Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2019) Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що протікає на тлі автоімунного запалення Анотація   PDF
T.M. Pasiieshvili
 
№ 1 (2019) Оцінка стану вентиляційної функції легень за розвитку легеневої гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у взаємозв’язку з порушеннями ендотелій-залежної вазодилатації Анотація   PDF (Русский)
A. L. Alyavi, D. A. Rahimova, Sh. Sh. Tillaeva, Z. T. Sabirzhanova
 
№ 1 (2019) Підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби та ожиріння шляхом індивідуальної корекції харчової поведінки Анотація   PDF
G. D. Fadieienko, Ya. V. Nikiforova
 
№ 2 (2018) Патогенетична роль дисбіозу товстої кишки у патогенезі взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv
 
№ 2 (2019) Персоналізовані підходи до первинної профілактики серцево-судинних захворювань Анотація   PDF
G. D. Fadieienko, G. S. Isayeva, V. Yu. Halchinska, Т. M. Bondar
 
№ 2 (2020) Позагоспітальна пневмонія: морфологічні та клініко-променеві характеристики легеневого інфільтрату Анотація   PDF (Русский)
Е. М.  Khodosh
 
№ 2 (2018) Поліморфізм гена β1-адренорецепторів та віддалений прогноз хворих із серцевою недостатністю Анотація   PDF
S. M. Pyvovar, Yu. S. Rudyk, T. V. Lozyk, O. B. Krotova
 
№ 1 (2018) Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево-судинну патологію Анотація   PDF
O. V. Petyunina
 
№ 1 (2020) Порівняльна характеристика схем тривалого комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою Анотація   PDF
O.Ya. Babak, K.О. Prosolenko, М.I. Klimenko, G.Yu. Panchenko
 
№ 2 (2019) Порівняння швидкості осідання еритроцитів та рівня С-реактивного протеїну (огляд літератури та власні дослідження) Анотація   PDF
L. M. Strilchuk
 
№ 3 (2019) Порушення емоційного стану та несприятливі події після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: дослідження «випадок– контроль» Анотація   PDF
O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, O. V. Skrynnyk
 
№ 2 (2018) Предиктори когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка Анотація   PDF (Русский)
A. S. Solonovych, A. V. Liashenko, L. S. Mkhitaryan, T. I. Gavrilenko, I. L. Revyenko, L. G. Voronkov
 
№ 1 (2020) Прогностичне значення коріну у хворих на хронічну серцеву недостатність Анотація   PDF
D.P. Babichev, Yu.S. Rudyk, O.O. Medentseva
 
№ 2 (2018) Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння Анотація   PDF
L. M. Pasiyeshvili, K. I. Tereshkin
 
№ 4 (2019) Прозапальний статус при неалкогольній жировій хворобі печінки та її коморбідності з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
K.O. Prosolenko
 
№ 4 (2019) Рівень окремих мікро- і макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини Анотація   PDF
I.B. Romash, V.G. Mishchuk, G.M. Ersteniuk
 
№ 1 (2019) Реверсивний трийодтиронін та серцева недостатність Анотація   PDF
S. M. Pyvovar, Yu. S. Rudyk, O. B. Krotova
 
№ 1 (2020) Роль і місце психосоматичних розладів у патогенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби й автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку Анотація   PDF (Русский)
N.A. Yarantseva, О.A. Oparin, A.S. Lavrova
 
№ 1 (2020) Роль інсомнії в формуванні коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою нейроциркуляторною дистонією в осіб молодого віку Анотація   PDF (Русский)
A.A. Oparin, I.O. Balaklytska
 
№ 4 (2019) Роль галектину‑3 і дисбалансу про- і протизапальних цитокінів у механізмі формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, бронхіальної астми та їх коморбідності Анотація   PDF (Русский)
A.G. Oparin, О.A. Oparin, G.G. Ahvlediani
 
№ 2 (2018) Саліваційні розлади при анкілозивному спондилоартриті як чинник ороезофагеальної альтерації Анотація   PDF
A. A. Zazdravnov
 
№ 2 (2018) Саркопенія як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань Анотація   PDF
G. S. Isayeva, M. Yu. Melikova, M. M. Vovchenko
 
№ 2 (2019) Семантичний аналіз та клінічне значення коморбідності і мультиморбідності Анотація   PDF (Русский)
О. M. Kovalyova
 
№ 1 (2018) Синдром «низького трийодтироніну» та його частота при серцевій недостатності Анотація   PDF
S. M. Pyvovar
 
№ 2 (2019) Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень). Частина 1 Анотація   PDF
O. I. Voloshyn, N. V. Bachuk-Ponych, L. O. Voloshyna, V. P. Prysyazhnyuk, V. L. Vasyuk, I. V. Okipnyak
 
76 - 100 з 112 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>