Тривожно-депресивні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію, які перебували в зоні бойових дій

Автор(и)

  • С. М. Коваль ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-8699-2324
  • Л. А. Рєзнік ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-5200-3447
  • Т. Г. Старченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-1276-3868

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-2-34

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія воєнного часу, тривожно-депресивні порушення

Анотація

Мета — вивчити частоту і виразність тривожно‑депресивних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), які перебували в зоні бойових дій.

Матеріали та методи. Обстежено 42 хворих на АГ ІІ стадії, 2—3 ступеня (чоловіків — 20, жінок — 22) віком від 46 до 65 років (середній вік — (52,4±4,3) року), які під час війни перебували у зоні бойових дій у м. Харків і Харківській області. Ступінь та стадію АГ оцінювали відповідно до чинних рекомендацій. Усім ­пацієнтам проводили загальноклінічне лабораторне та інструментальне обстеження, а також психологічне тестування за допомогою спеціальних опитувальників: Госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS), шкали тривоги Гамільтона (HAM‑А), шкали депресії Гамільтона (HAM‑D), шкали рівня особистісної та реактивної тривожності Спілбергера — Ханіна, опитувальника для скринінгу посттравматичного стресового розладу (ПТСР) (МОЗ України, 2016) та Міссісіпської шкали для дослідження ПТСР (цивільний варіант). Статистичний аналіз отриманих даних проведено за допомогою стандартних методів із застосуванням пакетів прикладних програм Microsoft Exсel 7,0 та «SPSS 19.0».

Результати. У більшості хворих на АГ, які перебували в зоні бойових дій, зареєстровано тривожні та депресивні порушення різного ступеня виразності та симптоми ПТСР. Найчастішими тривожними розладами у хворих на АГ були субклінічна тривога (за HADS) та симптоми тривоги і тривожний стан (за шкалою HAM‑А). При обстеженні за допомогою шкали Спілбергера — Ханіна виявлено підвищення рівня як особистісної, так і реактивної тривожності, але частота високого рівня реактивної тривожності була статистично значущо вищою за таку особистісної тривожності. У більшості обстежених хворих на АГ також зареєстрували субклінічно виразну депресію (за шкалою HADS) і депресивний розлад легкого або середнього ступеня тяжкості (за шкалою HAM‑D). У третини хворих депресивні розлади поєднувалися з тривожними порушення. У частини хворих на АГ після перебування в зоні бойових дій виявлялись окремі симптоми ПТСР або сформувався клінічний варіант ПТСР (за даними Міссісіпської шкали для дослідження ПТСР (цивільний варіант)). Клінічно виразні ознаки тривоги і депресії та симптоми ПТСР статистично значущо частіше виявляли у жінок, ніж у чоловіків.

Висновки. Установлено негативний вплив перебування хворих на АГ у зоні бойових дій на показники психічного здоров’я, який у більшості обстежених виявлявся тривожними і депресивними порушеннями різного ступеня виразності та симптомами ПТСР. Зазначені порушення потребують ранньої діагностики і своєчасної адекватної корекції.

Біографії авторів

С. М. Коваль, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Л. А. Рєзнік, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Т. Г. Старченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Посилання

Voloshyn PV, Maruta NO, Shestopalova LF, ta in. Diahnostyka, terapiia ta profilaktyka medyko-psykholohichnykh naslidkiv boiovykh dii v suchasnykh umovakh. Metodychni rekomendatsii. Kyiv; 2014. 67 r. Ukrainian.

Kovalenko VM, Sirenko YuM, Radchenko HD. Stres ta vynyknennia arterialnoi hipertenzii: shcho vidomo. Arterialna hipertenziia. 2014;(4):9-20. Ukrainian.

Koval SM, Snihurska IO. Ctres-indukovana arterialna hipertenziia ta arterialna hipertenziia viiskovoho chasu — hrizni vyklyky suchasnii Ukraini. Arterialna hipertenziia. 2015;(5):13-8. Ukrainian.

Kozachok MM, Seliuk MM, Omeliashko MI, Savchuk IM, Seliuk OV. Tryvozhnist ta depresyvni stany v uchasnykiv ATO/OOS, khvorykh na arterialnu hipertenziiu. Semeinaia medytsyna. 2019;(3):43-6. Ukrainian.

Koval SM, Snihurska IO, Mysnychenko OV, Penkova MY. Arterial hypertension in military personnel and veterans of various wars. Literature review. Ukrainian Therapeutic Journal. 2023;1:57-63. http://doi.org/10.30978/UTJ2023-1-57. Ukrainian

Koval SM. Arterialna hipertenziia voiennoho chasu. Zdorov’ia Ukrainy 21 storichchia. 2022;(3-4):27. Ukrainian.

Koval SM, Snihurska IO. Arterialna hipertenziia v umovakh viiny: dosvid riznykh krain svitu. Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv. Za red. chl.-kor. NAMN Ukrainy, prof. HD Fadieienko. Kharkiv: Dim Reklamy; 2022. S.129-145. Ukrainian.

Neinfektsiini zakhvoriuvannia v period ta pislia zbroinykh konfliktiv. Za red. chl.-kor. NAMN Ukrainy, prof. HD Fadieienko. Kharkiv: Dim Reklamy. 2022:248. Ukrainian.

Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia. Za red. VM Kovalenka, MI Lutaia, VM Sirenka, OS Sychova. K.: Morion; 2021. 320 s. Ukrainian.

Sirenko YuM, Radchenko HD, Rekovets OL. Stres ta vynyknennia arterialnoi hipertenzii: shcho vidomo. Stres i sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia v umovakh voiennoho stanu. Za red. VM Kovalenka. Kyiv; 2022. S. 39-62. Ukrainian.

Solomenchuk TM, Slaba NA, Klymkovych OIu, Protsko VV, Besiedina AS. Tryvozhno-depresyvni rozlady i kontrol arterialnoi hipertenzii: mozhlyvosti fitoterapii. Liky Ukrainy. 2014;(7-8):90-4. Ukrainian.

Stres i sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia v umovakh voiennoho stanu. Za red. VM Kovalenka. Kyiv; 2022. 272 s. Ukrainian.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Reaktsiia na vazhkyi stres ta rozlady adaptatsii. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad. Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy. 23.02.2016, № 121. Ukrainian.

Fadieienko GD, Isaeva GS, Vovchenko MM, Starchenko TG. Chronic non­communicable diseases in migrants from the area of the anti­terrorist operation: is it a medical or social problem? Ukrainian Therapeutic Journal. 2017;(4):5-10. Ukrainian.

Khaustova OO. Tryvozhno-depresyvni rozlady v umovakh dystresu viiny. Zdorov’ia Ukrainy. 2022;(4):22-4. Ukrainian.

Chaban OS, Bezsheiko VH. Symptomy posttravmatychnoho stresu, tryvohy ta depresii sered uchasnykiv boiovykh dii v zoni antyterorystychnoi operatsii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2017;25 (2):80-4. Ukrainian.

Bronze L. War, hypertension and post traumatic stress disorder. A personal experience. Blood pressure. 2022;31 (1):225-7. https://doi.org/10.1080/08037051.2022.2118661.

Cifkova R, Blankestijn P. Hypertensive as a cardiovascular risk factor. In: Manual of Hypertension of the European Society of Hepertension. Third Edition. Edited by G Mancia, G Grassi, KP Tsioufis, AF Dominiczak, E Agabiti Rosei. CRC Press; 2019. P. 7-17.

Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med. Psychol. 1959;32 (1):50-5. http://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x.

Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness. Br J Soc Clin Psychol. 1967 Dec;6 (4):278-96. http://doi.org/10.1111/j.2044-260.1967.tb00530.x. http://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1967.tb00530.x.

Hamrah MS, Hamrah MH, Ishii H, et al. Anxiety and depression among hypertensive outpatients in Afghanistan: a cross-sectional study in Andkhoy City. International Journal of Hypertension. 2018:8560835. https://doi.org/10.1155/2018/8560835.

Ho AK, Thorpe CT, Pandhi N, et al. Association of anxiety and depression with hypertension control: a US multidisciplinary group practice observational study. Journal of Hypertension. 2015;33 (11):2215-22. http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000693.

Howard JT, Sosnov JA, Janak JC, et al. Associations of Initial Injury Severity and Posttraumatic Stress Disorder Diagnoses with Long-Term Hypertension Risk after Combat Injury. Hypertension. 2018;71:824-32. http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10496.

Polishchuk OYu, Tashchuk VK, Barchuk NI, Amelina TM, Hrechko SI, Trefanenko IV. Аnxiety and depressive disorders in patients with arterial hypertension. Wiad Lek. 2021;74 (3 p.I):455-9. http://doi.org/10.36740/WLek202103113.

Williams B, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39:3021-104.

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta. Psychiatr. Scand. 1983;67 (6):361-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження