Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих після перебування в зоні бойових дій на Харківщині

Автор(и)

  • С. М. Коваль ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-8699-2324
  • Л. А. Рєзнік ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Т. Г. Старченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-1276-3868

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-3-5

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, хронічний стрес воєнного часу, перебування в зоні бойових дій

Анотація

Мета — вивчити особливості перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) у цивільного населення після перебування в зоні бойових дій на Харківщині.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 62 (29 чоловіків та 33 жінки) хворих на АГ 2—3‑го ступеня), які пройшли обстеження у відділенні гіпертензій і захворювань нирок ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» до війни та через 4—5 міс після її початку. Інтервал між першим і повторним оглядом становив 8—9 міс. Усі обстежені хворі під час війни перебували в Харківській області в зоні бойових дій. Середній вік пацієнтів — (52,4±4,3) року. Усім хворим проводили загальноклінічне лабораторне та інструментальне обстеження. Ступінь, стадію АГ і наявність чинників ризику серцево‑судинних захворювань (ССЗ), установлені ССЗ і захворювання нирок оцінювали відповідно до сучасних рекомендацій. Після первинного обстеження (до початку війни) усім хворим призначали 2‑компонентну або 3‑компонентну антигіпертензивну та (за наявності підвищеного рівня холестерину ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ) гіполіпідемічну терапію відповідно до сучасних рекомендацій. Усі хворі до початку війни досягли цільових рівнів «офісного» артеріального тиску. Частота досягнення цільових рівнів ХС ЛПНГ була значно нижчою (57%).

Результати. У хворих на АГ (цивільне населення), які перебували в зоні бойових дій на Харківщині і пережили хронічний стрес воєнного часу, установлено статистично значуще збільшення частоти тяжкої і неконтрольованої АГ, її кризового перебігу та резистентної форми. Прогностично несприятливими наслідками перебування у зоні бойових дій у хворих на АГ були статистично значуще збільшення частоти таких чинників ризику ССЗ, як підвищення рівня в крові ХС ЛПНГ, переддіабет, інсулінорезистентність, паління і регулярне вживання алкоголю. Перебування у зоні бойових дій призвело до статистично значущого підвищення у хворих на АГ частоти ішемічної хвороби серця, порушень серцевого ритму і серцевої недостатності, пришвидшення розвитку цукрового діабету 2 типу, а також до таких тяжких серцево‑судинних і цереброваскулярних ускладнень, як фібриляція передсердь, гострий інфаркт міокарда, транзиторна ішемічна атака й ішемічний інсульт.

Висновки. Перебування хворих на АГ у зоні бойових дій і пов’язаний із цим хронічний стрес воєнного часу призводять до значного погіршення перебігу гіпертензії та розвитку й прогресування несприятливих метаболічних порушень і сер­цево‑судин­них та цереброваскулярних ускладнень. Це обґрунтовує необхідність проведення динамічного спостереження за цією категорією хворих і тривалої комбінованої терапії з урахуванням особливостей клінічного перебігу й наявності та виразності ускладнень захворювання.

 

Біографії авторів

С. М. Коваль, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Л. А. Рєзнік, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Т. Г. Старченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Посилання

Voloshyn PV, Maruta NO, Shestopalova LF, ta in. Diahnostyka, terapiia ta profilaktyka medyko-psykholohichnykh naslidkiv boiovykh dii v suchasnykh umovakh: Metodychni rekomendatsii. Kyiv; 2014. 67 s. Ukrainian.

Kovalenko VM, Sirenko YuM, Radchenko HD. Stres ta vynyknennia arterialnoi hipertenzii: shcho vidomo. Arteryalnaia hypertenzyia. 2014;(4). Ukrainian.

Koval SM, Snihurska IO. Ctres-indukovana arterialna hipertenziia ta arterialna hipertenziia viiskovoho chasu — hrizni vyklyky suchasnii Ukraini. Arteryalnaia hypertenzyia. 2015;(5):13-8. Ukrainian.

Koval SM., Rieznik LA, Starchenko TG. Anxiety-depressive disorders in patients with arterial hypertension who were in a combat zone. Ukrainian Therapeutic Journal. 2023;2:34-49. http://doi.org/10.30978/UTJ2023-2-34. Ukrainian.

Koval SM, Rieznik LA, Starchenko TH, Penkova MIu, Mysnychenko OV. Porushennia sertsevoho rytmu u khvorykh z arterialnoiu hipertenziieiu, yaki perebuvaly u zoni boiovykh dii. Materialy KhIII nauk.- pr. konf. Asotsiatsii arytmolohiv Ukrainy: Tezy naukovykh dopovidei. Arytmolohiia. 2023;2:33-4. Ukrainian.

Koval SM, Snihurska IO. Arterialna hipertenziia v umovakh viiny: dosvid riznykh krain svitu. Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv. Za red HD Fadieienko. Kharkiv: Dim Reklamy; 2022. S. 129-145. Ukrainian.

Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv: nauk. monohrafiia. Uklad HD Fadieienko ta in.; za red. prof. HD Fadieienko; vidp. red. OV Kolesnikova. Kharkiv: Impress-Print; 2022. 247 s. ISBN 978-966-2149-86-9. Ukrainian.

Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia. Za red. VM Kovalenka, M I Lutaia, YuM Sirenka, OS Sychova. 5-te vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: Morion; 2021. 32 s. Ukrainian.

Stres i sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia v umovakh voiennoho stanu. Za red VM Kovalenka. Kyiv; 2022. 267s. Ukrainian.

Boos С, Schofield S, Cullinan P, et al. Association between combat-related traumatic injury and cardiovascular risk. Heart, 2022 Mar;108(5):367-74. http://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-320296. Epub 2021 Nov 25.

Bonora E, Targher G, Alberiche M, Bonadonna RC, Saggiani F, Zenere MB, Monauni T, Muggeo M. Homeostasis model assessment closely mirrors the glucose clamp technique in the assessment of insulin sensitivity: studies in subjects with various degrees of glucose tolerance and insulin sensitivity. Diabetes Care. 2000 Jan;23(1):57-63. http://doi.org/10.2337/diacare.23.1.57. PMID: 10857969.

Вronze L. War, hypertension and post traumatic stress disorder. A personal experience. Blood pressure. 2022;31(1):225-7. https://doi.org/10.1080/08037051.2022.2118661.

Burg MM, Brandt C, Buta E, et al. Risk for incident hypertension associated with posttraumatic stress disorder in military veterans and the effect of posttraumatic stress disorder. Treatment Psychosom Med. 2017;79(2):181-8. http://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000376.

Cosentino F, Grant P J, Aboyans V, Bailey CJ. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal. 2020:41(2):255-323. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486.

EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee For International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Annals of the Rheumatic Diseases. 2006;65:1312-24.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001 May 16;285(19):2486-97. PMID: 11368702.

Fares J, Gebeily S, Saad M, et al. Post-traumatic stress disorder in adult victims of cluster munitions in Lebanon: a 10-year longitudinal study. BMJ Open 2017;7: e017214. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017214.

Howard JT, Stewart IJ, Kolaja CA, Sosnov JA, Rull RP, Torres I, Janak JC, Walker LE, Trone DW, Armenta RF. Hypertension in military veterans is associated with combat exposure and combat injury. J Hypertens. 2020 Jul;38(7):1293-1301. http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002364. PMID: 31990903.

Jawad M, Vamos EP, Najim M, Roberts B, Millett C. Impact of armed conflict on cardiovascular disease risk: a systematic review. Heart. 2019 Sep;105(18):1388-1394. http://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314459. Epub 2019 May 28. PMID: 31138670.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2021 Mar;99(3S):1-87. http://doi.org/10.1016/j.kint.2020.11.003. PMID: 33637192.

Korinek K, Young Y, Teerawichitchainan B, Kim Chuc NT, Kovnick M, Zimmer Z. Is war hard on the heart? Gender, wartime stress and late life cardiovascular conditions in a population of Vietnamese older adults. Soc Sci Med. 2020 Nov;265:113380. http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113380. Epub 2020 Sep 19. PMID: 33096339; PMCID: PMC8114945.

Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. Recommendations for chamber quantification. Eur J Echocardiogr. 2006 Mar;7(2):79-108. https://doi.org/10.1016/j.euje.2005.12.014.

Liu MY, Li N, Li WA, Khan H. Association between psychosocial stress and hypertension: a systematic review and meta-analysis. Neurol Res. 2017;39(6):573-80. https://doi.org/10.1080/01616412.2017.1317904.

Mancia G. White-coat hypertension: growing evidence in favour of its adverse prognostic significance. J Hypertens. 2017;35(4):710-2. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001289.

Mannheim Carotid Intima-Media Thickness and Plaque Consensus (2004-2006-2011): An Update on Behalf of the Advisory Board of the 3rd and 4th Watching the Risk Symposium 13th and 15th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, and Brussels, Belgium, 2006. Touboul P, Hennerici M, Meairs S. Cerebrovasc. Dis. 2012;34(4):290-6.

Markoglou NCh, Hatzitolios AI, Savopoulos ChG, Ziakas AG, Koutsopoulos D, Metallidis S. Epidemiologic characteristics of hypertension in the civilians of Kosovo after the war. Cent Eur J Public Health. 2005 Jun;13(2):61-5. PMID: 15969452.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the Аmerican Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29:277-314. http://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011.

Persu A, Petit G, Georges C, de Timary P. Hypertension, a Posttraumatic Stress Disorder? Time to Widen Our Perspective. Hypertension. 2018 May;71(5):811-812. http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10608. Epub 2018 Mar 19. PMID: 29555667.

Roerecke M, Kaczorowski J, Tobe SW, Gmel G, Hasan OSM, Rehm J. The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health. 2017 Feb;2(2):e108-e120. http://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30003-8. Epub 2017 Feb 7. PMID: 29253389; PMCID: PMC6118407.

Seino K, Takano T, Mashal T, et al. Prevalence of and factors influencing posttraumatic stress disorder among mothers of children under five in Kabul, Afghanistan, after decades of armed conflicts. Health Qual Life Outcomes. 2008:29(6). https://doi.org/10.1186/1477-7525-6-29.

Santić Z, Lukić A, Sesar D, Milicević S, Ilakovac V. Long-term follow-up of blood pressure in family members of soldiers killed during the war in Bosnia and Herzegovina. Croat Med J. 2006 Jun;47(3):416-23. PMID: 16758520; PMCID: PMC2080420.

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

WHO: Obesity: Prevention and managing the global epidemic. Technical Report Series 894. Geneva: WHO; 2000. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження