Рівень кортизолу у змішаній слині як маркер уражень пародонту при метаболічно-асоційованих захворюваннях

Автор(и)

  • Н. Ю. Ємельянова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6089-6206

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-4-18

Ключові слова:

пародонт, кортизол змішаної слини, метаболічно-асоційовані хвороби

Анотація

Дисрегуляція рівня кортизолу за рахунок збільшення медіаторів запалення підвищує ризик розвитку метаболічно‑асоційованих захворювань, пригнічує виділення секреторних імуноглобулінів і функцію нейтрофілів, що призводить до зниження захисту від пародонтопатогенів у порожнині рота.

Мета — оцінити можливий зв’язок між рівнем кортизолу в слині, основними маркерами запалення при метаболічно‑асоційованих захворюваннях і хворобою пародонту.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 67 пацієнтів, з них 44 мали кардіометаболічні захворювання. Контрольну групу утворено із пацієнтів, репрезентативних за статтю та віком без клінічних виявів метаболічно‑асоційованих захворювань. Для підтвердження основного захворювання визначали показники вуглеводного та ліпідного обміну, проводили опитування щодо основних стоматологічних скарг і стоматологічне дослідження, визначали швидкість салівації, в’язкість слини та рівень кортизолу в змішаній слині імуноферментним методом. Статистичний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення SPSS із розрахунком середнього арифметичного значення, стандартної похибки, критерію Стьюдента. Порівняння відсотків проводили з використанням z‑критерію. Для виявлення зв’язку між показниками застосували кореляційний тест Пірсона.

Результати. Статистично вищий рівень кортизолу в змішаній слині був зафіксований в пацієнтів основної групи ((3,34±0,20) нг/мл, р <0,05). Установлено прямо пропорційний зв’язок між концентрацією кортизолу з наявністю цукрового діабету (r=0,342; p=0,016), рівнем глюкози в крові (r=0,379; p=0,002), холестерином ліпопротеїнів низької густини (r=0,348; p=0,017) та опосередковано з неалкогольною жировою хворобою печінки через рівень тригліцеридів (r=0,345; p=0,007), а також обернено пропорційний зв’язок із лужною фосфатазою (r=–0,328; p=0,0014), швидкістю салівації та наявністю метаболічно‑асоційованих захворювань (найбільш значущий — з неалкогольною жировою хворобою печінки (r=–0,499; p=0,000).

Висновки. В умовах тривалого хронічного стресу в пацієнтів із метаболічно‑асоційованими захворюваннями статистично значуще зростає частота уражень ясен. Дослідження кортизолу в змішаній слині — зручний неінвазивний метод, що дає змогу використовувати його для оцінки наявності хронічного стресу в пацієнтів, а також впливу останнього на розвиток, тривалість і хронізацію метаболічно‑асоційованих хвороб та відповідь на їхнє лікування.

Біографія автора

Н. Ю. Ємельянова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу вивчення процесів та профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Посилання

Alves C, Brandão M, Andion J, Menezes R. Use of graduated syringes for measuring salivary flow rate: a pilot study. Braz Dent J. 2010;21(5):401­4. http://doi.org/10.1590/s0103­64402010000500004. PMID: 21180794.

Ball J, Darby I. Mental health and periodontal and peri­implant diseases. Periodontol. 2022;90:106­24. http://doi.org/10.1111/prd.12452.

Bell JM, Mason TM, Buck HG, Tofthagen CS, Duffy AR, et al. Challenges in obtaining and assessing salivary cortisol and α-­amylase in an over 60 population undergoing psychotherapeutic treatment for complicated grief: lessons learned. Clin Nurs Res. 2021;30(5):680­9. http://doi.org/10.1177/1054773820973274.

Botelho J, Machado V, Mascarenhas P, Rua J, Alves R, Cavacas MA, Delgado A, João Mendes J. Stress, salivary cortisol and periodontitis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Arch Oral Biol. 2018 Dec;96:58-65. http://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2018.08.016. Epub 2018 Aug 30. PMID: 30189327.

Decker A, Askar H, Tattan M, Taichman R, Wang HL. The assessment of stress, depression, and inflammation as a collective risk factor for periodontal diseases: a systematic review. Clin Oral Investig. 2020 Jan;24(1):1-12. http://doi.org/10.1007/s00784-019-03089-3. Epub 2019 Nov 1. PMID: 31677052; PMCID: PMC6980776. https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-019-03089-3

Duran-Pinedo AE, Solbiati J, Frias-Lopez J. The effect of the stress hormone cortisol on the metatranscriptome of the oral microbiome. NPJ Biofilms Microbiomes. 2018 Oct 18;4:25. doi: 10.1038/s41522-018-0068-z. PMID: 30345066; PMCID: PMC6194028. http://doi.org/10.1038/s41522-018-0068-z.

El-Farhan N, Rees DA, Evans C. Measuring cortisol in serum, urine and saliva - are our assays good enough? Ann Clin Biochem. 2017 May;54(3):308-322. doi: 10.1177/0004563216687335. Epub 2017 Mar 16. PMID: 28068807. http://doi.org/10.1177/0004563216687335.

Genco RJ, Borgnakke WS. Diabetes as a potential risk for periodontitis: association studies. Periodontol. 2000. 2020;83:40­5. http://doi.org/10.1111/prd.12270.

Giacomello G, Scholten A, Parr MK. Current methods for stress marker detection in saliva. J Pharm Biomed Anal. 2020; 30:191:113604. http://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113604.

Greene, J. C., Vermillion, J. R. The simplified oral hygiene index. J Am Dent Assoc. 1964 Jan;68:7­13. http://doi.org/10.14219/jada.archive.1964.0034. PMID: 14076341.

Hajishengallis G, Chavakis T. Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities. Nat Rev Immunol. 2021 Jul;21(7):426-440. http://doi.org/10.1038/s41577-020-00488-6. Epub 2021 Jan 28. PMID: 33510490; PMCID: PMC7841384.

James KA, Stromin JI, Steenkamp N, Combrinck MI. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Mar 6;14:1085950. http://doi.org/10.3389/fendo.2023.1085950. PMID: 36950689; PMCID: PMC10025564.

Kapila YL. Oral health’s inextricable connection to systemic health: Special populations bring to bear multimodal relationships and factors connecting periodontal disease to systemic diseases and conditions. Periodontol. 2000. 2021;87(1):11­6. http://doi.org/10.1111/prd.12398.

Keskin G. Approach to stress endocrine response: somatization in the context of gastroenterological symptoms: a systematic review. Afr Health Sci. 2019 Sep;19(3):2537-2545. http://doi.org/10.4314/ahs.v19i3.29. PMID: 32127826; PMCID: PMC7040288.

Könönen E, Gursoy M, Gursoy UK. Periodontitis: A Multifaceted Disease of Tooth­Supporting Tissues. J Clin Med. 2019 Jul 31;8(8):1135. http://doi.org/10.3390/jcm8081135. PMID: 31370168; PMCID: PMC6723779.

Lv S, Chang T, Na S, Lu L, Zhao E. Association between Negative Life Events and Somatic Symptoms: A Mediation Model through Self-Esteem and Depression. Behav Sci (Basel). 2023 Mar 10;13(3):243. http://doi.org/10.3390/bs13030243. PMID: 36975269; PMCID: PMC10045670.

Noushad S, Ahmed S, Ansari B, Mustafa UH, Saleem Y, Hazrat H. Physiological biomarkers of chronic stress: A systematic review. Int J Health Sci (Qassim). 2021 Sep­Oct;15(5):46­59. PMID: 34548863; PMCID: PMC8434839.

Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, Dietrich T, Feres M, Fine DH, Flemmig TF, Garcia R, Giannobile WV, Graziani F, Greenwell H, Herrera D, Kao RT, Kebschull M, Kinane DF, Kirkwood KL, Kocher T, Kornman KS, Kumar PS, Loos BG, Machtei E, Meng H, Mombelli A, Needleman I, Offenbacher S, Seymour GJ, Teles R, Tonetti MS. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontol. 2018 Jun;89 Suppl 1:S173-S182. http://doi.org/10.1002/JPER.17-0721. PMID: 29926951.

Teo CH, Wong ACH, Sivakumaran RN, Parhar I, Soga T. Gender Differences in Cortisol and Cortisol Receptors in Depression: A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2023 Apr 12;24(8):7129. http://doi.org/10.3390/ijms24087129. PMID: 37108291; PMCID: PMC10138698.

Thau L, Gandhi J, Sharma S. Physiology, Cortisol. 2023 Aug 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30855827. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538239/.

Zefferino R, Di Gioia S, Conese M. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress. Brain Behav. 2021;11:e01960. http://doi.org/10.1002/brb3.1960.

Zhang Y, Lai Q, Chen W, Zhang C, Mo L, Liu Z. Recent advance in cortisol immunosensing technologies and devices. Chemosensors. 2023;11(2):90. https://doi.org/10.3390/chemosensors11020090.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження