Патогенетичне обґрунтування застосування переривчастої нормобаричної гіпокситерапії в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Автор(и)

  • Н. П. Масік Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Ukraine
  • С. В. Нечипорук Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-1-35

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічне і гіпоксичне прекондиціювання, HIF-1α, нормобарична гіпокситерапія, адаптаційні реакції

Анотація

Мета — оцінити вплив переривчастої нормобаричної гіпокситерапії на динаміку загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у комплексній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).

Матеріали та методи. Обстежено та проліковано 450 хворих на ХОЗЛ, з них 250 (55,56 %) з GOLD 2 і 200 (44,44 %) з GOLD 3. Середній вік пацієнтів — (52,65 ± 14,80) року. Всі пацієнти отримували відповідно до наказу МОЗ України базисну медикаментозну терапію. Кількість осіб чоловічої і жіночої статі була однаковою — 225 (50,0 %). У всіх обстежених пацієнтів хвороба була у фазі ремісії. Тривалість захворювання становила від 10 до 30 років. Хворих рандомізували на дві групи: основну (n = 400) і контрольну (n = 50) з однаковим розподілом за ступенем тяжкості ХОЗЛ. Пацієнти основної групи додатково отримували 30‑хвилинні сеанси інтервальної нормобаричної гіпоксії впродовж 20 днів. Проводили дослідження динаміки клінічних симптомів, функції зовнішнього дихання, неспецифічної резистентності організму.

Результати. Навіть у стані ремісії на тлі базисної медикаментозної терапії ХОЗЛ більшість пацієнтів мали симптоми захворювання. У 71,33 % хворих виявлено несприятливі та напружені адаптаційні реакції, частка реакцій еустресу становила лише 16,89 %. Саногенетичні типи загальноадаптивних реакцій виявлено у 28,44 % хворих, дезадаптивні типи — у 21,78 %, патогенетичні — у 63,33 %. При GOLD 2 напружені реакції діагностували у 69,60 % осіб, при GOLD 3 — у 73,00 %. У міру збільшення тяжкості хвороби спостерігається зростання частоти розвитку напружених реакцій тренування і активації. У 90,25 % пацієнтів основної групи по завершенні курсу гіпокситерапії підвищилася толерантність до фізичного навантаження, задишка виникала лише при вираженому фізичному навантаженні, тоді як у контрольній групі аналогічні зміни спостерігали лише у 20,0 % хворих. Показники функції зовнішнього дихання у хворих основної групи збільшилися в середньому на 17,52 %, у контрольній групі — на 3,3 %. В основній групі переважали сприятливі адаптаційні реакції (у 88,25 % хворих), тоді як у конт­рольній групі їх частка становила 32,0 %. Частка несприятливих реакцій в основ­ній групі статистично значущо зменшилася після лікування до 11,75 %, частка реакцій еустресу зросла до 46,25 %. При GOLD 2 частка патогенетичних реакцій зменшилась до 17,33 і 56,00 % відповідно в основній та контрольній групах, а при GOLD 3 — до 20,44 і 44,0 % (p < 0,05).

Висновки. Застосування курсу нормобаричної гіпокситерапії сприяло зменшенню основних клінічних симптомів ХОЗЛ, збільшенню частоти сприятливих адаптаційних реакцій до 88,25 %, підвищенню клінічної ефективності лікування, що дало змогу уникнути загострень хвороби впродовж року у 80,95 % пацієнтів.

 

Біографії авторів

Н. П. Масік, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

д. мед. н., проф. кафедри внутрішньої медицини № 2

С. В. Нечипорук, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

-

Посилання

Asanov EO, Svintsytskyi AS, Polyagushko LG, Dyba IA, Osmak ED. Influence of hypoxic training on autonomic nervous system in elderly patients with COPD. Ukr Pulmonol J 2017;1. S.31-36 [in Russian].

Berezovskyi VA, Yanko RV, Chaka EH, Lytovka YH. Vlyianye prerыvystoi hypo- y hyperoksyy na sostoianye respyratornoho otdela lehkykh. Pulmonolohyia. 2013;2:57-60 [in Russian].

Haliyash NB. Diagnostic and prognostic potentiality of general non-specific adaptive reactions in determination of the organism’s reactivity of healthy children and those with pneumonia. Visnyk problem biolohii i medytsyny — 2015 — Vyp 4, Tom 1 (124):63-68 [in Ukrainian].

Gorbunov MM, Korshunova NV, Yurechko OV. Basic physiological mechanisms and adaptation reactions in the cold training of the organism in cold climate areas. Bûlleten’ fiziologii i patologii dyhaniâ = Bulletin Physiology and Pathology of Respiration 2020; (77):107-116 [in Russian]. doi: 10.36604/1998-5029-2020-77-107-116 [in Russian].

Izmaylov SG, Beschastnov VV, Bagryantsev MV et al. The use of hypoxic preconditioning to prepare autodermografter for patients with compromised microcirculation. Wounds and Wound Infections The Prof B M Kostyuchenok Journal. 2016;3(2):47-54. doi: 10.17 650 / 2408-9613-2016-3-2-47-54 [in Russian].

Levchenkova OS, Novikov V. E. Possibilities of Pharmacological Preconditioning. Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2016;71(1):16-24. doi: 10.15690/vramn626 [in Russian].

Lыsova EV, Savenkova ND. Pokazately obmena zheleza, эrytropoэtyna, hypoksyei yndutsyrovannoho faktora pry anemyy u detei s khronycheskoi bolezniu pochek. Nefrolohyia. 2017;Tom 21(6):68-77. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2017-21-6-68-77 [in Russian].

Liamina NP, Kotel’nikova E. V., Karpova ES. Adaptation to hypoxia and ischemic preconditioning: pathophysiologic and clinical aspects of cardioprotection in patients with coronary disease. Cardiosomatics. 2015; 6, № 2 — Р. 27-32.. https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-k-gipoksii-i-ishemicheskoe-prekonditsionirovanie-patofiziologicheskie-i-klinicheskie-aspekty-kardioprotektsii-u-bolnyh-s [in Russian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia vid 27 chervnia 2013 roku № 555 «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii. Khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia leheni». http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_555_HOZL/2013_555hozl_ykpmd.pdf [in Ukrainian].

Nobelivska premiia v haluzi fiziolohii ta medytsyny-2019: yak klityny vidchuvaiut ta adaptuiutsia do naiavnosti kysniu.. https://www.umj.com.ua/article/168885/nobelivska-premiya-v-galuzi-fiziologiyi-ta-meditsini-2019-yak-klitini-vidchuvayut-ta-adaptuyutsya-do-nayavnosti-kisnyu [in Ukrainian].

Prokudyna ES. Yssledovanye ustoichyvosty mytokhondryi myokarda k yshemycheskomu-reperfuzyonnomu povrezhdenyiu serdtsa u krыs, adaptyrovannыkh k khronycheskoi hypoksyy. SMZh. 2016;2. S.110-113 [in Russian].

Slaba OR, Radchenko OM. General non-specific adaptive reactions in patients with bronchial asthma associated with obesity. Clin and experim pathol. 2015;14, 11 (51):131-134 [in Ukrainian].

Feshchenko YI, Gavrysyuk VK, Dziublyk AY, Mostovoy YM, Pertseva TA, Polianska MA, Yachnik AI, Yashyna LA. Adapted clinical guideline: chronic obstructive pulmonary disease (Part 1). Ukr Pulmonol J 2019. 2:5-18. doi: 10.31215/2306-4927-2019-104-2-5-18 [in Ukrainian].

Khursa RV, Eremyna NM, Korzun NN. Skrynynhovыe metodы otsenky adaptatsyy orhanyzma v ambulatornoi praktyke: uchebno-metodycheskoe posobye. Mynsk: BHMU, 2018:43. ISBN 978-985-21-0074-8 [in Russian].

Yakusheva EN, Chernykh IV, Shulkin AV, Popova NM. Nfluence of different hypoxia types on P-glycoprotein functional activity and expression. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, 2016, Vol. 14, No. 1, pp. 71-77. doi: 10.17816/RCF14171-77. https://www.researchgate.net/publication/303187623_Influence_of_different_hypoxia_types_on_p-glycoprotein_functional_activity_and_expression [in Russian].

Andrew E. Beaudin Human intermittent hypoxia-induced respiratory plasticity is not caused by inflammation / Andrew E. Beaudin, Xavier Waltz, Matiram Pun, Katherine E. Wynne-Edwards, Sofia B. Ahmed, Todd J. Anderson, Patrick J. Hanly, Marc J. Poulin. European Respiratory Journal. 2015;V.46:1072-1083. doi: 10.1183/09031936.00007415.

Beaudin AE. Human intermittent hypoxia-induced respiratory plasticity is not caused by inflammation / Beaudin AE, Waltz X,Pun M, Wynne-Edwards KE, Ahmed SB, Anderson TJ, Hanly PJ, Poulin M.J. European Respiratory Journal. 2015;V.46. p. 1072-1083. doi: 10.1183/09031936.00007415.

De Smet S, van Herpt P, D’Hulst G, Van Thienen R..M., Hespel P. Physiological Adaptations to Hypoxic vs. Normoxic Training during Intermittent Living High. Frontiers in Physiology. 2017;8:347. doi: 10.3389/fphys.2017.00347.

Eric F. Lucking A, Karen M. O’Connor ABD, Conall R. Strain E, Fiona Fouhy DE, Thomaz F. S. Bastiaanssen BD, David P. Burns A, Anna V. Golubeva D, Catherine Stanton DE, Gerard Clarke CD, John F. Cryan BD, O’Halloran Ken D. Chronic intermittent hypoxia disrupts cardiorespiratory homeostasis and gut microbiota composition in adult male guinea-pigs. EBioMedicine. 2018;V.38:191-205. DOI. org/10.1016/j.ebiom.2018.11.010.

Matarredona L, Camacho M, Zafrilla B, Bonete M.-J., Esclapez J. The Role of Stress Proteins in Haloarchaea and Their Adaptive Response to Environmental Shifts. Biomolecules (IF 4.082). Pub Date: 2020-09-29. doi: 10.3390/biom10101390.

Novikov VE, Levchenkova OS, Klimkina EI, Kulagin K. N. Potentiation of the hypoxic preconditioning effect by antihypoxants. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;V.17 (1):37-44. https://doi.org/10.7816/RCF17137-44.

Ryu, HY., Ahn, S. H., Hochstrasser, M. SUMO and cellular adaptive mechanisms. Exp Mol Med. 2020;V.52:931-939. https://doi.org/10.1038/s12276-020-0457-2.

Serebrovska TV, Portnychenko AG, Drevytska TI, Portnichenko VI, Xi L, Egorov E, Gavalko AV, Naskalova S, Chizhova V, Shatylo V. B. Intermittent hypoxia training in prediabetes patients: Beneficial effects on glucose homeostasis, hypoxia tolerance and gene expression. Experimental Biology and Medicine (Maywood). 2017. –V.242 (15):1542-1552.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження