Практичне застосування окремих показників для прогнозування патологічного ремоделювання лівого шлуночка після гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST

Автор(и)

  • О. В. Петюніна ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-4716-6433
  • М. П. Копиця ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-4779-7347
  • І. Р. Вишневська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-6914-3144
  • Т. Є. Стороженко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-9158-2012
  • А. В. Кобець ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-6090-689X

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-1-23

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, патологічне ремоделювання лівого шлуночка, прогноз

Анотація

Мета — визначити найважливіші показники для прогнозування розвитку патологічного ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) через 1 рік після гострого інфаркту міокарда (ГІМ) з елевацією сегмента ST.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 134 пацієнти з ГІМ з елевацією сегмента ST (95 (70,9 %) чоловіків та 39 (29,1 %) жінок), госпіталізованих до відділення інтенсивної терапії Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої НАМН України у період із січня 2018 р. до лютого 2021 р., які відповідали критеріям залучення та не мали критеріїв вилучення. Всім пацієнтам в Інституті загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України проведено реваскуляризацію міокарда шляхом черезшкірного коронарного втручання протягом 2 — 12 год після розвитку події з відновленням кровотоку на рівні TIMI‑3. В 1‑шу — 3‑тю добу після черезшкірного коронарного втручання пацієнтів переводили у дослідницький центр. Пізнім патологічним ремоделюванням ЛШ вважали збільшення кінцевого діастолічного об’єму ЛШ > 10 % та/або кінцевого систолічного об’єму ЛШ > 10 % протягом 1 року після індексної події. Рівень розчинного супресора туморогенезу‑2 (sST2) у сироватці крові визначали імуноферментним методом (Presage ST2 Assay, Critical Diagnostics, США), N‑кінцевий пропептид мозкового натрійуретичного гормону (NT‑proBNP) — за допомогою стандартного набору реактивів (R&D Systems GmbH, Wiesbaden‑Nordenstadt, Німеччина), фактора, який інгібує міграцію макрофагів (MIF), у сироватці крові — імуноферментним методом (RayBio®Human MIF Elisa kit, США). Статистичний аналіз проводили з використанням програми Statistica 8.0 (Stat Soft Inc, США).

Результати. Пацієнтів розподілили на дві групи: 48 з наявністю патологічного ремоделювання ЛШ та 86 без такого. Уніваріантний і мультиваріантний лог‑регресійний аналіз показав, що незалежними предикторами розвитку патологічного ремоделювання ЛШ були фракція викиду ЛШ, рівень MIF, sST2, кількість ушкоджених судин, поздовжній стрейн. Аналіз ROC‑кривих виявив, що кумулятивне значення таких показників, як MIF, sST2, поздовжній стрейн, кількість ушкоджених судин, фракція викиду ЛШ (AUC = 0,718; p < 0,0001, 95 % довірчий інтервал — 0,634 — 0,792), дає змогу ідентифікувати пацієнтів з ризиком розвитку патологічного ремоделювання ЛШ через 1 рік після ГІМ з елевацією сегмента ST. Розроблено формулу з урахуванням зазначених показників, яку можна використовувати для прогнозу патологічного ремоделювання ЛШ: прогноз позитивного ефекту при Y ≥ 0,5, негативного — при Y < 0,5.

Висновки. Фракція викиду ЛШ, MIF, кількість ушкоджених судин, sST2 і поздовжній стрейн є предикторами патологічного ремоделювання ЛШ.

 

Біографії авторів

О. В. Петюніна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., ст. наук. співр. відділу профілактики і лікування невідкладних станів

М. П. Копиця, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., зав. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

І. Р. Вишневська, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних

Т. Є. Стороженко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

мол. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

А. В. Кобець, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

мол. наук. співр. відділу профілактики та лікування невідкладних станів

Посилання

Abou R, Goedemans L, Montero-Cabezas JM et al. Prognostic value of multilayer left ventricular global longitudinal strain in patients with ST-segment elevation myocardial infarction with mildly reduced left ventricular ejection fractions. The American Journal of Cardiology. 2021;152:11-18. doi: 10.1016/j.amjcard.2021.04.033.

Aziz F, Malek S, Ibrahim KS et al. Short- and long-term mortality prediction after an acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) in Asians: A machine learning approach. PLoS One. 2021;16. I. 8. e0254894. doi: 10.1371/journal.pone.0254894.

Berezin AE, Samura TA. Prognostic value of biological markers in myocardial infarction patients. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2013;21. I. 2:142-50. doi: 10.1177/0218492312449341.

Bolognese L, Neskovic AN, Parodi G et al. Left ventricular remodeling after primary coronary angioplasty. Patterns of left ventricular dilation and long-term prognostic implications. Circulation. 2002;106:2351-2357. doi: 10.1161/01.CIR.0000036014.90197.FA.

Bordejevic DA, Pârvănescu T, Petrescu L et al. Left ventricular remodeling risk predicted by two-dimensional speckle tracking echocardiography in acute myocardial infarction patients with midrange or preserved ejection fraction in Western Romania. Ther Clin Risk Manag. 2021;17:249-258. doi: 10.2147/TCRM.S295251.

Brooks GC, Lee BK, Rao R et al. Predicting persistent left ventricular dysfunction following myocardial infarction: The PREDICTS Study. J Am Coll Cardiol. 2016;67. I. 10:1186-1196. doi: 10.1016/j.jacc.2015.12.042.

Bulluck H, Go YY, Crimi G et al. Defining left ventricular remodeling following acute ST-segment elevation myocardial infarction using cardiovascular magnetic resonance. J Cardiovasc Magn Reson. 2017;19. I. 1. e. 26. doi: 10.1186/s12968-017-0343-9.

Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A et al. 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020;43. I. 2:487-493. doi: 10.2337/dci19-0066.

Carrick D, Haig C., Rauhalammi S et al. Pathophysiology of LV remodeling in survivors of STEMI: inflammation, remote myocardium, and prognosis. JACC Cardiovasc Imaging. 2015;8. I. 7:779-789. doi: 10.1016/j.jcmg.2015.03.007.

Chimed S., van Der Bijl P, Lustosa R et al. Left ventricular remodelling pattern and prognostic relevance in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention. Eur Heart J. 2020;41. I. 2. ehaa946.0910. doi: 10.1093/ehjci/ehaa946.0910.

Cui J, Zhang F, Wang Y et al. Macrophage migration inhibitory factor promotes cardiac stem cell proliferation and endothelial differentiation through the activation of the PI3K/Akt/mTOR and AMPK pathways. Int J Mol Med. 2016;37. I. 5:1299-309. doi: 10.3892/ijmm.2016.2542.

Deng F, Zhao Q, Deng Y et al. Prognostic significance and dynamic change of plasma macrophage migration inhibitory factor in patients with acute ST-elevation myocardial infarction. Medicine (Baltimore). 2018;97. I. 43. e12991. doi: 10.1097/MD.0000000000012991.

Gong Y, Lu Y., Huo JC et al. Cardiac strains for prediction of adverse events and ventricular remodeling. Research Square. 2020. doi: 10.21203/rs.3.rs-41701/v1.

Guerra F, Malagoli A, Contadini D et al. Global longitudinal strain as a predictor of first and subsequent arrhythmic events in remotely monitored ICD patients with structural heart disease. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;1, I. 1:1-9. doi: 10.1016/j.jcmg.2018.12.020.

Holzknecht M, Reindl M, Tiller C et al. Global longitudinal strain improves risk assessment after ST-segment elevation myocardial infarction: a comparative prognostic evaluation of left ventricular functional parameters. Clin Res Cardiol. 2021;110(10):1599-1611. doi: 10.1007/s00392-021-01855-6.

Hosseiny AD, Moloi S., Chandrasekhar J., Farshid A. Mortality pattern and cause of death in a long-term follow-up of patients with STEMI treated with primary PCI. Open Heart. 2016;3, I. 1. e000405. doi: 10.1136/openhrt-2016-000405.

Ibanez B, James S., Agewall S et al. ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39, I. 2:119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

Iwahashi N, Horii M., Kirigaya J et al. Clinical usefulness of the serial examination of three-dimensional global longitudinal strain after the onset of ST-elevation acute myocardial infarction. Circ J. 2021. doi: 10.1253/circj.CJ-21-0815.

Jain V, Gupta K, Bhatia K et al. Management of STEMI during the ­COVID‑19 pandemic: Lessons learned in 2020 to prepare for 2021. Trends in cardiovascular medicine. 2021;31. I. 3:135-140. doi: 10.1016/j.tcm.2020.12.003.

Januzzi JL. ST2 as a cardiovascular risk biomarker: from the bench to the bedside. J Cardiovasc Transl Res. 2013;6, I. 4:493-500. doi: 10.1007/s12265-013-9459-y.

Lee SH, Lee SR, Rhee KS, Chae JK, Kim WH. Usefulness of myocardial longitudinal strain in prediction of heart failure in patients with successfully reperfused anterior wall ST-segment elevation myocardial infarction. Korean Circ J. 2019;49(10):960-972. doi: 10.4070/kcj.2018.0421.

Liu X, Hu Y, Huang W et al. Soluble ST2 for prediction of clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction receiving primary PCI. Int Heart J. 2019;60, I. 1:19-26. doi: 10.1536/ihj.18-020.

Mach F, Baigent C, Catapan AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41, I. 1. pp. 111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

McDonagh TA, Metra M, Adamo M et al., ESC Scientific Document Group, Corrigendum to: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42, I. 48:4901. doi: 10.1093/eurheartj/ehab670.

Mehta RH, Harjai KJ, Cox D et al. Clinical and angiographic correlates and outcomes of suboptimal coronary flow inpatients with acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol. 2003;42, I. 10:1739-1746. doi: 10.1016/j.jacc.2003.07.012.

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29, I. 4:277-314. doi: 10.1016/j.echo.2016.01.011.

Oon YY, Koh KT, Ho KH,. et al. Global longitudinal strain predicts adverse left ventricular remodeling after ST-segment elevation myocardial infarction. International Journal of Cardiology. 2019;297:1. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.11.006.

Park JJ, Park JB, Park JH et al. Global longitudinal strain to predict mortality in patients with acute heart failure. JACC. 2018;71, I. 18:1947-1957. doi: 10.1016/j.jacc.2018.02.064.

Petyunina OV, Kopytsya MP, Berezin AE. Macrophage inhibitory factor predicted late cardiac remodeling in acute myocardial infarction patients underwent successful percutaneous coronary intervention. La Prensa Medica Argentina. 2019;105, I. 5:160-169. doi: 10.47275/0032-745X-160.

Petyunina OV, Kopytsya MP, Berezin AE. The utility of new biomarker-based predictive model for clinical outcomes among ST-elevation myocardial infarction patients. The Open Biomarkers Journal. 2020. Medicine. doi: 10.2174/1875318302010010023.

Reind M, Reinstadler SJ, Tiller C et al. Prognosis-based definition of left ventricular remodeling after ST-elevation myocardial infarction. Eur Radiol. 2019;29, I. 5:2330-2339. doi: 10.1007/s00330-018-5875-3.

Reindl M, Tiller C, Holzknecht M et al. Prognostic implications of global longitudinal strain by feature-tracking cardiac magnetic resonance in ST-elevation myocardial infarction. Circ Cardiovasc Imaging. 2019;12, I. 11. e009404. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.119.009404.

Reinstadler SJ, Reindl M, Tiller C et al. Global longitudinal strain by feature tracking predicts adverse remodeling in ST-elevation myocardial infarction. Eur Heart J. 2019;40, I. 1. doi: 10.1093/eurheartj/ehz746.0007.

Rodriguez-Palomares JF, Gavara J, Ferreira-González I et al. Prognostic value of initial left ventricular remodeling in patients with reperfused STEMI. JACC Cardiovasc Imaging. 2019;12, I. 12:2445-2456. doi: 10.1016/j.jcmg.2019.02.025.

Sabry A.-S., El-Rabat K, Attia A, El-Fatah HA.. Left ventricular remodeling in patients with primary percutaneous coronary intervention for anterior myocardial infarction. Benha medical journal. 2020;A. 22;37, I. 3:731-738. doi: 10.21608/bmfj.2020.112400.

Serafino LD, Bartunek J, Heyndrickx G et al. Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is associated with degree of collateralization in patients with totally occluded coronary arteries. Int J Cardiol. 2018;262:14-19. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.03.094.

Sever MŞ, Jager KJ, Vanholder R et al. A roadmap for optimizing chronic kidney disease patient care and patient-oriented research in the Eastern European nephrology community. Clin Kidney J. 2021;14, I. 1:23-35. doi: 10.1093/ckj/sfaa218.

Tarantini G, D’Amico G, Brener SJ et al. Survival after varying revascularization strategies in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and multivessel coronary artery disease: a pairwise and network meta-analysis. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9, I. 17:1765-76. doi: 10.1016/j.jcin.2016.06.012.

Tawfik W, El-Sherif A, Bendary A, Mahros M, Salem M. Impact of global longitudinal strain on left ventricular remodeling and clinical outcome in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). Echocardiography. 2020;37(4):570-577. doi: 10.1111/echo.14648.

Timothy SD, Hartopo AB, Anggraeni VY, Makrufardi F. Association of soluble ST2 and infarct location within 12-24 h in STEMI: A cross-sectional study. Ann Med Surg (Lond). 2021;70. e102844. doi: 10.1016/j.amsu.2021.102844.

Tymińska A, Kapłon-Cieślicka A, Ozierański K et al. Association of galectin-3 and soluble ST2 with in-hospital and 1-year outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Pol. Arch Intern Med. 2019;129, I. 11:770-780. doi: 10.20452/pamw.15030.

Van der Bijl P, Abou R, Goedemans L et al. Left ventricular post-infarct remodeling: implications for systolic function improvement and outcomes in the modern era. JACC Heart Fail. 2020;8, I. 2:131-140. doi: 10.1016/j.jchf.2019.08.014.

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39, I. 33:3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013;310, I. 20:2191-2194. doi: 10.1001/jama.2013.281053.

Yanishi K, Nakamura T, Nakanishi N et al. A simple risk stratification model for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) from the combination of blood examination variables: Acute Myocardial Infarction-Kyoto Multi-Center Risk Study Group. PLoS One. 2016;11, I. 11. e0166391. doi: 10.1371/journal.pone.0166391.

Yu H, Wang X, Deng X, Zhang Y, Gao W. Correlation between Plasma macrophage migration inhibitory factor levels and long-term prognosis in patients with acute myocardial infarction complicated with diabetes. Mediators, Inflamm. 2019;e. 8276180. doi: 10.1155/2019/8276180.

Yu J, Oh PC, Kim M et al. Improved early risk stratification of patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention using a combination of serum soluble ST2 and NT-proBNP. PLoS One. 2017;12, I. 8. e0182829. doi: 10.1371/journal.pone.0182829.

Zhao Q, Men Li, Li Xiao-Mei. et al. Circulating MIF levels predict clinical outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention. Can J Cardiol. 2019;35, I. 10:1366-1376. doi: 10.1016/j.cjca.2019.04.028.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження