Значення катестатину та релаксину-2 у діагностиці ремоделювання міокарда в пацієнтів із гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-4-24

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, цукровий діабет 2 типу, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, катестатин, релаксин-2

Анотація

Мета — визначити особливості електрокардіографічних та ехокардіографічних показників у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та їхні взаємозв’язки з рівнем катестатину (КС) та релаксину‑2 (РЛ‑2) у плазмі крові.

Матеріали та методи. Обстежено 106 пацієнтів із ГХ, 55 з яких мали супутній ЦД 2 типу, та 30 практично здорових добровольців. Середній вік учасників дослідження становив (64,06±8,44) року. Серед пацієнтів переважали жінки (55,9%). Усім учасникам дослідження проведено вимірювання антропометричних показників, лабораторні та інструментальні дослідження. Рівень біомаркерів КС та РЛ‑2 визначали імуноферментним методом. Інструментальні дослідження передбачали проведення електрокардіографії (ЕКГ) та трансторакальної ехокардіографії (ЕхоКГ).

Результати. Рівень КС був знижений у пацієнтів із концентричною ((5,04 ± ± 1,14) нг/ мл) та ексцентричною гіпертрофією міокарда лівого шлуночка (ГМЛШ) ((5,08±0,89) нг/ мл) порівняно з нормальною геометрією ((6,63±0,73) нг/ мл, p <0,001). Установлено статистично значущі кореляції між рівнем КС і ЕКГ‑озна­ками ГМЛШ (вольтажним критерієм Корнелла (r=–0,222; p=0,009) та індексом Соколова — Лайона (r=–0,226; p=0,008)) та ЕхоКГ‑параметрами (кінцево­діа­сто­лічний розмір (r=–0,388; p <0,001), кінцевосистолічний розмір (r=–0,453; p <0,001), індекс кінцеводіастолічного об’єму (r=–0,329; p <0,001), індекс кінцевосистолічного об’єму (r=–0,415; p <0,001), фракція викиду (r=0,469; p <0,001), товщина міжшлуночкової перегородки (r=–0,593; p <0,001), товщина задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) (r=–0,647; p <0,001), відносна товщина стінок ЛШ (r=–0,568; p <0,001), індекс маси міокарда ЛШ (r=–0,576; p <0,001). Пацієнти з концентрацією РЛ‑2 ≥4,69 пг/мл мали вищі показники ЕхоКГ (кінцеводіастолічний і кінцевосистолічний розмір, індекс кінцеводіастолічного та кінцевосистолічного об’єму, ударний об’єм, товщина міжшлуночкової перегородки й задньої стінки ЛШ, відносна товщина стінок ЛШ, індекс маси міокарда ЛШ) (p <0,05). Виявлено статистично значущий прямо пропорційний зв’язок між рівнями КС та РЛ‑2 (r=0,191; p=0,026), так само, як і в підгрупі пацієнтів з рівнем РЛ‑2 ≥ 4,69  пг/ мл (r=0,585; p <0,001).

Висновки. Зниження рівня КС при розвитку ГМЛШ та виявлені кореляційні зв’язки з ЕКГ‑ознаками ГМЛШ та ЕхоКГ‑параметрами дають підстави розглядати його як предиктор розвитку ГМЛШ, особливо в пацієнтів із ГХ у поєднанні з ЦД 2 типу.

 

Біографії авторів

О. А. Панкова, Харківський національний медичний університет

аспірант кафедри загальної практики-сімейної медицини

О. М. Корж, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., в.о. зав.а кафедри загальної практи-ки-сімейної медицини

Посилання

Aragón-Herrera A, Feijóo-Bandín S, Anido-Varela L, et al. Relaxin-2 as a potential biomarker in cardiovascular diseases. J Pers Med. 2022 Jun 21;12(7):1021. http://doi.org/10.3390/jpm12071021. PMID: 35887517, pMCID: PMC9317583.

Aragón-Herrera A, Couselo-Seijas M, Feijóo-Bandín S, et al. Relaxin-2 plasma levels in atrial fibrillation are linked to inflammation and oxidative stress markers. Sci Rep. 2022 Dec 24;12(1):22287. http://doi.org/10.1038/s41598-022-26836-1. PMID: 36566255, pMCID: PMC9789945.

Bozic J, Kumric M, Ticinovic Kurir T, et al. Catestatin as a biomarker of cardiovascular diseases: a clinical perspective. Biomedicines. 2021 Nov 25;9(12):1757. http://doi.org/10.3390/biomedicines9121757. PMID: 34944578, pMCID: PMC8698910.

Dev NB, Mir SA, Gayen JR, Siddiqui JA, Mustapic M, Vaingankar SM. Cardiac electrical activity in a genomically «humanized» chromogranin a monogenic mouse model with hyperadrenergic hypertension. J Cardiovasc Transl Res. 2014 Jul;7(5):483-93. http://doi.org/10.1007/s12265-014-9563-7. Epub 2014 May 13. PMID: 24821335, pMCID: PMC4101044.

Dschietzig T, Richter C, Bartsch C, et al. The pregnancy hormone relaxin is a player in human heart failure. FASEB J. 2001 Oct;15(12):2187-95. http://doi.org/10.1096/fj.01-0070com. PMID: 11641245.

Durakoğlugil ME, Ayaz T, Kocaman SA, et al. The relationship of plasma catestatin concentrations with metabolic and vascular parameters in untreated hypertensive patients: Influence on high-density lipoprotein cholesterol. Anatol J Cardiol. 2015 Jul;15(7):577-85. http://doi.org/10.5152/akd.2014.5536. Epub 2014 Jul 17. PMID: 25538000, pMCID: PMC5337039.

Gao X, Li H, Wang P, Chen H. Decreased serum relaxin-2 is correlated with impaired islet β-cell function in patients with unstable angina and abnormal glucose metabolism. Int Heart J. 2018 Mar 30;59(2):272-8. http://doi.org/10.1536/ihj.17-082. Epub 2018 Feb 14. PMID: 29445056.

Herrero-Puente P, Prieto-García B, García-García M, et al. The relationship of circulating relaxin-2 concentrations with short-term prognosis in patients with acute heart failure: the RELAHF study. Eur J Heart Fail. 2017 Sep;19(9):1205-9. http://doi.org/10.1002/ejhf.875. Epub 2017 Jun 5. PMID: 28580623.

Katic J, Jurisic Z, Kumric M, et al. Serum catestatin concentrations are increased in patients with atrial fibrillation. J Cardiovasc Dev Dis. 2023 Feb 17;10(2):85. http://doi.org/10.3390/jcdd10020085. PMID: 36826581, pMCID: PMC9965955.

Lv J, Liu Y, Yan Y, et al. Relationship between left ventricular hypertrophy and diabetes is likely bidirectional: a temporality analysis. J Am Heart Assoc. 2023 Mar 21;12(6):e028219. http://doi.org/10.1161/JAHA.122.028219. Epub 2023 Mar 9. PMID: 36892057, pMCID: PMC10111543.

Mancusi C, Izzo R, di Gioia G, Losi MA, Barbato E, Morisco C. Insulin resistance the hinge between hypertension and type 2 diabetes. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020 Dec;27(6):515-26. http://doi.org/10.1007/s40292-020-00408-8. Epub 2020 Sep 22. PMID: 32964344, pMCID: PMC7661395.

Meng L, Ye XJ, Ding WH, et al. Plasma catecholamine release-inhibitory peptide catestatin in patients with essential hypertension. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2011 Sep;12(9):643-7. http://doi.org/10.2459/JCM.0b013e328346c142. PMID: 21508845.

Pankova O, Korzh O. Plasma catestatin levels are related to metabolic parameters in patients with essential hypertension and type 2 diabetes mellitus. Heart Vessels. 2023 Sep 27. http://doi.org/10.1007/s00380-023-02318-w. Epub ahead of print. PMID: 37758851.

Pavlou DI, Paschou SA, Anagnostis P, et al. Hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus: Targets and management. Maturitas. 2018 Jun;112:71-7. http://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.03.013. Epub 2018 Mar 30. PMID: 29704920.

Pintalhao M, Castro-Chaves P, Vasques-Novoa F, et al. Relaxin serum levels in acute heart failure are associated with pulmonary hypertension and right heart overload. Eur J Heart Fail. 2017 Feb;19(2):218-25. http://doi.org/10.1002/ejhf.611. Epub 2016 Aug 4. PMID: 27488261.

World Health Organization. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. Geneva: World Health Organization; 2021:1-61. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344424/9789240033986-eng.pdf. Accessed 15 October 2023.

Yildiz M, Oktay AA, Stewart MH, Milani RV, Ventura HO, Lavie CJ. Left ventricular hypertrophy and hypertension. Prog Cardiovasc Dis. 2020 Jan-Feb;63(1):10-21. http://doi.org/10.1016/j.pcad.2019.11.009. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31759953.

Zalewska E, Kmieć P, Sworczak K. Role of catestatin in the cardiovascular system and metabolic disorders. Front Cardiovasc Med. 2022 May 19;9:909480. http://doi.org/10.3389/fcvm.2022.909480. PMID: 35665253, pMCID: PMC9160393.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження