Мієлопероксидаза та глобальний повздовжній стрейн у прогнозуванні клінічних подій після гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST

Автор(и)

  • О. В. Петюніна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-4716-6433
  • М. П. Копиця ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-4779-7347
  • А. В. Кобець ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-6090-689X
  • А. Е. Березін Запорізький державний медичний університет, Україна http://orcid.org/0000-0002-0446-3999

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-3-31

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, мієлопероксидаза, акумуляція вісцерального жиру, глобальний повздовжній стрейн, прогноз

Анотація

Підвищені рівні деяких запальних цитокінів та хемокінів, зокрема мієлопероксидази (МПО), і такі характеристики ушкодженого міокарда, як його деформація (глобальний повздовжній стрейн (ГПС)) є перспективними біомаркерами для гострого коронарного синдрому, але його предикторна здатність для наступних клінічних подій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) з елевацією сегмента ST та ожирінням не визначена.

Мета — визначити вміст МПО та ГПС, які можуть бути предикторами комбінованої кінцевої точки протягом 1 року після ГІМ з елевацією сегмента ST у пацієнтів, яких успішно пролікували з використанням черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ), залежно від наявності абдомінального ожиріння.

Матеріали та методи. Проспективно залучили у дослідження 102 пацієнти з ГІМ з елевацією сегмента ST, яким було проведено успішне ЧКВ. Усі пацієнти надали добровільну згоду на участь у дослідженні. При надходженні до стаціонару забирали кров для дослідження біомаркерів (МПО, кардіальний тропонін) та проводили ехокардіографію з визначенням допплер‑параметрів (ГПС).

Результати. Рівень МПО в загальній групі пацієнтів становив 129,45 [48,48 — 179,70] нг/мл. Загальну групу розподілили на дві когорти залежно від рівня МПО за медіаною (≥ 98,34 нг/мл та < 98,34 нг/мл). Досліджували 26 комбінованих кінцевих точок (10 у пацієнтів з MПO ≥ 98,34 нг/мл та 17 у пацієнтів з МПО < 98,34 нг/мл (F = 0,064285; ε2 = 4,29; р = 0,046). Мультиваріантний лінійний регресійний аналіз показав, що лише ГПС та МПО були незалежними предикторами клінічних подій.

Висновки. Глобальний повздовжній стрейн був найкращим предиктором щодо виникнення комбінованої кінцевої точки протягом 1 року після ГІМ з елевацією сегмента ST у пацієнтів, яким проведене успішне первинне ЧКВ. Акумуляція вісцерального жиру мала граничне значення порівняно з ГПС, але була значно кращим предиктором, ніж МПО.

 

Біографії авторів

О. В. Петюніна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр. відділу профілактики і лікування невідкладних станів

М. П. Копиця, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

 

А. В. Кобець, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

мол. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

А. Е. Березін, Запорізький державний медичний університет

д. мед. н., проф. 

Посилання

Abou R. Goedemans L., Montero-Cabezas J. M. et al. Prognostic value of multilayer left ventricular global longitudinal strain in patients with ST-segment elevation myocardial infarction with mildly reduced left ventricular ejection fractions. Am J Cardiol. 2021;152:11-18. doi: 10.1016/j.amjcard.2021.04.033.

Abraham T. M., Pedley A., Massaro J. M. et al. Association between visceral and subcutaneous adipose depots and incident cardiovascular disease risk factors. Circulation. 2015;132:1639-1647. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.015000.

Aratani Y. Myeloperoxidase: Its role for host defense, inflammation, and neutrophil function. Arch Biochem Biophys. 2018;640:47-52. doi: 10.1016/j.abb.2018.01.004.

Aziz F., Malek S., Ibrahim K. S. et al. Short- and long-term mortality prediction after an acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) in Asians: A machine learning approach. PLoS One. 2021;16(8). b-e0254894. doi: 10.1371/journal.pone.0254894.

Baldus S., Heeschen C., Meinertz T et al. CAPTURE Investigators. Myeloperoxidase serum levels predict risk in patients with acute coronary syndromes. Circulation. 2003;108 (12):1440-1445. doi: 10.1161/01.CIR.0000090690.67322.51.

