Ефективність корекції оксидантного стресу при неалкогольному стеатогепатиті та діабетичній хворобі нирок у хворих на цукровий дібет 2 типу

Автор(и)

  • О. С. Хухліна Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • З. Я. Коцюбійчук Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • А. А. Антонів Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-3-35

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, цукровий діабет 2 типу, діабетична хвороба нирок, оксидантно-антиоксидантний гомеостаз, апоптоз, атеросклероз, кверцетин

Анотація

Мета — дослідити стан оксидантно‑антиоксидантного гомеостазу, інтенсивність апоптозу гепатоцитів за вмістом у крові цитокератину‑18 у хворих на неалкогольний стеатогепатит, цукровий діабет типу 2 залежно від стадії діабетичної хвороби нирок та вивчити вплив комплексу засобів на дані чинники.

Матеріали та методи. Проведено дослідження в динаміці лікування у 75 хворих на неалкогольний стеатогепатит із цукровим діабетом 2 типу та діабетичною хворобою нирок І — ІІІ стадії. Залежно від лікування хворих розподілили на дві групи: контрольну (n = 37), яка отримувала гіпокалорійну дієту з урахуванням обмежень дієти № 9, для лікування активного неалкогольного стеатогепатиту — есенціальні фосфоліпіди («Ессенціалє форте Н» у дозі 300 мг по 2 капс. тричі на добу) впродовж 30 днів, для лікування супутнього цукрового діабету 2 типу та гіперліпідемії — метформіну гідрохлорид («Метформін‑Тева») у дозі 1000 мг/добу, розувастатин («Розувастатин‑Тева») у дозі 5 мг/добу впродовж 30 днів, та основну групу (n = 38), яка, окрім аналогічних дієтичних рекомендацій, гіпоглікемізувальної та гіполіпідемічної терапії, есенціальних фосфоліпідів упродовж місяця, отримувала препарат кверцетину та повідону («Корвітин») у дозі 500 мг внутрішньовенно у 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду впродовж 10 днів. Середній вік пацієнтів становив (54,7 ± 3,56) року. Групи хворих були рандомізовані за віком, співвідношенням статей і тривалістю захворювання.

Результати. До лікування у хворих обох груп установлено наявність  оксидантного стресу значного ступеня, який супроводжувався накопиченням у крові проміжних та кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків. Вміст малонового альдегіду в плазмі крові перевищував референтні значення в 2,1 разу (p < 0,05). Стан системи антиоксидантного захисту був розбалансований. Рівень у крові глутатіону відновленого був нижчим щодо показника практично здорових осіб у 1,7 разу (p < 0,05), активність глутатіонпероксидази — в 1,3 разу (p < 0,05), що пояснює високу інтенсивність  оксидантного стресу в обстежених хворих.

Висновки. У хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності діабетичної хвороби нирок з коморбідним перебігом неалкогольного стеатогепатиту спостерігається значне зростання інтенсивності  оксидантного стресу, вмісту в крові проміжних і кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків у 1,9 — 2,3 разу (р < 0,05).

Біографії авторів

О. С. Хухліна, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

З. Я. Коцюбійчук, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

А. А. Антонів, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

д. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Посилання

Vovkun TV, Yanchuk PI, Shtanova LIa ta in. Korvityn moduliuie vmist lipidiv u zhovchi shchuriv. Ukr Biochem J. 2019;91(6):112-121. doi: https://doi.org/10.15407/ubj91.06.112 [in Ukrainian].

Dynnyk NV. Zastosuvannia neinvazyvnykh biomarkeriv ta mistse tsytokeratynu 18 u diahnostytsi patsiientiv z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky. Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. 2016;2 (95):12-18. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/129 [in Ukrainian].

Zupanec IA, Podpruzhnikov JuV, Shalamaj AS, Bezuglaja N. P. Izuchenie farmakokinetiki lekarstvennogo preparata «Korvitin®». Medichnij al’manah. 2011;14(6):81-83 [in Russian].

Khukhlina OS, Antoniv AA. Intensyvnist nitrozytyvnoho ta oksydatyvnoho stresu u khvorykh na nealkoholnyi steatohepatyt za komorbidnosti iz khronichnoiu khvoroboiu nyrok. Suchasna hastroenterol. 2018;3 (101):21-26 [in Ukrainian].

Khukhlina OS, Antoniv AA. Klinichnyi perebih nealkoholnoho steatohepatytu za komorbidnosti z khronichnoiu khvoroboiu nyrok I-III stadii. Hepatolohiia. 2017;4 (38):37-48 [in Ukrainian].

Khukhlina OS, Antoniv AA, Mandryk OIe, Hryniuk OIe. Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky ta komorbidni stany: osoblyvosti patohenezu, kliniky, diahnostyky, likuvannia. Chernivtsi, 2017:88 [in Ukrainian].

Jin HB, Yang YB, Song YL, etal. Protective roles of quercetin in acute myocardial ischemia and reperfusion injury in rats. Mol Biol Rep. 2012;9 (12):11005-11009.

Jung CH, Cho I, Ahn J, Jeon TI, Ha TY. Quercetin reduces high-fat diet-induced fat accumulation in the liver by regulating lipid metabolism genes. Phytother Res. 2013;27(1):139-143.

Pisonero-Vaquero S, González-Gallego J, Sánchez-Campos S, García-Mediavilla MV. Flavonoids and related compounds in nonalcoholic fatty liver disease therapy. Curr Med Chem. 2015;22 (25):2991-3012.

Son HY, Lee MS, Chang E et al. Formulation and characterization of quercetin-loaded oil in water nanoemulsion and evaluation of hypocholesterolemic activity in rats. Nutrients. 2019;11(2). pii: E244/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження