Прогнозування несприятливого перебігу серцевої недостатності у хворих із супутньою тиреоїдною патологією

Автор(и)

  • С. М. Пивoвар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Ю. С. Рудик ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Л. В. Паніна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-1-52

Ключові слова:

серцева недостатність, нетоксичний зоб, автоімунний тиреоїдит, повторна госпіталізація, прогноз

Анотація

Мета — визначити предиктори несприятливого перебігу серцевої недостатності (СН) з урахуванням тиреоїдного статусу хворих.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 381 пацієнта із СН, що виникла на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС) після інфарктного кардіосклерозу. Усі пацієнти госпіталізовані до кардіологічного відділення у зв’язку з декомпенсацією СН. Коморбідну тиреоїдну патологію (ТП) мали 57,22 % пацієнтів (92 (24,15 %) — нетоксичний зоб, 126 (33,07 %) — автоімунний тиреоїдит). У 142 (37,3 %) хворих діагностували синдром низького рівня трийодтироніну, у 26 (6,82 %) — субклінічний гіпотиреоз. Для виділення несприятливих чинників щодо перебігу СН у хворих із супутньою ТП порівняно з пацієнтами без цієї коморбідності проведено регресійний аналіз Кокса (модель пропорційних ризиків (Cox proportional hazards model)). Побудовано графіки Каплана‑Мейера.

Результати. За даними регресійного аналізу Кокса обчислено прогностичний коефіцієнт. З огляду на значення β‑коефіцієнтів змінних, залучених до моделі, побудовано рівняння регресії Кокса, за яким можна визначити ймовірність розвит­ку повторної госпіталізації (ПГ) у пацієнтів із СН протягом 24 міс. За результатами ROC‑аналізу встановлено, що ризик ПГ пацієнтів із СН у зв’язку з декомпенсацією захворювання зростає при досягненні оптимальної точки розподілу для значення відношення ризиків (hazard risk (HR)) > 0,104 (чутливість — 51,61 %, специфічність — 96,47 %, р < 0,0001). Відношення шансів ризику ПГ протягом 2 років становило 21,60 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 6,34 — 73,63), χ2 = 31,543; р = 0,0001). Повторно проведений ROC‑аналіз виявив, що у пацієнтів із СН у поєднанні з ТП ризик ПГ у зв’язку з декомпенсацією захворювання зростає при досягненні оптимальної точки розподілу для величини HR > 0,043 (чутливість — 80,77 %, специфічність — 74,00 %, р < 0,0001). Відношення шансів ризику ПГ протягом 2 років — 11,95 (95 % ДІ 3,74 — 38,21), χ2 = 18,35; р = 0,0001). Застосування ROC‑аналізу у пацієнтів із СН без ТП не дало змоги встановити вірогідне прогностичне значення HR. Проведено перевірку моделі прогнозування несприятливого плину СН у хворих із ТП на групі із 66 хворих із СН на тлі ІХС, яка не була залучена в розробку прогностичної регресійної моделі Кокса. Групи статистично значущо не відрізнялися за віком, статтю, частотою ТП і ПГ. Чутливість зазначеної величини коефіцієнта становила 86,36 %, специфічність — 78,57 %, прогностична цінність позитивного результату — 86,4 %.

Висновки. Кумулятивний ризик ПГ у пацієнтів із СН на тлі ІХС та супутньою ТП є вищим порівняно з таким у хворих без зазначеної коморбідної патології. Ризик є найвищим у пацієнтів із супутнім нетоксичним зобом. Високий ризик несприятливого перебігу СН при коморбідній ТП зумовлений наявністю синдрому низького рівня трийодтироніну. Предикторами, що зумовлюють несприятливий перебіг СН у пацієнтів із супутньою ТП, відповідно до результатів регресійного аналізу Кокса є рівень холестерину ліпопротеїдів низької густини, інтерлейкіну‑4 та вільного трийодтироніну. Ризик несприятливого перебігу СН зростає при значенні HR для регресійної моделі > 0,043 (відношення шансів — 11,960).

 

Біографії авторів

С. М. Пивoвар, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр. відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

Ю. С. Рудик, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр., зав. відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

Л. В. Паніна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

к. мед. н., доцент
Кафедра нормальної фізіології

Посилання

Voronkov LH, Amosova KM, Dziak HV ta in. Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky, likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti. K.; 2017. 68 s [in Ukrainian].

Voronkov LH, Liashenko AV, Tkach NA. Khronichna sertseva nedostatnist yak multymorbidnyi stan. Ukr kardiol zhurn. 2019;4:90-101 [in Ukrainian].

Honcharova OA. Avtoimunnyi tyreoidyt. Kharkiv, 2014. 60 s [in Ukrainian].

Kovalova OM. Semantycheskyi analyz y klynycheskoe znachenye komorbydnosty y multymorbydnosty. Ukr ter zhurn. 2019;2:79-86 [in Russian].

Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia / Za red. V. M. Kovalenka, M. I. Lutaia, Yu. M. Sirenka, O. S. Sychova. 4-te vyd., pererobl. i dopovn. K.: Morion, 2020. 240 s [in Ukrainian].

Tkachuk NP, Sheremet MI. Otsinka markeriv proliferatsii ta apoptozu u khvorykh na pisliaoperatsiinyi retsydyvnyi zob. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2019;2:40-46 [in Ukrainian].

Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, Hegeds L, Laurberg P, Kahaly GJ.. The 2015 European Thyroid Association Guidelines on Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2015;4:149-163. doi: 10.1159000438750.

Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev. 2008;29:76-131. doi: 10.1210er.2006-0043.

Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with

thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2009;19 (11):1167-1214. doi:10.1089/thy.2009.0110.

Dretzke J, Ensor J, Bayliss S et al. Methodological issues and recommendations for systematic reviews of prognostic studies.an example from cardiovascular disease. Syst Rev. 2014;3:140. doi: 10.11862046-4053-3-140.

Feigenbaum H. Echocardiographic evaluation of left ventricular function: beyond ejection fraction. J Cardiol. 2006;48(4):175-182.

Gao R, Liang JH, Wang L et al. Low T3 syndrome is a strong prognostic predictor in diffuse large B cell lymphoma. British Journal of Haematology. 2017;177:95-105. doi: 10.1111bjh.14528.

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-133. doi: 10.1089thy.2015.0020.

Hayashi T, Hasegawa T, Kanzaki H et al. Subclinical hypothyroidism is an independent predictor of adverse cardiovascular outcomes in patients with acute decompensated heart failure. ESC Heart Fail 2016;3(3):168-176. doi: 10.1002ehf2.12084.

Hosmer JR, Lemeshow S. Applied survival analysis. regression modeling of time to event data. New York: John Wiley & Sons, 1999:416.

Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ et al. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism. Prepared by the American Thyroid Association. Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014;12 (14):1670-1750. doi: 10.1089/thy.2014.0028.

Knobel M. Which is the ideal treatment for benign diffuse and multinodular non-toxic goiters? J Endocrinol Invest. 2016;39:357-373. doi: 10.1007 s40618-015-0391-7.

Kolesnikova E, Potapenko A. Effect of the cardiometabolic risk factors on vascular aging in patients with non-alcoholic fatty liver disease concomitant with subclinical hypothyroidism. Georgian Medical News. 2017;N 9:69-75.

Lang RM, Bierig M, Devereux RB et al. Recommendations for chamber quantification. American Society of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee; Task Force on Chamber Quantification; American College of Cardiology Echocardiography Committee; American Heart Association; European Association of Echocardiography, European Society of Cardiology. Eur J Echocardiogr 2006;7(2):79-108. doi: 10.1016 /j.euje. 2005.12.014.

Lourenco C, Orphanos N, Parker C. The International Council for Harmonisation: Positioning of the future with its recent reform and over 25 years of harmonisation work. Pharmaceuticals Policy and Law. 2016;18 (1-4):82.

Machin D, Cheung Y, Palmar M. Survival analysis. A practical approach. 2nd ed. New York, 2006:267.

McMurray JJ, Trueman D, Hancock E et al. Cost-effectiveness of sacubitril/valsartan in the treatment of heart failure with reduced ejection fraction. Heart. 2018;104:1006-1013. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310661.

Mincer DL, Jialal I. Hashimoto thyroiditis. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459262.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al., ESC Scientific Document Group. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;8:123 doi: 10.1093 eurheartjehw128.

Pyvovar SM, Rudyk IS, Lozyk TV, Galchinskaya VYu, Chenchik TO. The effect of beta-blockers on a course of chronic heart failure in patients with a low triiodothyronine syndrome. Wiadomosci Lekarskie. 2020;73(7):1402-1409.

Robertson RW, Howard K, Meisberger E et al. Successful pharmacist intervention to optimize guideline directed medical therapy in heart failure patients. JACC. 2020;75 (11):958.

Seferović PM, Jankowska E, Coats AJ et al. The Heart Failure Association Atlas: rationale, objectives, and methods. Eur J Heart Fail. 2020;22(4):638-645. doi: 10.1002/ejhf.1768. Epub 2020 Mar 3.

Sole X, Guino E, Valls J, Iniesta R, Moreno V. SNPStats. a web tool for the analysis of association studies. Bioinformatics. 2006;22:1928-1929. doi: 10.1093bioinformaticsbtl268.

Surks MI, Ortiz E, Daniels GH et al. Subclinical Thyroid Disease. Scientific Review and Guidelines for Diagnosis and Management. JAMA. 2004;291:228-238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження