DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-4-28

Динамічні зміни метаболічних показників під впливом комбінованої терапії у хворих на гіпертонічну хворобу, що протікає на тлі супутнього цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу

V.D. Nemtsova, V.V. Zlatkina, I.A. Ilchenko

Анотація


Мета роботи — дослідити динамічні зміни стану вуглеводного, ліпідного обмінів та профілю артеріального тиску (АТ) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) у комбінації з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та субклінічним гіпотиреозом (СГ), а також визначити ефективність комбінованої терапії на підставі цих змін.
Матеріали та методи. Було обстежено пацієнтів із ГХ та ЦД 2 типу (n = 98), яких розподілили на дві групи за наявністю чи відсутністю в них супутнього СГ. Групу порівняння (n = 45) та контрольну групу (здорові) (n = 12) склали особи, максимально порівнянні за віком і статтю щодо обстежуваних груп. Досліджено стан метаболізму, гемодинаміки та антропометричних показників у базальних умовах та після 12 міс лікування комбінацією антигіпертензивних препаратів периндоприлу/індапаміду/амлодипіну в індивідуально підібраних дозах. Група з наявністю СГ додатково отримувала левотироксин.
Результати та обговорення. Через 1 рік лікування виявлено суттєве покращення стану ліпідного та вуглеводного обмінів, стабілізацію рівнів АТ у 76 % пацієнтів із ГХ та ЦД 2 типу та у 69 % пацієнтів із СГ.
Висновки. У хворих при поєднанному перебігу ГХ, ЦД 2 типу та СГ спостерігаються більш виражені порушення з боку вуглеводного та ліпідного обміну при порівнянні з аналогічними показниками при поєднанні лише ГХ та ЦД 2 типу без порушень функції ЩЗ, що демонструє більш виражені метаболічні зміни та може свідчити про підвищення кардіоваскулярного ризику. Лікування хворих на ГХ із супутнім ЦД 2 типу, як із СГ, так і без нього, зазначеною комбінацією є ефективним та сприяє досягненню цільових рівнів АТ, стабілізації показників вуглеводного обміну, зменшенню проявів дисліпідемії. Додавання до терапії левотироксину пацієнтам з мультиморбідною патологією (ГХ, ЦД та СГ) сприяє, в цілому, зниженню розвитку серцево-судинних ускладнень.

Ключові слова


артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 2 типу; субклінічний гіпотиреоз; комбінована антигіпертензивна терапія; левотироксин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Belovol AN, Shkolnik VV, Fadeyenko GD, Tveretinov AB. Giper­tonicheskaya bolezn i ozhireniye. Ternopol. TGMU, 2013:344.

Drozdova VM, Chernyishev AV. Effektivnost primeneniya yodobromnyih vann v kompleksnom sanatorno­kurortnom lechenii patsientov s subklinicheskim gipotireozom. Sovremennyie voprosyi biomeditsinyi (Rus). 2018;2:69­90.

Pankiv V, Yuzvenko T. Vzayemozvyazok subklinichnoyi dysfunkciyi shhytopodibnoyi zalozy i metabolichnogo syndromu. Klinichna endokrynologiya ta endokrynna xirurgiya (Ukr). 2017; 2(58):39­43. doi:10.24026/1818­1384.2(58).2017.105577.

Petunina NA, Altshuler NE. Sravnitelnyiy analiz urovney adiponektina, leptina, rezistina, pokazateley lipidnogo obmena i insulinorezistentnosti pri subklinicheskom gipotireoze v zavisimosti ot nalichiya/otsutstviya zamestitelnoy terapii levotiroksinom. Endokrinologiya: Novosti. Mneniya. Obuchenie (Rus). 2013;2. https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy­analiz­urovney­adiponektina­leptina­rezistina­pokazateley­lipidnogo­obmena­i­insulinorezistentnosti­pri­subklinicheskom.

Rekomendaciyi Yevropejskogo tovarystva kardiologiv (European Society of Cardiology, ESC) i Yevropejskogo tovarystva gipertenziyi (European Society of Hypertension, ESH) z likuvannya arterialnoyi gipertenziyi 2018 r. / per. z anglyu O. Sirenko; nauk. redaktor perekladu Yu Sirenko (Ukr). K.: Vydavecz Zaslavskyj OYu;2019:202.

Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoyi ta vtorynnoyi (specializovanoyi) medychnoyi dopomogy czukrovyj diabet 2 typu: Nakaz MOZ vid 21 grudnya 2012 roku N 11182012 (Ukr). http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2012_1118/2012_1118YKPMDpdf.

Shermahanova MO. Subklinicheskiy gipotireoz v praktike terapevta. Vestnik KazNMU (Rus). 2013;2:293­295.

Ábrahám G, Dézsi CA. The Antihypertensive Efficacy of the Triple Fixed Combination of Perindopril, Indapamide, and Amlodipine: The Results of the PETRA. Study Adv Ther. 2017;34(7):1753­1763. doi:10.1007/s12325­017­0572­1.

Chalmers J, Arima H, Woodward M, et al. Effects of combination of perindopril, indapamide, and calcium channel blockers in patients with type 2 diabetes mellitus: resultsfrom the Action In Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) trial. Hypertension. 2014;63(2): 259­264. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02252.

Cojić M, Cvejanov­Kezunović L. Subclinical Hypothyroidism — Whether and When To Start Treatment? Open Access Maced J Med Sci. 2017;5(7):1042­1046. doi:10.3889/oamjms.2017.195.

de Jong NW, Baljet GM. Use of T4, T4+T3, and T3 in the Dutch population. Eur Thyroid J. 2012;1(2):135­136. doi:10.1159/000339449.

Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta­analysis. Lancet. 2016;387(10022):957­967. doi:10.1016/S 0140­6736(15)01225­8.

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. Task Force Members. 2013 ESH/ESC. Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31(7):1281­357. doi:10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

Mourad JJ, Amodeo C, de Champvallins M. Blood pressure­lowering efficacy and safety of perindopril/indapamide/amlodipine single­pill combination in patients with uncontrolled essential hypertension: a multicenter, randomized, double­blind, controlled trial. J Hypertens. 2017;35(7):1481­1495. doi:10.1097/HJH.0000000000001359.

Nemtsova V, Bilovol O, Shalimova A. Vascular endothelial growth factor as a marker of endothelial dysfunction in poly­ and comorbidity: focus on hypertension, type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism. Arterial Hypertension. 2019;23(2):98­104. doi:10.5603/AH.a2019.0006.

Taylor PN, Iqbal A, Minassian C, Sayers A, Draman MS, Greenwood R, et al. Failing threshold for treatment of borderline elevated thyrotropin levels — balancing benefits and risks: evidence from a large community­based study. JAMA Intern Med. 2014;174(1):32­39. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.11312.

Wiersinga WM. Guidance in Subclinical Hyperthyroidism and Subclinical Hypothyroidism: Are We Making Progress? Eur Thyroid J. 2015;4(3):143­148. doi:10.1159/000438909.

Zhao T, Chen B, Zhou Y, Wang X, Zhang Y, Wang H, Shan Z. Effect of levothyroxine on the progression of carotid intima­media thickness in subclinical hypothyroidism patients: a meta­analysis. BMJ Open. 2017;7(10):e016053. doi:10.1136/bmjopen 2017­016053.

Zlatkina V, Karaya О, Yarmish N, et al. Trigger mechanisms in insulin resistance and diabetes mellitus development. Vessel Plus. 2019;3:7. doi:10.20517/2574­1209.2019.03.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020