Bordejevic D. A., Pârvănescu T., Petrescu L. et al. Left ventricular remodeling risk predicted by two-dimensional speckle tracking echocardiography in acute myocardial infarction patients with midrange or preserved ejection fraction in Western Romania. Ther Clin Risk Manag. 2021;17:249-258. doi: 10.2147/TCRM.S295251.

Brennan M. L., Penn M. S., Van Lente F. et al. Prognostic value of myeloperoxidase in patients with chest pain. N Engl J Med. 2003;c349 (17):1595-1604. doi: 10.1056/NEJMoa035003.

Buse J. B., Wexler D. J., Tsapas A. et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020;43(2):487-493. doi: 10.2337/dci19-0066.

Cavusoglu E., Ruwende C., Eng C. et al. Usefulness of baseline plasma myeloperoxidase levels as an independent predictor of myocardial infarction at two years in patients presenting with acute coronary syndrome. Am J Cardiol. 2007;99 (10):1364-1368. doi: 10.1016/j.amjcard.2006.12.060.

Cerit L. Out of sight, out of mind: subcutaneous, visceral, and epicardial adipose tissue. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017;7 0 (6). e. 515. doi: 10.1016/j.rec.2016.12.009.

Dominguez-Rodriguez A., Abreu-Gonzalez P. Current role of myeloperoxidase in routine clinical practice. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 2011;9:223-230. doi: 10.1586/erc.11.2.

Fuster J. J., Ouchi N., Gokse N., Walsh K. Obesity-induced changes in adipose tissue microenvironment and their impact on cardiovascular disease. Circulation Research. 2016;118:1786-1807. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306885.

Gong Y., Lu Y., Huo J. C. et al. Cardiac strains for prediction of adverse events and ventricular remodeling. cardiac strains for prediction of adverse events and ventricular remodeling. Research Square. 2020. doi: 10.21203/rs.3.rs-41701/v1.

Holzknecht M., Reindl M., Tiller C. et al. Global longitudinal strain improves risk assessment after ST-segment elevation myocardial infarction: a comparative prognostic evaluation of left ventricular functional parameters. Clin Res Cardiol. 2021;110 (10):1599-1611. doi: 10.1007/s00392-021-01855-6.

Ibanez B., James S., Agewal S. S. et al. ESC Scientific Document Group, 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

Iwahashi N., Horii M., Kirigaya J. et al. Clinical usefulness of the serial examination of three-dimensional global longitudinal strain after the onset of ST-elevation acute myocardial infarction. Circ J. 2022;86(4):611-619. doi: 10.1253/circj.CJ-21-0815.

Jain V., Gupta K., Bhatia K. et al. Management of STEMI during the ­COVID‑19 pandemic: Lessons learned in 2020 to prepare for 2021. Trends in Cardiovascular Medicine. 2021;31(3):135-140. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.12.003.

Kacprzak M., Zielinska M. Prognostic value of myeloperoxidase concentration in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Int J Cardiol. 2016;223:452-457. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.258.

Kaya M. G., Yalcin R., Okyay K. et al. Potential role of plasma myeloperoxidase level in predicting long-term outcome of acute myocardial infarction. Tex Heart Inst J. 2012;39:500-506.

Koeth R. A., Haseiden V., Tang W. H. Myeloperoxidase in cardiovascular disease. Adv Clin Chem. 2013;62:1-32. doi: 10.1016/B978-0-12-800096-0.00001-9.

Kolodziej A. R., Abo-Aly M., Elsawalhy E. et al. Prognostic role of elevated myeloperoxidase in patients with acute coronary syndrome: a systemic review and meta-analysis. Mediators Inflamm. 2019;2019. 2872607. doi: 10.1155/2019/2872607.

Lee S. H., Lee S. R., Rhee K. S. et al. Usefulness of myocardial longitudinal strain in prediction of heart failure in patients with successfully reperfused anterior wall ST-segment elevation myocardial infarction. Korean Circ J. 2019;49 (10):960-972. doi: 10.4070/kcj.2018.0421.

Levey A. S., Stevens L. A., Schmid C. H. et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-612. doi: 10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.

Liu C., Xie G., Huang W. et al. Elevated serum myeloperoxidase activities are significantly associated with the prevalence of ACS and high LDL-C levels in CHD patients. J Atheroscler Thromb. 2012;19(5):435-43. doi: 10.5551/jat.9704.

Mach F., Baigent C., Catapano A. L. et al. ESC Scientific Document Group, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020;41(1)):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Martins A., Ribeiro S., Gonçalves P., Correia A. Role of central obesity in risk stratification after an acute coronary event: does central obesity add prognostic value to the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) risk score in patients with acute coronary syndrome? Rev Port Cardiol. 2013;32 (10):769-776. doi: 10.1016/j.repc.2012.12.019.

McDonagh T. A., Metra M., Adamo M. et al. ESC Scientific Document Group, Corrigendum to: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42 (48). 4901. doi: 10.1093/eurheartj/ehab670.

McLaughlin T., Lamendola C., Liu A., Abbasi F. Preferential fat deposition in subcutaneous versus visceral depots is associated with insulin sensitivity. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96 (11):1756-1760. doi: 10.1210/jc.2011-0615.

Mohamed A., Predicting mortality and no-reflow in STEMI patients using epicardial adipose tissue. Clin Cardiol. 2021;44 (10):1371-1376. doi: 10.1002/clc.23692.

Morrow D. A., Sabatine M. S., Brennan M.-L. et al. Concurrent evaluation of novel cardiac biomarkers in acute coronary syndrome: myeloperoxidase and soluble CD40 ligand and the risk of recurrent ischaemic events in TACTICS-TIMI 18. Eur Heart J. 2008;29(9):1096-1102. doi: 10.1093/eurheartj/ehn071.

Neeland I. J., Turer A. T., Ayers C. R. et al. Dysfunctional adiposity and the risk of prediabetes and type 2 diabetes in obese adults. JAMA. 2012;308 (11):1150-1159. doi: 10.1001/2012.jama.11132.

Nagueh S. F., Smiseth O. A., Appleton C. P. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314. doi: 10.1016/j.echo.2016.01.011.

Nijhuis.J, Rensen S. S.., Slaats Y et al. Neutrophil activation in morbid obesity, chronic activation of acute inflammation. Obesity. 2009;17:2014-2018. doi: 10.1038/oby.2009.113.

Odobasic H., Kitching A. R., Holdsworth S. R. Neutrophil-mediated regulation of innate and adaptive immunity: the role of myeloperoxidase. J Immunol Res. 2016;2016. e.2349817. doi: 10.1155/2016/2349817.

Oon Y. Y., Koh K. T., Ho K. H. et al. Global longitudinal strain predicts adverse left ventricular remodeling after ST-segment elevation myocardial infarction. Int J Cardiol. 2019;297:1. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.11.006.

Parker H., Albrett A. M., Kettle A. J., Winterbourn C. C. Myeloperoxidase associated with neutrophil extracellular traps is active and mediates bacterial killing in the presence of hydrogen peroxide. J Leukoc Biol. 2012;91(3):369-376. doi: 10.1189/jlb.0711387.

Piek A., Koonen D. P. Y., Schouten E. M. et al. Pharmacological myeloperoxidase (MPO) inhibition in an obese/hypertensive mouse model attenuates obesity and liver damage, but not cardiac remodeling. Sci Rep. 2019;9. 18765. doi: 10.1038/s41598-019-55263-y.

Preis S. R., Massaro J. M., Robins S. J. et al. Abdominal subcutaneous and visceral adipose tissue and insulin resistance in the Framingham heart study. Obesity (Silver Spring). 2010;18 (11):2191-2198. doi: 10.1038/oby.2010.59.

Qaddoumi M. G., Alanbaei M., Hammad M. M. et al. Investigating the role of myeloperoxidase and angiopoietin-like protein 6 in obesity and diabetes. Sci Rep. 2020;10. e. 6170. doi: 10.1038/s41598-020-63149-7.

Ramachandra C. J. A., Myu Mai Ja K.P., Chua J. et al. Myeloperoxidase as a multifaceted target for cardiovascular protection. Antioxid Redox Signal. 2020;32 (15):1135-1149. DOI: 10.1089/ars.2019.7971.

Reindl M., Tiller C., Holzknecht M. et al. Prognostic implications of global longitudinal strain by feature-tracking cardiac magnetic resonance in ST-elevation myocardial infarction. Circ Cardiovasc Imaging. 2019;12 (11). e009404. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.119.009404.

Reinstadler S., Reindl M., Tiller C. et al. Global longitudinal strain by feature tracking predicts adverse remodeling in ST-elevation myocardial infarction incremental to. Eur Heart J. 2019;40(1). ehz746.0007. doi: 10.1093/eurheartj/ehz746.0007.

Rodríguez-Leor O., Alvarez-Álvarez B., Ojeda S. et al. Impact of the ­COVID‑19 pandemic on interventional cardiology activity in Spain. REC Interv Cardiol. 2020;2:82-89. doi: 10.24875/RECIC.M20000120.

Roman R. M., Camargo P. V., Borges F. K. et al. Prognostic value of myeloperoxidase in coronary artery disease: comparison of unstable and stable angina patients. Coron Artery Dis. 2010;21(3):129-136. doi: 10.1097/MCA.0b013e328333f50d.

Rosenquist K. J., Massaro J. M., Pedley A., еt al. Fat quality and incident cardiovascular disease, all-cause mortality, and cancer mortality. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(I):227-234. doi: 10.1210/jc.2013-4296.

Rosenquist K. J., Pedley A., Massaro J. M. et al. Visceral and subcutaneous fat quality and cardiometabolic risk. JACC Cardiovasc Imaging. 2013;6(7):762-771. doi: 10.1016/j.jcmg.2012.11.021.

Sabry A.-S., El-Rabat K., Attia A., El-Fatah H. A. Left ventricular remodeling in patients with primary percutaneous coronary intervention for anterior myocardial infarction. Benha Med J. 2020;37(3):731-738. doi: 10.21608/bmfj.2020.112400.

Sahakyan K. R., Somers V. K., Rodriguez-Escudero J. R. et al. normal-weight central obesity: implications for total and cardiovascular mortality. Ann Intern Med. 2015;163:827-835. doi: 10.7326/M14-2525.

Shetye A. M., Nazir S. A., Razvi N. A. et al. Comparison of global myocardial strain assessed by cardiovascular magnetic resonance tagging and feature tracking to infarct size at predicting remodelling following STEMI. BMC Cardiovasc Disord. 2017;17(1). e. 7. doi: 10.1186/s12872-016-0461-6.

Schultz J., Kaminker K. Myeloperoxidase of the leucocyte of normal human blood. I. Content and localization. Arch Biochem Biophys. 1962;96:465-467. doi: 10.1016/0003-9861 (62)90321-1.

Stamboul K., Zeller M., Rochette L. et al. Relation between high levels of myeloperoxidase in the culprit artery and microvascular obstruction, infarct size and reverse remodeling in ST-elevation myocardial infarction. PLoS ONE. 2017;12(7). e0179929. doi: 10.1371/journal.pone.0179929.

Stankovic S., Asanin M., Trifunovic D. et al. Time-dependent changes of myeloperoxidase in relation to in-hospital mortality in patients with the first anterior ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. Clin Biochem. 2012;45 (7-8):547-551. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2012.02.015.

Tan Y., Zhou J., Yang S. et al. Addition of plasma myeloperoxidase and trimethylamine N-oxide to the GRACE Score improves prediction of near-term major adverse cardiovascular events in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Front Pharmacol. 2021;12. e. 632075. doi: 10.3389/fphar.2021.632075.

Tawfik W., El-Sherif A., Bendary A. et al. Impact of global longitudinal strain on left ventricular remodeling and clinical outcome in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). Echocardiograph. 2020;37(4):570-577. doi: 10.1111/echo.14648.

Teng N., Maghzal G. J., Talib J., Rashid I., Lau A. K., Stocker R. The roles of myeloperoxidase in coronary artery disease and its potential implication in plaque rupture. Redox Report. 2017;22(2):51-73. doi: 10.1080/13510002.2016.1256119.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. ESC Scientific Document Group, 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J. 2018;Vol.39 (33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження