DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-1-93

Здорове старіння: медико-біологічні та соціально-економічні аспекти

O. E. Zaprovalna, O. V. Kolesnikova

Анотація


Огляд присвячено обговоренню популяційних, медико-біологічних та соціально-економічних аспектів старіння. Наведено дані про демографічну ситуацію в світі, що обумовлена швидким зростанням темпів старіння в XXI сторіччі та питання, які постають у зв’язку з цим перед організаціями охорони здоров’я та суспільством в цілому.  Наведено результати дискусії  про відношення до старіння як до хвороби. Розглянуто дефініції «здорового» та «активного» старіння. Обговорено проблеми вивчення біології процесів старіння та  розробки інновацій. Розглянуто першочергові завдання  для прогнозування та запобігання вік-асоційованих захворювань, а саме: визначення генетичних, молекулярних і клітинних факторів, що зумовлюють швидкість процесів старіння, сприяють зниженню функціональних можливостей літніх людей та збільшенню ризику розвитку захворювань; визначення генетичних та епігенетичних основ старіння, вікових захворювань, визначення впливу метаболічного та імунного статусу при здоровому старінні та ролі стовбурових клітин при старінні як можливий напрямок профілактики і лікування вік-асоційованих захворювань. Акцентовано, що проб­леми старіння, пов’язані не лише з біологічним процесами,  а й ще зі значною зміною соціального статусу, що призводить до розвитку психосоціальних проблем. Обговорено підходи до управління старінням населенням на системному, інституційному та індивідуальному рівнях, що потребує тісної співпраці між організаціями і країнами. Наведено концепцію, що була прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я  (ВООЗ) щодо  покращення якості життя людей старшого покоління, збільшення «здорового періоду» життя. Наведено глобальну стратегію та завдання, що прийняті ВООЗ для сприяння здоровому старінню.

Ключові слова


тривалість життя; вік-асоційовані захворювання; здорове старіння; заходи у сфері охорони здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Gavrylov LA, Gavrylova NS. Javljaetsja ly starenye bolezn'ju? Tochka zrenyja byodemografov. Uspehy gerontologyy. 2017;30(6):841-­842 (Rus.).

Golubev AG. Javljaetsja ly starenye boleznju? Tochka zrenyja byogerontologa: starost' ≠ bolezn. Uspehy gerontologyy. 2017;30(6):845-­847 (Rus.).

Moskalev AA. Javljaetsja ly starenye bolezn'ju? Tochka zrenyja genetyka. Uspehy gerontologyy. 2017;30(6):843-­844 (Rus.).

Mjakotnyh VS. Javljaetsja ly starenye bolezn'ju? Tochka zrenyja vracha­geryatra. Uspehy gerontologyy. 2017;30(6):848-­850 (Rus.).

Novoselov VM. Javljaetsja ly starenye bolezn'ju?. Uspehy gerontologyy. 2017;30(6):836­-840 (Rus.).

facts on ageing and health. World Health Organization.— 17 May 2018. https://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/

Age-­friendly environments in Europe: indicators, monitoring and assessments. World Health Organization. 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/377481/afee­indicators­monitoring­eng.pdf.

Ageing and health. World Health Organization. 2018. https://www.who.int/news­room/fact­sheets/detail/ageing­and­health.

Aging Well in the 21st Century: Strategic Directions for Research on Aging. NIA Strategic Directions. 2016:35. https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/2017­07/nia­strategic­directions 2016.pdf.

Bulterijs S, Hull RS, Björk VC. It is time to classify biological aging as a disease. Front Genet. 2015;6:1-­5. https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00205.

Chen BH, Marioni RE, Colicino E, et al. DNA methylation-­based measures of biological age: meta-­analysis predicting time to death. Aging. 2016;8(9):1844­-1865. doi: 10.18632/aging.101020.

Dong X, Milholland B, Vijg J. Evidence for a limit to human lifespan. Nature. 2016;538:257­-259. doi:10.1038/nature19793.

Ekerdt DJ. Longevity’s Purposes. Innovation in Aging. 2018;2(3):1­-2. doi:10.1093/geroni/igy029.

Global Health and Aging. World Health Organization, National Institute on Aging National Institutes of Health NIH. (2011) Publication N 11­7737. 2011:32. https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf

Global strategy and action plan on ageing and health. World Health Organization. 2017:56.

Global strategy and action plan on ageing and health 2016­2020. World Health Organization. 2016. https://www.who.int/ageing/global­strategy/en/.

Levine ME, Lu AT, Quach A, et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and health-span. Aging (Albany NY). 2018;10(4):573-­591. doi: 10.18632/aging.101414.

Longevity economics: Leveraging the advantages of an aging society. Gerontological Society of America. 2018. https://www.geron.org/images/gsa/documents/gsa­longe vityecono mics 2018.pdf

Morgan E. Levine et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and health-span. Aging (Albany NY). 2018;10 (4):573­-591. doi: 10.18632/aging.101414.

Multisectoral action for a life course approach to healthy ageing: draft global strategy and plan of action on ageing and health: report by the Secretariat. World Health Assembly 69. 2016:37. http://www.who.int/iris/handle/10665/252671.

New blood tests can reveal your life expectancy (JGC, 2018). https://forum.age­reversal.net/t/3654ra/new­blood­tests­can­reveal­your­life­expectancy.

Riley JC. Estimates of Regional and Global Life Expectancy, 1800­2001. Population and Development Review. 2005;31(3):537­-543. https://www.jstor.org/stable/ 3401478?seq=1#page_scan_tab_contents

Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012­2020. World Health Organization. 2012:29. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/175544/RC62wd10 Rev1­Eng.pdf

The Python script to calculate Mortality Score and Phenotypic Age. https://github.com/odinokov/PhenoAge/blob/master/PhenoAge.py.

Tofield A. Age in an Ageing Society. Eur Heart J. 2018;39(35):3271-­3275. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy468.

World report on ageing and health. World Health Organization. 2015:159­210. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/186463/9789240694811_eng.pdf
© Український терапевтичний журнал, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019