Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в поєднанні зі статинотерапією у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла

Автор(и)

  • N. I.  Petrik ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Ukraine
  • N. N.  Syrmilo ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Ukraine
  • A. A.  Kovalyova НУ «Запорізька політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2020-4-31

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, надлишкова маса тіла, адипоцитокіни, фіксовані комбінації антигіпертензивних препаратів, статини.

Анотація

Мета — оцінити вплив терапії фіксованими комбінаціями антигіпертензивних препаратів у поєднанні зі статинами на показники системної гемодинаміки, ліпідний спектр крові, вуглеводний обмін та продукцію адипоцитокінів у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з надлишковою масою тіла.
Матеріали та методи. Обстежено 64 хворих (середній вік — 59,0 (48,0 — 63,0) років) на гіпертонічну хворобу II стадії з надлишковою масою тіла (індекс маси тіла > 25 кг/м2), які перебували на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні № 1 медико-санітарної частини АТ «Мотор Січ» у 2016 — 2018 рр. та відповідали критеріям залучення в дослідження. Усім хворим проведено загальноклінічне, лабораторне та інструментальне обстеження для верифікації діагнозу, визначення ускладнень і супутньої патології. Пацієнтів рандомізовано розподілили на дві підгрупи, які приймали фіксовані комбінації антигіпертензивних препаратів упродовж 120 днів. Пацієнтам першої підгрупи (n = 32) призначали комбінований препарат «Екватор» («Гедеон Ріхтер», Угорщина) в початковій дозі 1 таблетка (амлодипін — 5 мг і лізиноприл — 10 мг) на добу, хворим другої підгрупи (n = 32) — «Валодіп» (KRKA, Словенія) в початковій дозі 1 таблетка (амлодипін — 5 мг і валсартан — 80 мг) на добу. Впродовж 2 тиж за потреби коригували дозу препаратів. Усім пацієнтам було призначено розувастатин («Роксера», KRKA, Словенія) у дозі 10 мг/добу.
Результати. Зміни дози препарату не потребували 10 (31,3 %) пацієнтів з першої підгрупи та 13 (40,6 %) — з другої, решті були збільшені дози препаратів: «Екватор» (амлодипін — 5 мг та лізиноприл — 20 мг) 1 таблетка на добу і «Валодіп» (амлодипін — 5 мг та валсартан — 160 мг) 1 таблетка на добу. Цільового рівня артеріального тиску (130/85 мм рт. ст.) досягнуто у 24 (75,0 %) пацієнтів у першій групі та у 26 (81,3 %) — у другій. Під впливом лікування в обох підгрупах спостерігали позитивні зміни показників системної гемодинаміки (нормалізація систолічного та діастолічного артеріального тиску і підвищення насосної функції серця), ліпідного спектру (зниження рівня загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької густини на тлі підвищення вмісту холестерину ліпопротеїдів високої густини), вуглеводного обміну (зниження глікемії натще) та продукції адипоцитокінів (зменшення вмісту прозапальних цитокінів — інтерлейкіну-1β і фактора некрозу пухлин α та підвищення рівня протизапального цитокіну інтерлейкіну-10 і адипонектину).
Висновки. Зниження продукції прозапальних та підвищення продукції протизапальних цитокінів і адипонектину на тлі нормалізації показників системної гемодинаміки, зменшення проатерогенних та підвищення антиатерогенних фракцій ліпідів крові, зниження рівня глікемії у хворих на гіпертонічну хворобу з надлишковою масою тіла під впливом терапії фіксованими комбінаціями антигіпертензивних препаратів із застосуванням як інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, так і сартанів, у поєднанні зі статинами свідчить про ефективність терапії та її здатність суттєво знижувати серцево-судинний ризик у цієї категорії хворих.

Біографії авторів

N. I.  Petrik, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Н. І. Петрик

N. N.  Syrmilo, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

М. М. Сурмило

A. A.  Kovalyova, НУ «Запорізька політехніка»

А. А. Ковальова

Посилання

Agasarov LG, Aphanova TV, Kirgizova OY, Frolkov VK. Mechanisms and principles of correction of metabolic syndrome (literature review) [in Russian]. Vestnik novyh medicinskih tehnologij [Journal of new medical technologies] [in Russian]. 2019;3:40-47. DOI: https://doi.org/10.24411/2075-4094-2019-16385.

Batushkin VV. Analysis of lipid-lowering therapy in hypertensive patients [in Ukrainian]. Arterialna hipertenziia [Hypertension] [in Ukrainian]. 2019;3-4(65-66):91-102. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-1485.3-4.64-65.2019.177850.

Batushkin VV. Efficacy and safety of statins. Medication choice specifics [in Ukrainian]. Kardiologija: ot nauki k praktike [Cardiology: from science to practice] [in Russian]. 2018;1(76):68-81. https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.09.032/05.

Bubnova MG, Aronov DM, Deev AD. Statins in routine clinical care in elderly with hyperlipidemia and coronary heart disease. Russian program EFFORT [in Russian]. Ateroskleroz i dislipidemii [Atherosclerosis and Dyslipidaemias]. 2018;1:5-16.

Ionov MV, Zvartau NE, Konradi AO. First look at new 2018 joint ESH/ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertension [in Russian]. Arterial’naja gipertenzija [Arterial Hypertension] [in Russian]. 2018;24(3):351-358. DOI: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-3-351-358.

Karpov YuA. High-intensity Lipid-lowering Therapy as the Main Position of 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias [in Russian]. AtmosferA. Novosti kardiologii [Atmosphere. Cardiology News] [in Russian]. 2019;3:30-40. URL: http://www.atmosphere-ph.ru/modules/Magazines/articles/cardio/ac_3_2019_30.pdf.

Karpov YuA, Lyalina SV. The TRIUMVIRATE Study: reducing the risk of cardiovascular events in hypertensive patients using triple combination antihypertensive and lipid-lowering drugs [in Russian]. Kardiologija [Cardiology] [in Russian]. 2015;55(9):10-5.

Karpov YuA. The Efficacy and Safety of Statin Therapy [in Russian]. AtmosferA. Novosti kardiologii [Atmosphere. Cardiology News] [in Russian]. 2019;1:3-12. URL: http://www.atmosphere-ph.ru/modules/Magazines/articles/cardio/ac_1_2019_03.pdf.

Klimenko AA, Anichkov DA, Demidova NA. Guidelines on arterial hypertension management of the European society of cardiology and european society of hypertension 2018: what’s new? [in Russian]. Klinicist [The clinician] [in Russian]. 2018;12(2):10-15. DOI: https://doi.org/10.17650/1818-8338-2018-12-2-10-15.

Kovalenko VM, Kornatskyi VM. Problemy zdorov’ia i medychnoi dopomohy ta model pokrashchannia v suchasnykh umovakh: posibnyk dlia kardiolohiv, revmatolohiv, terapevtiv, orhanizatoriv okhorony zdorov’ia ta likariv zahalnoi praktyky [in Ukrainian]. Kyiv: Hordon; 2016:261.

Arutyunov GP, Boytsov SA, Voevoda MI et al. Correction of hypertriglyceridemia in order to reduce the residual risk in atherosclerosisrelated diseases. Expert Council Opinion [in Russian]. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russian Journal of Cardiology] [in Russian]. 2019;24(9):44-51. DOI: http://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-9-44-51.

Kosova VYu, Medvedev IN. Modern view on epidemiology, pathogenesis and classification of arterial hypertension [in Russian]. Vestnik nauki i obrazovanija [Herald of Science and Education] [in Russian]. 2019;9(63)(I):87-90. URL: http://scientificjournal.ru/images/PDF/2019/VNO-63/VNO-9-63-I.pdf.

Napalkov DA, Sokolova AA. Adherence to taking medicines as a basis for prevention of cardiovascular diseases [in Russian]. Meditsinsky sovet [in Russian]. 2019;5:54-59. DOI: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-5-54-59.

Ostroumova OD, Kochetkov AI. The new 2018 European guidelines for the management of arterial hypertension: the most important aspects of use in real-life clinical practice [in Russian]. Consilium Medicum [in Russian]. 2019; 21(1):9-16. DOI: http://doi.org/10.26442/20751753.2019.1.190183.

Ott AV, Chumakova GA. Epicardial obesity as one of the basic criteria for metabolically unhealthy obesity phenotype and the predictor of subclinical atherosclerosis [in Russian]. Kompleksnye problemy serdechno-sosudistyh zabolevanij [Complex Issues of Cardiovascular Diseases] [in Russian]. 2018;7(1):21-28. DOI: https://doi.org/10.17802/2306-1278-2018-7-1-21-28.

Oshchepkova EV, Lazareva NV, Chazova IE. Features of the clinics and treatment of patients with obesity and hypertension (according to the National register of arterial hypertension) [in Russian]. Terapevticheskij arhiv [Therapeutic archive] [in Russian]. 2018;90(9):8-14. DOI: https://doi.org/10.26442/terarkh20189098-14.

Reznik EV, Nikitin IG. Hypertension management in metabolic syndrome [in Russian]. Arhiv vnutrennej mediciny [The Russian Archives of Internal Medicine] [in Russian]. 2019;9(5):327-347. DOI: https://doi.org/10.20514/2226-6704-2019-9-5-327-347.

Sevostyanova EV, Nikolaev YA, Mitrofanov IM, Polyakov VY. Polymorbidity in hypertensive patients [in Russian]. Arterial’naja gipertenzija [Arterial Hypertension]. 2019;25(2):200-208. DOI: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2019-25-2-200-208.

Solovey SP. Problems of stratification of cardiovascular risk and its reduction in the framework of primary prevention [in Russian]. Medicinskie novosti [Vedical news] [in Russian]. 2018;6:4-11.

Stepurko T, Semigina T, Barska J, Tymoshevska V. Behavioral determinants of health (results of the national representative survey «Heath index. Ukraine») [in Ukrainian]. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu [Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism] [in Ukrainian]. 2019;1;102-124. DOI: https://doi.org/10.33287/11198.

Galyavich AS, Khairullin RN, Baleeva LV, Sluiter P et al. Risk factors of coronary artery disease in 27425 outpatients [in Russian]. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russian Journal of Cardiology] [in Russian]. 2019;24(6):23-26. DOI: http://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-6-23-26.

Chazova IE, Aksenova AV, Oschepkova EV. Clinical features of arterial hypertension in men and women (according to the National Registry of Arterial Hypertension) [in Russian]. Terapevticheskij arhiv [Therapeutic Archive] [in Russian]. 2019;91(1):4-12. DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2019.01.000021.

Chumakova GA., Kuznetsova ТYu, Druzhilov МА, Veselovskaya NG. Visceral adiposity as a global factor of cardiovascular risk [in Russian]. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russian Journal of Cardiology] [in Russian]. 2018;23(5):7-14. DOI: http://doi.org/10.15829/1560-4071-2018-5-7-14.

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019;140, N 11. e596-e646. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000678.

Badimon L, Bugiardini R, Cenko E et al. Position paper of the European Society of Cardiology-working group of coronary pathophysiology and microcirculation: obesity and heart disease. Eur Heart J. 2017;38:1951-1958. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx181.

Ballantyne CM, Raichlen JS, Nicholls SJ et al. Effect of rosuvastatin therapy on coronary artery stenoses assessed by quantitative coronary angiography. a study to evaluate the effect of rosuvastatin on intravascular ultrasound-derived coronary atheroma burden. Circulation. 2008;117(19):2458-2466. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.773747.

Björnsson E, Jacobsen EI, Kalaitzakis E. Hepatotoxicity associated with statins: reports of idiosyncratic liver injury post-marketing. Journal of Hepatology. 2012;56(2):374-380. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2011.07.023.

Boekholdt SM, Hovingh GK, Mora S et al. Very low levels of atherogenic lipoproteins and the risk for cardiovascular events: a meta-analysis of statin trials. Journal of the American College of Cardiology. 2014;64(5):485-494. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.02.615.

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration; Baigent C, Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-1681. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (10)61350-5.

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration; Fulcher J, O’Connell R, Voysey M et al. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. Lancet. 2015;385(9976):1397-1405. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (14)61368-4.

Clarke AT, Johnson PC, Hall GC et al. High dose atorvastatin associated with increased risk of significant hepatotoxicity in comparison to simvastatin in UK GPRD Cohort. PLoS One. 2016;11, N 3. e0151587. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151587.

Crouse JR. 3rd, Raichlen JS, Riley WA et al. Effect of rosuvastatin on progression of carotid intima-media thickness in low-risk individuals with subclinical atherosclerosis: the METEOR trial. JAMA. 2007;297(12):1344-1353. doi: https://doi.org/10.1001/jama.297.12.1344.

Dansinger ML, Williams PT, Superko HR, Schaefer EJ. The importance of cholesterol follow-up testing under current statin treatment guidelines. Preventive Medicine. 2019;121:150-157. doi: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.02.003.

Fung V, Graetz I, Reed M, Jaffe MG. Patient-reported adherence to statin therapy, barriers to adherence, and perceptions of cardiovascular risk. PLoS ONE. 2018;13, N 2. e0191817. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191817.

Gottwald‐Hostalek U, Sun N, Barho C, Hildemann S. Management of hypertension with a fixed‐dose (single‐pill) combination of bisoprolol and amlodipine. Clinical Pharmacology in Drug Development. 2017;6:9-18. doi: https://doi.org/10.1002/cpdd.309.

Guan Z.‐W., Wu K.‐R., Li R et al. Pharmacogenetics of statins treatment: Efficacy and safety. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2019;44(6):858-867. doi: https://doi.org/10.1111/jcpt.13025.

Guidance for industry. Drug-induced liver injury: premarketing clinical evaluation / U. S. Department of Health and Human Services; Food and Drug Administration; Center for Drug Evaluation and Research (CDER); Center for Biologics Evaluation and Research (CBER). 2009. URL: https://www.fda.gov/media/116737/download.

Gupta A, Mackay J, Whitehouse A et al. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. The Lancet. 2018;392, N 10153. P1127-1137. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (18)31776-8.

Gupta A, Thompson D, Whitehouse A et al. Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial — Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. The Lancet. 2017;389(10088):2473-2481. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (17)31075-9.

Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebocontrolled trial. The Lancet. 2002;360(9326):7-22. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (02)09327-3.

Herttua K, Martikainen P, Batty GD, Kivimäki M. Poor adherence to statin and antihypertensive therapies as risk factors for fatal stroke. Journal of the American College of Cardiology. 2016;76(13):1507-1515. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.01.044.

Jellinger PS, Handelsman Y, Rosenblit P et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology guidelines for management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease. Endocrine Practice. 2017;23, Suppl. 2:1-87. doi: https://doi.org/10.4158/EP171764.APPGL.

Jones PH, Davidson MH, Stein EA et al. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR Trial). The American Journal of Cardiology. 2003;92(2):152-160. doi: https://doi.org/10.1016/s0002-9149 (03)00530-7.

Khan S, Holbrook A, Shah BR. Does Googling lead to statin intolerance?. International Journal of Cardiology. 2018;262:25-27. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.085.

Kim S, Ko J.-W., Kim J.-R. Pharmacokinetic and safety profiles of a fixed-dose combination of amlodipine, valsartan, and atorvastatin: a 3-period replicate crossover study. Clinical Pharmacology in Drug Development. 2019. Ahead of print. doi: https://doi.org/10.1002/cpdd.727.

Lee J, Pedley A, Hoffmann U et al. Association of changes in abdominal fat quantity and quality with incident cardiovascular disease risk factors. J Am Coll Cardiol. 2016;68(14):1509-1521. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.06.067.

Lonn EM, Bosch J, López-Jaramillo P et al. Blood-pressure lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2016;374:2009-2020. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1600175.

Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455.

Mach F, Ray KK, Wiklund O.A et al. Adverse effects of statin therapy: perception vs. the evidence — focus on glucose homeostasis, cognitive, renal and hepatic function, haemorrhagic stroke and cataract. Eur Heart J. 2018;39(27):2526-2539. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy182.

Nicholls SJ, Ballantyne C, Barter P et al. Regression of coronary atheroma volume in patients receiving high dose statin therapy: analysis of the SATURN study. Journal of the American College of Cardiology. 2012;59, N 13. E1502. doi: https://doi.org/10.1016/S0735-1097 (12)61503-4.

Pedersen TR, Kjekshus J, Berg K et al. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994;344(8934):1383-1389. URL: https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/pdfs/issue-10000/4s-statins.pdf.

Ray KK, Cannon CP, McCabe CH et al. Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. Journal of the American College of Cardiology. 2005. Vol. 46(8):1405-1410. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2005.03.077.

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. The New England Journal of Medicine. 2008;359(21):2195-2207. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa0807646.

Ruiz-Iruela C, Padro-Miquel A, Pinto-Sala X et al. KIF6 gene as a pharmacogenetic marker for lipid-lowering effect in statin treatment. PLoSONE. 2018;13, N 10. e0205430. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205430.

Schuster H. The GALAXY Program: an update on studies investigating efficacy and tolerability of rosuvastatin for reducing cardiovascular risk. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 2007;5(2):177-193. doi: https://doi.org/10.1586/14779072.5.2.177.

Seong SJ, Ohk B, Kang WY et al. Pharmacokinetic drug interactions between amlodipine, valsartan, and rosuvastatin in healthy volunteers. Advances in Therapy. 2019;36(7):1642-1656. doi: https://doi.org/10.1007/s12325-019-00976-9.

Sørensen AL, Hasselbalch HC, Nielsen CH et al. Statin treatment, oxidative stress and inflammation in a Danish population. Redox Biology. 2019;21. 101088. doi: https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.101088.

Spannella F, Giulietti F, Di Pentima C et al. Overweight/obese hypertensives evaluated by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring have a «double-trouble» atherogenic lipid profile. Journal of Hypertension. 2019;Vol 37, Suppl. 1:e268. doi: https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000573420.37435.e6.

Stroes ES, Thompson PD, Corsini A et al. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy — European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J. 2015;36(17):1012-1022. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv043.

The LIPID Study Group. Long-term effectiveness and safety of pravastatin in 9014 patients with coronary heart disease and average cholesterol concentrations: the LIPID trial follow-up. The Lancet. 2002;359(9315):1379-1387. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (02)08351-4.

Underhill HR, Yuan C, Zhao X.-Q. et al. Effect of rosuvastatin therapy on carotid plaque morphology and composition in moderately hypercholesterolemic patients: A high-resolution magnetic resonance imaging trial. American Heart Journal. 2008;155(3):584.e1-584.e8 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2007.11.018.

Van Dam AD, Boon MR, Berbée JF.P. et al. Targeting white, brown and perivascular adipose tissue in atherosclerosis development. European Journal of Pharmacology. 2017;816:82-92, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.03.051.

Vecchie A, Dallegri F, Carbone F et al. Obesity phenotypes and their paradoxical association with cardiovascular diseases. Eur J Intern Med. 2018;48:6-17. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejim.2017.10.020.

Ward NC, Watts GF, Eckel RH. Statin toxicity mechanistic insights and clinical implications. Circulation Research. 2019;124(2):328-350. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312782.

West of Scotland Coronary Prevention Group. West of Scotland Coronary Prevention Study: identification of high-risk groups and comparison with other cardiovascular intervention trials. The Lancet. 1996;348(9038):1339-1342. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (96)04292-4.

Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL. 2nd, Reed BN et al. Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016;134(21):e468-495. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000456.

Williams B, Mancia G, Spiering W et al. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Yusuf S, Bosch J, Dagenais G et al. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2016;374:2021-2031. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1600176.

Yusuf S, Lonn E, Pais P et al. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2016;374:2032-2043. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1600177.

Zhou Q, Liao JK. Pleiotropic effects of statins. Basic research and clinical perspectives. Circulation Journal. 2010;74(5):818-826. doi: https://doi.org/10.1253/circj.cj-10-0110.

Zinellu A, Paliogiannis P, Usai MF et al. Effect of statin treatment on circulating malondialdehyde concentrations: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic Advances in Chronic Disease. 2019;10:1-15. doi: https://doi.org/10.1177/2040622319862714.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження