Оцінка оксидантного статусу та запальних процесів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і субклінічним гіпотиреозом та їх зв’язок з темпом старіння

Автор(и)

  • А. О.  Радченко ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • О. В. Колеснікова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-2-21

Ключові слова:

субклінічний гіпотиреоз, артеріальна гіпертензія, оксидантний стрес, маркери запалення, темп старіння, біологічний вік

Анотація

Мета — оцінити оксидантний статус та вираженість запальних процесів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та субклінічним гіпотиреозом (СГ) та їх зв’язок з темпом старіння.

Матеріали та методи. Обстежено 98 пацієнтів (38 чоловіків і 61 жінку) молодого та середнього віку (медіана віку — 48,3 року). Пацієнтів розділили на три групи: контрольну — здорові добровольці (n = 20), порівняння — еутиреоїдні пацієнти з АГ з ознаками автоімунного тиреоїдиту (n = 36), основну — пацієнти з АГ і СГ з ознаками автоімунного тиреоїдиту (n = 42). Усім пацієнтам визначали показники щитоподібної залози, маркери оксидантного стресу (загальна супероксиддисмутаза (СОД), тотальна антиоксидантна активність (ТАА), тотальні гідропероксиди (ТГП)), запалення (C‑реактивний білок (С‑РБ), фактор некрозу пухлини a (ФНП‑a)). Темп старіння встановлювали за допомогою оцінки біологічного віку і d віку за методами А. Г. Горелкіна та Б. Б. Пінхасова (БВ1, dБВ1 відповідно) і В. П. Войтенко (БВ2, dБВ2 відповідно), а також шляхом визначення вмісту сиртуїну‑1 (SIRT1).

Результати. Виявлено статистично значущі відмінності між контрольною групою і групою порівняння за темпом старіння за обома методиками (p < 0,05), між контрольною та основною групами за рівнем С‑РБ (p = 0,000), ФНП‑a (p = 0,000), темпом старіння за обома методиками (p < 0,05), а також між групами порівняння і основною за вмістом С‑РБ (p = 0,001), ФНП‑a (p = 0,000), ТГП (p = 0,041), загальної СОД (p = 0,048), SIRT1 (p = 0,001), dБВ2 (p = 0,030). Кореляційний аналіз виявив статистично значущий (p < 0,05) прямо пропорційний зв’язок між темпом старіння і рівнем С‑РБ, вільного тироксину, ТГП, індексом ТГП/ТАА і обернено пропорційний зв’язок між темпом старіння та вмістом загальної СОД і ТАА у групі порівняння. В основній групі встановлено статистично значущий (p < 0,05) прямо пропорційний зв’язок між вмістом С‑РБ і БВ1, між рівнями ФНП‑a і тиреотропного гормону (ТТГ), між вмістом загальної СОД і ТТГ та обернено пропорційний зв’язок з БВ1.

Висновки. У пацієнтів із СГ на тлі АГ порівняно з еутиреоїдними пацієнтами з АГ спостерігається зниження темпу старіння і статистично значуще підвищення вмісту SIRT1, що вказує на ймовірний зв’язок з уповільненням темпу старіння. Статистично значуще підвищення рівня ТГП і зниження концентрації загальної СОД разом з наявністю зв’язку з ТТГ і БВ1 свідчить про порушення окисно‑відновних процесів у цієї категорії пацієнтів та їх зв’язок з темпом старіння. У пацієнтів з АГ та СГ мали місце вияви метаболічного запалення, підтверджені статистично значущим підвищенням рівня ФНП‑a і С‑РБ, а також наявністю безпосереднього зв’язку ФНО‑a з ТТГ. Показники БВ і темп старіння збільшувалися в міру зростання вмісту С‑РБ в еутиреоїдних пацієнтів з АГ, проте зв’язку між С‑РБ і ТТГ не виявлено.

Біографії авторів

А. О.  Радченко, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

аспірант

О. В. Колеснікова, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., проф.,
заст. директора з наукової роботи

Посилання

Vojtenko VP, Tokar AV, Rudaya E`S. Metodika opredeleniya biologicheskogo vozrasta [in Russian]. Voprosy` gerontologii [in Russian]. 1989. 11.

Gorelkin AG, Pinkhasov BB. Sposob opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka i skorosti stareniya [in Russian]. Patent RF № 2387374 from 22.06.2008.

Kolesnikova OV, Radchenko AO. Modern view on the mechanisms of the oxidative stress development and its biomarkers at the most common non-infectious diseases [in Ukrainian]. Ukrainskyy terapevtichnyy zhurnal [Ukrainian Therapeutical Journal] [in Ukrainian]. 2020 (1):51-61. doi: 10.30978/UTJ2020-1-51.

Aydogdu A, Karakas EY, Erkus E, Altıparmak İH, Savık E, Ulas T, Sabuncu T. Epicardial fat thickness and oxidative stress parameters in patients with subclinical hypothyroidism. Archives of medical science: AMS. 2017 Mar 1. 13 (2):383. doi: 10.5114/aoms.2017.65479. doi: 10.5114/aoms.2017.65479.

Bano A, Dhana K, Chaker L, Kavousi M, Ikram MA, Mattace-Raso FU, Peeters RP, Franco OH. Association of thyroid function with life expectancy with and without cardiovascular disease: the Rotterdam study. JAMA. internal medicine. 2017 Nov 1. 177 (11):1650-7. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.4836.

Bensenor IM. Thyroid disorders in Brazil: the contribution of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2019. 52 (2). doi: 10.1590/1414-431× 20198417.

Chang YC, Hua SC, Chang CH, Kao WY, Lee HL, Chuang LM, Huang YT, Lai MS. High TSH level within normal range is associated with obesity, dyslipidemia, hypertension, inflammation, hypercoagulability, and the metabolic syndrome: a novel cardiometabolic marker. Journal of clinical medicine. 2019 Jun;8(6):817. doi: 10.3390/jcm8060817.

Chen C, Zhou M, Ge Y, Wang X. SIRT1 and aging related signaling pathways. Mechanisms of ageing and development. 2020 Apr 1. 187:111215. doi: 10.1016/j.mad.2020.111215.

Chen Y, Wu G, Xu M. The effect of L-thyroxine substitution on oxidative stress in early-stage diabetic nephropathy patients with subclinical hypothyroidism: a randomized double-blind and placebo-controlled study. International urology and nephrology. 2018 Jan;50(1):97-103. doi: 10.1007/s11255-017-1756-y.

Garasto S, Montesanto A, Corsonello A, Lattanzio F, Fusco S, Passarino G, Giarritta VP, Corica F. Thyroid hormones in extreme longevity. Mechanisms of ageing and development. 2017 Jul 1. 165:98-106. doi: 10.1016/j.mad.2017.03.002.

Guzik TJ, Touyz RM. Oxidative stress, inflammation, and vascular aging in hypertension. Hypertension. 2017 Oct;70(4):660-7. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.07802.

Joshi B, Singh S, Saini A, Gupta S, Vanishree BJ. A study of lipid peroxidation and total antioxidant capacity in hyperthyroid and hypothyroid female subjects. Galore Int J Health Sci Res. 2018. 3 (4):1-8.

Stojković M, Žarković M. Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk of Cardiovascular Disease. Current Pharmaceutical Design. 2020. 26 (43):5617-5627 (11). doi: 10.2174/1381612826666201118094747.

Tellechea ML. Meta-analytic evidence for increased low-grade systemic inflammation and oxidative stress in hypothyroid patients. Can levothyroxine replacement therapy mitigate the burden?. Endocrine. 2020:1-10. doi: 10.1007/s12020-020-02484-1.

van den Beld AW, Kaufman JM, Zillikens MC, Lamberts SW, Egan JM, van der Lely AJ. The physiology of endocrine systems with ageing. The. Lancet. Diabetes & Endocrinology. 2018 Aug 1. 6 (8):647-58. doi: 10.1016/S2213-8587 (18)30026-3.

Yamamoto M, Takahashi Y. The essential role of SIRT1 in hypothalamic-pituitary axis. Frontiers in endocrinology. 2018 Oct 23. 9:605. doi: 10.3389/fendo.2018.00605.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження