Порівняння впливу спіронолактону та моксонідину як четвертого компонента терапії резистентної гіпертензії на жорсткість магістральних артерій

Автор(и)

  • Ю. М. Сіренко ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4091-4910
  • О. Л. Рековець ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-3925-2948
  • О. О. Торбас ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-8672-7494

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-1-16

Ключові слова:

моксонідин, резистентна артеріальна гіпертензія, жорсткість стінки артерій, серцево-кісточковий судинний індекс, спіронолактон

Анотація

Мета — порівняти вплив спіронолактону та моксонідину як четвертого компонента терапії резистентної артеріальної гіпертензії (АГ) на жорсткість магістральних артерій.

Матеріали та методи. Ретроспективно вибрали із бази даних відділу вторинних та легеневих гіпертензій Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України 60 пацієнтів з резистентною АГ. Із них 30 отримували спіронолактон як додатковий препарат до комбінації трьох антигіпертензивних препаратів після того, як не досягли цільового рівня артеріального тиску (група С), решта пацієнтів — додаткову терапію моксонідином (група М). Хворі на вторинну АГ були вилучені з дослідження. Початкова доза спіронолактону становила 25 мг/ добу, у 6 пацієнтів її збільшили до 50 мг/добу. Початкова доза моксонідину становила 0,2 мг двічі на добу, у 16 хворих її збільшили до 0,4 мг двічі на добу, а у 3 — до 0,6 мг двічі на добу. Пацієнтам обох груп призначали трикомпонентну антигіпертензивну терапію в максимальних дозах в одній таблетці (блокатор ренін‑ангіотензинової системи + антагоніст кальцію + діуретик). Ступінь жорсткості стінки артерій оцінювали за величиною серцево‑кісточкового судинного індексу (Cardio‑Ancle Vascular Index (CAVI)).

Результати. Протягом 12 міс спостереження спіронолактон відмінено у 3 (10 %) хворих через розвиток побічних ефектів (1 випадок гінекомастії, 1 — гіперкаліємії, 1 — тяжкої діареї). В групі М препарат відмінено у 4 (13 %) хворих (різниця з групою С статистично незначуща): 2 випадки тяжкої сонливості, 1 — нудоти із блювотою, 1 — приступи запаморочення без гіпотензії. В остаточний аналіз даних залучено 27 хворих із групи С та 26 — із групи М. У групі C значення офісного систолічного артеріального тиску знизилося з (149,3 ± 6,5) до (127,4 ± 5,5) мм рт. ст. через 3 міс та до (124,3 ± 4,3) мм рт. ст. через 12 міс (p < 0,001). У групі М зниження систолічного артеріального тиску протягом 3 міс було дещо меншим, ніж у групі С: з (148,9 ± 7,5) до (132,5 ± 6,2) мм рт. ст. (p < 0,05), а через 12 міс — до (124,3 ± 4,3) мм рт. ст. (p < 0,001 порівняно із початковим рівнем, різниця між групами статистично незначуща). Значення діастолічного артеріального тиску в групі С знизилося з (88,8 ± 5,4) до (75,1 ± 5,6) мм рт. ст. через 3 міс (p < 0,05) та до (72,1 ± 4,7) мм рт. ст. через 12 міс (p < 0,001 порівняно із початковим рівнем), у групі М — відповідно з (89,1 ± 4,1) до (83,1 ± 5,1) мм рт. ст. (p < 0,05) і (73,2 ± 8,9) мм рт. ст. (p < 0,001 порівняно із початковим рівнем, різниця між групами статистично незначуща). Величина CAVI значно не змінилася в групі М (справа — 9,4 ± 1,1 на початку дослідження, 9,3 ± 1,3 через 12 міс (p > 0,05), зліва — 9,2 ± 1,6 та 9,3 ± 1,6 відповідно (p > 0,05). Однак у групі C через 12 міс значення CAVI знизилося з 9,5 ± 1,2 на початку дослідження до 8,6 ± 1,2 (p < 0,05) справа та з 9,4 ± 1,1 до 8,7 ± 1,2 (р < 0,05) зліва. У групі С індекс маси міокарда лівого шлуночка зменшився на 11 % (з (112,2 ± 8,4) до (101,4 ± 7,8) г/м2; p < 0,05), тоді як у групі М спостерігали тенденцію до зменшення цього показника на 6 % (з (113,5 ± 7,7) до (107,2 ± 6,5) г/м2, p > 0,05).

Висновки. Терапія спіронолактоном як четвертим компонентом терапії резистентної АГ достовірно зменшувала жорсткість стінки магістральних артерій (за величиною CAVI) і сприяла достовірному регресу гіпертрофії лівого шлуночка.

 

Біографії авторів

Ю. М. Сіренко, ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ

д. мед. н., проф., керівник відділу вторинних і легеневих гіпертензій

О. Л. Рековець, ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу вторинних і легеневих гіпертензій

О. О. Торбас, ДУ «ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска“» НАМН України, Київ

наук. співр. відділу вторинних і легеневих гіпертензій

Посилання

Sirenko YuM. Arterialna hipertenziia [Arterial hypertension]. Kyiv: Morion, 2002. 204 [in Ukrainian].

Sirenko Y. M., Mishchenko L. A., Radchenko G. D., Kupchinskaya O. G., Rekovets OL Working group of the Association of Cardiologists Cardiovascular diseases: classification, standards of diagnosis and treatment — 2020. Standards of medical care for patients with hypertension / Arterial hypertension — 2021 Volume 14, N 2, p. 67-82 DOI: https://doi.org/10.22141/2224-1485.14.1.2021.227395 [in Ukrainian].

Smyrnova I. P., Horbas I. M., Kvasha O. O. Arterialna hipertenziia:epidemiolohiia i statystyka [Hypertension: epidemiology and statistics].Ukr. kardiol. Zhurn. 6; 3-8 [in Ukrainian]

Achelrod D., Wenzel U., Frey S. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of resistant hypertension in treated hypertensive populations. Am. J Hypertens. 2015;28(3):355-361. doi: 10.1093/ajh/hpu151. PMID: 25156625 [in Ukrainian].

Achelrod D., Wenzel U., Frey S. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of resistant hypertension in treated hypertensive populations. Am J Hypertens. 2015;28(3):355-361. doi: 10.1093/ajh/hpu151. PMID: 25156625.

Agarwal R., Rossignol P., Romero A. et al. Patiromer versus placebo to enable spironolactone use in patients with resistant hypertension and chronic kidney disease (AMBER): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394 (10208):1540-1550. doi: 10.1016/S0140-6736 (19)32135-X. PMID: 31533906.

Chapman N., Dobson J., Wilson S. et al. Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Investigators. Effect of spironolactone on blood pressure in subjects with resistant hypertension. Hypertension. 2007;49(4):839-845. doi: 10.1161/01.HYP.0000259805.18468.8c. Epub 2007 Feb 19. PMID: 17309946.

de Boer I. H., Heerspink H. J. L.., Hurst C. et al. Executive summary of the 2020 KDIGO Diabetes Management in CKD Guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment. Kidney Int. 2020;98(4):839-848. doi: 10.1016/j.kint.2020.06.024.

de la Sierra A., Segura J., Banegas J. R. et al. Clinical features of 8295 patients with resistant hypertension classified on the basis of ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension. 2011;57(5):898-902. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.168948. PMID: 21444835.

Derosa G., Cicero A. F., D’Angelo A. et al. Metabolic and antihypertensive effects of moxonidine and moxonidine plus irbesartan in patients with type 2 diabetes mellitus and mild hypertension: a sequential, randomized, double-blind clinical trial. Clin Ther. 2007;29(4):602-610. doi: 10.1016/j.clinthera.2007.03.015. PMID: 17617283.

Doumas M., Imprialos K. P., Kallistratos M. S., Manolis A. J. Recent advances in understanding and managing resistant/refractory hypertension. F1000Res. 2020;N 9. F1000 Faculty Rev-169. doi: 10.12688/f1000research.21669.1. PMID: 32201574 PMCID: PMC7065661.

Krieger E. M., Drager L. F., Giorgi D. M. A. et al. ReHOT Investigators. Spironolactone versus clonidine as a fourth-drug therapy for resistant hypertension: The ReHOT Randomized Study (Resistant Hypertension Optimal Treatment). Hypertension. 2018;71(4):681-690. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10662. PMID: 29463627.

Liu G., Zheng X. X., Xu Y. L. et al. Effect of aldosterone antagonists on blood pressure in patients with resistant hypertension: a meta-analysis. J Hum Hypertens. 2015;29(3):159-166. doi: 10.1038/jhh.2014.64. Epub 2014 Jul 31. PMID: 25078487.

Liu L., Xu B., Ju Y. Addition of spironolactone in patients with resistant hypertension: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Exp Hypertens. 2017;39(3):257-263.

doi: 10.1080/10641963.2016.1246564. PMID: 28448185.

Lorthioir A., Belmihoub I., Fouassier D., Azizi M., Amar L. HTA essentielle résistante : place de la spironolactone [Spironolactone in resistant essential hypertension]. Presse Med. 2019;48 (12):1431-1438. French. doi: 10.1016/j.lpm.2019.07.027. PMID: 31473027.

Lu J., Lu Y., Wang X. et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China: data from 1·7 million adults in a population-based screening study (China PEACE Million Persons Project). Lancet. 2017;390 (10112):2549-2558. doi: 10.1016/S0140-6736 (17)32478-9. PMID: 29102084.

Mancia G. Initial combination treatment in the 2018 ESC/ESH hypertension guidelines. Anatol J Cardiol. 2019;22(3):100-101. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.03292.

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013;34 (28):2159-2219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151. Epub 2013 Jun 14. PMID: 23771844.

Messerli F. Moxonidine: a new and versatile antihypertensive. J Cardiovasc Pharmacol. 2000;35 (7 Suppl 4):S53-56. doi: 10.1097/00005344-200000004-00007. PMID: 11346219.

Nishizaka M. K., Zaman M. A., Calhoun D. A. Efficacy of low-dose spironolactone in subjects with resistant hypertension. Am. J Hypertens. 2003;16 (11 Pt 1):925-930. doi: 10.1016/s0895-7061 (03)01032-x. PMID: 14573330.

Otero F. R., Grigorian L. S., Lado M. L. et al. Grupo Barbanza. Asociación entre hipertensión refractaria y riesgo cardiometabólico. Estudio HIPERFRE [Association between refractory hypertension and cardiometabolic risk. The HIPERFRE study]. Nefrologia. 2008;28(4):425-432. Spanish. PMID: 18662151.

Pimenta E., Calhoun D. A. Resistant hypertension: incidence, prevalence, and prognosis. Circulation. 2012;125 (13):1594-1596. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.097345. PMID: 22379111 PMCID: PMC3350774.

Saiki A., Sato Y., Watanabe R. et al. The role of a novel arterial stiffness parameter, Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI), as a surrogate marker for cardiovascular diseases. J Atheroscler Thromb. 2016;23(2):155-168. doi: 10.5551/jat.32797.

Satoh N., Shimatsu A., Kato Y. et al. Evaluation of the cardio-ankle vascular index, a new indicator of arterial stiffness independent of blood pressure, in obesity and metabolic syndrome. Hypertens Res. 2008;31 (10):1921-1930. doi: 10.1291/hypres.31.1921.

Shibata H., Itoh H. Mineralocorticoid receptor-associated hypertension and its organ damage: clinical relevance for resistant hypertension. Am J Hypertens. 2012;25(5):514-523. doi: 10.1038/ajh.2011.245. Epub 2012 Jan 19. PMID: 22258336.

Shirai K., Utino J., Otsuka K., Takata M. A novel blood pressure-independent arterial wall stiffness parameter; cardio-ankle vascular index (CAVI). J Atheroscler Thromb. 2006;13(2):101-107. doi: 10.5551/jat.13.101.

Sinnott S. J., Smeeth L., Williamson E. et al. Trends for prevalence and incidence of resistant hypertension: population based cohort study in the UK 1995-2015. BMJ. 2017;358. j3984. doi: 10.1136/bmj.j3984. PMID: 28939590. PMCID: PMC5609092.

Spence J. D. Controlling resistant hypertension. Stroke Vasc Neurol. 2018;3(2):69-75. doi: 10.1136/svn-2017-000138. PMID: 30022799 PMCID: PMC6047342.

Tomaszewski M., White C., Patel P. et al. High rates of non-adherence to antihypertensive treatment revealed by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HP LC-MS/MS) urine analysis. Heart. 2014;100 (11):855-861. doi: 10.1136/heartjnl-2013-305063.. PMID: 24694797. PMCID: PMC4033175.

Vachek J. The use of moxonidine in the treatment of arterial hypertension. Vnitr Lek. 2021;67(3):170-172. PMID: 34171957.

Wang C., Xiong B., Huang J. Efficacy and safety of spironolactone in patients with resistant hypertension: a meta-analysis of randomised controlled trials. Heart Lung Circ. 2016;25 (10):1021-1030. doi: 10.1016/j.hlc.2016.02.016. Epub 2016 Apr 11. PMID: 27118266.

Williams B., MacDonald T. M., Morant S. et al. British Hypertension Society’s PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet. 2015;386 (10008):2059-2068. doi: 10.1016/S0140-6736 (15)00257-3. PMID: 26414968 PMCID: PMC4655321.

Williams B., MacDonald T. M., Morant S. V. et al. British Hypertension Society programme of Prevention And Treatment of Hypertension With Algorithm based Therapy (PATHWAY) Study Group. Endocrine and haemodynamic changes in resistant hypertension, and blood pressure responses to spironolactone or amiloride: the PATHWAY-2 mechanisms substudies. Lancet. Diabetes Endocrinol. 2018;6(6):464-475. doi: 10.1016/S2213-8587 (18)30071-8. PMID: 29655877.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39 (33):3021-3104 doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

Zhao D., Liu H., Dong P., Zhao J. A meta-analysis of add-on use of spironolactone in patients with resistant hypertension. Int J Cardiol. 2017;233:113-117. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.12.158. Epub 2016 Dec 29. PMID: 28089457.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження