Поліморфізм гена FABP2(Ala54Thr) і антропометричні, ліпідні та глюкометаболічні показники під час розширення фізичних навантажень

Автор(и)

  • І. Р. Комір ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Н. Ю. Ємельянова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Л. Л. Пєтєньова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-1-44

Ключові слова:

ген FABP2 (Ala54Thr), холестерин, глюкоза, антропометрія, фізичні навантаження

Анотація

Мета — вивчити вплив поліморфних варіантів гена FABP2 (Ala54Thr) на зміну антропометричних параметрів і показники вуглеводного та ліпідного обміну в осіб з різною фізичною активністю.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження 176 пацієнтів (128 (72,7 %) жінок і 48 (27,3 %) чоловіків) віком від 37 до 57 років  із низьким та помірним серцево‑судинним ризиком, які перебували на обстеженні та лікуванні в клініці Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої НАМН України. Генотипування поліморфізму Thr54Ala 163G > A, rs179988346А > G здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу з використанням набору реагентів «SNP‑Экспресс‑Shot» («Литех»). Концентрації загального холестерину і фракції ліпопротеїнів (тригліцериди, холестерин ліпопротеїнів високої та низької густини) визначали ферментативним методом, рівень глікемії — глюкозооксидазним методом. Фізичну активність оцінювали за опитувальником IPAQ (International Questionnaire on long Physical Activity), м’язову силу — за допомогою динамометра CAMRY, EH101. Склад тіла визначали методом біоімпедансу (ваги OMRONHJ‑203‑EK). Програма тренувань передбачала три етапи: розминка (10 хв), основна аеробна програма (43 хв), розтяжка та дихальні вправи (7 хв). Для статистичного аналізу використовували SPSS IBM, версія 17.0.

Результати. Аналіз антропометричних показників продемонстрував, що різниці за величиною індексу маси тіла (ІМТ) та даними біоімпендансметрії між групами не виявлено, хоча відзначено тенденцію у групі з варіантом АА до нижчого ІМТ (р > 0,05), меншої частки жирової тканини (р > 0,05) і більшої сили (р > 0,05). Через 12 тиж спостереження зареєстрували статистично значущу різницю за зниженням величини ІМТ, відсотка жирової тканини, результатом каліперометрії та збільшенням м’язової сили в усіх групах. При аналізі ліпідного профілю залежно від генотипу поліморфного FABP2 (Ala54Thr) виявлено, що носії варіанта АА мали статистично значущо вищі показники загального холестерину порівняно з носіями варіанта GG (6,20 [5,62 — 7,61] та 5,09 [4,50 — 6,20] ммоль/л. Не встановлено статистично значущої різниці за показниками вуглеводного обміну, рівнем глюкози натще і глікованого гемоглобіну (р > 0,05). Через 12 тиж тренувань у всіх групах відзначено зниження вмісту глюкози натще та глікованого гемоглобіну, але лише для варіанта АА гена FABP2 (Ala54Thr) зниження рівня глюкози було статистично значущим (з 5,72 [4,68 — 7,00] до 4,65 [4,18 — 6,00] ммоль/л, р = 0,05). При аналізі генетичних чинників та оцінки розподілу за групами поліморфних варіантів гена FABP2 (Ala54Thr) значних відмінностей у локусах гена не виявили.

Висновки. Встановлено зниження ІМТ через 12 тиж тренувань лише у 68,5 % пацієнтів. Носії варіанта GG мали більший ІМТ протягом усього періоду спостереження порівняно з носіями варіанта АА. Асоціації зниження маси тіла з генотипами поліморфного локусу FABP2 (Ala54Thr) на тлі фізичної активності не встановлено.

 

Біографії авторів

І. Р. Комір, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань

Н. Ю. Ємельянова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

-

Л. Л. Пєтєньова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

-

Посилання

Doslidzhennia STEPS: poshyrenist faktoriv ryzyku neinfektsiinykh zakhvoriuvan v Ukraini u 2019 rotsi. Kopenhahen, Yevropeiske rehionalne biuro VOOZ [in Ukrainian].; 2020 : 66.

Miklishanskaya SV, Mazur NA. Tipyi ozhireniya i ih vliyanie na otdalennyie ishodyi u bolnyih s serdechno-sosudistyimi zabolevaniyami. Ozhirenie i metabolism [in Russian]. 2021;18(2):125-131. doi: 10.14341/omet12367.

Nasibulina ЕS, Borisova AV, Akhmetov II. [Study on association of FABP2 gene Ala54Thr polymorphism with risk of obesity, body fat mass and physical activity]. VoprPitan [in Russian]. 2013;82(5):23-8.

Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. URL: https://www. euro.who. int/__data/assets/pdf_file/0008/346328/NCD-ActionPlan-GB.pdf.

Baier LJ, Sacchettini JC, Knowler WC et al. An amino acid substitution in the human intestinal fatty acid binding protein is associated with increased fatty acid binding, increased fat oxidation, and insulin resistance. J Clin Investig. 1995;95:1281-1287. doi: 10.1172/JCI117778.

Darimont C, Gradoux N, Persochn E, Cumin F. Effects of intestinal fatty acid-binding protein over expressionon fatty acid metabolism in Caco-2 cells. Journal of Lipid Research. 2000;Vol. 41:84-96. doi : 10.106/S0022-2275(20)32077-0.

Fisher E, Li Y, Burwinkel B, Kühr V et al. Preliminary evidence of FABP2 A54T polymorphism associated with reduced risk of type 2 diabetes and obesity in women from a German Cohort. Horm Metab Res. 2006;38:341-345. doi: 10.1055/s-2006-925400.

Fujie S, Iemitsu M, Murakami H et al. Higher cardiorespiratory fitness attenuates arterial stiffening associated with the Ala54Thr polymorphism in FABP2. PhysiolGenomics. 2013;45(6):237-242. doi: 10.1152/physiolgenomics.00089.2012.

Hammad SS, Jones PJ. Dietary fatty acid composition modulates obesity and interacts with obesity-related genes. Lipids. 2017;52 (10):803-822. doi: 10.1007/s11745-017-4291-9.

Han TK, So WY. Effects of FABP2 Ala54Thr gene polymorphism on obesity and metabolic syndrome in middle-aged Korean women with abdominal obesity. Cent Eur J Public Health. 2019;27(1):37-43. doi: 10.21101/cejph.a5077.

Khattab SA, Abo-Elmatty DM, Ghattas MH et al. Intestinal fatty acid binding protein ala54thr polymorphism is associated with peripheral atherosclerosis combined with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes. 2017;9:821-826. doi: 10.1111/1753-0407.12496.

Kops NL, Horvath JD.C., de Castro ML.D., Friedman R. Anthropometric and lipid profile of individuals with severe obesity carrying the fatty acid–binding protein–2 Thr54 Allele. Nutrition. 2017;41:45-50. doi: 10.1016/j.nut.2017.01.013.

Leońska-Duniec A, Ahmetov II, Zmijewski P. Genetic variants influencing effectiveness of exercise training programmes in obesity — an overview of human studies. BiolSport. 2016;33(3):207-214. doi: 10.5604/20831862.1201052.

Leońska -Duniec A, Witała K, Ahmetov II et al. FABP2 Ala54Thr polymorphism and post -training changes of body composition and biochemical parameters in Caucasian Women. Genes. 2021;12(7):954. doi: 10.3390 / genes12070954.

Li S, Zhao JH, Luan J et al. Physical activity attenuates the genetic predisposition to obesity in 20,000 men and women from EPIC -Norfolk Prospective Population Study. PLoS Med. 2010;7. e1000332. doi: 10.1371/journal.pmed.1000332.

Liaw Y.-C., Liaw Y.-P., Lan T.-H. Physical activity might reduce the adverse impacts of the FTO Gene variant rs3751812 on the body mass index of adults in Taiwan. Genes. 2019;10(5):354. doi: 10.3390/genes10050354.

Liu P, Yu D, Jin X et al. The association between the FABP2 Ala54Thr variant and the risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis based on 11 case-control studies. Int J ClinExp Med. 2015;8(4):5422-5429.

Markey O, Vasilopoulou D, Kliem KE et al. Plasma phospholipid fatty acid profile confirms compliance to a novel saturated fat -reduced, monounsaturated fat -enriched dairy product intervention in adults at moderate cardiovascular risk: a randomized controlled trial. Nutr J. 2017;16(1):33. doi: 10.1186/s12937-017-0249-2.

Martinez-Lopez E, Garcia-Garcia MR, Gonzalez-Avalos JM. et al. Effect of Ala54Thr polymorphism of FABP2 on anthropometric and biochemical variables in response to a moderate-fat diet. Nutrition. 2013;29(1):46-51. doi: 10.1016/j.nut.2012.03.002.

Muoio DM, Leddy JJ, Horvath PJ et al. Effect of dietary fat on metabolic adjustments to maximal VO2 and endurance in runners. Med Sci Sport Exerc. 1994;26:81-88. doi: 10.1249/00005768-199401000-00014.

Qiu CJ, Ye XZ, Yu XJ et al. Association between FABP2 Ala54Thr polymorphisms and type 2 diabetes mellitus risk: a HuGE review and meta-analysis. J Cell Mol Med. 2014;18 (12):2530-2535. doi: 10.1111/jcmm.12385.

Vassileva G, Huwyler L, Poirier K et al. The intestinal fatty acid binding protein is not essential for dietary fat absorption in mice. FASEB J. 2000;14:2040-2046. doi: 10.1096/fj.99-0959com.

Zhao T, Zhao J, Lv J, Nzekebaloudou M. Meta-analysis on the effect of the Ala54Thr polymorphism of the fatty acid -binding protein 2 gene on body mass index. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21 (10):823-829. doi: 10.1016/j.numecd.2010.02.020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження