Можливості досягнення цільових рівнів артеріального тиску і атерогенних ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння на амбулаторно-поліклінічному етапі (результати 12-тижневого спостереження)

Автор(и)

  • С. М. Коваль ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-8699-2324
  • І. О. Снігурська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-9273-8907
  • О. В. Мисниченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-7577-2545
  • М. Ю. Пенькова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-4997-5936

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-3-22

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, абдомінальне ожиріння, антигіпертензивна і гіполіпідемічна терапія, корекція способу життя

Анотація

Мета — вивчити можливості досягнення цільових рівнів артеріального тиску (АТ) і атерогенних ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) з абдомінальним ожирінням (АО) за допомогою комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії на тлі рекомендацій щодо корекції способу життя на амбулаторно‑поліклінічному етапі.

Матеріали та методи. У поліклініці Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої НАМН України обстежено 54 хворих на АГ 2‑го та 3‑го ступеня з АО І — ІІ ступеня. Серед обстежених було 30 (56 %) чоловіків та 24 (44 %) жінки. Вік пацієнтів — від 47 до 59 років (середній вік — (50,6 ± 5,2) року). Усім хворим проводили загальноклінічне лабораторне та інструментальне обстеження. Після первинного обстеження всім хворим призначено трикомпонентну фіксовану комбінацію антигіпертензивних препаратів: інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) периндоприл, тіазидоподібний діуретик (ТПД) індапамід і блокатор кальцієвих каналів (БКК) дигідропіридинового ряду тривалої дії амлодипін в оптимальних добових дозах з урахуванням рівня АТ. Як гіполіпідемічний препарат призначали аторвастатин у добовій дозі залежно від вихідного рівня холестерину ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ). Досягнення цільових рівнів АТ і концентрації в крові ХС ЛПНГ оцінювали через 6 та 12 тиж. Під час дослідження проводили коригування доз антигіпертензивних препаратів і аторвастатину.

Результати. Установлено, що трикомпонентна фіксована комбінація антигіпертензивних препаратів (ІАПФ, ТПД і БКК дигідропіридинового ряду) та гіполіпідемічна терапія статинами протягом 6 тиж на тлі рекомендацій щодо корекції способу життя у хворих на АГ з АО в амбулаторно‑поліклінічних умовах дала змогу досягти цільових рівнів «офісного» АТ лише у 57 % хворих і цільового рівня ХС ЛПНГ у 32 %. Недостатня ефективність антигіпертензивної терапії в обстежених хворих асоціювалася з більшою виразністю ожиріння, підвищенням частоти серцевих скорочень і більшою частотою гіпертрофії лівого шлуночка, тоді як низька ефективність терапії статинами — насамперед з низькою прихильністю до цих препаратів. Додавання кардіоселективного b‑адреноблокатора з вазодилатаційною дією небівололу до фіксованої комбінації ІАПФ +ТПД + БКК статистично значущо підвищувало ефективність антигіпертензивної терапії. Інтенсифікація статинотерапії не призводила до статистично значущого збільшення частоти досягнення цільового рівня в крові ХС ЛПНГ.

Висновки. Стандартна трикомпонентна фіксована комбінація антигіпертензивних препаратів у поєднанні із середньодозовою терапією статинами та рекомендаціями щодо нормалізації способу життя у значної частини хворих на АГ з АО на амбулаторно‑поліклінічному етапі є недостатньо ефективною, що вказує на необхідність вчасної корекції медикаментозної терапії і важливість підвищення прихильності хворих до дотримання здорового способу життя.

 

Біографії авторів

С. М. Коваль, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

І. О. Снігурська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

О. В. Мисниченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

М. Ю. Пенькова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., наук. співр. відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Посилання

Rukovodstvo po kardiologii / Pod red. V. N. Kovalenko. K.: Morion, 2008:142. ISBN: 976-966-2066-09-8.

Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia / Za red. V. M. Kovalenka, M. I. Lutaia, Yu. M. Sirenka, O. S. Sychova. 5-te vyd., pererobl. i dopovn. K.: Morion, 2021:320.

Fadieienko H. D., Kushnir I. E., Chernova V. M., Solomentseva T. A., Nikiforova Ia. V. Osoblyvosti klinichnoi symptomatyky ta stanu vistseralnoi zhyrovoi tkanyny u khvorykh na tli metabolichnoho syndromu. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;2:10-15.

Ayele H., Banbeta A., Negash A. Cardiovascular disease risk factors in hypertensive patients: a case study of Jimma University Medical Center. Health Serv Res Manag Epidemiol. 2022;. 23333928221078601. doi: 10.1177/23333928221078601. PMID: 35187200. PMCID: PMC8848038.

Bertrand M. E., Vlachopoulos C., Mourad J. J. Triple combination therapy for global cardiovascular risk: atorvastatin, perindopril, and amlodipine. Am J Cardiovasc Drugs. 2016;16(4):241-253. doi: 10.1007/s40256-016-0175-2. PMID: 27256435.

Borghi C., Levy B. I. Synergistic actions between angiotensin-converting enzyme inhibitors and statins in atherosclerosis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2022;32(4):815-826. doi: 10.1016/j.numecd.2021.11.015. Epub 2021 Nov 30. PMID: 35082055.

Brugts J. J., Bertrand M., Remme W. et al. The treatment effect of an ace-inhibitor based regimen with perindopril in relation to beta-blocker use in 29,463 patients with vascular disease: a combined analysis of individual data of ADVANCE, EUROPA and PROGRESS Trials. Cardiovasc Drugs Ther. 2017;31(4):391-400. doi: 10.1007/s10557-017-6747-9. PMID: 28856537;PMCID: PMC5607906.

Burkiewicz J. S., Fit K. E. Improving adherence-sharing experiences. Ann Pharmacother. 2007;41 (12):2058-2060. doi: 10.1345/aph.1K350. Epub 2007 Oct 23. PMID: 17956964.

Carnagarin R., Matthews V., Gregory C., Schlaich M. P. Pharmacotherapeutic strategies for treating hypertension in patients with obesity. Exp Opin Pharmacother. 2018;19(7):643-651. doi: 10.1080/14656566.2018.1458092.

Coats А., Jain S. Protective effects of nebivolol from oxidative stress to prevent hypertension-related target organ damage. Journal of Human Hypertension. 2017;31:376-381.

Cosentino F., Grant P. J., Aboyans V., Bailey C. J. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J. 2020;41(2):255-323. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486.

EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee For International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Annals of the Rheumatic Diseases. 2006;65:1312-1324.

ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021:1-111. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel I. I. I.). JAMA. 2001;285 (19):2486-2497. doi: 10.1001/jama.285.19.2486. PMID: 11368702.

Ferri С. The role of nebivolol in the management of hypertensive patients: from pharmacological profile to treatment guidelines. Future Cardiol. 2021;17(8):1421-1433.

Forouzanfar M. H., Liu P., Roth G. A. et al. Global Burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015. JAMA. 2017;317(2):165-182. doi: 10.1001/jama.2016.19043. Erratum in:. JAMA. 2017 Feb 14;317(6):648. PMID: 28097354.

Francischetti E. A., de Abreu V. G., da Silva Figueiredo L. F., Dezonne R. S., Coutinho E. S. F. Effects of blood pressure lowering agents on cardiovascular outcomes in weight excess patients: a systematic review and meta-analysis. Am J Cardiovasc Drugs. 2020;20(5):447-470. doi: 10.1007/s40256-019-00393-x. PMID: 31898196.

Kannel W. B. Risk stratification in hypertension: new insights from the Framingham Study. Am. J Hypertens. 2000;13 (1 Pt 2) — P. 3S-10S. doi: 10.1016/s0895-7061 (99)00252-6. PMID: 10678282.

Kanukula R., Esam H., Sundström J., Rodgers A., Salam A. Does co-administration of antihypertensive drugs and statins alter their efficacy and safety? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Cardiovasc Pharmacol. 2019;73(6):352-358. doi: 10.1097/FJC.0000000000000671. PMID: 31162243.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2021;99 (3S):1-87. doi: 10.1016/j.kint.2020.11.003. PMID: 33637192.

Koval S. M., Snihurska I. O., Vysotska O., Strashnenko H. M., Wójcik W., Dassibekov K. Prognosis of essential hypertension progression in patients with abdominal obesity. In: Information Technology in Medical Diagnostics I.I., Wójcik, Pavlov& Kalimoldayev (Eds). London: Taylor&Francis Group, 2019:275-288. doi: 10.1201/9780429057618-32.

Koval S.M, Snihurska I.O, Starchenko T. G. et al. Efficacy of fixed dose of triple combination of perindopril- indapamide-amlodipine in obese patients with moderate-to-severe arterial hypertension: an open-label 6-month study. Biomed Res Ther. 2019;6 (11):3501-3512.

Koval S. M., Snigurska I. O., Yushko K. O. Circulation microRNA-133a in patients with arterial hypertension, hypertensive heart disease, and left ventricular diastolic dysfunction. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2020;7. 104. doi: 10.3389/fcvm.2020.00104.

Landsberg L. Obesity. In.: Hypertension: A Companion to Braunwald’s Hear Disease. Third ed. G. L. Bakris, M. J. Sorrentino., 2018:328-334.

Landsberg L., Arrone L. J., Beilin L. J. et al. Obesity-related hypertension: pathogenesis, cardiovascular risk, and treatment: a position paper of the Obesity Society and the American Society of Hypertension. J Clin Hypertens. 2013;15:14-33.

Mach F., Baigent C., Catapano A. L. et al., ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. Erratum in:. Eur Heart J. 2020 Nov 21;41 (44). 4255. PMID: 31504418.

Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension / Ed. by G. Mancia, G. Grassi, K. P. Tsioufis, A. F. Dominiczak, E. Agabiti Rosei. Third edition. CRC Press, 2019:650.

Marazzi G., Pelliccia F., Campolongo G. et al. Greater cardiovascular risk reduction with once-daily fixed combination of three antihypertensive agents and statin versus free-drug combination: The A. L. L.-IN-ONE trial. Int J Cardiol. 2016;222:885-887. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.163. Epub 2016 Jul 29. PMID: 27522394.

Mazza A., Townsend D. M., Schiavon L. et al. Long-term effect of the perindopril/indapamide/amlodipine single-pill combination on left ventricular hypertrophy in outpatient hypertensive subject. Biomed Pharmacother. 2019;120. 109539. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109539. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31627089;PMCID: PMC7104809.

Mourad J. J., Amodeo C., de Champvallins M., Brzozowska-Villatte R., Asmar R.; Study Coordinators, Investigators. Blood pressure-lowering efficacy and safety of perindopril/indapamide/amlodipine single-pill combination in patients with uncontrolled essential hypertension: a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial. J Hypertens. 2017;35(7):1481-1495. doi: 10.1097/HJH.0000000000001359. PMID: 28306636.

Noh J., Kim H. C., Shin A. et al. Prevalence of comorbidity among people with hypertension: The Korea national health and nutrition examination survey 2007-2013. Korean Circ J. 2016;46(5):672-680. doi: 10.4070/kcj.2016.46.5.672.

Osterberg L., Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med. 2005;353(5):487-97. doi: 10.1056/NEJMra050100. PMID: 16079372.

Parati G., Lombardi C., Pengo M., Bilo G., Ochoa J. E. Current challenges for hypertension management: From better hypertension diagnosis to improved patients’ adherence and blood pressure control. Int J Cardiol. 2021;331:262-269. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.01.070. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33548384.

Radhoe S. P., Boersma E., Bertrand M. et al. The effects of a perindopril-based regimen in relation to statin use on the outcomes of patients with vascular disease: a combined analysis of the ADVANCE, EUROPA, and PROGRESS Trials. Cardiovasc Drugs Ther. 2022. https://doi.org/10.1007/s10557-022-07384-2.

Redon J., Martinez F. and Pichler G. The metabolic syndrome in hypertension. In: Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension / Ed. by G. Mancia, G. Grassi, K. P. Tsioufis, A. F. Dominiczak, E. Agabiti Rosei. Third edition. CRC Press, 2019:135-147.

Shams E., Kamalumpundi V., Peterson J., Gismondi R. A., Oigman W., de Gusmão Correia M. L. Highlights of mechanisms and treatment of obesity-related hypertension. J Human Hypertens. 2022;36(9):785-793. doi: 10.1038/s41371-021-00644-y. Epub 2022 Jan 10. PMID: 35001082.

Sundström J., Gulliksson G., Wirén M. Synergistic effects of blood pressure-lowering drugs and statins: systematic review and meta-analysis. BMJ. Evid Based Med. 2018;23(2):64-69. doi: 10.1136/bmjebm-2017-110888. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29595132;PMCID: PMC6234234.

Syed Y. Y. Perindopril/indapamide/amlodipine in hypertension: a profile of its use. Am J Cardiovasc Drugs. 2022;22(2):219-230. doi: 10.1007/s40256-022-00521-0. Epub 2022 Mar 8. Erratum in: Am. J. Cardiovasc. Drugs. 2022 May;22(3):355. PMID: 35257306;PMCID: PMC8964631.

Tsioufis K., Douma S., Kallistratos M. S., Manolis A. J. Effectiveness and adherence to treatment with perindopril/indapamide/amlodipine single-pill combination in a Greek population with hypertension. Clin Drug Investig. 2019;39(4):385-393. doi: 10.1007/s40261-019-00761-0. PMID: 30790132.

Unger T., Borghi C., Charchar F. et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 2020;75(6):1334-1357. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026. Epub 2020 May 6. PMID: 32370572.

Wang C., Yuan Y., Zheng M. et al. Association of age of onset of hypertension with cardiovascular diseases and mortality. J Am Coll Cardiol. 2020;75 (23):2921-2930. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.038. PMID: 32527401.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39 (33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

WHO: Obesity: Prevention and managing the global epidemic. Technical Report Series 894. Geneva: WHO, 2000. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330.

Yusuf S., Bosch J., Dagenais G. et al. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular diseas. N Engl J Med. 2016;374 (21):2021-2031. doi: 10.1056/NEJMoa1600176.

Zhou D., Xi B., Zhao M., Wang L., Veeranki S. P. Uncontrolled hypertension increases risk of all-cause and cardiovascular disease mortality in US adults: the NHANES III Linked Mortality Study. Sci Rep. 2018;8(1). 9418. doi: 10.1038/s41598-018-27377-2. PMID: 29925884. PMCID: PMC6010458.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження