Рівень ендотеліну-1 у прогнозуванні патологічного ремоделювання серця у пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST

Автор(и)

  • І. Р. Вишневська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • О. В. Петюніна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4716-6433
  • М. П. Копиця ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-4779-7347

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-3-44

Ключові слова:

STEMI, ендотелін‑1, прогноз, патологічне ремоделювання серця

Анотація

Більшість пацієнтів мають добру виживаність після перенесеного інфаркту міокарда завдяки сучасним методам лікування. Однак інфаркт спричиняє різке підвищення ризику розвитку серцевої недостатності. Курація таких пацієнтів потребує великих витрат, особливо під час війни, тому триває пошук чинників, які можуть мати важливе значення у прогнозуванні серцевої недостатності.

Мета — визначити вплив ендотеліну‑1 (ЕТ‑1) у прогнозуванні патологічного ремоделювання серця у пацієнтів після перенесеного гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, яким було успішно проведено черезшкірне коронарне втручання.

Матеріали та методи. У дослідження проспективно було залучено 162 пацієнти після перенесеного гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, яким було успішно проведено черезшкірне коронарне втручання. При госпіталізації визначали рівень біомаркерів (ЕТ‑1, тропонін І) та досліджували ехокардіографічні показники.

Результати. Досліджувану групу розділили на дві — з високим та низьким рівнем ЕТ‑1 на підставі медіани 2,75 пг/ мл, що є точкою відсічення за чутливістю та специфічністю за receiver operating characteristic (ROC). ROC‑аналіз продемонстрував прогностичний потенціал ЕТ‑1 щодо ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту. Точка відсічення <2,97 пг/мл (чутливість 83%, специфічність 62%, площа під кривою 0,70, 95% довірчий інтервал 0,516—0,847; p=0,03). Оцінено значення біомаркера ЕТ‑1 як можливого предиктора ремоделювання лівого шлуночка з використанням ROC‑аналізу. ЕТ‑1 продемонстрував здатність прогнозувати ремоделювання лівого шлуночка (95% довірчий інтервал 0,696—0,956, площа під кривою 0,861, χ2=9,03; p=0,43).

Висновки. Визначення рівня ЕТ‑1 дасть змогу застосувати адекватний медичний менеджмент щодо прогнозування патологічного ремоделювання лівого шлуночка після гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST для запобігання розвитку серцевої недостатності.

 

Біографії авторів

І. Р. Вишневська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу профілактики і лікування невідкладних станів

О. В. Петюніна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу профілактики і лікування невідкладних станів

М. П. Копиця, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

Посилання

Eitel I, Nowak M, Stehl C, Adams V, Fuernau G, Hildebrand L, Desch S, Schuler G, Thiele H. Endothelin-1 release in acute myocardial infarction as a predictor of long-term prognosis and no-reflow assessed by contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Am Heart J. 2010 May;159(5):882-90. http://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.02.019. PMID: 20435200.

Feng J, Liang L, Chen Y, Tian P, Zhao X, Huang B, Wu Y, Wang J, Guan J, Huang L, Li X, Zhang Y, Zhang J. Big Endothelin-1 as a Predictor of Reverse Remodeling and Prognosis in Dilated Cardiomyopathy. J Clin Med. 2023 Feb 8;12(4):1363. http://doi.org/10.3390/jcm12041363. PMID: 36835899; PMCID: PMC9967115.

Fraccarollo D, Hu K, Galuppo P, Gaudron P, Ertl G. Chronic endothelin receptor blockade attenuates progressive ventricular dilation and improves cardiac function in rats with myocardial infarction: possible involvement of myocardial endothelin system in ventricular remodeling. Circulation. 1997 Dec 2;96(11):3963-73. http://doi.org/10.1161/01.cir.96.11.3963. PMID: 9403621.

Frantz S, Hundertmark MJ, Schulz-Menger J, Bengel FM, Bauersachs J. Left ventricular remodelling post-myocardial infarction: pathophysiology, imaging, and novel therapies. Eur Heart J. 2022 Jul 14;43(27):2549-2561. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac223. PMID: 35511857.

Freixa X, Heras M, Ortiz JT, Argiró S, Guasch E, Doltra A, Jiménez M, Betriu A, Masotti M. Usefulness of endothelin-1 assessment in acute myocardial infarction. Rev Esp Cardiol. 2011 Feb;64(2):105-10. http://doi.org/10.1016/j.recesp.2010.07.001. PMID: 21208707.

Hartopo AB, Sukmasari I, Puspitawati I, Setianto BY. Serum Endothelin-1 Correlates with Myocardial Injury and Independently Predicts Adverse Cardiac Events in Non-ST-Elevation Acute Myocardial Infarction. Int J Vasc Med. 2020 Aug 4;2020:9260812. http://doi.org/10.1155/2020/9260812. PMID: 32832158.

Haryono A, Ramadhiani R, Ryanto GRT, Emoto N. Endothelin and the Cardiovascular System: The Long Journey and Where We Are Going. Biology (Basel). 2022 May 16;11(5):759. http://doi.org/10.3390/biology11050759. PMID: 35625487.

Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, Caforio ALP, Crea F, Goudevenos JA, Halvorsen S, Hindricks G, Kastrati A, Lenzen MJ, Prescott E, Roffi M, Valgimigli M, Varenhorst C, Vranckx P, Widimský P; ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393. PMID: 28886621.

Ivey MJ, Tallquist MD. Defining the Cardiac Fibroblast. Circ J. 2016 Oct 25;80(11):2269-2276. http://doi.org/10.1253/circj.CJ-16-1003. Epub 2016 Oct 14. PMID: 27746422; PMCID: PMC5588900.

Katayama T, Yano K, Nakashima H, Takagi C, Honda Y, Suzuki S, Iwasaki Y. Clinical significance of acute-phase endothelin-1 in acute myocardial infarction patients treated with direct coronary angioplasty. Circ J. 2005 Jun;69(6):654-8. http://doi.org/10.1253/circj.69.654. PMID: 15914941.

Kilickesmez KO, Bingöl G, Bulut L, Sinan UY, Abaci O, Ersanli M, Gurmen T. Relationship between serum endothelin-1 level and spontaneous reperfusion in patients with acute myocardial infarction. Coron Artery Dis. 2015 Jan;26(1):37-41. http://doi.org/10.1097/MCA.0000000000000175. PMID: 25230302.

Kirby A, Gebski V, Keech AC. Determining the sample size in a clinical trial. Med J Aust. 2002 Sep 2;177(5):256-7. http://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2002.tb04759.x. PMID: 12197821.

Kolettis TM, Barton M, Langleben D, Matsumura Y. Endothelin in coronary artery disease and myocardial infarction. Cardiol Rev. 2013 Sep-Oct;21(5):249-56. http://doi.org/10.1097/CRD.0b013e318283f65a. PMID: 23422018.

Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015 Jan;28(1):1-39.e14. http://doi.org/10.1016/j.echo.2014.10.003. PMID: 25559473.

Legallois D, Hodzic A, Alexandre J, Dolladille C, Saloux E, Manrique A, Roule V, Labombarda F, Milliez P, Beygui F. Definition of left ventricular remodeling following ST-elevation myocardial infarction: a systematic review of cardiac magnetic resonance studies in the past decade. Heart Fail Rev. 2022 Jan;27(1):37-48. http://doi.org/10.1007/s10741-020-09975-3. PMID: 32458217.

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12. http://doi.org/10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455. PMID: 31504418.

Murray DB, McMillan R, Brower GL, Janicki JS. ETA selective receptor antagonism prevents ventricular remodeling in volume-overloaded rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009 Jul;297(1):H109-16. http://doi.org/10.1152/ajpheart.00968.2008.

Niccoli G, Lanza GA, Shaw S, Romagnoli E, Gioia D, Burzotta F, Trani C, Mazzari MA, Mongiardo R, De Vita M, Rebuzzi AG, Lüscher TF, Crea F. Endothelin-1 and acute myocardial infarction: a no-reflow mediator after successful percutaneous myocardial revascularization. Eur Heart J. 2006 Aug;27(15):1793-8. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl119. PMID: 16829540.

Olivier A, Girerd N, Michel JB, Ketelslegers JM, Fay R, Vincent J, BramLage P, Pitt B, Zannad F, Rossignol P; EPHESUS Investigators. Combined baseline and one-month changes in big endothelin-1 and brain natriuretic peptide plasma concentrations predict clinical outcomes in patients with left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction: Insights from the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS) study. Int J Cardiol. 2017 Aug 15;241:344-350. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.02.018. PMID: 28284500.

Ryu SM, Kim HJ, Cho KR, Jo WM. Myocardial protective effect of tezosentan, an endothelin receptor antagonist, for ischemia-reperfusion injury in experimental heart failure models. J Korean Med Sci. 2009 Oct;24(5):782-8. http://doi.org/10.3346/jkms.2009.24.5.782.

Setianto BY, Hartopo AB, Sukmasari I, Puspitawati I. On-admission high endothelin-1 level independently predicts in-hospital adverse cardiac events following ST-elevation acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2016 Oct 1;220:72-6. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.071. PMID: 27372047.

Standards of Medical Care in Diabetes-2017: Summary of Revisions. Diabetes Care. 2017 Jan;40(Suppl 1):S4-S5. http://doi.org/10.2337/dc17-S003. PMID: 27979887.

Tamareille S, Terwelp M, Amirian J, Felli P, Zhang XQ, Barry WH, Smalling RW. Endothelin-1 release during the early phase of reperfusion is a mediator of myocardial reperfusion injury. Cardiology. 2013;125(4):242-9. http://doi.org/10.1159/000350655. PMID: 23816794.

Tsutamoto T, Wada A, Hayashi M, Tsutsui T, Maeda K, Ohnishi M, Fujii M, Matsumoto T, Yamamoto T, Takayama T, Ishii C, Kinoshita M. Relationship between transcardiac gradient of endothelin-1 and left ventricular remodelling in patients with first anterior myocardial infarction. Eur Heart J. 2003 Feb;24(4):346-55. http://doi.org/10.1016/s0195-668x(02)00420-7. PMID: 12581682.

Wang Y, Wang C, Ma J. Role of cardiac endothelial cells-derived microRNAs in cardiac remodeling. Discov Med. 2019 Aug;28(152):95-105. PMID: 31926581.

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339. PMID: 30165516.

Xu N, Zhu P, Yao Y, Jiang L, Jia S, Yuan D, et al. Big Endothelin-1 and long-term all-cause death in patients with coronary artery disease and prediabetes or diabetes after percutaneous coronary intervention. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2022;32(9): 2147-2156. http://doi.org/10.1016/j.numecd.2022.06.002.

Yip HK, Wu CJ, Chang HW, Yang CH, Yu TH, Chen YH, Hang CL. Prognostic value of circulating levels of endothelin-1 in patients after acute myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty. Chest. 2005 May;127(5):1491-7. http://doi.org/10.1378/chest.127.5.1491. PMID: 15888819.

Zhou BY, Guo YL, Wu N Q, Zhu CG, Gao Y, Qing P, et al. Plasma big endothelin-1 levels at admission and future cardiovascular outcomes: A cohort study in patients with stable coronary artery disease. International Journal of Cardiology. 2017 Mar 1; 230:76-79. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.12.082.

Zhou BY, Gao XY, Zhao X, Qing P, Zhu CG, Wu NQ, Guo YL, Gao Y, Liu G, Dong Q, Li JJ. Predictive value of big endothelin-1 on outcomes in patients with myocardial infarction younger than 35 years old. Per Med. 2018 Jan;15(1):25-33. http://doi.org/10.2217/pme-2017-0044. PMID: 29714117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження