Внесок поєднаної кардіометаболічної патології у зміну темпу старіння в різних вікових групах

Автор(и)

  • О. В. Колеснікова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • А. О. Радченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • О. Є. Запровальна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна
  • Т. А. Лавренко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-1-31

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, кардіометаболічна патологія, темп старіння, прооксидантно-антиоксидантний стан

Анотація

Мета — оцінити темп старіння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) різних вікових груп та його асоціацію з характером метаболічних порушень і станом прооксидантно‑антиоксидантного балансу.

Матеріали та методи. У дослідження залучено 151 пацієнта з АГ та різними варіантами метаболічних порушень (дисліпідемія, ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки). Пацієнти проходили амбулаторне або стаціонарне лікування в Національному інституті терапії імені Л. Т. Малої НАМН України в період з 2019 до 2021 р. Середній вік пацієнтів — (51,4 ± 12,1) року. Серед них переважали жінки (62,3 %). Пацієнтів розподілили на групи залежно від віку: група 1 (n = 22) < 40 років, група 2 (n = 46) — 40 — 49 років, група 3 (n = 49) — 50 — 59 років, група 4 (n = 21) — 60 — 69 років, група 5 (n = 13) — 70 — 79 років. Прооксидантно‑антиоксидантний баланс розраховували як співвідношення вмісту загальних гідропероксидів та загальної антиоксидантної активності. Оцінку біологічного віку (БВ) проводили за методами В. П. Войтенка та співавт. (БВ1) і О. Г. Горєлкіна та Б. Б. Пінхасова (БВ2). Темп старіння вважали прискореним, якщо D віку між біологічним і календарним віком (DБВ1, DБВ2 відповідно) перевищувала 0.

Результати. Дисліпідемію та інсулінорезистентність (ІР) зареєстрували у більшості пацієнтів усіх вікових груп. Ожиріння було найменш поширеним серед пацієнтів віком < 40 та 70 — 79 років. Частота неалкогольної жирової хвороби печінки поступово збільшувалася з віком і була найбільшою у пацієнтів віком 70 — 79 років. У хворих віком 40 — 59 років порівняно з особами молодше 40 років була більшою частота поєднаної кардіометаболічної патології. Порівняно з пацієнтами молодше 40 років статистично значущо гірші показники загального холестерину, інсуліну та індексу IР спостерігали у хворих віком 40 — 59 років, холестерину ліпопротеїнів низької густини, глюкози та швидкості клубочкової фільтрації — у пацієнтів віком 50 — 59 років. В осіб молодше 40 років порівняно з пацієнтами віком 40 — 69 років були статистично значущо кращими показники окисно‑відновного балансу. Темп старіння у більшості пацієнтів молодше 50 років був прискорений. В осіб молодше 60 років більше асоціацій біохімічних показників виявлено з БВ, аніж з календарним віком. DБВ2 була пов’язана з найбільшою кількістю маркерів порушень обміну ліпідів, вуглеводів, ниркової та печінкової функції.

Висновки. У пацієнтів віком 40 — 59 років з АГ відбувається збільшення кількості кардіометаболічних станів, що супроводжується статистично значущим підвищенням вмісту загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької густини, глюкози, інсуліну, індексу ІР та швидкості клубочкової фільтрації. Більшість пацієнтів молодше 50 років мають прискорений темп старіння на відміну від осіб старше 50 років, імовірно, за рахунок порушення прооксидантно‑антиоксидантного балансу. Пацієнтам молодше 60 років бажано проводити оцінку БВ для раннього виявлення вік‑асоційованих біохімічних змін при метаболічній патології на тлі АГ.

 

Біографії авторів

О. В. Колеснікова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи

А. О. Радченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

аспірант відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

О. Є. Запровальна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., провідний науковий співробітник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Т. А. Лавренко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

наук. співр. відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Посилання

Voitenko VP. Methods for determining the biological age [in Russian]. / VP Voitenko, АВ. Turner, ES. Rudaya. Questions of gerontology. 1989;11 : 9-16.

Kolesnikova OV, Radchenko AO. Features of manifestations of gastrointestinal diseases in the elderly [in Ukrainian]. Health of Ukraine. Thematic issue "Gastroenterology. Hepatology. Coloproctology. 2020;1(55):26-27. Available at: https://health-ua.com/article/50328-osoblivost-proyavv-gastroenterologchnih-zahvoryuvan-ulyudej-starshogo-vku

Kolesnikova OV, Radchenko AO. Modern view on the mechanisms of oxidative stress and its biomarkers in a larger number of non-communicable diseases [in Ukrainian]. Ukrainian Therapeutic Journal. 2020(1):51-61. DOI: 10.30978/UTJ2020-1-51

Gorelkin AG, Pinkhasov BB. A method for determining the biological age of a person and the rate of aging [in Russian]. Patent 2387374 RF. A61B5/107/- No. 2008130456/1. 2010 Apr. 27. 15 p.

Adeva-Andany MM, Martínez-Rodríguez J, González-Lucán M, Fernández-Fernández C, Castro-Quintela E. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(2):1449-55. Doi:10.1016/j.dsx.2019.02.023

Alamdari DH, Paletas K, Pegiou T, Sarigianni M, Befani C, Koliakos G. A novel assay for the evaluation of the prooxidant-antioxidant balance, before and after antioxidant vitamin administration in type II diabetes patients. Clin. Biochem. 2007;40(3-4):248-254. Doi: 10.1016/j.clinbiochem.2006.10.017.

Alqahtani SA, Schattenberg JM. NAFLD in the Elderly. Clinical interventions in aging. 2021;16 : 1633. Doi:10.2147/CIA.S295524

Guerville F, De Souto Barreto P, Ader I, Andrieu S, Casteilla L, Dray C, Fazilleau N, Guyonnet S, Langin D, Liblau R, Parini A. Revisiting the hallmarks of aging to identify markers of biological age. The Journal of prevention of Alzheimer’s disease. 2020;7(1):56-64. Doi:10.14283/jpad.2019.50

Hamczyk MR, Nevado RM, Barettino A, Fuster V, Andres V. Biological versus chronological aging: JACC focus seminar. Journal of the American College of Cardiology. 20203;75(8):919-30. Available at: https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2019.11.062

Hill MA, Yang Y, Zhang L, Sun Z, Jia G, Parrish AR, Sowers JR. Insulin resistance, cardiovascular stiffening and cardiovascular disease. Metabolism. 2021;119 : 154766. Doi:10.1016/j.metabol.2021.154766

Marušić M, Paić M, Knobloch M, Liberati Pršo AM. NAFLD, insulin resistance, and diabetes mellitus Type 2. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2021;2021 : 1-9. Doi:10.1155/2021/6613827

Rollandi GA, Chiesa A, Sacchi N, Castagnetta M, Puntoni M, Amaro A, Banelli B, Pfeffer U. Biological age versus chronological age in the prevention of age associated diseases. OBM Geriatrics. 2019;3(2):14. Doi:10.21926/obm.geriatr.1902051

Sanchez-Lozada LG, Rodriguez-Iturbe B, Kelley EE, Nakagawa T, Madero M, Feig DI, Borghi C, Piani F, Cara-Fuentes G, Bjornstad P, Lanaspa MA. Uric acid and hypertension: an update with recommendations. American Journal of Hypertension. 2020;33(7):583-94. Doi:10.1093/ajh/hpaa118

Schutte AE, Srinivasapura Venkateshmurthy N, Mohan S, Prabhakaran D. Hypertension in low-and middle-income countries. Circulation research. 2021;128(7):808-26. Doi:10.1161/CIRCRESAHA.120.318729

Tanaka M, Itoh H. Hypertension as a metabolic disorder and the novel role of the gut. Current hypertension reports. 2019;21(8):1-0. Doi:10.1007/s11906-019-0964-5

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження