Ожиріння як чинник ризику хронічної хвороби нирок: сучасний погляд на проблему. Огляд літератури

Автор(и)

  • В. А. Чернишов ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6189-4595
  • А. А. Несен ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-0834-0216

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-3-62

Ключові слова:

хронічна хвороба нирок, ожиріння, ренін‑ангіотензин‑альдостеронова система, внутрішньоклубочкова гіпертензія, подоцит, лептин, адипонектин, фактор некрозу пухлин α, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність

Анотація

Огляд присвячено актуальній клінічній проблемі участі ожиріння в розвитку та прогресуванні хронічної хвороби нирок (ХХН). Обговорено патогенетичні ланки, через які опосередковується негативний вплив ожиріння на нирки, а саме, дисліпопротеїдемія, ендотеліальна дисфункція (ЕД) ниркових судин, активація ренін‑ангіотензин‑альдостеронової системи, артеріальна гіпертензія, продукція жировою тканиною медіаторів, які пошкоджують нирки (лептин, фактор некрозу пухлини α, інтерлейкіни‑1, 6, 8). Наведено дані про вплив основних чинників прогресування пошкодження нирок при ожирінні (інсулінорезистентності (ІР), гіперінсулінемії, дисліпопротеїдемії, порушень системної та ниркової гемодинаміки, пов’язаних з активацією ренін‑ангіотензин‑альдостеронової системи (артеріальна гіпертензія, внутрішньоклубочкова гіпертензія)). Узагальнено значення метаболічного синдрому та його складових у патогенезі ХХН, а також роль цукрового діабету, що часто поєднується з ожирінням, у розвитку діабетичної хвороби нирок (діабетичної нефропатії). Із адипокінів особливу увагу приділено патогенетичній ролі лептину і адипонектину при ожирінні, в умовах якого відбувається пошкодження нирок. Обговорено участь лептинорезистентності в патогенезі ХХН через такі ланки, як ІР, ЕД, оксидантний стрес та запалення. Висвітлено роль ЕД і клубочкової гіперфільтрації в патогенезі мікроальбумінурії, значення пошкодження подоцитів (клітинних структур ниркових канальців) у патогенезі ХХН при ожирінні, клінічне значення раннього виявлення патології нирок, контролю маси тіла, рівня глікемії й артеріального тиску, а також дотримання здорового способу життя для зниження ризику роз­вит­ку ХХН, пов’язаної з ожирінням, цукровим діабетом та іншими метаболічними розладами. Наголошено, що оцінка показників ліпідного і вуглеводного обміну, рівня сироваткового лептину та ІР є перспективною для діагностики пошкодження ниркової тканини при ожирінні.

Біографії авторів

В. А. Чернишов, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

А. А. Несен, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., зав. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Посилання

Agrawal S, He JC, Tharaux PL. Nuclear receptors in podocyte biology and glomerular disease. Nat Rev Nephrol. 2021;17:185-204. http://doi.org/10.1038/s41581-020-00339-6.

Bae J, Won YJ, Lee BW. Non-Albumin Proteinuria (NAP) as a Complementary Marker for Diabetic Kidney Disease (DKD). Life (Basel). 2021 Mar 10;11(3):224. http://doi.org/10.3390/life11030224. PMID: 33802211; PMCID: PMC7998887.

Chagnac A, Zingerman B, Rozen-Zvi B, Edelstein MH. Consequences of glomerular hyperfiltration: the role of physical forces in the pathogenesis of chronic kidney disease in diabetes and obesity. Mini-Review. Nephron. 2019;143:38-42. http://doi.org/10.1159/000499486.

Chen Y, Lee K, Ni Z, He JC. Diabetic kidney disease: challenges, advances, and opportunities. Review Article. Kidney Dis. 2020;6:215-225. https://doi.org/10.1159/000506634.

Czaja-Stolc S, Potrykus M, Stankiewicz M, Kaska Ł, Małgor­zewicz S. Pro-Inflammatory Profile of Adipokines in Obesity Contributes to Pathogenesis, Nutritional Disorders, and Cardiovascular Risk in Chronic Kidney Disease. Nutrients. 2022 Mar 31;14(7):1457. http://doi.org/10.3390/nu14071457.

Gabbay E, Slotki I, Shavit L. Weighing the evidence: obesity, metabolic syndrome, and the risk of chronic kidney disease. BMC Nephrol. 2015 Aug 7;16:133. http://doi.org/10.1186/s12882-015-0137-y. PMID: 26249332; PMCID: PMC4528361.

Garcia-Carro C, Vergara A, Bermejo S, et al. A nephrologist perspective on obesity: from kidney injury to clinical management. Front Med. 2021;8:655871. http://doi.org/10.3389/fmed.2021.655871.

Ghazaly EA. The obesity and its effect on kidney disease. J Obes Weight-Loss Medic. 2022;8(1):044. http://doi.org/10.23937/2572-4010.1510044.

Habas El., Habas Es., Khan FY, et al. Blood pressure and chronic kidney disease progression: An update review. Cureus. 2022;14(4):e24244. http://doi.org/10.7759/cureus.24244.

Kasim AA, Ataimish AH. The pathological mechanisms of obesity-related glomerulopathy. Iraqi J Pharm Sci. 2021;30(1):22-28. https://doi.org/10.31351/vol30iss1pp22-28.

Kopp JB, Anders HJ, Susztak K, Podest MA, Remuzzi G, Hildebrandt F, Romagnani P. Podocytopathies. Nat Rev Dis Primers. 2020 Aug 13;6(1):68. http://doi.org/10.1038/s41572-020-0196-7. PMID: 32792490; PMCID: PMC8162925.

Korczynska J, Czumaj A, Chmielewski M, Swierczynski J, Sledzinski T. The Causes and Potential Injurious Effects of Elevated Serum Leptin Levels in Chronic Kidney Disease Patients. Int J Mol Sci. 2021 Apr 28;22(9):4685. http://doi.org/10.3390/ijms22094685. PMID: 33925217; PMCID: PMC8125133.

Kovesdy CP, Furth SL, Zoccali C. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. J Nephrol. 2017;30:1-10. http://doi.org/10.1007/s40620-017-0377-y.

Kwaifa IK, Bahari H, Yong YK, Noor SM. Endothelial dysfunction in obesity-induced inflammation: molecular mechanisms and clinical implications. Review. Biomolecules. 2020;10:e291. http://doi.org/10.3390/biom10020291.

Lin L, Tan W, Pan X, et al. Metabolic syndrome related kidney injury: a review and update. Front Endocrinol. 2022;13:904001. http://doi.org/10.3389/fendo.2022.904001.

Martin-Taboada M, Vila-Bedmar R, Medina-Gómez G. From Obesity to Chronic Kidney Disease: How Can Adipose Tissue Affect Renal Function? Nephron. 2021;145(6):609-613. https://doi.org/10.1159/000515418. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33882488.

Martínez-Montoro JI, Morales E, Cornejo-Pareja I, Tinahones FJ, Fernández-García JC. Obesity-related glomerulopathy: Current approaches and future perspectives. Obes Rev. 2022 Jul;23(7):e13450. http://doi.org/10.1111/obr.13450. Epub 2022 Apr 1. PMID: 35362662; PMCID: PMC9286698.

Miricescu D, Balan DG, Tulin A, et al. Impact of adipose tissue in chronic kidney disease development (Review). Exp Therap Med. 2021;21:539. http://doi.org/10.3892/etm.2021.9969.

Nakamichi R, Hayashi K, Itoh H. Effects of High Glucose and Lipotoxicity on Diabetic Podocytes. Nutrients. 2021 Jan 15;13(1):241. http://doi.org/10.3390/nu13010241. PMID: 33467659; PMCID: PMC7830342.

Natesan V, Kim S-J. Diabetic nephropathy — a review of risk factors, progression, mechanism, and dietary management. Biomol Ther. 2021;29(4):365-372. https://doi.org/10.4062/biomolther.2020.204.

Nawaz S, Chinnadurai R, Al-Chalabi S, et al. Obesity and chronic kidney disease: a current review. Obes Sci Pract. 2022:1-14. http://doi.org/10.1002/osp4.629.

Nishad R, Tahaseen V, Kavvuri R, Motrapu M, Singh AK, Peddi K, Pasupulati AK. Advanced-Glycation End-Products Induce Podocyte Injury and Contribute to Proteinuria. Front Med (Lausanne). 2021 Jul 1;8:685447. http://doi.org/10.3389/fmed.2021.685447. PMID: 34277660; PMCID: PMC8280521.

Oates JC, Russell DL, Van Beusecum JP. Endothelial cells: potential novel regulators of renal inflammation. Am J Physiol Renal Physiol. 2022 Mar 1;322(3):F309-F321. http://doi.org/10.1152/ajprenal.00371.2021. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35129369; PMCID: PMC8897017.

Obradovic M, Sudar-Milanovic E, Soskic S, et al. Leptin in obesity: role and clinical implication. Review. Front Endocrinol. 2021;12:585887. http://doi.org/10.3389/fendo.2021.585887.

Pinto KRD, Feckinghaus CM, Hirakata VN. Obesity as a predictive factor for chronic kidney disease in adults: systematic review and meta-analysis. Braz J Med Biol Res. 2021 Feb 26;54(4):e10022. http://doi.org/10.1590/1414-431X202010022. PMID: 33656052; PMCID: PMC7917711.

Rashidbeygi E, Safabakhsh M, Delshad aghdam S., et al. Metabolic syndrome and its components are related to a higher risk for albuminuria and proteinuria: Evidence from a meta-analysis on 10,603,067 subjects from 57 studies. Diab Metab Syndr Clin Res Rev. 2019;13(1):830-843. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2018.12.006.

Roumeliotis S, Mallamaci F, Zoccali C. Endothelial dysfunction in chronic kidney disease, from biology to clinical outcomes: A 2020 Update. J Clin Med. 2020;9(8):article 2359. http://doi.org/10.3390/jcm9082359.

Schutten MT, Houben AJ, de Leeuw P, Stehouwer CD. The link between adipose tissue renin-angiotensin-aldosterone system signaling and obesity associated hypertension. Review. Physiology. 2017;32:197-209. http://doi.org/10.1152/physiol.00037.2016.

Stasi P, Cosola C, Caggiano G, et al. Obesity-related chronic kidney disease: principal mechanisms and new approaches in nutritional management. Review. Front Nutr. 2022;9. Article 925619. http://doi.org/10.3389/fnut.2022.925619.

Sun Y, Cui S, Hou Y, Yi F. The updates of podocyte lipid metabolism in proteinuric kidney disease. Kidney Dis. 2021;7:438-451. https://doi.org/10.1159/000518132.

Tsuboi N, Okabayashi Y. The Renal Pathology of Obesity: Structure-Function Correlations. Semin Nephrol. 2021 Jul;41(4):296-306. https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2021.06.002. PMID: 34715960.

Unwin D, Unwin J, Crocombe D, Delon C, Guess N, Wong C. Renal function in patients following a low carbohydrate diet for type 2 diabetes: a review of the literature and analysis of routine clinical data from a primary care service over 7 years. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2021 Oct 1;28(5):469-479. http://doi.org/10.1097/MED.0000000000000658. PMID: 34468402.

Usherwood T, Lee V. Advances in chronic kidney disease pathophysiology and management. Aust J Gen Pract. 2021 Apr;50(4):188-192. http://doi.org/10.31128/AJGP-11-20-5735. PMID: 33786542.

Vahdat S. The complex effects of adipokines in patients with kidney disease. Review article. J Res Med Sci. 2018;23:60-71. http://doi.org/10.4103/jrms.JRMS_1115_17.

Wang M, Wang Z, Chen Y, Dong Y. Kidney damage caused by obesity and its feasible treatment drugs. Review. Int J Mol Sci. 2022;23. e747. https://doi.org/10.3390/ijms23020747.

Whaley-Connell A, Sowers JR. Insulin resistance in kidney disease: is there a distinct role separate from that of diabetes or obesity. Cardorenal Med. 2018;8:41-49. http://doi.org/10.1159/000479801.

Yang Sh., Cao Ch., Deng T, Zhou Zh. Obesity related glomerulopathy: a latent change in obesity requiring more attention. Kidney Blood Press Res. 2020;45:510-522. http://doi.org/10.1159/000507784.

Yim HE, Yoo KH. Obesity and chronic kidney disease: prevalence, mechanism, and management. Clin Exp Pediatr. 2021;64(10):511-518. https://doi.org/10.3345/cep.2021.00108.

Zhao Q, Yi X, Wang Z. Meta-analysis of the relationship between abdominal obesity and diabetic kidney disease in type 2 diabetic patients. Obes Facts. 2021;14:338-345. https://doi.org/10.1159/000516391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Номер

Розділ

Огляди