Патогенетичний зв’язок H. pylori з розвитком пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Лікування пацієнтів з H. pylori за наявності токсигенних штамів та супутньої потології

Автор(и)

  • І. О. Буздуган Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
  • О. І. Федів Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
  • С. В. Роборчук Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
  • Л. О. Волошина Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-1-14

Ключові слова:

пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, токсигенні штами, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу

Анотація

Мета — вивчити стан ендотелію та шляхи корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із пептичною виразкою шлунка (ПВШ) та дванадцятипалої кишки (ПВ ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) і цукровим діабетом (ЦД) 2 типу.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 100 пацієнтів, яких розподілили на групи: 1‑ша — 20 практично здорових осіб, 2‑га — 40 хворих із ПВШ (n = 23) та ПВ ДПК (n = 17) без ознак АГ та ЦД 2 типу, 3‑тя — 40 хворих із ПВШ (n = 15) та ПВ ДПК (n = 25) у поєднанні з АГ та ЦД 2 типу. Групи хворих розділили на підгрупи А і Б залежно від токсигенності штамів H. pylori: А — з комбінацією штамів CagA+VacA+; Б — з комбінацією штамів CagA+ або VacA+. Пацієнти усіх груп отримували традиційну антигелікобактерну терапію (езомепразол у дозі 20 мг двічі на добу + амоксицилін у дозі 1,0 г двічі на добу + кларитроміцин у дозі 500 мг двічі на добу впродовж 10 днів). Для підвищення ефективності ерадикаційної терапії пацієнти 2‑ї та 3‑ї групи, крім антигелікобактерної терапії, отримували комбінований пробіотик (Bifidobacterium bifidum, B. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, L. salivarius) по 1 саше двічі на добу впродовж 1 міс. Контроль ефективності ерадикації проводили через 4 тиж після завершення лікування.

Результати. Встановлено підвищення експресії розчинної молекули адгезії судинних клітин‑1 (sVCAM‑1) та кількості десквамованих ендотеліальних клітин і поліпшення стану оксидантно‑антиоксидантної системи. Вміст sVCAM до лікування в 5,88 разу (р < 0,05) перевищував показник практично здорових осіб, малонового альдегіду в еритроцитах — у 1,92 разу (р < 0,05), рівень глутатіону відновленого був меншим на 46,39 % (р < 0,05). Використання потрійної терапії поліпшило стан ендотелію та оксидантно‑антиоксидантної системи, а додаткове застосування пробіотика дало змогу більше скоригувати показники стану ендотелію та оксидантно — антиоксидантної системи шляхом максимального зниження рівня sVCAM, малонового альдегіду в еритроцитах та підвищення вмісту глутатіону відновленого.

Висновки. Наявність H. pylori, а саме її токсигенних штамів, призводить до вираженого розвитку дисфункції ендотелію у хворих із ПВШ та ПВ ДПК у поєднанні з АГ і ЦД 2 типу. У поєднанні з АГ і ЦД 2 типу ПВШ та ПВ ДПК перебігають із синдромом «взаємного обтяження», що супроводжується виснаженням системи антиоксидантного захисту та підвищенням показників глутатіонової системи.

Біографії авторів

І. О. Буздуган, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

О. І. Федів, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

С. В. Роборчук, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

Л. О. Волошина, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

-

Посилання

Vdovychenko VI, Hutvirt NV. Peptychna vyrazka u khvorykh na tsukrovyi diabet. Suchasna hastroenterol. 2009;5 (49):107-110 [in Ukrainian].

Vysochyn MV, Ivanova LM. Stan system perekysnoho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu u khvorykh z peptychnoiu vyrazkoiu dvanadtsiatypaloi kyshky u poiednanni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen. Suchasna hastroenterol. 2009;2 (46):38-40 [in Ukrainian].

Ayerden EF, Haksun E, Ulver DB et al. The relationship between vascular endothelial growth factor (VEGF) and microalbuminuria in patients with essential hypertension. Inter Med. 2008;47:1511-1516.

Boehme M, Autschbach F, Ell C. Prevalence of silent gastric ucler, erosions of Severe acute gastritis in patients with type 2 diabetes mellitus: A cross sectional study. Hepatogastroenterol J. 2007;54(74):643-648.

Coleman JD, Prabhu KS, Thompson JT. The oxidative stress mediator 4 hydroxynonenal is an intracellular agonist of the nuclear receptor peroxisome proliferator activated receptor β/δ (PPAR β/δ). Free Radic Biol Med. 2007;42:1155-1164.

Thomsen R, Riis A, Christensen S. Diabetes and 30 day mortality from peptic ucler bleeding and perforation. Diabetes Care. 2006;29:805-810.

Zorena K, Mys'liwska J., Mys'liwiec M. Association between vascular endothelial growth factor and hypertension in children and adolescents type I diabetes mellitus. J Hum Hypert. 2010;24:755-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження