Характер порушень сну та якість життя на тлі стресу у пацієнтів з помірним та високим кардіоваскулярним ризиком

Автор(и)

  • Г. Д. Фадєєнко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-0881-6541
  • О. О. Буряковська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-6488-3426

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-2-19

Ключові слова:

інсомнія, порушення сну, хронічний стрес

Анотація

Мета — оцінити динаміку якості та тривалості сну, а також якості життя через 12 міс спостереження у пацієнтів з помірним та високим кардіоваскулярним ризиком на тлі стресу, спричиненого військовими діями.

Матеріали та методи. Проведено проспективне відкрите плацебо не контрольоване дослідження протягом 12 міс за участю 87 пацієнтів з помірним та високим кардіоваскулярним ризиком. Серед них переважали жінки (50 (57,5%)). Середній вік — (59,39±12,09) року. У 47,1% пацієнтів виявили ожиріння І ступеня, у 32,3% — ожиріння ІІ ступеня, в 11,8% — ожиріння ІІІ ступеня, у 8,8% — надмірну масу тіла. Осіб з нормальною масою тіла не було. На початку дослідження у 58,9% осіб виявлено гіпертонічну хворобу різного ступеня. У всіх пацієнтів оцінювали серцево‑судинний ризик за Фрамінгемською шкалою, індекс якості життя за допомогою опитувальника SF‑36 «Health Status Survey», рівень стресу за шкалою Perceived Stress Scale, наявність порушень сну за допомогою критеріїв Міжнародної класифікації порушень сну (2014), а також визначали антропометричні показники.

Результати. Поширеність стресу становила 100,0%, статистично значущої різниці за цим показником між жінками (99,8%) та чоловіками (100,0%) не виявили (відношення шансів — 0,96, 95% довірчий інтервал — 0,72—1,28). На початку дослідження переважали циркадні порушення сну та бадьорості (41%), через 12 міс — інсомнії (55,8%). Наприкінці спостереження збільшилася кількість пацієнтів, яким важко заснути (з 35,3 до 81,2%, р <0,05), важко підтримувати безперервний сон (з 38,2 до 66,6%, р <0,05), які прокидаються раніше запланованого часу (з 58,8% до 75,0%, р <0,05), мають нудоту/блювоту як вияв порушення сну (з 17,6 до 37,5%, р <0,05), погіршення уваги, концентрації та пам’яті (з 58,8 до 77,1%, р <0,05).

Висновки. На тлі хронічного стресу з помірним та високим кардіоваскулярним ризиком серед порушень сну переважає інсомнія. У пацієнтів з помірним та високим кардіоваскулярним ризиком на тлі потужного хронічного стресу зареєстровано статистично значуще зниження індексу якості життя з 69,7 до 43,2 балу.

Біографії авторів

Г. Д. Фадєєнко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., зав. відділу вивчення захворювань органів травлення і їхньої коморбідності з неінфекційними захворюваннями

О. О. Буряковська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

доктор філософії за спеціальністю «Медицина», наук. співр. відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Посилання

Ahmadi R, Rahimi-Jafari S, Olfati M, et al. Insomnia and post-traumatic stress disorder: A meta-analysis on interrelated association (n=57,618) and prevalence (n=573,665). Neurosci Biobehav Rev. 2022 Oct;141:104850. http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104850.

American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleepdi sorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2014. 383 р.

Basishvili T, Eliozishvili M, Maisuradze L, et al. Insomnia in a displaced population is related to war-associated remembered stress. Stress Health. 2012 Aug;28 (3):186-92. http://doi.org/10.1002/smi.1421.

Brazier JE, Harper R, Jones NM, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. BMJ. 1992 Jul 18;305 (6846):160-4. http://doi.org/10.1136/bmj.305.6846.160.

Burton A, John-Leader F. Are we reaching refugees and internally displaced persons? Bull World Health Organ. 2009 Aug;87 (8):638-9. http://doi.org/10.2471/blt.08.060806.

Cappuccio FP, Cooper D, D’Elia L, Strazzullo P, Miller MA. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur Heart J. 2011;32 (12):1484-92. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007.

Castro-Diehl C, Roux AV, Redline S, Seeman T, Schrager S, Shea S. Association of sleep duration and quality with alterations in the hypothalamic-pituitary adrenocortical axis: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA). J Clin Endocrinol Metab. 2015;100 (8):3149-58. http://doi.org/10.1210/jc.2015-1198.

Cho YW, Shin WC, Yun CH, Hong SB, Kim J, Earley CJ. Epidemiology of insomnia in korean adults: prevalence and associated factors. J Clin Neurol. 2009 Mar;5 (1):20-3. http://doi.org/10.3988/jcn.2009.5.1.20.

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior. 1983 Dec;24:385-96.

Coryell VT, Ziegelstein RC, Hirt K, Quain A, Marine JE, Smith MT. Clinical correlates of insomnia in patients with acute coronary syndrome. Int Heart J. 2013;54 (5):258-65. http://doi.org/10.1536/ihj.54.258.

D’Agostino RB Sr, Vasan RS, Pencina MJ, et al. General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham Heart Study. Circulation. 2008;117 (6):743-53. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.699579.

Daley M, Morin CM, LeBlanc M, Grégoire JP, Savard J. The economic burden of insomnia: direct and indirect costs for individuals with insomnia syndrome, insomnia symptoms, and good sleepers. Sleep. 2009 Jan;32 (1):55-64.

Dean YE, Shebl MA, Rouzan SS, et al. Association between insomnia and the incidence of myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Clin Cardiol. 2023 Apr;46 (4):376-85. http://doi.org/10.1002/clc.23984.

El-Solh AA, Lawson Y, Attai P. Cardiovascular events in insomnia patients with post-traumatic stress disorder. Sleep Med. 2022 Dec;100:24-30. http://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.07.014.

Fernandez-Mendoza J, Vgontzas AN, Liao D. Insomnia with objective short sleep duration and incident hypertension: the Penn State cohort. Hypertension. 2012;60 (4):929-35. http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.193268.

Floam S, Simpson N, Nemeth E, Scott-Sutherland J, Gautam S, Haack M. Sleep characteristics as predictor variables of stress systems markers in insomnia disorder. J Sleep Res. 2015 Jun;24 (3):296-304. http://doi.org/10.1111/jsr.12259.

Grandner MA, Alfonso-Miller P, Fernandez-Mendoza J, Shetty S, Shenoy S, Combs D. Sleep: important considerations for the prevention of cardiovascular disease. Curr Opin Cardiol. 2016 Sep;31 (5):551-65. http://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000324.

Irwin MR. Why sleep is important for health: a psychoneuroimmunology perspective. Annu Rev Psychol. 2015;66:143-72. http://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115205.

Kalmbach DA, Anderson JR, Drake CL. The impact of stress on sleep: Pathogenic sleep reactivity as a vulnerability to insomnia and circadian disorders. J Sleep Res. 2018 Dec;27 (6):e12710. http://doi.org/10.1111/jsr.12710.

Kato M, Yamamoto K. Sleep disorder and heart failure with preserved ejection fraction. Heart Fail Clin. 2021 Jul;17 (3):369-76. http://doi.org/10.1016/j.hfc.2021.02.004.

Kim K, Uchiyama M, Okawa M, Liu X, Ogihara R. An epidemiological study of insomnia among the Japanese general population. Sleep. 2000 Feb 1;23 (1):41-7.

King CR, Knutson KL, Rathouz PJ, Sidney S, Liu K, Lauderdale DS. Short sleep duration and incident coronary artery calcification. JAMA. 2008 Dec 24;300 (24):2859-66. http://doi.org/10.1001/jama.2008.867.

Lancel M, van Marle HJF, Van Veen MM, van Schagen AM. Disturbed Sleep in PTSD: Thinking Beyond Nightmares. Front Psychiatry. 2021 Nov 24;12:767760. http://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.767760.

Laugsand LE, Strand LB, Platou C, Vatten LJ, Janszky I. Insomnia and the risk of incident heart failure: a population study. Eur Heart J. 2014 Jun 1;35 (21):1382-93. http://doi.org/10.1093/eurheartj/eht019.

Lee S, Lee HJ, Cho CH. Mediation effect of insomnia symptoms on relation between stress and quality of life. Psychiatry Investig. 2022 Mar;19 (3):229-38. http://doi.org/10.30773/pi.2021.0344.

Leger D, Guilleminault C, Dreyfus JP, Delahaye C, Paillard M. Prevalence of insomnia in a survey of 12,778 adults in France. J Sleep Res. 2000 Mar;9 (1):35-42. http://doi.org/10.1046/j.1365-2869.2000.00178.x.

Leineweber C, Kecklund G, Janszky I, Akerstedt T, Orth-Gomer K. Poor sleep increases the prospective risk for recurrent events in middle-aged women with coronary disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. J Psychosom Res. 2003;54 (2):121-7. http://doi.org/10.1016/s0022-3999 (02)00475-0.

Li Y, Zhang X, Winkelman JW. The association between insomnia symptoms and mortality: a prospective study of U. S. men. Circulation. 2014;129 (7):737-46. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.004500.

Liu D, Yu C, Huang K, et al. The association between hypertension and insomnia: a bidirectional meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Hypertens. 2022 Dec 29;2022:4476905. http://doi.org/10.1155/2022/4476905.

Lloyd-Jones DM, Lewis CE, Schreiner PJ, Shikany JM, Sidney S, Reis JP. The Coronary Artery Risk Development In Young Adults (CARDIA) Study: JACC Focus Seminar 8/8. J Am Coll Cardiol. 2021 Jul 20;78 (3):260-77. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.05.022.

Meier-Ewert HK, Ridker PM, Rifai N. Effect of sleep loss on C-reactive protein, an inflammatory marker of cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol. 2004;43 (4):678-83. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.07.050.

Meisinger C, Heier M, Lowel H, Schneider A, Doring A. Sleep duration and sleep complaints and risk of myocardial infarction in middle-aged men and women from the general population: the MONICA/KORA Augsburg cohort study. Sleep. 2007;30 (9):1121-7. http://doi.org/10.1093/sleep/30.9.1121.

Morin CM, Jarrin DC, Ivers H, Mérette C, LeBlanc M, Savard J. Incidence, persistence, and remission rates of insomnia over 5 years. JAMA Netw Open. 2020 Nov 2;3 (11):e2018782. http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.18782.

Morphy H, Dunn KM, Lewis M, Boardman HF, Croft PR. Epidemiology of insomnia: a longitudinal study in a UK population. Sleep. 2007 Mar;30 (3):274-80.

Panda S, Taly AB, Sinha S, Gururaj G, Girish N, Nagaraja D. Sleep-related disorders among a healthy population in South India. Neurol India. 2012;60 (1):68-74. http://doi.org/10.4103/0028-3886.93601.

Parthasarathy S, Vasquez MM, Halonen M. Persistent insomnia is associated with mortality risk. Am J Med. 2015;128 (3):268-75.e262. http://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.10.015.

Roth T, Coulouvrat C, Hajak G, et al. Prevalence and perceived health associated with insomnia based on DSM-IV-TR; International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision; and Research Diagnostic Criteria/International Classification of Sleep Disorders, Second Edition criteria: results from the America Insomnia Survey. Biol Psychiatry. 2011;69 (6):592-600. http://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.10.023.

Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest. 2014;146 (5):1387-94. http://doi.org/10.1378/chest.14-0970.

Suka M, Yoshida K, Sugimori H. Persistent insomnia is a predictor of hypertension in Japanese male workers. J Occup Health. 2003;45 (6):344-50. http://doi.org/10.1539/joh.45.344.

Vgontzas AN, Fernandez-Mendoza J, Lenker KP, Basta M, Bixler EO, Chrousos GP. Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis response to exogenous corticotropin-releasing hormone (CRH) is attenuated in men with chronic insomnia. J Sleep Res. 2022 Jun;31 (3):e13526. http://doi.org/10.1111/jsr.13526.

Vgontzas AN, Liao D, Bixler EO, Chrousos GP, Vela-Bueno A. Insomnia with objective short sleep duration is associated with a high risk for hypertension. Sleep. 2009;32 (4):491-7. http://doi.org/10.1093/sleep/32.4.491.

Vgontzas AN, Tsigos C, Bixler EO. Chronic insomnia and activity of the stress system: a preliminary study. J Psychosom Res. 1998;45 (1):21-31.

Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al.; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur J Prev Cardiol. 2021 Sep 24:zwab154. http://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab154.

Weber FC, Wetter TC. The many faces of sleep disorders in post-traumatic stress disorder: an update on clinical features and treatment. Neuropsychobiology. 2022;81 (2):85-97. http://doi.org/10.1159/000517329.

Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Sep;21 (9):655-79. http://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.07.018.

Xiang YT, Ma X, Cai ZJ, et al. The prevalence of insomnia, its sociodemographic and clinical correlates, and treatment in rural and urban regions of Beijing, China: a general population-based survey. Sleep. 2008;31 (12):1655-62. http://doi.org/10.1093/sleep/31.12.1655.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження