Морфологія ревматоїдного гломерулонефриту та клініко-лабораторні порівняння

O. V. Syniachenko, Е. D. Iegudina, A. V. Breslavets, M. V. Iermolaieva, D. A. Chystiakov, O. O. Diadyk

Анотація


Мета роботи — визначити у хворих з мезангіальним гломерулонефритом при різних клініко-лабораторних варіантах перебігу ревматоїдного артриту прижиттєвий характер ураження структур нирок й частоту в них імунних депозитів, оцінити взаємозв’язок iз суглобовим синдромом та екстраартикулярними проявами захворювання.
Матеріали та методи. Проаналізовано нефробіоптати 17 хворих (5 чоловіків і 12 жінок у віці від 32 до 68 років) на мезангіальний ревматоїдний гломерулонефрит. Хронічну хворобу нирок I, II, III і IV стадій виявлено у співвідношенні 9 : 5 : 2 : 1, у двох випадках констатовано нефротичний синдром.
Результати та обговорення. У хворих на ревматоїдний артрит розвивається мезангіопроліферативний або мезангіокапілярний гломерулонефрит у співвідношенні 2 : 1, а характер ураження окремих ниркових структур залежить від ступеня активності й рентгенологічної стадії захворювання, його серопозитивності за ревматоїдним фактором та антитілами до циклічного цитрулінового пептиду, від параметрів у крові С-реактивного протеїну й циркулюючих імунних комплексів, темпів прогресування суглобового синдрому, наявності периферичної нейропатії, тендовагінітів і ентезопатії, при цьому структурні зміни судин нирок щільно пов’язані з клініко-інструментальними проявами системної ревматоїдної ангіопатії. Тяжкість гломерулярних змін корелює з рівнем нітритурії, тубулярних — з вмістом β2-мікроглобулінурії, судинних — з показником фібронектинурії.
Висновки. Ревматоїдний мезангіальний гломерулонефрит протікає із закономірним тубулоінтерстиціальним компонентом, депозицією імуноглобулінів, C3- і C1q- компонентів комплементу (в стромі > клубочках > канальцях > судинах), причому існує спільність у патогенетичних побудовах суглобової й ниркової патології.

Ключові слова


артрит ревматоїдний; гломерулонефрит; морфологія; діагностика; патогенез.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Cheungpasitporn W, Thongprayoon C, Ungprasert P, Erickson SB. Outcomes of living kidney donors with rheumatoid arthritis. Prog Transplant. 2015;25(4):307-10. doi:10.7182/pit2015229.

Chiu HY, Huang HL, Li CH, Chen HA, Yeh CL, Chiu SH, et al. Increased risk of chronic kidney disease in rheumatoid arthritis associated with cardiovascular complications - a national population-based cohort study. PLoS One. 2017;10(9):0136508. doi:10.1371/journal.pone.0136508.

Elshabrawy HA, Chen Z, Volin MV, Ravella S, Virupannavar S, Shahrara S. The pathogenic role of angiogenesis in rheumatoid arthritis. Angiogenesis. 2015;18(4):433-48. doi:10.1007/s10456-015-9477-2.

Haavisto M, Saraste A, Pirilä L, Hannukainen JC, Kalliokoski KK, Kirjavainen A, et al. Influence of triple disease modifying anti-rheumatic drug therapy on carotid artery inflammation in drug-naive patients with recent onset of rheumatoid arthritis. Rheumatol. 2016;55(10):1777-85. doi:10.1093/rheumatology/kew240.

Kochi M, Kohagura K, Shiohira Y, Iseki K. Inflammation as a risk of developing chronic kidney disease in rheumatoid arthritis. PLoS One. 2016;11(8):0160225. doi:10.1371/journal.pone.0160225.

Manabe S, Banno M, Nakano M, Fujii T, Fujiwara M, Kita Y, et al. Bucillamine-induced membranous nephropathy with crescent formation in a patient with rheumatoid arthritis: case report and literature review. Case Rep Nephrol Dial. 2014;5(1):30-8. doi:10.1159/000368826.

Manganelli R, Manganelli S, Iannaccone S, De Simone W. Management of antirheumatic drugs in kidney failure. G Ital Nefrol 2015;32(6):143-8. doi:gin/32.6.4.

Marszałek A, Skoczylas-Makowska N, Kardymowicz A, Manitius J. Patient with rheumatoid arthritis and acute renal failure: a case report and review of literature. Pol J Pathol. 2010;61(4):229-33.

Petrucci I, Samoni S, Meola M. Clinical scenarios in chronic kidney disease: parenchymal chronic renal diseases. Contrib Nephrol. 2016;188:98-107. doi:10.1159/000445472.

Ramos-Casals M, Brito-Zerón P, Kostov B, Sisó-Almirall A, Bosch X, Buss D, et al. Google-driven search for big data in autoimmune geoepidemiology: analysis of 394,827 patients with systemic autoimmune diseases. Autoimmun Rev. 2017;14(8):670-9. doi:10.1016/j.autrev.2015.03.008.

Saisho K, Yoshikawa N, Sugata K. Prevalence of chronic kidney disease and administration of RA-related drugs in patients with RA: The NinJa 2012 study in Japan. Mod Rheumatol 2017;26(3):331-5. doi:10.3109/14397595.2015.1088620.

Sharma A, Dhooria A, Aggarwal A, Rathi M, Chandran V. Connective tissue disorder-associated vasculitis. Curr Rheumatol Rep 2016;18(6):31-41. doi: 10.1007/s11926-016-0584-x.

Sprenger-Mähr H, Zitt E, Soleiman A, Lhotta K. Successful treatment of focal segmental glomerulosclerosis after kidney transplantation with plasma exchange and abatacept in a patient with juvenile rheumatoid arthritis. Case Rep Transplant. 2016;20(16):7137584. doi:10.1155/2016/7137584.

Tokoroyama T, Ando M, Setoguchi K, Tsuchiya K, Nitta K. Prevalence, incidence and prognosis of chronic kidney disease classified according to current guidelines: a large retrospective cohort study of rheumatoid arthritis patients. Nephrol Dial Transplant. 2016;16(9):182-8. doi:10.1093/ndt/gfw315.

Vinicki JP, Pellet SC, De Rosa G, Tsuchiya K, Nitta K. Analysis of 65 renal biopsies from patients with rheumatoid arthritis (1976-2015): change in treatment strategies decreased frequency and modified histopathological findings. J Clin Rheumatol 2015;21(7):335-40. doi:10.1093/ndt/gfw315.

Yang Z, Ren Y, Liu D, Lin F, Liang Y. Prevalence of systemic autoimmune rheumatic diseases and clinical significance of ANA profile: data from a tertiary hospital in Shanghai, China. APMIS 2016;124(9):805-11. doi:10.1111/apm.12564.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020