DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-2-33

Особливості перебігу серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом: клінічні аспекти

S. M. Pyvovar

Анотація


Мета роботи — дослідити особливості перебігу серцевої недостатності (СН) у хворих з нетоксичним зобом (НЗ).
Матеріали та методи. Обстежено 222 пацієнти із СН (з перенесеним інфарктом міокарда (ІМ)). При госпіталізації було проведено стандартизовану оцінку стану, визначено параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки, клінічного та біохімічного аналізів крові, рівні гормонів щитоподібної залози (ЩЗ). Викону­валось ультразвукове дослідження ЩЗ.
Результати та обговорення. Згідно даних автоматичного регресійного аналізу для НЗ наступні змінні мають достовірний зв’язок у хворих на СН: частота повторної госпіталізації упродовж 2 років (R2 = 0,381; р = 0,0001), наявність синд­рому низького трийодтироніну (СНТ) (R2 = 0,141; р = 0,0001), субклінічного гіпотиреозу (R2 = 0,139; р = 0,0001), рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) (R2 = 0,09; р = 0,004), маса тіла (R2 = 0,052; р = 0,028), кількість перенесених ІМ (R2 = 0,042; р = 0,049). Найменша частота повторної госпіталізації протягом 2 років була зареєстрована у хворих на СН без НЗ (15,8 %), у той час як серед хворих на СН на тлі НЗ даний показник склав 50 % (χ2 = 27,881; р < 0,0001). У групі хворих на СН, що протікає на тлі НЗ, частота СНТ склала 32,1 проти 10,6 % у хворих без НЗ (χ2 = 11,073; р < 0,001). Найбільша частота сприятливого перебігу СН (відсутність повторної госпіталізації) спостерігається в групі хворих без НЗ та без СНТ (49,0 %). Водночас при поєднанні СН із НЗ та із СНТ імовірність повторної госпіталізації становить 59,2 % (9 з 17 хворих) (χ2 = 13,271; р = 0,005). У пацієнтів із НЗ виявлено тенденцію до більшої частоти субклінічного гіпотиреозу (15,1 %) порівняно з такою серед пацієнтів без НЗ (5,8 %) (χ2 = 3,759; р = 0,053). Групи хворих різнилися
за сироватковим рівнем ХС ЛПВЩ та трийодтироніну. Так, у групі пацієнтів
з НЗ рівень вільного трийодтироніну порівняно з групою пацієнтів без НЗ
(3,15 [1,93—3,64] проти 3,40 [2,62—3,77] пмоль/л) був нижчим на 7,35 %
(р = 0,048), а концентрація ХС ЛПВП (1,18 [1,06—1,18] проти 1,06 [1,06—1,21] ммоль/л) — вищою на 11,32 % (р = 0,016).
Висновки. Хворі на СН, що протікає на тлі НЗ, мають достовірно вищу частоту повторної госпіталізації протягом 2 років. Причиною несприятливого перебігу СН у пацієнтів з НЗ, ймовірно, є більша частота СНТ. Пацієнти із СН та НЗ не відрізняються від хворих без морфологічної патології ЩЗ за віком, статтю та параметрами внутрішньосерцевої гемодинаміки.


Ключові слова


серцева недостатність; нетоксичний зоб; синдром низького трийодтироніну; перебіг захворювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vatseba TS, Skrypnyk NV. Korektsiya insulinorezystentnosti u khvorykh na pervynnyy hipotyreoz v umovakh yodnoyi nedostatnosti. Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. 2013;6(54):92—93. doi:10.22141/2224—0721.6.54.2013.84646 (In Ukr)

Kolomoyets MYu, Vashenyak OO. Komorbidnist i polimorbidnist u terapevtychniy praktytsi. Ukra med zhurn. 2012;5(91):140-143 (in Ukr).

Sposib vyznachennya syndromu «nyzkoho tryyodtyroninu» pry sertseviy nedostatnosti ta yoho vplyv na perebih zakhvoryuvannya. Patent № 133653 vid 10.04.2019, Byul. N 7. Zayavka N u201901461 vid 14.02.2019. MPK: G01N33/48 (2006/01). A61V 8/02 (2006.01), Vynakhidnyky Pyvovar Serhiy Mykolayovych, Rudyk Yuriy Stepanovych, Vlasnyk: DU «Natsionalnyy In-stytut terapiyi im. LT. Maloyi NAMN. Ukrayiny» (in Ukr).

Yuzvenko TYu. Osoblyvosti perebihu tsukro-voho diabetu 2-ho typu u poyednanni z hipoty-reozom. Mizhnarod endokrynol zhurn. 2015;8(72):73-77.

Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev. 2008;29:76-131.

Danzi S, Klein I. Thyroid disease and the cardiovascular system. Endocrinol Metab Clin North Am. 2014;43:517-528. doi:10.1089/105072502760143836.

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020.

Iervasi G, Nicolini G. Thyroid hormone and cardiovascular sy­tem: from basic concepts to clinical application. Intern Emerg Med. 2013;8(1):71-74. doi:10.1007/s11739-013-0911-4.

Moghaddam PA, Virk R, Sakhdari A, et al. Five Top Stories in Thyroid Pathology. Arch Pathol Lab.Med. 2016;140(2):158-170. doi:10.5858/arpa.2014-0468-RA.

Peloquin JM, Wondisford F. Nontoxic Diffuse and Nodular Goiter. Clin Manag Thyr Dis. 2009:339-347. doi:10.1016/B978-1-4160-4745-2.00024-9.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-2200. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.

Rothberger GD, Gadhvi S, Michelakis N, et al. Usefulness of Serum Triiodothyronine (T3) to Predict Outcomes in Patients Hospitalized With Acute Heart Failure. Am J Cardiol. 2017;119(4):599-603. doi:10.1016/j.

Rui Gao, Jin-Hua Liang, Li Wang, et al. Low T3 syndrome is a strong prognostic predictor in diffuse large B cell lymphoma. Br J Haematol. 2017;177:95-105. doi:10.1111/bjh.14528.

Sen A, Srivastava M. Regression Analysis — Theory, Methods, and Applications. Berlin. Springer-Verlag; 2011 (4th printing).

Thomas CC, Zeytinoglu M. Primary Care Endocrinology in the Adult Woman. Obstet. Gynecol. Clin North Am. 2016;43(2):325-346. doi:10.1016/j.ogc.2016.01.005.

Tomohiro Hayashi, Takuya Hasegawa, Hideaki Kanzaki, et al. Subclinical hypothyroidism is an independent predictor of ad­­verse cardiovascular outcomes in patients with acute decom­pensated heart failure. ESC Heart Fail. 2016;3(3):168-176. doi:10.1002/ehf2.12084.

Vanderpump MP. The epidemiology of thyroid disease. Br Med Bull. 2011;99:39-51. doi:10.1093/bmb/ldr030.

Xue C, Bian L, Xie YS, et al. Low fT3 is associated with diminished health-related quality of life in patients with acute coronary syndrome treated with drug-eluting stent: a longitudinal observational study. Oncotarget. 2017;8(55):94580-94590. doi:10.18632/oncotarget.21811.

Zimmermann MB, Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(4):286-295. doi:10.1016/S2213-8587(14)70225-6.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020