Асоціації індексу інсулінорезистентності METS‑IR зі складовими кардіометаболічного ризику у пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Автор(и)

  • В. А. Чернишов ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6189-4595
  • А. О. Несен ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0834-0216
  • О. В. Бабенко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4039-6025

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-3-11

Ключові слова:

кардіометаболічний ризик, інсулінорезистентність, метаболічні чинники, асоціація

Анотація

 

Мета — уточнити можливі асоціації індексу інсулінорезистентності (ІР) METS‑IR з рівнем артеріального тиску (АТ), параметрами вісцерального ожиріння (ВО), показниками ліпідного, вуглеводного і пуринового обміну в осіб з гіпертонічною хворобою (ГХ) — представників неорганізованої популяції Харківського регіону.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження даних 165 пацієнтів (74 (44,8 %) жінок і 91 (55,1 %) чоловіка віком від 20 до 65 років (середній вік — (56,42 ± 1,18) року) з ГХ I — II стадії, які перебували на обстеженні та лікуванні в клініці Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої НАМН України. Неускладнена ГХ поєднувалася зі складовими кардіометаболічного ризику (КМР) (надлишковою масою тіла (НМТ), ВО, порушенням толерантності до глюкози, гіперурикемією, неалкогольною жировою хворобою печінки та дисліпопротеїнемією). Осіб з цукровим діабетом 2 типу в дослідження не залучали. Із історій хвороби пацієнтів вибирали дані антропометричних вимірювань, зокрема індекс маси тіла (ІМТ), на підставі якого за відомими формулами обчислювали параметри ВО (відсоток жирових відкладень (ВЖВ), загальна маса жиру (ЗМЖ), індекс маси жиру (ІМЖ)), а також дані про АТ, виміряний за методом С. М. Короткова, вміст глюкози і сечової кислоти (СК) у сироватці крові, визначений відповідно глюкозооксидазним і фосфорновольфрамовим методами. Аналіз стану ліпідного обміну проведено за показниками ліпідного профілю (загальний холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїнів високої густини (ХС ЛПВГ), тригліцериди (ТГ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької густини (ХС ЛПДНГ), холестерин ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ), коефіцієнт атерогенності (КА), холестерин (ХС) не‑ЛПВГ (різниця між ЗХС і ХС ЛПВГ)). Також обчислювали величину ліпідних співвідношень, за якими можна оцінити функціонування ліпідотранспортних систем (прямого транспорту ХС, зворотного транспорту ХС і ліпопротеїнліполізу), що тісно асоціюються з ІР.

Результати. Встановлено, що в осіб з ГХ у поєднанні з НМТ і ВО вторинні порушення ліпідного обміну більшою мірою, ніж глікемія та урикемія, підвищують КМР, що підтверджується кореляцією індексу METS‑IR з показниками ліпідного обміну і ліпідними співвідношеннями, які характеризують стан систем прямого, зворотного транспорту ХС та ліпопротеїнліполізу. Показано, що у пацієнтів з ГХ і ВО порівняно з особами, що мають НМТ, спостерігаються виразніші розлади в системі ліпопротеїнліполізу ТГ‑вмісних ЛПДНГ, які призводять до зменшення утворення ЛПВГ, порушення зворотного транспорту ХС та поєднуються з підвищенням індексу METS‑IR. Незалежно від ІР суттєвих кореляцій індексу METS‑IR з рівнем АТ, сироватковим вмістом глюкози, параметрами ВО (ІМТ, ВЖВ, ЗМЖ, ІМЖ) в осіб з НМТ і ВО не виявлено. Зафіксовано слабку асоціацію індексу METS‑IR із сироватковим вмістом СК (r = 0,337; p = 0,004 для НМТ і r = 0,301; p = 0,004 для ВО). Однак за наявності ІР в осіб з НМТ виявлено асоціації індексу METS‑IR з віком (r = 0,391; p = 0,029), ВЖВ (r = 0,544; p = 0,002), ЗМЖ (r = 0,436; p = 0,014), ІМЖ (r = 0,513; p = 0,003) і вмістом у крові СК (r = 0,443; p = 0,013).

Висновки. Індекс METS‑IR для оцінки КМР і наявності ІР доцільно визначати в осіб без цукрового діабету 2 типу з ІМТ > 25 кг/м2, гіпертригліцеридемією і/або низьким вмістом ХС ЛПВГ у сироватці крові незалежно від рівня глікемії.

 

Біографії авторів

В. А. Чернишов, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань

А. О. Несен, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., зав. відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань

О. В. Бабенко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., наук. співр. відділу клінічної епідеміології неінфекційних захворювань

Посилання

Runihin AJu. Sindrom giperglikemii v praktike kardiologa. Kardiol. 2005;10:85-90 [in Russian].

Chernyshov VA, Yermakovych II. Lipidni asotsiatsii hiperurykemii u patsiientiv z kardiometabolichnym ryzykom. Kardiol: ot nauki k praktike. 2018;1 (30):23-40 [in Ukrainian].

Chernyshov VA, Ermakovich II. Povarennaja sol’ ili uglevody, soderzhashhiesja v pishhevyh produktah: chto bol’she povyshaet kardiometabolicheskij risk?. Kardiol: ot nauki k praktike. 2018;4 (33):72-84 [in Russian].

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009;120(16):1640-1645. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644.

Al-Mahmood AK, Afrin SF, Hoque N. Dyslipidemia in insulin resistance: cause or effect. Bangladesh J Med Bichem. 2014;7(1):27-31. https://dx.doi.org/10.3329/bjmb.v7i1.18576.

Bello-Chavolla OY, Almeda-Valdes P, Gomez-Velasco D et al. METS-IR, a novel score to evaluate insulin sensitivity, is predictive of visceral adiposity and incident type 2 diabetes. Eur J Endocrinol. 2018;178:533-544. https://doi.org/10.1530/EJE-17-0883.

Drapala A, Sikora M, Ufnal M. Statins, the renin-angiotensin-aldosterone system and hypertension — a tale of another beneficial effect of statins. J Renin Angiotensin Aldosteron Syst. 2014;15(3):250-258. doi: 10.177/1470320314531058. Epub 2014 Jul 18.

Du T, Yuan G, Zhang M et al. Clinical usefulness of lipid ratios, visceral adiposity indicators, and the triglyceride and glucose index as risk markers of insulin resistance. Cardiovasc Diabetol. 2014;13:146-155. https://www.cardiab.com/content/13/1/146.

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020;41:111-188. doi: 10.1093/eur.heartj/ehz 455.

Gastaldelli AI, Gaggini M, De Fronzo RA. The role of adipose tissue insulin resistance in the natural history of type 2 diabetes: results from the San Antonio Metabolism Study. Diabetes. 2017;66:815-822. https://doi.org/10.2337/db16-1167.

Govers E. Obesity and insulin resistance are the central issues in prevention of and care for comorbidities. Healthcare. 2015;3:408-416. doi: 10.3390/healthcare3020408.

Hosseini SM. Triglyceride-glucose index simulation. JCBR Spring 2017;1(1):11-16. doi: 10.18869/acadpub.jcbr.1.1.11.

Kyung-A Shin. Triglyceride and glucose (TyG) index is a clinical surrogate marker for the diagnosis of metabolic syndrome. Biomed Sci Let. 2017;23(4):348-354. https://doi.org/10.15616/BSL.2017.23.4.348.

Nesen AO, Chernyshov VA, Babenko OV et al. Peculiarities of influence of risk factors and cardiometabolic disorders on the course of hypertension with comorbid complications. Ukrainian Therapeutic Journal — 2021. N 2:5-13. http://doi.org/10.30978/UTJ--.

Nesen A, Shkapo V, Chernyshov V, Valentinova I. The interconnection of insulin resistance indices with metabolic factors of cardiovascular risk in patients with hypertension. Metabolism Clinical and Experimental. 2021;116:83.

Nesen A, Zlatkina V, Chernyshov V et al. The severity of insulin resistance in hypertensive patients depending on triglyceride-glucose index. 22nd European Congress of Endocrinology (eECE 2020), 5-9 September 2020 / BIOSCIENTIFICA — Vol 70. AEP400. www.endocrine.org.

Park Ch., Guallar E, Linton JA et al. Fasting glucose level and the risk of incident atherosclerotic cardiovascular diseases. Diabetes Care. 2013;36(7):1988-1993. doi: 10.2337/dc12-1577.

Thomas DD, Corkey BE, Istfan NW, Apovian CM. Hyperinsulinemia: an early indicator of metabolic dysfunction. J Endocr Soc. 2019;3(9):1727-1747. doi: 10.1210/jes.2019-00065.

Valentino G, Bustamante MJ, Orellana L et al. Body fat and its relationship with clustering of cardiovascular risk factors. Nutr Hosp. 2015;31(5):2253-2260. doi: 10.3305/nh.2015.31.5.8625.

Wang F, Han L, Hu D. Fasting insulin, insulin resistance and risk of hypertension in the general population: a meta-analysis. Clinica Chimica Acta. 2017;464:57-63. https://doi.org/10.1016/j.cca.2016.11.009.

Wueest S, Item F, Lucchini FC et al. Mesenteric fat lipolysis mediates obesity-associated hepatic steatosis and insulin resistance. Diabetes. 2016;65:140-148. https://doi.org/10.2337/db15-0941.

Yu X, Wang L, Zhang W et al. Fasting triglycerides and glucose index is more suitable for the identification of metabolically unhealthy individuals in the Chinese adult population: A nationwide study. J Diabetes Investig. 2019;10:1050-1058. doi: 10.1111/jdi.12975.

Zaid M, Ameer F, Munir R et al. Anthropometric and metabolic indices in assessment of type and severity of dyslipidemia. J Physiol Anthropol. 2017;36:19-29. doi: 10.1186/s40101-017-0134-x.

Zeng Q, Dong SY, Sun XN et al. Percent body fat is a better predictor of cardiovascular risk factors than body mass index. Braz J Med Biol Res. 2012;45(7):591-600. doi: 10.1590/s0100-879 × 2012007500059.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження