Характеристика взаємозв’язків лабораторно-діагностичних ознак метаболічного синдрому

Автор(и)

  • M.B. Shcherbynina Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  • V.M. Hladun Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  • A.M. Bondar КЗ «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської Ради, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2019-4-13

Ключові слова:

метаболічний синдром, гіперглікемія, гіпопротеїнемія, гіпертригліцеридемія, гіперкальціємія

Анотація

Мета роботи — вивчити залежність змін при метаболічному синдромі (МС) вміс­ту в крові показників обміну білків, ліпідів та кальцію (Са) від рівня глюкози.
Матеріали та методи. Опрацьовано 183 зразки крові людей з клінічними ознаками МС. Усі особи здали свою кров для проведення лабораторних досліджень. Аналіз проведений шляхом випадкової вибірки без урахування розподілу за статтю та віком. Біохімічні тести здійснено фотометричним методом. Було відібрано результати таких показників крові: глюкоза, загальний білок, С-реактивний білок (С-РБ), загальний холестерин, тригліцериди (ТГ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Са, аланінтрансфераза (АЛТ) та аспартаттрансфераза (АСТ). Результати оброблені статистично з використанням пакетів програмного забезпечення Excel та SPSS (версія 19.0).
Результати та обговорення. У 50,3 % (n = 92) обстежених був підвищений рівень глюкози. Порушення білкового обміну знайшло своє відображення у зниженні рівня загального білка, що виявлено у 21,9 % (n = 40) випадків, а також зростанні вмісту С-РБ (32,9 %; n = 60). При оцінці ліпідного обміну встановлено, що збільшення кількості загального холестерину спостерігалось лише у 25,7 % випадків (n = 47). У той же час концентрація його фракцій (ТГ, ЛПВЩ) зазнала більш суттєвих змін: у третини пацієнтів (34,1 %; n = 63) були підвищені ТГ, проте концентрація ЛПВЩ, навпаки, знизилась у 36,1 % обстежуваних (n = 66). На такі метаболічні зміни кількісним підвищенням відреагував Са (50,5 %; n = 93). Змінені значення АЛТ та АСТ вважалися характеристиками стану печінки та були вищими за нормальну межу у 36,5 % (n = 67) та 39,9 % (n = 73) випадків відповідно.
Висновки. Встановлено тенденцію щодо зв’язку гіперглікемії з гіпопротеїнемією, особливо при концентрації глюкози від 5,6 до 10 ммоль/л (r = 0,44; р < 0,05). Виявлено, що гіперглікемія тісно пов’язана з гіпертригліцеридемією (r = 0,42; р < 0,05) та гіперкальціємією (r = 0,63; р < 0,05). Отримані дані можуть стати важливим кроком у подальшому пошуку біомаркерів як прогностичного та терапевтичного інструменту при МС.

Біографії авторів

M.B. Shcherbynina, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

М.Б. Щербиніна


V.M. Hladun, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В.М. Гладун

A.M. Bondar, КЗ «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської Ради

А.М. Бондар

Посилання

Alvarez-­Perez FJ, Castelo­-Branco M, Alvarez­-Sabin J. Album in level and stroke. Potential association between lower album in level and cardioembolica etiology. Int J Neurosci. 2011;121(1):25­32.

Asemi Z, Foroozanfard F, Hashemi T. et al. Calcium plus vitamin D supplementation affects glucose metabolism and lipid concentrations in overweight and obese vitamin D deficient women with polycystic ovary syndrome. Clin Nutr. 2015;34:586­592. doi:10.1016/j.clnu.2014.09.015.

Bonamichi BS, Parente EB, Campos AC, et al. Hyper glycemia effect on coronary disease in patients with metabolic syndrome evaluated by intracoronary ultrasonography. PLoSOne. 2017;12(2):e0171733. doi:10.1371/journal.pone.0171733.

Christian K Roberts, Andrea L Hevener, R James Barnard. Metabolic Syndrome and Insulin Resistance: Underlying Causes and Modification by Exercise Training. Compr Physiol. 2013;3(1):1­58.

Clark JM, Brancati FL, Diehl AM. The prevalence and etiology of elevated aminotransferase levels in the United States. Am J Gastroenterol. 2003;98:960­967.

Gluvic Z, Zaric B, Resanovic I, et al. Link between Metabolic Syndrome and Insulin Resistance. Curr Vasc Pharmacol. 2017;15(1):30­39.

Kim NH, Seo JA, Cho H, et al. Risk of the Development of Diabetes and Cardiovascular Disease in Metabolically Heal thy Obese People: The Korean Genome and Epidemiology Study //Medicine (Baltimore). 2016;95(15):e3384. doi:10.1097/MD.0000000000003384.

Lin Y, Zhou J, Cao L, et al. Serum calcium is a novel parameter to assess metabolic syndrome in endometrial carcinoma. J Gynecol Oncol. 2019;30(1):e12. doi:10.3802/jgo.2019.30.e12.

Lopez­Candales A, Hernandez BP, Hernandez­Suarez DF. Linking chronic inflammation with cardiovascular disease: From normal aging to the metabolic syndrome. J Nat Sci. 2017;3:e341.

Ma K, Jin X, Liang X, et al. Inflammatory mediators involved in the progression of the metabolic syndrome. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28:388­394. doi:10.1002/dmrr.2291.

Mohammad Saklayen G. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr Hypertens Rep. 2018;20(2):12. doi:10.1007/s11906­018­0812­z.

Pansuria M, Xi H, Li L, et al. Insulin resistance, metabolic stress, and atherosclerosis. Front Biosci Sch Ed. 2012;1(4):916­931.

Ren Z, Zhao A, Wang Y, et al. Association between Dietary Inflammatory Index, C­Reactive Protein and Metabolic Syndrome: A Cross­Sectional Study. Nutrients. 2018;10(7):831. doi:10.3390/nu10070831.

Sani A, Anas S, Mohammed N, Maryam I, Mohmmed T. Low admission serum albumin as prognostic determinant of 30­day case fatality and adverse functional outcome following acute ischemic stroke. Pan Afr Med J. 2013;14:53. doi:10.11604/pamj.2013.14.53.1941.

Sun G, Vasdev S, Martin G, et al. Altered calcium homeostasis is correlated with abnormalities of fasting serum glucose, insulin resistance, and ­cell function in the New foundland population. Diabetes. 2005;54:3336­3339.

William T Cefalu, George A Bray, Philip D Home, W Timothy Gar­vey. Advances in the Science, Treatment, and Prevention of the Di­­sease of Obesity: Reflections From a Diabetes Care Editors’ Expert Forum. Diabetes Care. 2015;38(8):1567­1582.

Yamaguchi T, Kanazawa I, Takaoka S, Sugimoto T. Serum calcium is positively correlated with fasting plasma glucose and insulin resistance, independent of parathyroid hormone, in male patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2011;60:1334­1339. doi:10.1016/j.metabol.2011.02.003.

Zhao X, Li X, Xu H, et al. Relationships between cardiometabolic disorders and obstructive sleep apnea: Implications for cardiovascular disease risk. J Clin Hypertens. (Greenwich). 2019;22.doi: 10.1111/jch.13473.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-11

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження