DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-1-50

Зв’язок макрофагінгібуючого фактора з клініко-анамнес­тични­ми показниками хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST

O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, A. V. Kobets

Анотація


Мета роботи — дослідити асоціацію між рівнем макрофагінгібуючого фактора (МІФ) та клініко-анамнестичними даними у хворих на інфаркт міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST (STEMI), визначити фактори, що впливають на цей зв’язок.
Матеріали та методи. До дослідження включили 73 осіб з підтвердженим ІМ з елевацією сегмента ST та успішним відновленням кровотоку (TIMI-III), у середньому віці (58,37 ± 10,34) року. Вивчали клініко-анамнестичні, біохімічні показники. Рівень МІФ досліджували за допомогою імуноферментного метода (RayBio® Human MIF ELISA KIT, США). Загальну групу пацієнтів розподілили за медіанним рівнем МІФ: першу групу склали хворі з низьким або помірним МІФ (≤ 2582,80 нг/мл), n = 36; другу — з високим рівнем цитокіну (> 2582,80 нг/мл), n = 37. Проводили юні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз для виявлення факторів, які найбільше впливають на рівень МІФ.
Результати та обговорення. При порівнянні медіанних значень рівня МІФ у пацієнтів із STEMI спостерігали статистично значуще підвищення концентрації МІФ відносно контролю (2582,80 [1308,40—4122,20] та (573,75 [397,80—1016,75] нг/мл відповідно; p < 0,001), що свідчить про активацію утворення МІФ внаслідок індексної події. Виявлено позитивну кореляцію між МІФ та рівнем тропоніну І (r = 0,33; p = 0,045) та лейкоцитів крові (r = 0,36; p = 0,039). У групі хворих з високим рівнем МІФ виявлено більшу частоту ІМ передньої локалізації (p = 0,047) та ушкодження лівої низхідної коронарної артерії (p = 0,016), що в поєднанні з достовірно вищим рівнем тропоніну свідчить про його прямий зв’язок з розміром ІМ. Юні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз показав достовірну незалежну асоціацію між передньою локалізацією ІМ та підвищеним рівнем МІФ (ВШ = 0,2820; 95 % ДІ [0,1035—0,7680]; р = 0,0133), а також наявністю стабільної стенокардії до індексної події та більш низьким рівнем цитокіну (ВШ = 0,2318; 95 % ДІ [0,0637—0,8438]; р = 0,0266).
Висновки. МІФ при STEMI залучений до процесів запалення та некрозу, його підвищення свідчить про прямий зв’язок з розмірами ІМ. Наявність стабільної стенокардії до ІМ сприяє ефекту прекондиціювання і меншому ступеню ушкод­ження, а також пропорційно нижчому рівню МІФ.

Ключові слова


STEMI; макрофагінгібуючий фактор; клініко-анамнестичні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Bloom J, Sun S, Al­-Abed Y. MIF, a controversial cytokine: a review of structural features, challenges, and opportunities for drug development. Expert Opin Ther Targets. 2016;20(12):1463­1475. doi:10.1080/14728222.2016.1251582.

Chan W, White DA, Wang XY, et al. Macrophage migration inhibitory factor for the early prediction of infarct size. J Am Heart Assoc 2013;2:e000226. doi: 10.1161/JAHA.113.000226.

Dayawansa NH, Gao XM, White DA, et al. Role of MIF in myocardial ischaemia and infarction: insight from recent clinical and experimental findings. Clin Sci Lond. 2014;127:149­-161. doi:10.1042/CS 20130828.

Deng X, Wang X, Zhang Y, et al. Higher macrophage migration inhibitory factor levels identify reperfusion inefficiency in patients with acute myocardial infarction JACC March 20. 2018;71(113):62.

Fan F, Fang L, Moore XL, et al. Plasma macrophage migration inhibitor factor is elevated in response to myocardial ischemia. J Am Heart Assoc. 2016;57:e003128. doi:10.1161/JAHA.115.003128.

Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST­-segment elevation: the task force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-­segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39:119­-177. doi:10.1093/eurheartj/ehx393.

Miller EJ, Li J, Leng L, et al. Macrophage migration inhibitory factor stimulates AMP-­activated protein kinase in the ischaemic heart. Nature. 2008;451:578­-582. doi:10.1038/nature06504.

Müller II, Müller KA, Schönleber H, et al. Macrophage migration inhibitory factor is enhanced in acute coronary syndromes and is associated with the inflammatory response. PLoS One. 2012;76:doi:10.1371/journal.pone.0038376.

Rassaf T, Weber C, Bernhagen J. Macrophage migration inhibitory factor in myocardial ischaemia/reperfusion injury. Cardiovasc Res. 2014;102:321­-328. doi:10.1093/cvr/cvu071.

Serafino L, Bartunek J, Heyndrickx G, et al. Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is associated with degree of collateralization in patients with totally occluded coronary arteries. Int J Cardiol. 2018;262:14­-19. doi:10.1016/j.ijcard.2018.03.094.

White DA, Fang L, Chan W, et al. Pro-­inflammatory action of MIF in acute myocardial infarction via activation of peripheral blood mononuclear cells. PLoS One. 2013;8(10): e76206. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076206

Yan Hao, Shao-­Lei Yi, Jing­-Quan Zhong Serum. Macrophage migration inhibitory factor levels are associated with angio-graphically complex coronary lesions in patients with coronary artery disease. Genetic testing and molecular biomarkers. 2015;19 10):1­-5. doi:10.1089/gtmb.2015.0113.

Yu CM, Lau CP, Lai KW, et al. Elevation of plasma level of macrophage migration inhibitory factor in patients with acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 2001;88:774­-777.
© Український терапевтичний журнал, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019