Вплив комплексної терапії з додатковим призначенням дапагліфлозину на вміст копептину в сироватці крові пацієнтів із діабетичною нефропатією

Автор(и)

  • А. О. Несен ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-0834-0216
  • П. С. Семенових ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-0475-8524
  • К. О. Савічева ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-1015-8832
  • В. Ю. Гальчінська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-0024-131X

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-2-47

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, діабетична нефропатія, копептин, дапагліфлозин

Анотація

Мета — визначити вплив медикаментозної терапії з додатковим призначенням інгібітора натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу дапагліфлозину на вміст у сироватці крові показника активності системи аргінін‑вазопресин копептину як біомаркера ниркових та судинних уражень у пацієнтів із діабетичною нефропатією (ДН) на різних стадіях захворювання.

Матеріали та методи. Обстежено 83 пацієнти із ДН, які перебували на лікуванні в клініці Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої НАМН України. Їх розподілили на дві групи залежно від призначеної терапії: 42 пацієнти отримували стандартний курс лікування (антидіабетичні препарати, які сприяли досягненню і підтримці задовільної компенсації цукрового діабету (ЦД), блокатори ренін‑ангіо­тензин‑альдостеронової системи і статини), решті хворих додатково до стандартної терапії призначили дапагліфлозин у дозі 10 мг/добу. Повторне обстеження пацієнтів проводили через 6 міс лікування. Концентрацію копептину в сироватці крові визначали за допомогою імуноферментного аналізу з використанням набору реактивів «Human CPP Elisa Kit» («FineTest», Китай).

Результати. За результатами дослідження впливу комплексної нефропротекторної терапії на показники ліпідного профілю у хворих на ЦД 2 типу виявлено статистично значуще зниження вмісту загального холестерину на 11,78% (р <0,05), тригліцеридів — на 19,75% (р <0,05) та статистично незначуще підвищення рівня ліпопротеїдів високої густини на 5,10%. У хворих на ЦД 2 типу з ДН зі швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) >90 мл/(хв · 1,73 м2) (хронічна хвороба нирок (ХХН) І стадії) концентрація копептину після лікування зменшилася на 19,3% (р <0,05), у хворих зі ШКФ 60—89 мл/(хв · 1,73 м2) (ХХН ІІ стадії) — на 18,9% (р <0,05), у хворих зі ШКФ 45—59 мл/(хв · 1,73 м2) (ХХН ІІІа стадії) — на 24,8% (р <0,05). Статистично значуще зниження рівня копептину відзначено у хворих на ЦД 2 типу як зі збереженою ШКФ, так і зі зниженою ШКФ. У хворих на ЦД 2 типу зі збереженою ШКФ вміст копептину після стандартного лікування зменшився на 17,6% (р <0,05), а при призначенні дапагліфлозину — на 20,6% (р <0,05), у хворих на ЦД 2 типу зі зниженою ШКФ — відповідно на 18,9% (р <0,05) і 22,1% (р <0,05).

Висновки. Комплексна терапія із застосуванням дапагліфлозину сприяла більшому зниженню рівня копептину в сироватці крові пацієнтів із ДН порівняно зі стандартним лікуванням незалежно від функціонального стану нирок. Зменшення вмісту копептину на тлі поліпшення основних клініко‑лабораторних параметрів свідчить не лише про поліпшення функціонального стану нирок, а й про зниження серцево‑судинного ризику у цієї категорії хворих.

Біографії авторів

А. О. Несен, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., зав. відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

П. С. Семенових, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

ст. наук. співр. відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

К. О. Савічева, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

мол. наук. співр. відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

В. Ю. Гальчінська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. біол. н., зав. лабораторії імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень

Посилання

Alicic RZ, Rooney MT, Tuttle KR. Diabetic Kidney Disease: Challenges, Progress, and Possibilities. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Dec 7;12 (12):2032-2045. http://doi.org/10.2215/CJN.11491116. Epub 2017 May 18. PMID: 28522654; PMCID: PMC5718284.

Cherney DZI, Dekkers CCJ, Barbour SJ, Cattran D, Abdul Gafor AH, Greasley PJ, Laverman GD, Lim SK, Di Tanna GL, Reich HN, Vervloet MG, Wong MG, Gansevoort RT, Heerspink HJL; ­DIAMOND investigators. Effects of the SGLT2 inhibitor dapagliflozin on proteinuria in non-diabetic patients with chronic kidney disease (DIAMOND): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Jul;8(7):582-593. http://doi.org/10.1016/S2213-8587 (20)30162-5. Erratum in: Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Jun 25;: PMID: 32559474.

Eickhoff MK, Dekkers CCJ, Kramers BJ, Laverman GD, Frimodt-Møller M, Jørgensen NR, Faber J, Danser AHJ, Gansevoort RT, Rossing P, Persson F, Heerspink HJL. Effects of Dapagliflozin on Volume Status When Added to Renin-Angiotensin System Inhibitors. J Clin Med. 2019 May 31;8(6):779. http://doi.org/10.3390/jcm8060779. PMID: 31159350; PMCID: PMC6616433.

Heerspink HJL, Kosiborod M, Inzucchi SE, Cherney DZI. Renoprotective effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors. Kidney Int. 2018 Jul;94(1):26-39. http://doi.org/10.1016/j.kint.2017.12.027. Epub 2018 May 5. PMID: 29735306.

Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, Chertow GM, Greene T, Hou FF, Mann JFE, McMurray JJV, Lindberg M, Rossing P, Sjöström CD, Toto RD, Langkilde AM, Wheeler DC; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383 (15):1436-1446. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2024816. Epub 2020 Sep 24. PMID: 32970396.

IDF Diabetes Atlas 10th edition. https://diabetesatlas.org.

Martinez FA, Serenelli M, Nicolau JC, Petrie MC, Chiang CE, Tereshchenko S, Solomon SD, Inzucchi SE, Køber L, Kosiborod MN, Ponikowski P, Sabatine MS, DeMets DL, Dutkiewicz-Piasecka M, Bengtsson O, Sjöstrand M, Langkilde AM, Jhund PS, McMurray JJV. Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction According to Age: Insights From DAPA-HF. Circulation. 2020 Jan 14;141(2):100-111. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044133. Epub 2019 Nov 17. PMID: 31736328.

Marton A, Kaneko T, Kovalik JP, Yasui A, Nishiyama A, Kitada K, Titze J. Organ protection by SGLT2 inhibitors: role of metabolic energy and water conservation. Nat Rev Nephrol. 2021 Jan;17(1):65-77. http://doi.org/10.1038/s41581-020-00350-x. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33005037.

Masuda T, Muto S, Fukuda K, Watanabe M, Ohara K, Koepsell H, Vallon V, Nagata D. Osmotic diuresis by SGLT2 inhibition stimulates vasopressin-induced water reabsorption to maintain body fluid volume. Physiol Rep. 2020 Jan;8(2):e14360. http://doi.org/10.14814/phy2.14360. PMID: 31994353; PMCID: PMC6987478.

McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al.; DAPA-HF Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019 Nov 21;381 (21):1995-2008. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1911303. Epub 2019 Sep 19. PMID: 31535829.

Nakajima A, Lu Y, Kawano H, Horie S, Muto S. Association of arginine vasopressin surrogate marker urinary copeptin with severity of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). Clin Exp Nephrol. 2015 Dec;19(6):1199-205. http://doi.org/10.1007/s10157-015-1101-7. Epub 2015 Feb 27. PMID: 25715868.

Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al.; CREDENCE Trial Investigators. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med. 2019 Jun 13;380 (24):2295-2306. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1811744. Epub 2019 Apr 14.

Scholtes RA, Muskiet MHA, van Baar MJB, Hesp AC, Greasley PJ, Hammarstedt A, Karlsson C, Hallow KM, Danser AHJ, Heerspink HJL, van Raalte DH. The Adaptive Renal Response for Volume Homeostasis During 2 Weeks of Dapagliflozin Treatment in People With Type 2 Diabetes and Preserved Renal Function on a Sodium-Controlled Diet. Kidney Int Rep. 2022 Mar 4;7(5):1084-1092. http://doi.org/10.1016/j.ekir.2022.02.023. PMID: 35570989; PMCID: PMC9091605.

Solé X, Guinó E, Valls J, Iniesta R, Moreno V. SNPStats: a web tool for the analysis of association studies. Bioinformatics. 2006 Aug 1;22 (15):1928-9. http://doi.org/10.1093/bioinformatics/btl268. Epub 2006 May 23. PMID: 16720584.

Van Bommel EJM, Muskiet MHA, van Baar MJB, Tonneijck L, Smits MM, Emanuel AL, Bozovic A, Danser AHJ, Geurts F, Hoorn EJ, Touw DJ, Larsen EL, Poulsen HE, Kramer MHH, Nieuwdorp M, Joles JA, van Raalte DH. The renal hemodynamic effects of the SGLT2 inhibitor dapagliflozin are caused by post-glomerular vasodilatation rather than pre-glomerular vasoconstriction in metformin-treated patients with type 2 diabetes in the randomized, double-blind RED trial. Kidney Int. 2020 Jan;97(1):202-212. http://doi.org/10.1016/j.kint.2019.09.013. Epub 2019 Oct 10. Erratum in: Kidney Int. 2020 May;97(5):1061. PMID: 31791665.

Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011 Dec;94(3):311-21. http://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.029. Epub 2011 Nov 12. PMID: 22079683.

Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET, Cahn A, Silverman MG, Zelniker TA, Kuder JF, Murphy SA, Bhatt DL, Leiter LA, McGuire DK, Wilding JPH, Ruff CT, Gause-Nilsson IAM, Fredriksson M, Johansson PA, Langkilde AM, Sabatine MS; DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019 Jan 24;380(4):347-357. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1812389. Epub 2018 Nov 10. PMID: 30415602.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження