Маскована неконтрольована артеріальна гіпертензія: чинники ризику і способи впливу

Автор(и)

  • А. С. Шалімова Харківський національний медичний університет, Ukraine
  • Я. Вольф Гданський медичний університет, Poland

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-2-14

Ключові слова:

маскована неконтрольована артеріальна гіпертензія, чинники ризику, антигіпертензивна терапія

Анотація

Відповідно до чинних рекомендацій, ефективність антигіпертензивної терапії оцінюють переважно за досягненням цільових рівнів офісного артеріального тиску (АТ). При цьому маскована неконтрольована артеріальна гіпертензія (МНАГ) підвищує ризик серцево‑судинних подій, тому потребує своєчасної діагностики та корекції.

Мета — вивчити поширеність і чинники ризику МНАГ, а також вплив прийому фіксованих комбінацій на контроль офісного та позаофісного АТ.

Матеріали та методи.  Обстежено 70 пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) 1 — 2‑го ступеня. Первинну оцінку ефективності антигіпертензивної терапії проводили через 3 міс після її призначення. Із 70 пацієнтів, початково залучених у дослідження, у 63 вдалося досягти первинної точки зниження офісного АТ (< 140/90 мм рт. ст. відповідно до рекомендацій ISH (2020)). Цим пацієнтам додатково проведено добове моніторування АТ для виявлення можливої  МНАГ.

Результати. Встановлено, що із 63 пацієнтів, у яких АГ контролювалася за даними офісного АТ, 37 (58,7 %) мали недостатній контроль АГ згідно з даними добового моніторування АТ, тобто у них була МНАГ. Серед пацієнтів з недостатнім контролем позаофісного АТ було статистично значущо більше осіб з порушеннями циркадного ритму (р < 0,001 і р < 0,01 для систолічного та діастолічного АТ відповідно). Оцінка можливих чинників розвитку МНАГ у цій групі показала, що 29 (78,4 %) пацієнтів були похилого віку, 22 (59,5 %) належали до чоловічої статі, 26 (70,3 %) були курцями, у 29 (78,4 %) мав місце стрес, у 17 (45,9 %) — різні порушення сну, у 21 (56,8 %) — цукровий діабет, у 25 (67,6 %) — ожиріння, у 27 (73 %) — інсулінорезистентність, у 13 (35,1 %) — хронічна хвороба нирок. Аналіз терапії пацієнтів виявив, що із 37 пацієнтів з МНАГ 7 отримували монотерапію (інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) або сартан), 9 — вільні подвійні комбінації (ІАПФ/сартан + антагоніст кальцію/діуретик), 21 — фіксовані подвійні комбінації. Відповідно до рекомендацій ESH/ESC (2018) пацієнтам з МНАГ посилено антигіпертензивну терапію: тих, хто раніше отримував монотерапію або вільні комбінації, переведено на подвійні фіксовані комбінації (ІАПФ/сартан + антагоніст кальцію/діуретик), в яких обидва препарати діяли протягом доби, а пацієнтів, котрі отримували подвійні фіксовані комбінації, — на потрійні фіксовані комбінації. Оцінка антигіпертензивної терапії через 3 міс показала, що із 37 пацієнтів з установленою МНАГ повного контролю АТ вдалося досягти у 32 (86,5 %), у решти, незважаючи на достатній контроль офісного АТ, зберігалася МНАГ за даними добового моніторування АТ.

Висновки. При недостатньому контролі позаофісного АТ частіше трапляються різні порушення циркадного ритму (з переважанням ритму non‑dipper), ніж при повному контролі АТ. Установлено асоціацію МНАГ з такими чинниками ризику, як літній вік, чоловіча стать, тютюнопаління, стрес, порушення сну, цукровий діабет, ожиріння, інсулінорезистентність та хронічна хвороба нирок. Посилення антигіпертензивної терапії сприяло досягненню цільового рівня як офісного, так і позаофісного АТ у 86,5 % пацієнтів з раніше встановленою МНАГ.

 

Біографії авторів

А. С. Шалімова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф.,

Я. Вольф, Гданський медичний університет

-

Посилання

Agarwal R, Pappas MK. Delayed systolic blood pressure recovery following exercise as a mechanism of masked uncontrolled hypertension in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2017;32:1710-1717. doi: 10.1093/ndt/gfw266.

Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A et al. High prevalence of masked uncontrolled hypertension in people with treated hypertension. Eur Heart J. 2014;35:3304-3312. doi: 10.1093/eurheartj/ehu016.

Bromfield SG, Ngameni CA, Colantonio LD et al. Blood pressure, antihypertensive polypharmacy, frailty, and risk for serious fall injuries among older treated adults with hypertension. Hypertension. 2017;70:259-66. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.09390.

Cai A, Zhong Q, Liu C et al. Associations of systolic and diastolic blood pressure night-to-day ratios with atherosclerotic cardiovascular diseases. Hypertens Res. 2016;39:874-8. doi: 10.1038/hr.2016.82.

Cha RH, Lee H, Lee JP et al. Changes of blood pressure patterns and target organ damage in patients with chronic kidney disease: results of the APrODiTe-2 study. J Hypertens. 2017;35:593-601. doi: 10.1097/HJH.0000000000001185.

De la Sierra A, Banegas JR, Vinyoles E et al. Prevalence of masked hypertension in untreated and treated patients with office blood pressure below 130/80 mm Hg. Circulation. 2018;137:2651-2653. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034619.

Erdem F, Cakır U, Yıldırım O et al. A new diagnostic tool for masked hypertension: impaired sleep quality. Arch Med Sci. 2016;12:1207-1213. doi: 10.5114/aoms.2015.51177.

Franklin SS, O’Brien E, Staessen JA. Masked hypertension: understanding its complexity. Eur Heart J. 2017;38 (15):1112-1118. doi: 10.1093/eurheartj/ehw502.

Hering D, Trzebski A, Narkiewicz K. Recent advances in the pathophysiology of arterial hypertension: potential implications for clinical practice. Pol. Arch Intern Med. 2017;127 (3):195-204. doi: 10.20452/pamw.3971.

Kushiro T, Kario K, Saito I et al. Increased cardiovascular risk of treated white coat and masked hypertension in patients with diabetes and chronic kidney disease: the HONEST Study. Hypertens Res. 2017;40:87-95. doi: 10.1038/hr.2016.87.

Lehmann MV, Zeymer U, Dechend R et al. Ambulatory blood pressure monitoring: is it mandatory for blood pressure control in treated hypertensive patients?: prospective observational study. Int J Cardiol. 2013;168:2255-2263. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.209.

Lopatowska P, Mlodawska E, Tomaszuk-Kazberuk A et al. Adhering to the principles of clinical pharmacology — the correct fixed combinations of antihypertensive drugs. Exp Rev Clin Pharmacol. 2018;11:165-170. doi: 10.1080/17512433.2018.1412826.

Lu J, Lu Y, Wang X et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China: data from 1.7 million adults in a population-based screening study (China PEACE Million Persons Project). Lancet. 2017;390:2549-58. doi: 10.1016/S0140-6736 (17)32478-9.

Mancia G, Parati G. Office compared with ambulatory blood pressure in assessing response to antihypertensive treatment: a meta-analysis. J Hypertens. 2004;22:435-445. doi: 10.1097/00004872-200403000-00001.

Melgarejo JD, Maestre GE, Thijs L et al. Prevalence, treatment, and control rates of conventional and ambulatory hypertension across 10 populations in 3 continents. Hypertension. 2017;70:50-58. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09188.

Morris JH, Bisognano JD. Masked hypertension: finding trouble under the disguise. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017;10. e003945. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.117.003945.

Muntner P, Shimbo D, Carey RM et al. Measurement of blood pressure in humans: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 2019;73:e35–e66. doi: 10.1161/HYP.0000000000000087.

Pierdomenico SD, Pierdomenico AM, Coccina F et al. Prognostic Value of masked uncontrolled hypertension. Hypertension. 2018;72:862-869. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11499.

Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest. 2014;146 (5):1387-1394. doi: 10.1378/chest.14-0970.

Schwartz JE, Burg MM, Shimbo D et al. Clinic blood pressure underestimates ambulatory blood pressure in an untreated employer-based us population: results from the masked hypertension study. Circulation. 2016;134:1794-807. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023404.

Shalimova A, Psarova V, Kochuieva M et al. Features of hemodynamic and metabolic disorders in obese patients with resistant hypertension.Arterial Hypertens. 2020. 24 (1):22-29. doi: 10.5603/AH.a2020.0002.

Shi X, Zhang K, Wang P et al. Association of masked uncontrolled hypertension and cardiovascular diseases in treated hypertensive patients. Arch Med Sci. 2020. 16 (3):538-544. doi: 10.5114/aoms.2019.89218.

Siddiqui M, Judd EK, Dudenbostel T et al. Masked uncontrolled hypertension is not attributable to medication nonadherence. Hypertension. 2019;74:652-659. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13258.

Siddiqui M, Judd EK, Zhang B et al. Masked uncontrolled hypertension is accompanied by increased out-of-clinic aldosterone secretion. Hypertension. 2021;77 (2):435-444. doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15950.

Stergiou GS, Palatini P, Parati G et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. JHypertens. 2021, 39:000-000. doi: 10.1097/HJH.0000000000002843.

Thakkar HV, Pope A, Anpalahan M. Masked Hypertension: A Systematic Review. Heart Lung Circ. 2020. 29 (1):102-111. doi: 10.1016/j.hlc.2019.08.006.

Unger T, Borghi C, Charchar F et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 2020;75:1334-1357. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026.

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39 (33):3021-3104. doi/10.1093/eurheartj/ehy339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження