DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2020-3-46

Цукровий діабет 2 типу: положення європейських протоколів щодо лікування і співпраці з пацієнтом у первинній медичній практиці

L. S.  Babinets

Анотація


Цукровий діабет (ЦД) є важливою проблемою для громадського здоров’я через високий рівень захворюваності та збільшення поширеності. Проаналізовано досвід медичної системи Хорватії та Словенії щодо організації лікувального процесу і співпраці з пацієнтом із ЦД 2 типу на основі клінічного протоколу первинної медичної допомоги та на прикладі клінічної ситуації.
Лікування пацієнтів із ЦД — це командна робота. Вона потребує узгодження дій багатьох зацікавлених сторін у системі охорони здоров’я. Сімейний лікар керує і координує догляд за пацієнтом, який перебуває у центрі комплексу цих заходів, з усіма його очікуваннями, бажаннями та уявленнями про хворобу та життя з нею. Ведення хворого на ЦД має відповідати таким рекомендаціям. Клінічна мета лікування хворих на ЦД — метаболічна регуляція та профілактика хронічних ускладнень. Мета, орієнтована на пацієнта, — його якість життя і задоволеність наданою допомогою. Тактику лікування ЦД обирають з урахуванням рівня глікемії та індивідуальних особливостей хворого. Важливим аспектом ведення пацієнта з ЦД є добре налагоджена співпраця з ним, а також розуміння пацієнтом, що запорукою дотримання призначень плану лікування є постійний обмін інформацією та обговорення з медичним працівником цілей лікування і догляду.
Оптимізація способу життя є найважливішим завданням для пацієнта з ЦД для того, щоб максимально знизити ризики прогресування хвороби і формування ускладнень. Регулярні й адекватно проведені заходи з ведення пацієнта з ЦД необхідні для його мотивації до змін і наполегливості в їх проведенні та вдосконаленні.

Ключові слова


цукровий діабет; немедикаментозне лікування; співпраця з пацієнтом; гіполіпідемічна терапія; гіпоглікемічні препарати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Petek D. Sladkorna bolezen tipa 2 [Diabetes Type 2]. Švab I, Rotar-Pavlič D Družinska medicina [Family Medicine]. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine [Association of Family Physicians], 2012:9-16 : 75-90.

Petek D. Ovire sodelovanja bolnikov pri zdravljenju [Barriers to patients’ participation in the treatment]. Med Razgl. 2012;41:321-327.

Gorter KJ, Wens J, Khunti K et al. The European EUCCLID pilot study on care and complications in an unselected sample of people with type 2 diabetes in primary care. Prim Care Diabetes. 2010;N 4:17-23.

Katić M, Švab I. Family medicine. Zagreb: Medicinska naklada, 2017:53-68.

Vrca Botica M. Rano otkrivanje šećerne bolesti tipa 2 u obiteljskoj medicini [Early detection of diabetes type 2 in family medicine]. Vrca Botica M, Pavlić Renar I eds Šećerna bolest u odraslih [Diabetes in Adults]. Zagreb: Školska knjiga, 2012:30-39.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020