current era of primary coronary interventions. Front. Cardiovasc. Med. 2022;9:1051995. http://doi.org/10.3389/fcvm.2022.1051995.

World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4. http://doi.org/10.1001/jama.2013.281053.

Zhang Q, Gao J, Yin X, et al. Risk prediction models for ischemic cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndrome. RCM. 2023;24(4). https://doi.org/10.31083/j.rcm2404106

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження