Ведення пацієнтів з інфарктом міокарда без обструкції коронарних артерій (MINOCA): огляд літератури та власні дані

Автор(и)

  • О. О. Ханюков Дніпровський державний медичний університет, Україна
  • Л. В. Сапожниченко Дніпровський державний медичний університет, Україна
  • М. В. Самілик КП «„Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії“ Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, Україна
  • К. Д. Перепелиця КП «„Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова“ Дніпропетровської обласної ради», Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2021-4-59

Ключові слова:

MINOCA, інфаркт міокарда, атеросклероз коронарних артерій, обструкція коронарних артерій, чинники ризику, ведення пацієнтів

Анотація

Останніми роками велику увагу приділяють діагностиці та лікуванню інфаркту міокарда (ІМ) без обструктивного атеросклерозу коронарних артерій (MINOCA). Його поширеність становить 5 — 15 %, а вплив чинників ризику розвитку серцево‑судинних захворювань на появу MINOCA має деякі особливості. Для встановлення діагнозу MINOCA необхідна відповідність критеріям гострого ІМ (ГІМ), відсутність обструктивного ураження коронарних артерій за даними ангіографії (≥ 50 %) та заперечення альтернативного діагнозу. В основі пошкодження кардіоміоцитів при MINOCA лежить ішемічний механізм. Його причиною можуть бути тромбоз коронарної артерії, зумовлений нестабільністю атеросклеротичної бляшки (ІМ 1‑го типу), спазм і спонтанна дисекція коронарної артерії (ІМ 2‑го типу).

Ми проаналізували чинники ризику та частоту виникнення MINOCA серед пацієнтів із ГІМ. За результатами ретроспективного аналізу 1358 історій хвороби пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні в Дніпропетровському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії у 2019 — 2020 рр. із діагнозом ГІМ, відібрано 60 (4,4 %), що відповідали діагностичним критеріям MINOCA Європейського товариства кардіологів (2018). У вибірці переважали чоловіки (99,0 %, р = 0,003). Середній вік пацієнтів становив (58,6 ± 14,4) року. ГІМ із елевацією сегмента ST (STEMI) діагностовано в 87,2 % хворих. Вивчено кардіальну та некардіальну коморбідність. Фібриляцію передсердь виявлено у 13,3 % пацієнтів, артеріальну гіпертензію — у 85,0 %, ішемічну хворобу серця в анамнезі — у 31,7 %, повторний ІМ — у 11,7 %, хронічну серцеву недостатність — у 75,0 %, з них у 92,6 % зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, цукровий діабет 2 типу — у 20,0 %, ожиріння — у 40,7 %. Частка курців становила 43,8 %. За результатами лабораторних досліджень дисліпідемію діагностовано у 44,7 % пацієнтів. За даними коронароангіографії, у 55,0 % хворих стенозів коронарних артерій не виявлено, 21,7 % мали ураження однієї артерії, 23,3 % — двох артерій та більше. Розподіл за типами ураження був таким: у 35,0 % випадків — нерівність контурів судин або стеноз < 30 %, у 18,3 % — стеноз ≥ 30 %, але < 50 %, у 16,7 % — уповільнення евакуації контрастної речовини.

У нашому дослідженні серед пацієнтів з MINOCА статистично значущо переважали чоловіки, що не відповідає даним обсерваційних досліджень та, можливо, пов’язано з невеликою кількістю хворих. Серед основних чинників ризику переважали артеріальна гіпертензія, хронічна серцева недостатність, тютюнопаління, ожиріння та дисліпідемія. Пацієнти з MINOCA потребують ретельного обстеження для визначення етіологічного чинника та відповідного вибору терапії. Проведення великих досліджень, зокрема рандомізованих контрольованих спостережень, є обґрунтованим та необхідним для визначення оптимальної тактики ведення пацієнтів з MINOCA.

 

Біографії авторів

О. О. Ханюков, Дніпровський державний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини 3

Л. В. Сапожниченко, Дніпровський державний медичний університет

к. мед. н., доцент, кафедра внутрішньої медицини 3

М. В. Самілик, КП «„Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії“ Дніпропетровської обласної ради», Дніпро

лікар-анестезіолог, зав. відділення інтервенційної кардіології з блоком інтенсивної терапії

К. Д. Перепелиця, КП «„Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова“ Дніпропетровської обласної ради», Дніпро

лікар-інтерн 

Посилання

Azevedo P. M., Mota T., Bispo J., Guedes J., Carvalho D., Marques N et al. Discharge medication and 1-year outcomes in patients with myocardial infarction and nonobstructive coronary artery disease: a nationwide registry-based study. Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz747.0476. doi: 10.1093/eurheartj/ehz747.0476.

Ballesteros-Ortega D., Martínez-González O., Gómez-Casero R.B., Quintana-Díaz M., de Miguel-Balsa E., Martín-Parra C et al. Characteristics of patients with myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) from the ARIAM-SEMICYUC registry: development of a score for predicting MINOCA. Vasc Health Risk Manag. 2019 Mar;15 : 57-67. doi: 10.2147/VHRM.S185082.

Barr P. R., Harrison W., Smyth D., Flynn C., Lee M., Kerr A. J. Myocardial Infarction Without Obstructive Coronary Artery Disease is Not a Benign Condition (ANZACS-QI 10). Heart Lung Circ. 2018 Feb;27(2):165-74. doi: 10.1016/j.hlc.2017.02.023.

Bossard M., Yusuf S., Tanguay J. F., Faxon D. P.,Boden W.E., Steg P. G. et al. Recurrent cardiovascular events and mortality in relation to antiplatelet therapy in patients with myocardial infarction without obstructive coronary artery disease (MINOCA). Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz748.0145. doi: 10.1093/eurheartj/ehz748.0145.

Choo E. H., Chang K., Lee K. Y., Lee D., Kim J. G., Ahn Y et al. Prognosis and Predictors of Mortality in Patients Suffering Myocardial Infarction With Non-Obstructive Coronary Arteries. J Am Heart Assoc. 2019 Jul;8 (14):e011990. doi: 10.1161/JAHA.119.011990.

Debabrata Mukherjee. Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries: A Call for Individualized Treatment. J Am Heart Assoc.2019 Jul;8:e013361. doi: 10.1161/JAHA.119.013361.

ESC Clinical Practice Guidelines. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction Guidelines. Eur Heart J-2019 Jan40 (3):237-69.

Espinosa Pascual M.J., Lopez Pais J., Izquierdo Coronel B., Galan Gil D., Alcon Duran B., Awamleh Garcia P et al. Predictors of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA). Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz747.0479. doi: 10.1093/eurheartj/ehz747.0479.

Fang-Yang Huang, Bao-Tao Huang, Wen-Yu Lv, Wei Liu, Yong Peng, Tian-Li Xia. et al. The prognosis of patients with nonobstructive coronary artery disease versus normal arteries determined by invasive coronary angiography or computed tomography coronary angiography:A Systematic Review. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95 (11):e3117. doi: 10.1097/MD.0000000000003117.

Ferreira J., Freitas F., Goncalves V., Ferreira C., Milner J., Alves P et al. Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries: does aspirin have a place in the treatment of this entity? Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz746.0999. doi: 10.1093/eurheartj/ehz746.0999.

Gehrie E. R., Reynolds H. R., Chen A. Y., Neelon B. H., Roe M. T., Gibler W. B. et al. Characterization and outcomes of women and men with non-ST-segment elevation myocardial infarction and nonobstructive coronary artery disease: results from the Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines (CRUSADE) quality improvement initiative. Am Heart J. 2009 Oct;158(4):688-94. doi: 10.1016/j.ahj.2009.08.004.

Janosi A., Ferenci T., Andreka P. Prevalence and prognosis of patients with myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries: a nationwide registry based study. Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz747.0475. doi: 10.1093/eurheartj/ehz747.0475.

Pais J. L., Espinosa Pascual M.J., Izquierdo Coronel B., Galan Gil D., Alcon Duran B., MorenoVinues C et al. Impact of pro-inflammatory conditions on myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz746.0463. doi: 10.1093/eurheartj/ehz746.0463.

Pasupathy S., Air T., Dreyer R. P., Tavella R., Beltrame J. F. Systematic review of patients presenting with suspected myocardial infarction and nonobstructive coronary arteries. Circulation.2015. 131 (10):861-70. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011201.

Pasupathy S., Lindahl B., Litwin P., Tavella R., Williams M., Air T et al.Survival after myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA) — A comprehensive systematic review and meta-analysis. Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz748.0147. doi: 10.1093/eurheartj/ehz748.0147.

Pasupathy S., Tavella R., Beltrame J. F. Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries (MINOCA): The Past, Present, and Future Management. Circulation. 2017 Apr;135 (16):1490-93. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.027666.

Pasupathy S., Tavella R., McRae S., Beltrame J. F. Myocardial Infarction With Non-obstructive Coronary Arteries — Diagnosis and Management. Eur Cardiol. 2015 Dec;10(2):79-82. doi: 10.15420/ecr.2015.10.2.79.

Pelliccia F., Pasceri V., Niccoli G., Tanzilli G., Speciale G., Gaudio C et al. Predictors of Mortality in Myocardial Infarction and Nonobstructed Coronary Arteries: A Systematic Review and Meta-Regression. Am J Med. 2020 Jan;133(1):73-83. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.05.048.

Pelliccia F., Pasceri V., Tanzilli G., Speciale G., Camici P. G., Gaudio C. Malignancy in patients with myocardial infarction and non-obstructive coronary arteries: A systematic review and meta-regression.Eur. J Intern Med. 2020 Nov;81 : 38-43. doi: 10.1016/j.ejim.2020.06.018.

Pizzi C., Xhyheri B., Costa G. M., Faustino M., Flacco M. E., Gualano M. R. et al. Nonobstructive Versus Obstructive Coronary Artery Disease in Acute Coronary Syndrome: A Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2016Dec;5 (12):e004185. doi: 10.1161/JAHA.116.004185.

Pustjens TFS, Appelman Y., Damman P., Ten Berg J.M., Jukema J. W., de Winter R.J. et al. Guidelines for the management of myocardial infarction/injury with non-obstructive coronary arteries (MINOCA): a position paper from the Dutch ACS working group.Neth Heart J. 2020 Jan;28(3):116-30. doi: 10.1007/s12471-019-01344-6.

Safdar B., Spatz E. S., Dreyer R. P., Beltrame J. F., Lichtman J. H., Spertus J. A. et al. Presentation, Clinical Profile, and Prognosis of Young Patients With Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries (MINOCA): Results From the VIRGO Study. J Am Heart Assoc. 2018 Jun;7 (13):e009174. doi: 10.1161/JAHA.118.009174.

Smilowitz N. R., Mahajan A. M., Roe M. T., Hellkamp A. S.,Chiswell K., Gulati M et al. Mortality of myocardial infarction by sex, age and obstructive coronary artery disease status in the ACTION Registry–GWTG (Acute coronary treatment and intervention outcomes network registry–get with the guidelines). Circ Cardiovasc Qual Outcomes.2017 Dec ;10 (12):e003443. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003443.

Tamis-Holland J.E., Jneid H., Reynolds H. R., Agewall S., Brilakis E. S., Brown T. M. et al. Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation.2019 Apr;139 (18):891-908. doi: 10.1161/CIR.0000000000000670.

Vago H., Szabo L., Horvath V., Dohy Z., Czimbalmos C., Toth A et al. Differential diagnosis of MINOCA patients: the contribution of early cardiac magnetic resonance imaging to the final diagnosis in patients with normal coronary angiography. Eur Heart J. 2019 Oct;40(1):ehz748.0146. doi: 10.1093/eurheartj/ehz748.0146.

Vranken NPA, Pustjens TFS, Kolkmanc E., Hermanides R. S., Bekkersae S. C. A.M, Smulders M. W. et al. MINOCA: The caveat of absence of coronary obstruction in myocardial infarction. Int J Cardiol. Heart Vasc. 2020 Aug;29 : 100572. doi: 10.1016/j.ijcha.2020.100572.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-14

Номер

Розділ

Огляди