Ефективність диференційованого підходу при виборі подвійної антитромбоцитарної терапії залежно від поліморфізму G634C гена ВЕФР-A при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST

Автор(и)

  • M. P.  Kopytsya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • I. N.  Kutya ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • Ja. V.  Hіlova ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • J. V.  Rodionova ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine
  • L. L.  Petenyeva ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2020-4-16

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, поліморфізм G634C гена ВЕФР­A (rs 2010963), васкулоендотеліальний фактор росту А.

Анотація

Мета — оцінити ефективність диференційованого підходу при виборі подвійної антитромбоцитарної терапії залежно від поліморфізму G634C (rs 2010963) гена васкулоендотеліального фактора росту А при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST.
Матеріали та методи. У дослідження було залучено 135 пацієнтів. Групу конт­ролю утворили 30 практично здорових осіб. Первинне черезшкірне коронарне втручання з використанням bare-metal coronary stent проведено 109 пацієнтам, 26 попередньо виконано системний тромболізис. Усім хворим відновлено коронарний кровоток на рівні ТІМІ ІІІ. Вміст васкулоендотеліального фактора росту А (ВЕФР-А) визначали у першу добу захворювання та через 6 міс імуноферментним методом. Хворих розподілили на дві групи залежно від призначеної подвійної антитромбоцитарної терапії: ацетилсаліцилова кислота в дозі 100 мг один раз на добу та клопідогрель у дозі 75 мг один раз на добу або тикагрелор у дозі 90 мг двічі на добу. Через 6 міс спостереження оцінювали комбіновану кінцеву точку (серцево-судинна смерть, повторний інфаркт міокарда, виникнення/прогресування серцевої недостатності, яка потребувала госпіталізації).
Результати. Виділено дві групи залежно від поліморфізму G634C (rs 2010963) гена ВЕФР-А: 1-ша група (n = 70) — GG, 2-га група (n = 65) — GС+СС. Хворі з поліморфізмом GC+CC частіше досягали комбінованої кінцевої точки, ніж особи з генотипом GG, — відповідно 20 (30 %) і 9 (12,8 %) пацієнтів (р = 0,005). Серед пацієнтів з генотипом GG, які отримували тикагрелор, кількість несприятливих подій становила 4 (10,8 %), а серед тих, котрі приймали клопідогрель, — 5 (15,2 %), статистично значущої різниці не виявлено (р = 0,588). У групі генотипів GC+CC серед пацієнтів, які отримували тикагрелор, зафіксовано статистично значущо менше кінцевих точок, ніж серед осіб, які приймали клопідогрель, — 6 (15,4 %) та 14 (51,8 %) відповідно (р = 0,005).
Висновки. Проведення подвійної антитромбоцитарної терапії протягом 6 міс з використанням тикагрелору в групі з поліморфізмом GC+CC знизило розвиток несприятливих серцево-судинних подій з 51,8 % до 15,4 % (р = 0,002). Не встановлено відмінностей у впливі тикагрелору порівняно з клопідогрелем на виникнення несприятливих подій у носіїв алеля GG поліморфного G634C (rs 2010963) гена ВЕФР-А.

Біографії авторів

M. P.  Kopytsya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

М. П. Копиця


I. N.  Kutya, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

І. М. Кутя

Ja. V.  Hіlova, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Я. В. Гільова

J. V.  Rodionova, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Ю. В. Родіонова

L. L.  Petenyeva, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Л. Л. Петеньова

Посилання

Unified clinical protocols of emergency, primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) care and medical rehabilitation «Acute coronary syndrome with ST­segment elevation» Order, 455 Ukr. (2014). (in Ukrainian).

Bao P., Kodra A., Tomic­Canic M. et al. The role of vascular endothelial growth factor in wound healing // J. Surg. Res. — 2009. — 153. — P. 347 — 358. https://doi.org/10.1016/j.jss.2008.04.023. Epub 2008 May 12.

Cesari F., Marcucci R., Gori A. M. et al. Reticulated platelets predict cardiovascular death in acute coronary syndrome patients. Insights from the AMI­Florence 2 Study // Thromb. Haemost. — 2013 May;109 (5). — P. 846 — 853. https://doi.org/ 10.1160/TH12­09­0709. Epub 2013 Mar 14.

Chen Z. M., Jiang L. X., Chen Y. P. et al., COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group. Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo­controlled trial // Lancet. — 2005. — 366. — P. 1607 — 1621. https://doi.org/10.1016/S0140­6736 (05)67660­X.

Cochain C., Channon K. M., Silvestre J. S. Angiogenesis in the infarcted myocardium // Antioxid Redox Signal. 2013. — 18. — P. 1100 — 1113. https://doi/org/10.1089/ars.2012.4849.

Dong J., Xu M., Zhang W., Che X. Effects of Sevoflurane pretreatment on myocardial ischemia­reperfusion injury through the Akt/Hypoxia­Inducible Factor 1­alpha (HIF­1)/Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) signaling pathway // Med. Sci. Monit. — 2019. — 25. — P. 3100 — 3107. https://doi:org/10.12659/MSM.914265.

Douvaras P., Antonatos D. G., Kekou K. et al. Association of VEGF gene polymorphisms with the development of heart failure in patients after myocardial infarction // Cardiology. — 2009. — 114 (1). — P. 11 — 18. https://doi/org/10.1159/000209264.

Ferraro B., Leoni G., Hinkel R. et al. Pro­angiogenic macrophage phenotype to promote myocardial repair // J. Am. Coll. Cardiol. — 2019. — 73 (23). — P. 2990 — 3002. https://doi: org/10.1016/j.jacc.2019.03.503.

Frossard M., Fuchs I., Leitner J. M. et al. Platelet function predicts myocardial damage in patients with acute myocardial infarction. Circulation. 2004 Sep 14. — 110 (11). — P. 1392 — 1397. Epub 2004 Aug 16. PMID:15313953. https://doi: org/10.1161/01.CIR.0000141575.92958.9C.

Garcia R., Bouleti C., Sirol M. et al. VEGF­A plasma levels are associated with microvascular obstruction in patients with ST­segment elevation myocardial infarction // Int. J. Cardiol. — 2019. — 291. — P. 19 — 24. https://doi: org./10.1016/j.ijcard.2019.02.067.

Giezen van JJ, Sidaway J., Glaves P., Kirk I., Björkman JA. Ticagrelor inhibits adenosine uptake in vitro and enhances adenosine­mediated hyperemia responses in a canine model // J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther. — 2012 Jun;17 (2). — P. 164 — 172. https://doi: org./10.1177/1074248411410883. Epub 2011 Jun 22.

Grąbczewska Z., Dębski R., Góralczyk K. et al. Associations between selected angiographic parameters and the number of CD34+ cells and plasma levels of vascular endothelial growth factor and angiogenin in patients with ST­segment elevation myocardial infarction. Pol Arch Med Wewn. 2015. — 125 (3). — P. 132 — 140. https://doi: org./10.20452/pamw.2703.

Habboubi Al H.H., Sater M. S., Almawi A. W., Al­Khateeb G.M., Almawi WY. Contribution of VEGF polymorphisms to variation in VEGF serum levels in a healthy population // Eur. Cytokine Netw. — 2011. — 22. — P. 154 — 158. https://doi: org./10.1684/ecn.2011.0289.

Hueso L., Rios­Navarro C., Ruiz­Sauri A. et al. Dynamics and implications of circulating anti­angiogenic VEGF­A165b isoform in patients with ST­elevation myocardial infarction // Sci. Rep. 2017. — 7 (1). — P. 9962. https://doi: org./10.1038/s41598­017­10505­9.

Husted S., Storey R. F., Harrington R. A., Emanuelsson H., Cannon CP. Changes in inflammatory biomarkers in patients treated with ticagrelor or clopidogrel // Clin. Cardiol. — 2010. — Apr;33 (4). — P. 206 — 212. https://doi: org./10.1002/clc.20732.

Ibrahim H., Nadipalli S., DeLao T., Guthikonda S., Kleiman NS. Immature platelet fraction (IPF) determined with an automated method predicts clopidogrel hyporesponsiveness // J. Thromb. Thrombolysis. — 2012. — 33 (2). — P. 137 — 142. https://doi: org./ 10.1007/s11239­011­0665­7.

Ibrahim H., Schutt R. C., Hannawi B. et al. Association of immature platelets with adverse cardiovascular outcomes // J. Am. Coll. Cardiol. — 2014. — Nov 18 — 25. — 64 (20). — P. 2122 — 2129. https://doi: org./ 10.1016/j.jacc.2014.06.1210. Epub 2014 Nov 10.

Kim B. H., Ko Y. G., Her A. Y. et al. Serial plasma levels of angiogenic factors in patients with ST­segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention // Korean Circ J. — 2012. — 42 (7). — P. 464 — 470. https://doi: org./ 10.4070/kcj.2012.42.7.464.

Korybalska K., Ruykovski R., Luczak J. et al. The role of purinergic p2y12 receptor blockers on the angiogenic properties of endothelial cells: an in vitro study // Journal of Physiology and Pharmacology. — 2018. — 69. — P. 4. https://doi: org./10.26402/jpp.2018.4.06.

Lei Li, Yongquan Pan, Dongming Zhang. Association of Genetic Polymorphisms on Vascular Endothelial Growth Factor and its Receptor Genes with Susceptibility to Coronary Heart Disease // Med. Sci. Monit. — 2016. — № 22. — р 31 — 40. https://doi: org./ 10.12659/MSM.895163.

Lemos de JA, Antman E. M., Gibson C. M. et al. Abciximab improves both epicardial flow and myocardial reperfusion in ST­elevation myocardial infarction. Observations from the TIMI 14 trial // Circulation. — 2000. — Jan 25. — 101 (3). — P. 239 — 243. PMID: 0645918. https://doi: org./ 10.1161/01.cir.101.3.239.

Liu K. L., Lin S. M., Chang C. H., Chen Y. C., Chu PH. Plasma angiopoietin­1 level, left ventricular ejection fraction, and multivessel disease predict development of 1­year major adverse cardiovascular events in patients with acute ST elevation myocardial infarction — a pilot study // Int. J. Cardiol. — 2015. — 182. — P. 155 — 160. https://doi: org./ 10.1016/j.ijcard.2014.12.172.

Matsudaira K., Maeda R. et al. Impact of Low Levels of Vascular Endothelial Growth Factor After Myocardial Infarction on 6­Month Clinical Outcome // Circulation Journal.. — 2012. — 7. — P. 1509 — 1516.

Matthias K., Iliev L., Bruno V. et al. Platelet turnover predicts outcome after coronary intervention // Thromb. Haemost. — 2017. — May 8. — 117 (5). — P. 923 — 933. https://doi: org./ 10.1160/TH16­10­0785.

Meer Vander Р., De Boer R.A., White H. L. et al. The VEGF + 405 CC promoter polymorphism is associated with an impaired prognosis in patients with chronic heart failure: a MERIT­HF substudy //. J Card Fail. — 2005. — 11 (4). — P. 279 — 284. PMID: 15880336. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2004.11.006.

Niu J., Han X., Qi H. et al. Correlation between vascular endothelial growth factor and long­term prognosis in patients with acute myocardial infarction // Experimental and Therapeutic Medicine. — 2016. — 12 (1). — P. 475 — 479. https://doi.org/10.3892/etm.2016.3286.

Nylander S., Schulz R. Effects of P2Y12 receptor antagonists beyond platelet inhibition­comparison of ticagrelor with thienopyridines // Br. J. Pharmacol. — 2016 Apr;173 (7). — P. 1163 — 1178. https://doi.org/10.1111/bph.13429. Epub 2016 Feb 24.

Petrovic D., Verhovec R., Globocnik Petrovic M. et al. Association of vascular endothelial growth factor gene polymorphism with myocardial infarction in patients with type 2 diabetes // Cardiology. — 2007. — 107 (4). — P. 291 — 295. https://doi.org/10.1159/000099064.

Ponikowski P., Voors A. A., Anker S. D. et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC // Eur. J. Heart Fail. — 2016. — 18. — P. 891 — 975. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128.

Ramos C., Napoleão P., Selas M. et al. Prognostic value of VEGF in patients submitted to percutaneous coronary intervention/2014 Jul 7. https://doi.org/ 10.1155/2014/135357.

Samira Kalayi Nia, Shayan Ziaee, Mohammad Ali Boroumand. et al. The impact of vascular endothelial growth factor + 405 C/G polymorphism on long­term outcome and severity of coronary artery disease. J Clin Lab Anal/2016. https://doi.org/10.1002/jcla.22066.

Sato A., Yoshihisa A., Yokokawa T. et al. The association between circulating anti­angiogenic isoform of vascular endothelial growth factor and clinical profiles in patients with peripheral artery disease // Int. J. Cardiol. — 2016. — 207. — P. 368 — 369. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.01.189.

Shryock J. C., Snowdy S., Baraldi P. G. et al. A2A­adenosine receptor reserve for coronary vasodilation // Circulation. — 1998 Aug 18. — 98 (7). — P. 711 — 718. https://doi.org/10.1161/01.cir.98.7.711. PMID: 9715864.

Thygesen K., Alpert J. S., Jaffe A. S., Chaitman B. R., Bax J. J., Morrow D. A., White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018) // Eur. Heart J. — 2019. — Jan 14. — 40 (3). — P. 237 — 269. https://doi.org/ 10.1093/eurheartj/ehy462.

Wallentin L., Becker R. C., Budaj A. et al., for the PLATO Investigators. Ticagrelor versus Clopidogrel in patients with acute coronary syndromes // N. Engl. J. Med. — 2009. — 361. — P. 1045 — 1057. https://doi.org/ 10.1056/NEJMoa0904327.

Watson C. J., Webb N. J., Bottomley M. J., Brenchley PE. Identification of polymorphisms within the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene: correlation with variation in VEGF protein production // Cytokine. — 2000. — 12 (8). — P. 1232 — 1235. https://doi.org/ 10.1006/cyto.2000.0692.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension // Eur. Heart J. — 2018. — 39 (33). — P. 3021 — 3104. https://doi.org/ 10.1093/eurheartj/ehy339.

Xia Han, L. Liu, J. Niu, J. Yang, Z. Zhang. Association between VEGF polymorphisms (936c/t, ­460t/c and ­634g/c) with haplotypes and coronary heart disease susceptibility // Int. J. Clin. Exp. Pathol. — 2015. — 8 (1). — P. 922 — 927. www.ijcep.com /ISSN:1936 — 2625/IJCEP0003870.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження