Асоціація антропометричного та оксидантного статусу з темпом старіння у хворих на артеріальну гіпертензію

Автор(и)

  • О. В. Колеснікова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-5606-6621
  • О. Є. Запровальна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • А. О. Радченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-3-6

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, антропометричні показники, оксидантний стрес, ожиріння, старіння

Анотація

Мета — визначити асоціації між антропометричними показниками, індикаторами старіння та маркерами оксидантного стресу як імовірної зв’язуючої ланки між антропометричним статусом і темпом старіння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали та методи. Обстежено 97 пацієнтів з АГ I — II стадії, серед яких переважали жінки (60,8 %). Середній вік хворих — 49,5 [41,0; 56,4] року. Контрольну групу утворено із 20 здорових добровольців, порівнянних за віком і статтю. Пацієнтів з АГ розділили на підгрупи залежно від віку: група 1 < 45 років (n = 31), група 2 — 45 — 59 років (n = 55), група 3 ≥  60 років (n = 11). У всіх пацієнтів визначали антропометричні показники, показники оксидантного стану (загальна антиоксидантна здатність, вміст загальних гідропероксидів (ЗГП), загальна антиоксидантна активність (ЗАА), співвідношення ЗГП/ЗАА). Як індикатори старіння використовували календарний вік, біологічний вік (БВ), ризик смерті, довжину теломер у крові та букальному епітелії, теломеразну активність, рівень глобального метилювання (ГМ) ДНК. Оцінку БВ та ризику смерті проводили методом M.E. Levine et al. (2018).

Результати. Установлено, що більша вікова категорія в основній групі характеризувалася статистично значущо вищим БВ (p = 0,0001) та ризиком смерті (p = 0,0001). У пацієнтів молодого та середнього віку зміни індексу маси тіла (ІМТ), обводу талії (ОТ), співвідношення обводу талії та обводу стегон (ОТ/ОС) і вміст вісцерального жиру (ВЖ) асоціюються зі змінами БВ, ризику смерті та рівня ГМ ДНК. Порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла особи з надмірною масою тіла мали більший вміст ЗГП (p = 0,019) та вищу загальну антиоксидантну здатність (p = 0,001), пацієнти з ожирінням — більші вміст ЗГП (p = 0,004), БВ (p = 0,018), вищий ризик смерті (p = 0,009) та рівень ГМ ДНК (p = 0,005). Пацієнти з високою центральною акумуляцією жиру (за ОТ) та високим значенням ОТ/ОС порівняно з особами з нормальними значеннями цих показників мали більший БВ (p = 0,044 та p = 0,040) і вищий ризик смерті (p = 0,035 та p = 0,050), а пацієнти з великою величиною ОТ/ОС — додатково статистично значущо вищий рівень ГМ ДНК (p = 0,042). Порівняно з пацієнтами з нормальним вмістом ВЖ особи з високим та дуже високим рівнем ВЖ мали статистично значущо вищі показники ЗАА (p = 0,018 та p = 0,026) і ЗГП (p = 0,015 та p = 0,042), пацієнти з дуже високим рівнем ВЖ порівняно з особами з високим та нормальним вмістом ВЖ — статистично значущо вищі БВ (p = 0,004 та p = 0,018) і ризик смерті (p = 0,004 та p = 0,016).

Висновки. У пацієнтів з АГ молодого та середнього віку зміни антропометричних показників асоціюються зі змінами індикаторів старіння. Біологічний вік та ризик смерті, розраховані за методом M.E. Levine et al. (2018), є ефективними індикаторами темпу старіння і залежать від виразності антропометричних порушень. Збільшення ІМТ та величини ОТ/ОС у пацієнтів з АГ супроводжується статистично значущим збільшенням рівня ГМ ДНК. Зростання активності окисних процесів на тлі виснаження систем антиоксидантного захисту є одним з механізмів, що зумовлює прискорення темпу старіння у пацієнтів з АГ унаслідок ожиріння, визначеного за величиною ІМТ та вмістом ВЖ.

 

Біографії авторів

О. В. Колеснікова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи, зав. відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

О. Є. Запровальна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

А. О. Радченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

аспірант відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Посилання

Chourdakis M. Obesity: Assessment and prevention: Module 23.2 from Topic 23 «Nutrition in obesity». Clin Nutr. ESPEN. 2020;39:1-4. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.07.012.

Do W. L., Gohar J., McCullough L. E. et al. Examining the association between adiposity and DNA methylation: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2021;22 (10). e13319. doi: 10.1111/obr.13319.

Etzel L., Hastings W. J., Hall M. A. et al. Obesity and accelerated epigenetic aging in a high-risk cohort of children. Sci Rep. 2022;12(1):1-9. doi: 10.1038/s41598-022-11562-5.

Fu S., Ping P., Li Y. et al. Centenarian longevity had inverse relationships with nutritional status and abdominal obesity and positive relationships with sex hormones and bone turnover in the oldest females. J Transl Med. 2021;19(1):436. doi: 10.1186/s12967-021-03115-7.

Ghanemi A., Yoshioka M., St-Amand J. Ageing and obesity shared patterns: from molecular pathogenesis to epigenetics. Diseases. 2021;9(4):87. doi: 10.3390/diseases9040087.

Gómez-Sánchez L., Gómez-Sánchez M., Rodríguez-Sánchez E. et al. Relationship of different anthropometric indices with vascular ageing in an adult population without cardiovascular disease—EVA Study. J Clin Med. 2022;11(9). 2671. doi: 10.3390/jcm11092671.

Janssen F., Bardoutsos A., Vidra N. Obesity prevalence in the long-term future in 18 European countries and in the USA. Obes Facts. 2020;13(5):514-527. doi: 10.1159/000511023.

Khosravaniardakani S., Bokov D. O., Mahmudiono T. et al. Obesity accelerates leukocyte telomere length shortening in apparently healthy adults: a meta-analysis. Front Nutr. 2022;9. doi: 10.3389/fnut.2022.812846.

Kresovich J. K., Garval E. L., Martinez Lopez A. M. et al. Associations of body composition and physical activity level with multiple measures of epigenetic age acceleration. Am J Epidemiol. 2021;190(6):984-993. doi: 10.1093/aje/kwaa251.

Levine M. E., Lu A. T., Quach A. et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. Aging (Albany NY). 2018;10(4):573. doi: 10.18632/aging.101414.

Liu Z., Wu K. K., Jiang X. et al. The role of adipose tissue senescence in obesity-and ageing-related metabolic disorders. Clin Sci. 2020;134(2):315-330. doi: 10.1042/CS20190966.

Ma S., Xi B., Yang L. et al. Trends in the prevalence of overweight, obesity, and abdominal obesity among Chinese adults between 1993 and 2015. Int J Obes. 2021;45(2):427-437. doi: 10.1038/s41366-020-00698-x.

Małodobra-Mazur M., Alama A., Bednarska-Chabowska D. et al. Obesity-induced insulin resistance via changes in the DNA methylation profile of insulin pathway genes. Adv Clin Exp Med. 2019;28 (12):1599-1607. doi: 10.17219/acem/110321.

Nilsson P. M. Early vascular aging in hypertension. Front Cardiovasc Med. 2020;7:6. doi: 10.3389/fcvm.2020.00006.

Samblas M., Milagro F. I., Martínez A. DNA methylation markers in obesity, metabolic syndrome, and weight loss. Epigenetics. 2019;14(5):421-444. doi: 10.1080/15592294.2019.1595297.

Santos A. L., Sinha S. Obesity and aging: molecular mechanisms and therapeutic approaches. Ageing Res Rev. 2021;67. 101268. doi: 10.1016/j.arr.2021.101268.

Speer H., McKune A. J. Aging under pressure: The roles of Reactive Oxygen and Nitrogen Species (RONS) production and aging skeletal muscle in endothelial function and hypertension—from biological processes to potential interventions. Antioxidants. 2021;10(8). 1247. doi: 10.3390/antiox10081247.

Tam B. T., Morais J. A., Santosa S. Obesity and ageing: Two sides of the same coin. Obes Rev. 2020;21(4). e12991. doi: 10.1111/obr.12991.

Wang Y., Beydoun M. A., Min J. et al. Has the prevalence of overweight, obesity and central obesity levelled off in the United States? Trends, patterns, disparities, and future projections for the obesity epidemic. Int J Epidemiol. 2020;49(3):810-823. doi: 10.1093/ije/dyz273.

Welendorf C., Nicoletti C. F., de Souza Pinhel M. A. et al. Obesity, weight loss, and influence on telomere length: New insights for personalized nutrition. Nutrition. 2019;66:115-121. doi: 10.1016/j.nut.2019.05.002.

Wojcicki J. M., Elwan D., Lin J. et al. Chronic obesity and incident hypertension in Latina women are associated with accelerated telomere length loss over a 1-year period. Metab Syndr Relat Disord. 2018;16(6):262-266. doi: 10.1089/met.2017.0134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження