DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-2-63

Галектин-3 — новий біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

O. A. Oparin, A. S. Vnukova

Анотація


Мета роботи — вивчення ролі біомаркера хронічної серцевої недостатності (ХСН) галектину‑3 (Г‑3) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ).
Матеріали та методи. До дослідженні було залучено 100 пацієнтів. Першу групу склали 60 осіб (43 (71,7 %) чоловіки, 17 (28,3 %) жінок) у віці від 42 до 60 років (у середньому (53,79 ± 3,9) року) із ІХС та супутньою неерозивною формою ГЕРХ. Другу групу склали 40 осіб (28 (70 %) чоловіків, 12 (30 %) жінок) у віці від 39 до 60 років (у середньому (53,0 ± 4,6) року), хворих на ІХС без супутньої патології. Контролем слугували 20 практично здорових осіб того ж віку ((47 ± 6,1) року) і тієї ж статі (7 (35 %) чоловіків, 13 (65 %) жінок). Діагноз ІХС встановлено згідно МКХ‑10, Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної та третинної медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», Рекомендацій Європейського товариства кардіологів з лікування стенокардії (2013), а ГЕРХ — згідно МКХ‑10 та Рекомендацій Монреальського консенсусу (2006). Вимірювання АТ проводилося за методом Шипіоне Ріва-Роччі у модифікації Короткова тонометром Microlife BP AG1—20 (Швейцарія) після 10-хвилинного відпочинку в положенні сидячи або лежачи для встановлення цифр систолічного АТ. Для кількісного визначення людського Г‑3 імуноферментним аналізом був використаний набір «Галектин‑3» Bender MedSystems (Австрія). Усі отримані дані було внесено в електронну базу, статистичну обробку даних проводили методами варіаційної та непараметричної статистики медико-біологічного профілю за допомогою пакета статистичних програм Exсel for Windows, Statistika 6.0 і SPSS Statistics. Статистичну достовірність оцінювали за t-критерієм Стьюдента та t-критерієм Вілкоксона, різниця вважалась достовірною при p < 0,05.
Результати та обговорення. Отримані в ході дослідження дані свідчать про те, що рівень Г‑3 достовірно вищий у пацієнтів із стабільною стенокардією ІІІ ФК, порівняно з І та ІІ ФК. Також на рівень Г‑3 достовірно впливає стадія та ступінь гіпертонічної хвороби, про що свідчать показники обох груп дослідження. Достовірне збільшення рівня Г‑3 спостерігається у хворих на ХСН ІІА стадії, порівняно з пацієнтами із ХСН 0 та І стадії, що свідчить про більш виражену серцеву недостатність у цих пацієнтів, тоді як рівень Г‑3 у хворих на ХСН І стадії достовірно менший, ніж у хворих ІІ А стадії, але достовірно вищий, ніж у пацієнтів із ХСН 0 стадії в обох групах дослідження.
Висновки. Біомаркер Г‑3 доцільно використовувати для визначення серцевої недостатності як при захворюваннях серцево-судинної системи, так і при інших патологіях, які супроводжуються розвитком ХСН.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; галектин-3; хронічна серцева недостатність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ageev FT, Azizova AG. Galektin 3 - novyi biokhimicheskii marker serdechnoi nedostatochnosti. Cerdechnaya nedosta­tochnost'. 2011;12(2):108-114 (Rus.).

Dagkhar S. Prognosticheskoe znachenie urovnya galektina 3 u bol'nykh gipertroficheskoi kardiomiopatiei. Meditsina neotlozhnykh sostoyanii. 2017;1:151-158 (Rus.).

Maksimov ML i dr. Galektin 3 - novyi biomarker khronicheskoi serdechnoi nedostatochnosti. Atmosfera Novosti kardiologii. 2014;3 (Rus.).

Stabilna ishemichna hvoroba sercja [Internet]. Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoi, vtorynnoi (specializovanoi) ta tretynnoi (vysokospecializovanoi) medychnoi dopomogy. Nakaz MOZ. Ukrainy N 152 vid 2016 Berez. 2. Kyiv: Ministerstvo ohorony zdorovja Ukrainy; 2016 [cytovano 2018 Lystop. 2]. Dostupno na: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_152_IHS/2016_152_YKPMD_IHSpdf (Ukr.).

Celujko VJ, Matvijchuk NV, Kinoshenko KJu. Galektyn 3 u hvoryh na hronichnu sercevu nedostatnist'. Ukr kardiol zhurn. 2014;3:77-81 (Ukr.).

Calvier L, Miana M, Reboul P. et al. Galectin 3 mediates aldosterone-induced vascular fibrosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013;33(1):67-75. doi:10.1161/ATVBAHA.112.300569.

Chow SL, Maisel AS, Anand I, et al. Role of Biomarkers for the Prevention, Assessment, and Management of Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017;135(22):e1054-e1091. doi:10.1161/ CIR.0000000000000490.

Clementy N, Piver E, Bisson A, et al. Galectin 3 in Atrial Fibrillation: Mechanisms and Therapeutic Implications. Int J Mol Sci. 2018;19(4):E976. doi:10.3390/ijms19040976.

De Boer RA, van Veldhuisen DJ, Gansevoort RT, et al. The fibrosis marker galectin 3 and outcome in the general population. J Intern Med. 2012;272(1):55-64. doi:10.1111/j.1365-2796.2011.02476.x.

Dong R, Zhang M, Hu Q, et al. Galectin 3 as a novel biomarker for disease diagnosis and a target for therapy (Review). Int J Mol Med. 2018;41(2):599-614. doi:10.3892/ijmm.2017.3311.

Felipe de Oliveira FL, Gatto M, Bassi N, et al. Galectin 3 in autoimmunity and autoimmune diseases. Exp Biol Med. (Maywood). 2015;240(8):1019-1028. doi:10.1177/1535370215593826.

Frieling T, Bergdoldt G, Allescher HD, Riemann JF. Chest pain - not always the heart! Clinical impact of gastrointestinal diseases in non-cardiac chest pain. Z Gastroenterol. 2015;53(2):120-124.

Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders: causal or casual link? Cardiac and Gastrointestinal Disorders. 2016;00:1-9.

Meeusen JW, Johnson JN, Gray A, et al. Soluble ST2 and galectin 3 in pediatric patients without heart failure. Clin Biochem. 2015;48(18):1337-1340. doi: 10.1016/j.clinbiochem-2015.08.007.

Meyer A, Weithaeuser A, Steffens D, et al. Inhibition of platelet function with clopidogrel is associated with a reduction of inflammation in patients with peripheral artery disease. Cardiovasc Revasc Med. 2016;17(3):169-175. doi:10.1016/j.carrev.2016.01.010.

Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34(38):2949-3003. doi:10.1093/eurheartj/eht296.

Oparin A, Vnukova A. The Role of Endothelial Dysfunction in the Mechanism of Gastroesophageal Reflux Disease Development in Patients with Ischemic Heart Disease. Acta Сlin Croatica. 2017;56(4):635-639.

Park AM, Hagiwara S, Hsu DKet al. Gal 3 Plays an important role in innate immunity to gastric infection by helicobacter pylori. Infect Immun. 201624;84(4):1184-1193. doi:10.1128/IAI.01299-15.

Schindler EI, Szymanski JJ, Hock KG, et al. Short- and long-term biologic variability of galectin 3 and other cardiac biomarkers in patients with Stable heart failure and healthy adults. Clin Chem 2016;62(2):360-366. doi:10.1373/clinchem.2015.246553.

Sciacchitano S, Lavra L, Morgante A, et al. Galectin 3: One Molecule for an Alphabet of Diseases, from A to Z. Int J Mol Sci. 2018;19(2):E379. doi: 0.3390/ijms19020379.

Sharma UC, Pokharel S, van Brakel TJ, et al. Galectin 3 marks activated macrophages in failure-prone hypertrophied hearts and contributes to cardiac dysfunction. Circulation. 2004;110(19):3121-3128.

Timmis A, Townsend N, Gale C, et al. ESC. Scientific Document Group. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2018;39(7):508-579. doi:10.1093/eurheartj/ehx628.

Vakil, et al. The Montreal Definition and Classification of GERD. Am J Gastroenterol. 2006;101:1900-1920.

Vanhoutte PM, et al. Endothelial dysfunction and vascular disease–a 30th anniversary update. Acta Physiologica. 2017;219(1):22-96.

Yu X, Sun Y, Zhao Y, et al. Prognostic value of plasma galectin-levels in patients with coronary heart disease and chronic heart failure. In. Heart J. 2015;56(3):314-318. doi: 10.1536/ihj.14-304.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020