Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2020) Порівняльна характеристика схем тривалого комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою Анотація   PDF
O.Ya. Babak, K.О. Prosolenko, М.I. Klimenko, G.Yu. Panchenko
 
№ 2 (2019) Порівняння швидкості осідання еритроцитів та рівня С-реактивного протеїну (огляд літератури та власні дослідження) Анотація   PDF
L. M. Strilchuk
 
№ 3 (2019) Порушення емоційного стану та несприятливі події після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: дослідження «випадок– контроль» Анотація   PDF
O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, O. V. Skrynnyk
 
№ 2 (2018) Предиктори когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка Анотація   PDF (Русский)
A. S. Solonovych, A. V. Liashenko, L. S. Mkhitaryan, T. I. Gavrilenko, I. L. Revyenko, L. G. Voronkov
 
№ 1 (2020) Прогностичне значення коріну у хворих на хронічну серцеву недостатність Анотація   PDF
D.P. Babichev, Yu.S. Rudyk, O.O. Medentseva
 
№ 2 (2018) Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння Анотація   PDF
L. M. Pasiyeshvili, K. I. Tereshkin
 
№ 4 (2019) Прозапальний статус при неалкогольній жировій хворобі печінки та її коморбідності з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
K.O. Prosolenko
 
№ 4 (2019) Рівень окремих мікро- і макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини Анотація   PDF
I.B. Romash, V.G. Mishchuk, G.M. Ersteniuk
 
№ 1 (2019) Реверсивний трийодтиронін та серцева недостатність Анотація   PDF
S. M. Pyvovar, Yu. S. Rudyk, O. B. Krotova
 
№ 1 (2020) Роль і місце психосоматичних розладів у патогенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби й автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку Анотація   PDF (Русский)
N.A. Yarantseva, О.A. Oparin, A.S. Lavrova
 
№ 1 (2020) Роль інсомнії в формуванні коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою нейроциркуляторною дистонією в осіб молодого віку Анотація   PDF (Русский)
A.A. Oparin, I.O. Balaklytska
 
№ 4 (2019) Роль галектину‑3 і дисбалансу про- і протизапальних цитокінів у механізмі формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, бронхіальної астми та їх коморбідності Анотація   PDF (Русский)
A.G. Oparin, О.A. Oparin, G.G. Ahvlediani
 
№ 2 (2018) Саліваційні розлади при анкілозивному спондилоартриті як чинник ороезофагеальної альтерації Анотація   PDF
A. A. Zazdravnov
 
№ 2 (2018) Саркопенія як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань Анотація   PDF
G. S. Isayeva, M. Yu. Melikova, M. M. Vovchenko
 
№ 2 (2019) Семантичний аналіз та клінічне значення коморбідності і мультиморбідності Анотація   PDF (Русский)
О. M. Kovalyova
 
№ 1 (2018) Синдром «низького трийодтироніну» та його частота при серцевій недостатності Анотація   PDF
S. M. Pyvovar
 
№ 2 (2019) Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень). Частина 1 Анотація   PDF
O. I. Voloshyn, N. V. Bachuk-Ponych, L. O. Voloshyna, V. P. Prysyazhnyuk, V. L. Vasyuk, I. V. Okipnyak
 
№ 3 (2019) Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень). Частина 2 Анотація   PDF
O.I. Voloshyn, B.P. Seniuk, L.O. Voloshyna, V.P. Prysyazhnyuk, O.I. Dogolich
 
№ 3 (2019) Слово про Вчителя. До 100-річчя доктора медичних наук, професора Української медичної стоматологічної академії Максима Андрійовича Дудченка Подробиці   PDF
Колектив каф. внутрішньої медицини №1  Української медичної стоматологічної академії
 
№ 1 (2020) Сучасний погляд на механізми розвитку оксидативного стресу і його біомаркери при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях Анотація   PDF
O.V. Kolesnikova, A.O. Radchenko
 
№ 3 (2019) Тромбоцитарно-коагуляційний гемостаз за умов поєднаного ураження серця та жовчного міхура Анотація   PDF
A.L. Filipyuk, L.M. Strilchuk
 
№ 2 (2019) Ультрасонографічні та патоморфологічні маркери стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від наявності коморбідної хронічної хвороби нирок (хронічний пієлонефрит) та ожиріння Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv
 
№ 4 (2019) Характеристика взаємозв’язків лабораторно-діагностичних ознак метаболічного синдрому Анотація   PDF
M.B. Shcherbynina, V.M. Hladun, A.M. Bondar
 
№ 2 (2018) Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум Анотація   PDF
S. G. Sova
 
№ 1 (2019) Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на мультиморбідні патологічні стани та кардіоваскулярний ризик Анотація   PDF
A. O. Nesen, V. A. Chernyshov, V. L. Shkapo, I. A. Valentynova
 
76 - 100 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>