DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-1-25

Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на мультиморбідні патологічні стани та кардіоваскулярний ризик

A. O. Nesen, V. A. Chernyshov, V. L. Shkapo, I. A. Valentynova

Анотація


Мета роботи — оцінити структуру мультиморбідності серед поширених хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ) Харківського регіону.
Матеріали та методи. Здійснено скринінг хворих (n = 1428) підвищеного кардіо­васкулярного ризику (КВР) з урахуванням мультиморбідності; середній вік хворих становив (58,41 ± 8,12) року; чоловіків було 512 (35,85 %), жінок — 916 (64,15 %). Розрахунок ступеня КВР проведено згідно останніх рекомендацій (2013, 2018 рр.) щодо профілактики і лікування серцево-судинних захворювань; розрахунок індексу коморбідності здійснено за сучасними електронними модифікаціями (2012—2017 рр.) методики (M.E. Charlson та співавт., 1987). Прове­дено ретроспективне дослідження даних пацієнтів (n = 191) для уточнення складових кардіометаболічного ризику за участю 82 (42,9 %) жінок і 109 (57,1 %) чоловіків; середній вік хворих становив (59,17 + 1,81) року. У процесі досліджен­ня застосовувалися клініко-біохімічні, імуноферментні та статистичні методи.
Результати та обговорення. На сьогодні серцево-судинні захворювання займають провідне місце (68 %) у структурі летальності у Харківському регіоні, і мультиморбідність виступає тут обтяжуючим та визначальним фактором. При дослідженні показників мультиморбідності хворих підвищеного КВР (n = 1428) встановлено, що пацієнти з надмірною масою тіла становлять більшість (середній індекс маси тіла (30,64 ± 0,18) кг/м2). Комбіновані стани і вікові оцінки — (5,98 ± 0,16) бала; індекс коморбідності Чарлсона — (4,87 ± 0,18) бала; показник десятирічної виживаності —(24,94 ± 1,07) %. Зростання рівнів показників «комбіновані стани/вікові оцінки» та індексу коморбідності Чарлсона корелює з погіршенням показників якості життя (р < 0,001). При проведенні ретроспективного дослідження (n = 191) виявлено додаткові складові кардіометаболічного ризику: надмірна маса тіла (35,1 %), абдомінальне ожиріння (52,6 %), цукровий діабет 2 типу (37,7 %), неалкогольна жирова хвороба печінки (80,6 %), вторинна дисліпідемія (90,6 %), гіперурикемія (41,4 %), обтяжена гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу спадковість (42,9 і 6,8 % відповідно), куріння (10,5 %). Популяційна стратегія профілактики НІЗ та їх мультимор­бідності має охоплювати широкі верстви населення, включаючи молодь (де КВР може бути низьким або помірним) та осіб середнього й похилого віку (де КВР високий чи дуже високий).
Висновки. Мультиморбідність, модифіковані та немодифіковані фактори ризику суттєво впливають на прогноз і кінцеві точки при високому і дуже високому КВР, а тим більше на специфіку перебігу захворювання і ефективність лікування. Враховуючи високу частоту мультиморбідності серед хворих на НІЗ, визначення індексу коморбідності разом з оцінкою КВР дозволяє більш ґрунтовно підійти до питань участі пацієнтів в індивідуальних і групових комплексних терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходах. Для сучасної медичної практики важливою є проблема лікування не одиничної нозології, а конкретного хворого з урахуванням усіх можливих факторів ризику та мультиморбідності. Визначення ступеня КВР з урахуванням мультиморбідності є провідним чинником для розробки профілактичної стратегії на індивідуальному, сімейному та популяційному рівнях.

Ключові слова


мультиморбідність; кардіоваскулярний ризик; фактори ризику; профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Malaja LT. Yntegryrujushhaja rol klynyky vnutrennyh boleznej na sovremennom etape razvytyja medycyny. «Lysty u XXI stolittja». Ukr ter zhurn. 2000;2(1):6­-8 (Ukr.).

Malaja LT, Gorb JuG. Hronycheskaja serdechnaja nedos­ta­tochnost: dostyzhenyja, problemy, perspektyvy.— H. Tor­syng; 2002:768 (Rus.).

Ospanova TS, Lesovoj VN, Kotulevych NJa y dr. Kachestvo zhyzny pacyentov pry nekotoryh hronycheskyh zabolevanyjah. «Komor­bidnist: mizhdyscyplinarni aspekty ta suchasnyj pa­­cijent». Mater nauk­prakt konf z mizhnarod uchastju, pry­svjachenoi 80­richchju kafedry propedevtyky vnutrishn'oi' me­­dycyny № 2 ta medsestrynstva, 27 veresnja. 2018 r., m. Harkiv. Harkiv. 2018:749­-751 (Ukr.).

Pat. N 85079 U Ukrainy MPK A61 K31/00, G01N33/48 (2006.01), G01N33/49 (2006.01). Sposib kontrolju efek­tyvnosti gipolipidemichnoi' terapii' pry komorbidnyh zahvo­rjuvannjah ta stanah / Nesen AO, Gal'chins'ka VJu, Chernyshov VA, Grunchenko MM, Shkapo VL, Chyrva OV; patentovlasnyk DU «Instytut terapii' imeni LT Maloi' NAMN Ukrai'ny». N u201305842; zajavl. 07.05.2013; opubl. 11.11.2013, Bjul. N 21 (Ukr.).

Pat. N 122825 U Ukrai'ny MPK A61K 31/00, A61R 9/00. Sposib likuvannja arterialnoi gipertenzii u osib molodogo viku z pidvyshhenoju arterialnoju rygidnistju / Bilovol OM, Kapustnyk VA, Knjaz'kova II, Zhadan AV, Nesen AO; patentovlasnyk Harkivs'kyj nacional'nyj medychnyj universytet. N u2017 08387; zajavl. 14.08.2017; opubl. 25.01.2018, Bjul. N 2 (Ukr).

Plan dejstvyj po profylaktyke y borbe s neynfekcyon­nymy zabolevanyjamy v Evropejskom regyone VOZ. Evro­pejskyj regyonalnyj komytet VOZ Kopengagen, Danyja, 12­15 sentjabrja. 2016 g. EUR/RC66/11 + EUR/RC66/Conf.Doc./7 (Rus.).

Semydockaja ZhD, Chernjakova YA, Neffa MJu, Karma­zyna YS. Duhovno­nravstvennye aspekty neyzlechymoj bo­­lezny. Novosty medycyny y farmacyy. 2018;10(662):24 (Rus.).

Svidoctvo pro rejestraciju avtorskogo prava N 72729 «Tehnologija stratyfikacii osib z ryzykom rozvytku cukrovogo diabetu 2 typu na tli sercevo­sudynnoi patologii' ta vysokogo kardiovaskuljarnogo ryzyku u pacijentiv z neinfekcijnymy zahvorjuvannjamy za dopomogoju matematychnoi' modeli» / Fadjejenko GD, Nesen AO, Babenko OV, Isajeva GS, Izmajlova OV, data rejestracii' 07.07.2017 (Ukr.).

Action plan for the prevention and control of non­communicable diseases in the WHO European Region. Regional committee for europe 66th session. Copenhagen, Denmark, 12­15 September. 2016 EUR/RC66/11 + EUR/RC66/Conf.Doc./7.

Afshar S, Roderick P, Hill A, et al. Global multimorbidity: a cross-­sectional study of 28 countries using the World Health Surveys, 2003. Eur J Public Health. 2015;25(3). doi:10.1093/eurpub/ckv170.003.

Britt H, Miller GC, Henderson J, et al. General practice activity in Australia 2015­2016. Sydney. Sydney University Press; 2016:200. http://purl.library.usyd.edu.au/sup/9781743325131.

Clare J Taylor, Christopher Harrison, Helena Britt, et al. Heart failure and multimorbidity in Australian general practice. J Comorb. 2017;7(1):44­-49.

Eileen M McKinlay, Sonja J Morgan, Ben V Gray, et al. Exploring interprofessional, interagency multimorbidity care: case study based observational research. J Comorb. 2017;7(1):64-­78.

Fadieienko GD, Nesen AA, Izmailova OV. Mechanisms of comorbidity formation of gastroesophageal reflux disease and coronary heart disease. «Коморбідність: міждисциплінарні аспекти та сучасний пацієнт». Матер. наук.­практ. конф. з міжнарод. участю, присвяченої 80­-річчю кафедри про­педевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, 27 вересня. 2018 р., м. Харків.— Харків, 2018.— С. 72.

Fry A, Littlejohns TJ, Sudlow C, et al. Comparison of sociodemographic and health­related characteristics of UK Biobank participants with those of the general population. Am J Epidemiol. 2017;186:1026­-1034.

Gallacher Katie I, McQueenie Ross, Nicholl Barbara, et al. Risk factors and mortality associated with multimorbidity in people with stroke or transient ischaemic attack: a study of 8,751 UK Biobank participants. J Comorb. 2018;8(1):1­8.

Lisa R Staimez, Melissa Y Wei, Min Kim, et al. Multimorbidity of four cardiometabolic and chronic pulmonary disease groups: prevalence and attributable fraction in US adults, 2007­2012. J Comorb. 2017;7(1):22-­32.

Nakano A, Egstrul K, Svendsen ML, et al. Age­ and sex­related differences in use of guideline­recommended care and mortality among patients with incident heart failure in Denmark. Age Ageing. 2016;45:635­-642.

National Health Committee. Meeting the needs of people with chronic conditions. Wellington: NHC, 2007. http://bit.ly/2pZlbH7.

National Center for Health Statistics. National Health and Nutrition Examination Survey: 2011­-2012 Data Documentation, Codebook, and Frequencies. https://www.cdc.gov/Nchs/Nhanes/2011­2012/DEMO_Ghtm

National Center for Health Statistics. National Health and Nutrition Examination Survey: Age Standardization and Populations Counts. Available from https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/NHANES Analyses/Age Standardization/age_standardization_intro.htm.

Nesen AA, Chernyshov VA. Сomorbidity of chronic heart failure and chronic kidney disease: age aspects and atrial fibrillation. «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». Матер. наук.­практ. конф. з міжнарод. участю, 3 листопада. 2017 р., м. Харків, — Харків, 2017.— С. 199.

Nunes BP, Flores TR, Mielke GI, et al. Multimorbidity and mortality in older adults: a systematic review and meta­analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2016;67:130-­138.

Shkapo VL, Nesen АА, Babenko OV, et al. The influence of cardiovascular complications on the quality of life of patients with comorbid pathology. O’Zbekiston Kardiologiyasi. 2016;2:372.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020