Від неалкогольної жирової хвороби до COVID-19: сьогодення та перспективи застосування урсодезоксихолевої кислоти

Автор(и)

  • М. М. Долженко Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Ukraine
  • Л. I.  Конопляник Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-1-71

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, жовчні кислоти, ішемічна хвороба серця, урсодезоксихолева кислота

Анотація

Клініко‑морфологічними складовими перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки є стеатогепатоз, неалкогольний стеатогепатит, цироз печінки та гепатоцелюлярна карцинома у пацієнтів, котрі не вживають алкоголю. У патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки виділяють чотири основні механізми: ліпотоксичність жовчних кислот, інсулінорезистентність, системне запалення, підвищення окисного стресу і перекисного окиснення ліпідів. Неалкогольна жирова хвороба печінки підвищує ризик виникнення, розвитку та прогресування серцево‑судинних захворювань незалежно від інших предикторів і виявів метаболічного синдрому. Комплексне лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки передбачає застосування дієти, фізичного навантаження, зниження маси тіла та медикаментозну терапію. Лікарські засоби у цієї категорії хворих мають бути максимально безпечними і поліпшувати клініко‑лабораторні та морфологічні показники печінки. Одним із ефективних препаратів є урсодезоксихолева кислота, механізми дії якої пов’язані з нормалізацією гепатоентеральної циркуляції жовчних кислот і низки біологічно активних речовин. Урсодезоксихолева кислота також володіє цитопротекторною і антиапоптичною дією, впливає на FXR‑метаболічний ядерний рецептор, який відіграє важливу роль у фізіології судинної патології, є важливим транскрипційним регулятором жовчних кислот, ліпідів та метаболізму глюкози. Урсодезоксихолева кислота здатна пригнічувати еозинофільне запалення не лише в шлунково‑кишковому тракті. Вона поліпшує гістопатологічні зміни ремоделювання дихальних шляхів, що може бути пов’язане із модуляцією цитокінів та інгібуванням апоптозу епітеліальних клітин дихальних шляхів. Урсодезоксихолева кислота може бути потенційно ефективним препаратом для зменшення об’єму рідини при набряку легень та профілактики при пошкодженні легень, спричиненому синдромом жирової емболії. Крім того, доведено позитивний вплив урсо­дез­оксихолевої кислоти на епітеліальні клітини дихальних шляхів при муковісцидозі. З огляду на те, що урсодезоксихолева кислота пригнічує прозапальні цитокіни, має сильні антиоксидантні властивості та є добре відомим захисним засобом для печінки, вона може бути ефективною при лікуванні коронавірусної хвороби (COVID‑19). В Україні одним з відомих препаратів, який містить урсодезоксихолеву кислоту та вигідно вирізняється високою якістю та зручністю дозування, є «Урсоност». Він біоеквівалентний референтному препарату завдяки найвищій якості субстанції та сучасній технології виробництва. Велика доказова база щодо урсодезоксихолевої кислоти дає підставу вважати препарат «Урсоност» засобом з вираженими мультипотентними властивостями, що показано при лікуванні хворих з неалкогольною та алкогольною жировою хворобою печінки особливо в поєднанні з ішемічною хворобою серця, при станах, пов’язаних з рефлюксом жовчі (дуоденогастральний, дуоденогастроезофагеальний рефлюкс), біліарному сладжі, первинному біліарному цирозі, жовчнокам’яній хворобі (для розчинення рентген‑негативних каменів) та інших метаболічних порушеннях. Препарат «Урсоност» випускають у капсулах 150 і 300 мг, що полегшує дозування препарату залежно від маси тіла пацієнта та клінічної ситуації.

Біографії авторів

М. М. Долженко, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

д. мед. н., проф., зав. кафедри кардіології

Л. I.  Конопляник, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

-

Посилання

Dolzhenko MM, Bazylevych AIa, Konoplianyk LI ta in. Konstyliatsiia ishemichnoi khvoroby sertsia i nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky: pytannia patohenezu. Novosty medytsynы y farmatsyy. 2011;368:36-40 [in Ukrainian].

Dolzhenko MM, Bazylevych AIa, Lymar IuV ta in. Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky yak novyi faktor ryzyku ishemichnoi khvoroby sertsia. Liky Ukrainy. 2011;8:73-77 [in Ukrainian].

Dolzhenko MM, Konoplianyk LI, Lymar IuV, Volosheniuk IO. Osoblyvosti likuvannia patsiientiv z poliorhannoiu patolohiieiu: zastosuvannia blokatoriv beta-adrenoretseptoriv u khvorykh z postinfartnoiu ishemichnoiu kardiomiopatiieiu ta nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky. Liky Ukrainy. 2012;5:43-48 [in Ukrainian].

Dolzhenko MM, Konoplianyk LI, Potashev SV ta in. Vplyv hipertenzyvnoho remodeliuvannia livoho shlunochka na miokardialnu funktsiiu u khvorykh z postinfarktnoiu ishemichnoiu kardiomiopatiieiu ta arterialnoiu hipertenziieiu v konsteliatsii z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky. Zb nauk pr spivrobitnykiv NMAPO imeni P L Shupyka. 2014;Vyp. 23, kn. 2:323-331 [in Ukrainian].

Dolzhenko MM, Mymrenko SV, Konoplianyk LI, Lymar Iu. V. Vplyv nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky na stan vehetatyvnoi nervovoi systemy u khvorykh z postinfarktnoiu ishemichnoiu kardiomiopatiieiu. Zb tez nauk dop «KhΙV Natsionalnyi konhres kardiolohiv Ukrainy». K., 2013:132 [in Ukrainian].

Dolzhenko MM, Rudenko AV, Rudenko AS ta in. Osoblyvosti stanu koronarnoho krovoobihu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia u poiednanni iz nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky. Liky Ukrainy. 2011;4:40-44.

Kolesnikova EV. Nealkogol’naja zhirovaja bolezn’ pecheni i arterial’naja gipertenzija: chego my dostigli v ponimanii problemy. Ukraїns’kij medichnij chasopis. 2014;3 (101):61-66 [in Russian].

Konoplianyk LI, Dolzhenko MM. Osoblyvosti miokardialnoi funktsii livoho shlunochka u khvorykh z postinfarktnoiu ishemichnoiu kardiomiopatiieiu v poiednanni z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky pry zastosuvanni kombinovanoho likuvannia. Liky Ukrainy plius. 2014;4 (21):15-20 [in Ukrainian].

Korniichuk IIu. Epidemiolohiia, metody diahnostyky ta likuvannia nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky na suchasnomu etapi. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2010;14, № 4 (56):159-162 [in Ukrainian].

Lutaj MI, Golikova IP. Vozmozhnosti kombinirovannoj gipolipidemicheskoj terapii. Zdorov’e Ukrainy. 2012. http://www.azi-ator.com/files/file/aziator.pdf [in Russian].

Tkach SM. Alkogol’nyj i nealkogol’nyj steatogepatit: rasprostranennost’, estestvennoe techenie, sovremennye podhody k diagnostike i lecheniju. Zdorov’ja Ukraїni Gastroenterologіja. 2012;3:4-6 [in Russian].

Shul’pekova JuO. Patogeneticheskoe znachenie lipidov pri NAZhBP. RZhGG. 2012;1:45-56 [in Russian].

Yahmur VB. Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky: suchasnyi pohliad na patohenez, diahnostyku ta likuvannia. Hastroenterolohiia. 2013;3 (49) [in Ukrainian].

Chen CH, Nien CK. Association between nonalcoholic fatty liver disease and coronary artery calcification. Dig Dis Sci. 2010;55:1752-1760.

Fangfang Niu, Xiaotao Xu, Rong Zhang, Lingling Sun. Ursodeoxycholic acid stimulates alveolar fluid clearance in LPS-induced pulmonary edema via ALX/cAMP/PI3K pathway. Journal of Cellular Physiology. 2019;234(5). doi: 10.1002/jcp.28602.

Işıka S, Karamanb M, Çilaker S et al.Beneficial effects of ursodeoxycholic acid via inhibition of airway remodelling, apoptosis of airway epithelial cells, and Th2 immune response in murine model of chronic asthma. Allergologia et Immunopathologia. 2017;45(4):339-349. https://doi.org/10.1016/j.aller.2016.12.003.

Ko W.-K., Kim SJ, Jo M. Ursodeoxycholic acid inhibits inflammatory responses and promotes functional recovery after spinal cord injury in rats. Mol Neurobiol. 2019;56:267-277. doi: 10.1007/s12035-018-0994-z.

Lien F, Berthier A, Bouchaert E et al. Metformin interferes with bile acid homeostasis through AMPK-FXR crosstalk. J Clin Invest. 2014;124(3):1037-1051. Published online Feb 17, 2014.

Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ. COVID-19:consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020;395 (10229):1033-1034. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

Mroza M, Harvey B. Ursodeoxycholic acid inhibits ENaC and Na/K pump activity to restore airway surface liquid height in cystic fibrosis bronchial epithelial cells. Steroids. 2019;151. 108461. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2019.108461.

Niu Fangfang, Li Huafei, Xu Xiaotao, Sun Lingling, Gan Ning, Wang Aizhong. Ursodeoxycholic acid protects against lung injury induced by fat embolism syndrome. J Cell Mol Med. 2020;24 (24):14626-14632. Published online 2020 Nov 4. doi: 10.1111/jcmm.15985.

Radu C, Grigorescu M, Crisan D et al. Prevalence and associated risk factors of non-alcoholic fatty liver disease in hospitalized patients. J Gastrointestin Liver Dis. 2008;17:255-260.

Saleem Abdulrab, Sadeq Al-Maweri, Esam Halboub. Ursodeoxycholic acid as a candidate therapeutic to alleviate and/or prevent COVID-19-associated cytokine storm. Med Hypotheses. 2020;143. 109897. Published online 2020 May 30. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109897.

Vaquero JI, Monte MJ, Dominguez M, Muntané J, Marin JJ. Differential activation of the human farnesoid X receptor depends on the pattern of expressed isoforms and the bile acid pool composition. Biochem Pharmacol. 2013;86(7):926-939. doi: 10.1016/j.bcp.2013.07.022. Epub 2013 Aug 6.

Wan-Kyu Ko, Soo-Hong Lee, Sung Jun Kim. et al. Anti-inflammatory effects of ursodeoxycholic acid by lipopolysaccharide-stimulated inflammatory responses in RAW 264.7 macrophages. Published: June 30, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180673.

Willart M, van Nimwegen M, Grefhorst A et al. Ursodeoxycholic acid suppresses eosinophilic airway inflammation by inhibiting the function of dendritic cells through the nuclear farnesoid X receptor. Allergy. 2012;67 (12):1501-1510. doi: 10.1111/all.12019. Epub 2012 Sep 25.

Yi Wang, Yu Yuan Li. Association between metabolic syndrome and the development of non-alcoholic fatty liver disease. Exp Ther Med. 2013;6(1):77-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Лікарські засоби в терапії