Вплив стресових чинників воєнного часу на метаболічний статус цивільного населення

Автор(и)

  • О. В. Колеснікова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-5606-6621
  • О. Є. Запровальна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-5066-0483
  • Н. Ю. Ємельянова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-6089-6206
  • А. О. Радченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-9687-8218
  • В. Ю. Гальчинська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-0024-131X

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-3-37

Ключові слова:

воєнний час, цивільне населення, кортизол, ДГЕА, метаболічний статус, старіння

Анотація

Мета — визначити вплив стресових чинників воєнного часу на показники метаболічного статусу цивільних осіб.

Матеріали та методи. У рамках проведення лонгітудинального дослідження обстежено 29 цивільних осіб, які залишилися в місці проживання у воєнний час, не перебували безпосередньо у містах бойового зіткнення і не мали фізичних ушкоджень. Склад тіла (відсотковий вміст в організмі жиру, скелетних м’язів і вісцерального жиру) визначали методом біоелектричного імпедансу за допомогою «Composition Monitor BF511» (Omron, Японія). Проводили гематологічне і біохімічне дослідження за стандартними методиками. Імуноферментним методом з використанням відповідних наборів реактивів визначали у сироватці крові вміст інсуліну, С‑реактивного білка, сиртуїну‑1, фактора некрозу пухлин α, дегідроепіандростерону (ДГЕА), а також рівень кортизолу в слині. Молекулярно‑генетичні дослідження передбачали визначення відносної довжини теломер лейкоцитів крові.

Результати. Середній вік обстежених становив (53,05±12,06) років. Серед них переважали жінки (55,2%). Середній час між візитами в довоєнний період та під час війни — (12,1±2,4) міс. При оцінці антропометричного статусу виявлено збільшення індексу маси тіла, обводу талії та стегон порівняно з показниками до війни ((26,82±3,58) і (29,67±3,92) кг/м2; p=0,0184, (84,93±15,58) і (100,03±12,57) см, p=0,0021, (98,57±6,69) та (106,75±6,73) см, p=0,0004, відповідно). Найбільше змінилася частка вісцерального жиру ((8,77±3,44) і (12,88±4,57)%, p=0,0003). У дослідженні не зафіксовано статистично значущих змін інших показників. За даними кореляційного аналізу зв’язків між показниками стресу (кортизол, ДГЕА та їхнє співвідношення) і клініко­антропометричними та метаболічними показниками, установлено статистично значущий зв’язок зі складом тіла (показники стану скелетних м’язів і вісцерального жиру), порушенням ліпідного обміну (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької густини) та кількістю лейкоцитів  (р <0,05).

Висновки. У цивільних осіб, які перебували за місцем проживання у воєнний час, виявлено негативні зміни антропометричного статусу порівняно з довоєнним періодом. Вплив психотравмувального чинника на антропометричний статус, склад тіла і ліпідний обмін в осіб, які не змінили місця проживання у воєнний час, підтверджується наявністю статистично значущого зв’язку між індикатором стресу (співвідношення кортизол/ДГЕА) та відповідними показниками. У цивільних осіб, які перебували за місцем проживання у воєнний час, не зафіксовано статистично значущих змін показників, пов’язаних зі старінням (теломери, сиртуїн­1), порівняно з довоєнним періодом.

Біографії авторів

О. В. Колеснікова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи, зав. відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

О. Є. Запровальна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Н. Ю. Ємельянова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н.,пров. наук. співр. відділу вивчення процесів та профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

А. О. Радченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

аспірант відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

В. Ю. Гальчинська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. біол. н., зав. лабораторії імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень

Посилання

Kolesnikova OV, Zaprovalna OE, Radchenko AO. Association of anthropometric and oxidative status with aging rates in patients with arterial hypertension. Ukrainian Therapeutic Journal. 2022;3—4:6-14. http://doi.org/10.30978/UTJ2022-3-6. Urkainian.

Kolesnikova OV, Radchenko AO, Zaprovalna OE. Diagnostic value of anthropometric indicators and body composition as indicators of aging rates and comorbidity in patients with cardiometabolic diseases . Ukrainian Therapeutic Journal. 2023;2:25-33. http://doi.org/10.30978/UTJ2023-2-25. Ukrainian.

Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv. Za red. chl.-kor. NAMN Ukrainy, prof. HD Fadieienko. Kharkiv; 2022. 248 s. (ISBN 978-966-2149-86-9). Ukrainian.

Agorastos A, Chrousos GP. The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development. Molecular Psychiatry. 2022 Jan;27(1):502-13. http://doi.org/10.1038/s41380-021-01224-9.

Al Ali R, Rastam S, Fouad FM, Mzayek F, Maziak W. Modifiable cardiovascular risk factors among adults in Aleppo, Syria. International journal of public health. 2011 Dec;56:653-62. http://doi.org/10.1007/s00038-011-0278-0.

Bell JM, Mason TM, Buck HG, Tofthagen CS, Duffy AR, Groër MW, McHale JP, Kip KE. Challenges in Obtaining and Assessing Salivary Cortisol and α-Amylase in an Over 60 Population Undergoing Psychotherapeutic Treatment for Complicated Grief: Lessons Learned. Clin Nurs Res. 2021 Jun;30(5):680-689. http://doi.org/10.1177/1054773820973274. Epub 2020 Nov 20. PMID: 33218253; PMCID: PMC8177751.

Bersani FS, Wolkowitz OM, Lindqvist D, Yehuda R, Flory J, Bierer LM, Makotine I, Abu-Amara D, Coy M, Reus VI, Epel ES, Marmar C, Mellon SH. Global arginine bioavailability, a marker of nitric oxide synthetic capacity, is decreased in PTSD and correlated with symptom severity and markers of inflammation. Brain Behav Immun. 2016 Feb;52:153-160. http://doi.org/10.1016/j.bbi.2015.10.015. Epub 2015 Oct 26. PMID: 26515034.

El-Farhan N, Rees DA, Evans C. Measuring cortisol in serum, urine and saliva — are our assays good enough? Ann Clin Biochem. 2017 May;54(3):308-22. http://doi.org/10.1177/0004563216687335. Epub 2017 Mar 16. PMID: 28068807.

Fares J, Gebeily S, Saad M, Harati H, Nabha S, Said N, Kanso M, Abdel Rassoul R, Fares Y. Post-traumatic stress disorder in adult victims of cluster munitions in Lebanon: a 10-year longitudinal study. BMJ Open. 2017 Aug 18;7(8):e017214. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017214. PMID: 28821528; PMCID: PMC5724068.

Jawad M, Vamos EP, Najim M, Roberts B, Millett C. Impact of armed conflict on cardiovascular disease risk: a systematic review. Heart. 2019 Sep 1;105(18):1388-94. http://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314459.

Jiang X, Zhong W, An H, Fu M, Chen Y, Zhang Z, Xiao Z. Attenuated DHEA and DHEA-S response to acute psychosocial stress in individuals with depressive disorders. J Affect Disord. 2017 Jun;215:118-124. http://doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.013. Epub 2017 Mar 16. PMID: 28319688.

Kellner M, Muhtz C, Peter F, Dunker S, Wiedemann K, Yassouridis A. Increased DHEA and DHEA-S plasma levels in patients with post-traumatic stress disorder and a history of childhood abuse. J Psychiatr Res. 2010 Mar;44(4):215-9. http://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2009.08.009. Epub 2009 Sep 13. PMID: 19751939.

Keskin G. Approach to stress endocrine response: somatization in the context of gastroenterological symptoms: a systematic review. Afr Health Sci. 2019;19(3):2537-45. http://doi.org/10.4314/ahs.v19i3.29.

Korinek K, Young Y, Teerawichitchainan B, Kim Chuc NT, Kovnick M, Zimmer Z. Is war hard on the heart? Gender, wartime stress and late life cardiovascular conditions in a population of Vietnamese older adults. Soc Sci Med. 2020 Nov;265:113380. http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113380. Epub 2020 Sep 19.

Krantz DS, Shank LM, Goodie JL. Post-traumatic stress disorder (PTSD) as a systemic disorder: Pathways to cardiovascular disease. Health Psychol. 2022 Oct;41(10):651-662. http://doi.org/10.1037/hea0001127. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34807673; PMCID: PMC9124241.

Lindell M, Grimby-Ekman A. Stress, non-restorative sleep, and physical inactivity as risk factors for chronic pain in young adults: A cohort study. PloS one. 2022 Jan 21;17(1):e0262601. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0262601.

McEwen BS. Neurobiological and systemic effects of chronic stress. Chronic Stress (Thousand Oaks) 2017;1. http://doi.org/10.1177/2470547017692328.

Meng LB, Zhang YM, Luo Y, Gong T, Liu DP. Chronic stress a potential suspect zero of atherosclerosis: a systematic review. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2021 Dec 20;8:738654. http://doi.org/10.3389/fcvm.2021.738654.

Michopoulos V, Norrholm SD, Jovanovic T. Diagnostic biomarkers for posttraumatic stress disorder: promising horizons from Translational Neuroscience Research. Biol Psychiatry. 2015 Sep 1;78(5):344-53. http://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.01.005. Epub 2015 Jan 30. PMID: 25727177; PMCID: PMC4520791.

Morina N, Stam K, Pollet TV, Priebe S. Prevalence of depression and posttraumatic stress disorder in adult civilian survivors of war who stay in war-afflicted regions. A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Journal of affective disorders. 2018 Oct 15;239:328-38. http://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.027.

Nilsson PM, Olsen MH, Laurent S, eds. Early Vascular Aging (EVA): New Directions in Cardiovascular Protection. 1st ed. London: Academic Press; 2015. 376 p.

Noushad S, Ahmed S, Ansari B, Mustafa UH, Saleem Y, Hazrat H. Physiological biomarkers of chronic stress: A systematic review. Int J Health Sci (Qassim). 2021 Sep-Oct;15(5):46-59. PMID: 34548863; PMCID: PMC8434839.

Osiichuk M, Shepotylo O. Conflict and well-being of civilians: The case of the Russian-Ukrainian hybrid war. Economic Systems. 2020 Mar 1;44(1):100736. http://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100736.

Solomon Z, Tsur N, Levin Y, Uziel O, Lahav M, Ohry A. The implications of war captivity and long-term psychopathology trajectories for telomere length. Psychoneuroendocrinology. 2017;81:122-8. http://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.04.004.

Thau L, Gandhi J, Sharma S. Physiology, Cortisol. [Updated 2022 Aug 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538239/.

Wong JM, Collins K. Telomere maintenance and disease. Lancet. 2003 Sep 20;362(9388):983-8. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14369-3. PMID: 14511933.

Zefferino R, Di Gioia S, Conese M. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress. Brain Behav. 2021 Feb;11(2):e01960. http://doi.org/10.1002/brb3.1960. Epub 2020 Dec 8. PMID: 33295155; PMCID: PMC7882157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження